čtvrtek 28. února 2013

Zastávka v Anglii


Ze zasněženého Simhachalam, Kadamba Kánana Svámí odcestoval severozápadně do Velké Británie. Jeho první zastávka vedla do Leicesteru, kde dva dny pobýval v domě Puskara a Hara. Toto místo sloužilo jako základna pro návštěvu šestihodinového kírtanového programu v neděli odpoledne (16. února 2013), který byl věnován Šrí Advaitovi Áčárjovi, jehož zjevení se ten den oslavovalo. Maharája začal vysvětlením neobyčejné role Advaity Áčárji.

středa 27. února 2013

Dává nám sílu


Kadamba Kánana Svámí, 4. ledna 2013, Ladysmith, Jižní Afrika

Někdo přijde do potíží a poté za to obviňuje Krišnu. To je přestupek, to nesmíme dělat. To znamená, že jsme byli tak moc emocionální, že jsme zapomněli transcendentální poznání!

Proto, když nejsme v takovém emocionálním stavu, musíme naslouchat transcendentálnímu poznání, protože, když jsme emocionální, je těžké naslouchat. V ten čas filozofii neslyšíme. Ale když slyšíme filozofii jindy, pak když jsme přemoženi emocemi, díky těžké situaci, vzpomeneme se na filozofii.

úterý 26. února 2013

Svoboda skrze odpovědnost

Kadamaba Kánana Svámí, 8. února 2013, Bhaktiloka, Bratislava, Slovensko

V roce 1997 jsem v Bhaktivedanta Manoru, ve Velké Británii dostal sanjás. Odříkavý stav života je životem určen ke vzdávání se nezávislých nápadů a odevzdání celého života následování zjevených písem. A to je trošku těžké, protože mysl si přeje nezávislost. A to je v pořádku, ale stejně musíme přijmout, že když přijde na pochopení smyslu života, musíme se obrátit na vyšší poznání. 

pondělí 25. února 2013

Jsem síla v člověku


Kadamba Kánana Svámí, 27 prosince 2012, Cape Town, Jižní Afrika, SB 8.6.39

Vidíme, že nejen Pán je extrémně mocný, ale Garuda je také velice mocný, protože Garuda má duchovní tělo. Garudovo tělo není stejné povahy, jako těla polobohů. Garuda je duchovní osobnost a jako takový může přenášet věci bez jakýchkoliv problémů, protože není omezen hmotnou energií.

Je omezen vůlí Nejvyššího Pána, ale to je jiná. Všechny živé bytosti dostávají sílu od Nejvyšší osobnosti Božství, ať už v hmotném nebo duchovním světě. V hmotném světě je veškerá síla, kterou disponujeme obdržena od Krišny a stejně tak i v osvobozeném stavu. Nemáme vlastní sílu, jeto síla, která je nám propůjčena Nejvyšším Pánem, „Jsem síla v člověku“. Tak to je.

neděle 24. února 2013

Šrí Šrí Rádha Parthasarathi

Kadamba Kánana Svámí, 20. ledna 2013, Radhadesh, Belgie, Šrí Čaintajna Čaritámrita Madhja 21.54

Vrndavan parityajya napadam na ekam gacchati

Krišna nikdy nejde ani krok z Vrindávanu, nebo z těchto zábav. To je Krišnův zájem. Co má Krišna na mysli? Takovými specifickými zábavami.

sobota 23. února 2013

Osoba v zrcadle

Kadamba Kánana Svámí, 6. ledna 2013, Lenasia, Jižní afrika, lekce z nedělní hostiny

Otázka:  Jak se vyvarovat vaisnava aparády?
Tím, že se jí vyhnete! (smích) Opravdu není jiný způsob. Co se na to dá říci? Jak se vyhnout krádežím? Chápej, nedělej to, je to jasné? Jaká je to otázka? Ale náhodné vaisnava aparády, co naděláte s tím?

Když jsem byl dítětem, má matka nám vyprávěla tuto pohádku. Byly dvě princezny. A když jedna princezna otevřela ústa, vycházely ven růže, a když otevřela ústa ta druhá, vycházely ven žáby. V našem případě to byly žáby, ale nyní když jsme se stali oddanými, už vyšlo ven mnoho růží, opravdu, růže růže růže růže. Nicméně co chvíli vyskočí ven i nechtěná žába. „Oops, To jsem neměl říkat. No, možná je to Vaisnava aparádha.“ Co s tím teď uděláte? Je těžké vrátit tu žábu zpět do úst. Už jste to řekli. Potom je jedna možnost říci, „Omlouvám se. Neměl jsem to říkat.“

pátek 22. února 2013

Neporažený

Kadamba Kánana Svámí, 12. ledna 2013, Amsterdam, Holandsko, SB 4.30.50-51

Ve védské kultuře je sebeúcta velice částí společnosti. Není to umělé; je to přirozené, protože se osoba přirozeně cítí dobře, když ví, že dělá dobré věci. Oddaní nemusí uměle hromadit nějaké sebevědomí. Automaticky přichází z dělání správných věcí.

Pokud se snažíte celý den dělat správné věci, pak večer, když se podíváte zpět na ten den, řeknete si: „Pár věcí jsem pokazil, ale co mohu dělat? Alespoň jsem se snažil“. A když přidáte celý rok, „Udělal jsem několik chyb. Opravdu jsem to párkrát pokazil tento rok, ale mohu říci, že jsem se snažil.

čtvrtek 21. února 2013

Jediná touha


Kadamba Kánana Svámí, 3. února 2013, Praha, CC Ádi 1.2

Šrí Čaitanja Maháprabhu měl jednu touhu. Měl touhu zaplativ celý svět oceánem transcendentální Krišna prémy. Můžeme to vidět v duchovním světě, Krišna je vždy zaměstnaný v láskyplných výměnách se všemi svými oddanými. A je řečeno, že tito oddaní si Krišnu koupili svou službou. Rúpa Gosvámí vysvětluje v Nektaru oddanosti, že čistá oddaná služba je Šrí Krišna akarsani – že přitahuje Krišnu. A to je nejlepší! Snažíme se získat tolik mnoho věcí, ale ten, kdo se snaží získat Krišnu, získává dokonalost života. Potom už není vůbec nic po čem toužit – pouze ještě více Krišnovy společnosti. A taková je čistá oddaná služba – je mimořádná!

Původní článek v angličtině zde.


středa 20. února 2013

Geografie Ruska

Kadamba Kánana Svámí, 20. ledna 2013, Rádhadéš, Belgie, CC 21.54

Vidíme kontrast v náladě Goloky a náladě Vaikunthy. A z tohoto důvodu studujeme mapu (duchovního světa). Někdo si může myslet, „Ó chlapče! Hodina zeměpisu – tři dhámy a řeka. Samozřejmě je tam vždy nějaká řeka.

Vzpomínám na školní dny, kdy jsem se musel učit zeměpis Ruska. Nenáviděl jsem to, musím říct. Tak jsem nakreslil křídou na dveře velkou mapu Ruska včetně všech měst a házel jsem na ty města šipky, abych si ulehčil to učení. Ale když přišlo na Nyazepetrovsk, moje mysl řekla: “Proč se na světe musím učit kde je Nyazepetrovsk? Nikdy do Nyazepetrovsku nepojedu.“ A dosud jsem tam nebyl. Byl jsem přesvědčen, že tam nikdy nepojedu a tak to bylo zbytečné poznání.

Ale to není stejný případ s popisem, který nalézáme v Čaitanja Čaritámrtě. To není zbytečné poznání. To je nezbytné poznání. Bez pochopení podoby různých světů (tří dhámů), nemůžeme pochopit povahu Krišny, protože Krišna se vyjevuje v různých podobách v různých světech.

Původní článek v angličtině zde.

úterý 19. února 2013

Aktivní jednatel v našem duchovním životě


Kadamba Kánana Svámí, 25. ledna 2013, Rádhadéš, Belgie, CC seminář – pátá část

Pán Čaitanja má sklon přijímat i tu velmi malou snahu, i když to je ubohé snažení, dává za to zásluhy.  Dá vám za to plné zásluhy.

A tak Krišnadás Kaviráj Gosvámí říká v jednom verši sri-krishna-caitanya-daya karaha vicara. A ten verš znamená, že pokud se zajímáte o logiku, pak ji aplikujte na milost Pána Čaitanji. A když to uděláte, shledáte ji ohromující. Budete cítit ve svém srdci úžas!

A je to tento úžas, tento pocit úžasu, kterého dosáhneme, když oceníme, jak moc nám Čaitanja Maháprabhu v pozadí pomáhá – jak moc je aktivním jednatelem v našem duchovním životě! Pak se stane (On) velkým zdrojem naší síly. Proto je konečným důvodem proč studujeme Čaitanja Čaritámritu naše osobní výživa a naše vlastní inspirace. Nejdříve jako zdroj síly a následně nám dává cíl, kde je vysvětlena láska k Bohu.

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 18. února 2013

Zasněženi na Simháčalam


Poslední týden Kadamba Kánana Maharáj pobýval na Německé farmě, Simháčalam. Tento projekt je v Hare Krišna unikátní, jsouce jediným chrámem, který výhradně a opulentně uctívá masivní božstvo Prahlád-Nrsimha. Mnoho let chrám stagnoval díky nedostatku oddaných na farmě. Hlavní příjem chrámu se stával ze dvou velkých každoročních události, jmenovitě Sankírtanového festivalu který je během oslav Nového roku a Nrsimha čaturdáší, dne Pánova zjevení. Kadamba Kánana Maharáj, stejně jako mnoho dalších prominentních osob v ISCKONu se pravidelně zúčastňoval těchto festivalů a tímto způsobem byla farma udržována naživu, přestože za roky udělala i pokrok.

neděle 17. února 2013

Společný nepřítel

Kadamba Kánana Svámí, 20. ledna 2013, Radhadesh, Belgie, CC Madhya 21.54

Celkový hmotný projev všech světů a energií, který existuje, je vše poskytující pro různé živé bytosti, které vyvinuly odlišné mentality. Jako Padma Purána, ve starším vydání zmiňuje, že ve věku Kali, budou pouze čtyři autorizované sampradayi. Moderní vydání Padma Purány už tento verš neobsahují. Byl někým zeditován pryč. Čtyři sampradayi jsou v Padma Puráně popsány jako bona fide. Jsou bona fide, protože všechny nabízejí věčný cíl a tím jsou bona fide. Nicméně to neznamená, že všechny mají to nejhlubší porozumění nebo úplné pochopení absolutní pravdy. Některé bona fide sampradayi nemají správné pochopení o Krišnovi. Nemají porozumění, že on je Nejvyšší osobnost božství. Nemají tušení, že On je „ádi-purusam“ a z Něj vše emanuje!

sobota 16. února 2013

Postavit zámek pro Krišnu


Kadamba Kánana Svámí, 27. ledna 2013, Rádhadéš, Belgie, lekce z Radhadesh Mellows
  
Můžeme si představit, kdo asi pro svůj vlastní požitek postavil toto místo (Rádhadéš). Můj Bože, co je to za typ člověka? Jakou měl asi mentalitu? Co si myslel, že tady bude dělat v tomto zámku? A co by si pomyslel, kdyby věděl co se tady děje právě teď v tomto zámku?

Ale my chápeme, že ho postavil přesně proto, co se tady nyní děje, pro Šrí Šrí Rádha Gopinátha. Věděl jen málo, jak Pán v jeho srdci přebírá kontrolu a používá jeho pýchu a falešné ego k tomu, aby postavil tento velký zámek v době, kdy už se zámky vůbec nestavěly. Tento zámek byl postaven až v době následující po středověkých zámcích. Takže tento člověk, v nostalgické náladě, chtěl mít určitý druh majestátu a se svým bohatstvím si postavil tento zámek ale ve skutečnosti ho postavil jako chrám pro Šrí Šrí Rádha Gopinátha

pátek 15. února 2013

Žádná práce = Žádné jídlo!


Kadamba Kánana Svámí, 2. ledna 2013, Durban, Jižní Afrika, ŠB 12.8.46

Lidé pracujte! Všechny tyto zvuky přicházejí od lidí o lidech, kteří se snaží vydělat peníze. O tom tento veškerý zvuk je. Potřebují přežít, protože se život stal tak komplikovaným! Kdežto život v tradiční vesnici byl v zásadě jednoduchý. Prabhupáda řekl, „Čtyři až šest hodin práce je pro udržování se dostatečné.“

To je ve vesnickém životě, ale nikoliv v moderní industriální společnosti. Čtyři až šest hodin, to se vám vysmějí. „Mohu pracovat pouze čtyři až šest hodin, víte… částečný úvazek!“

Částečný úvazek – nevyděláte si tolik, abyste přežili. Naopak, spíše v mnoha případech pracuje manžel i manželka, jen proto, aby naplnili základní potřeby, a děti chodí školky či družiny. V této nepřirozené společnosti musíme trávit více času jednáním s hmotnou energií pro naše udržování se. Takto to je v tomto světě, musíš pracovat. Pokud nebudeš pracovat, nebudeš mít jídlo, tak to je, hladov! To je hmotný svět, ale ta činnost tu musí být konána v kvalitě dobra. Ta činnost tu musí být dělána čistě a správně!

Původní článek v angličtině zde

čtvrtek 14. února 2013

Ulehčení od karmy


Kadamba Kánana Svámí, 31. prosince 2012, Cape Town, Jižní Afrika, SB 8.7.4

Měli bychom se postarat o oddané. Je to těžké, ale měli bychom se chtít postarat o oddané. Když přijde na záchranu lidí z hmotného utrpení, to není náš první cíl. Ale nejsme proti nakrmení chudých a hladovějících lidí, protože by neměl nikdo hladovět.

Takže se zajímáme o hmotné utrpení lidí, chceme pomoci, ale musíme jim v tu samou dobu dát duchovní poznání. Vídám někdy žebráky, kteří trpí. Cítím k nim soucit: „Přál bych si jim pomoci.“  Je zde určité množství tvrdého srdce v našem hnutí, které je ospravedlňováno filozofií, jako „Stejně je to jejich karma, tak co.“

Co můžeme dělat? Může to být jejich karma, ale jestliže můžeme, přáli bychom si jejich karmu zmenšit, protože ten proces, který máme, to dokáže! Ale naneštěstí nejsme dostatečně silní abychom mohli jednat s kýmkoliv. Nebo někdy nemáme dost sil k tomu abychom „rozbili cihlu“. Silnou cihlu. Nemáme zkušenosti karatisty, abychom se dostali skrz. Kdybychom tak měli! Ale můžeme lidi zachránit od jejich karmy, a měli bychom je zachránit od jejich karmy tak moc, jak jen můžeme.

Původní článek v angličtině zde.

středa 13. února 2013

Jeď do Vrindávanu!

Kadamba Kánana Svámí, 21. listopadu 2012, Cape Town, Jižní Afrika, večerní lekce

Jsou oddaní, kteří řeknou, „Víš, nebyl jsem ve Vrindávanu dvacet let!“

Nevím, ale když jste nebyli ve Vrindávanu dvacet let….  Myslím, prosím, „Prodej něco! Prodej svůj iPhone pokud nemáš peníze, ale jeď do Vrindávanu!

Nějakým způsobem musíš jet, stojí to za to. Tak či onak získáš nový telefon, i kdyby to měl být ten nejlevnější. Nyní ještě žiješ, ale když nepojedeš do Vrindávanu, pak si nejsem jist, zda budeš i dále opravdu žít. Něco chybí. My musíme jet!

Původní článek v angličtině zde.


úterý 12. února 2013

Není čas….


Kadamba Kánana Svámí, 4. ledna 2013, Ladysmith, Jižní Afrika

Nemusíme se stát velkými odříkavci a vzdát se světa. Ale samozřejmě, pokud můžeme, pak proč ne. Pokud můžeš být sanjásí, jdi do toho!

Kolik času nám v našich životech zbývá na Bhagavad-Gítu, Šrímad Bhágavatam, na kírtan, na uctívání tulasí déví a tak dále.

Všechny tyto věci musí být částí našeho života. Pokud nemáme na tyto věci čas, pak byste si neměli myslet, že vás to nijak nepoznamená. Jste tím ovlivnění a velice moc! Nemít čas na tyto věci, činí váš pohled menším a pak, když přijde čas, kdy budete testování okolnostmi, nebudete schopni být transcendentální.

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 11. února 2013

Každodenní daršan Giriráje Góvindy!


Několik posledních měsíců Kadamba Kánana Svámí cestuje kolem světa ve společnosti Nejvyššího Pána ve formě Govardhana šíly zvané Giriráj Góvinda

Nyní můžete získat osobní daršan Pána denně. Pro tento účel byla na kksblog.com přidána do horního menu další položka zvaná „Daily Darshan“!

Festivaly v Čechách a na Slovensku – únor 2013

Příjezd do Čech
Pokračujíce Evropou, Kadamba Kánana Svámí přijel z Německa do Čech, kde byl vřele přivítán entuziastickou harinámovou skupinou v Pražském chrámu. Návštěva započala nedělním programem. Maharáj odstartoval extatickým kírtanem, který byl následován lekcí z Čaitanja Čaritamrity, kde vyprávěl úžasné příběhy o Pánu Čaitanjovi a Nitjánandovi. A také popisoval Krišnův spletitý charakter.

Krišna si hraje – hraje na flétnu, hraje si s myslemi. Hraje si se srdci a city. Krišna je původní podvodník! S Krišnou si proto nejste nikdy jisti. Někdy se ukazuje jako ta nejčestnější osoba, která kdy byla, neupřímnější a nejsvětější a v další chvíli, se ukáže jako největší podvodník.. 

neděle 10. února 2013

Všechny zásluhy Šrílovi Prabhupádovi!

Kadamba Kánana Svámí, 24. ledna 2013, Radhadesh, Belgie, BG 1.8.31-36

Vzpomínám si, že před mnoha lety byl seminář, který byl nazván „Rozepínání Prabhupádových významů“. A jeho myšlenka byla, přirovnat Prabhupádovy významy k zip souboru, což naznačovalo že Prabhupádovy významy byly plné výroků ostatních a to takovým způsobem, že to nebyly Prabhupádovy významy. A tak se ten učený oddaný tázal, „Proč dáváme všechny zásluhy Prabhupádovi?“ 

sobota 9. února 2013

Setkání s Bohem!

Kadamba Kánana Svámí, 13 září 2012, Pretoria, Jižní Afrika, CC 12.120

Je mnoho jógových filozofií kolem, které také přišly z Indie a jejichž součástí je impersonalismus – myslet si, že živá bytost se může stát Bohem. To je široce rozšířeno.

Byl jsem v New Yorku a setkal jsem se s Bohem. Seděl na lavičce v parku. Byl starý a chyběl mu jeden zub, ale vyjevil se mi. Řekl mi, „Já jsem Bůh.“

pátek 8. února 2013

Láskyplné výměny


Kadamba Kánana Svámí, 3. ledna 2013, Newcastle, Jižní Afrika, lekce z Čaitanja Čaritámrity

Krišna má lidskou stránku, která nás k němu přivádí velice blízko. Proto speciálně mezi uctívateli Bhagavána, uslyšíte o konceptu láskyplných výměn s Krišnou. Slyšeli jsme i impersonalisty. Oni také hovoří o lásce, ale oni hovoří o univerzální lásce; ale to není láska, která by byla založena na láskyplných výměnách.

Podívejte, láska je založená na výměnách. Vidíme to i v tomto světě, že to tak je. Je založená na výměnách – dávání, přijímání, to je láska! Například někdo jde do kuchyně a uvaří tam obrovskou hostinu s tou myšlenkou, „Jdu někoho hodně potěšit!“ Jako moje babička strávila hodiny v kuchyni a dělala tam hory palačinek a jejím potěšením bylo vidět nás, jak se jimi nacpáváme až do bodu, který byl blízko k explozi, a pak řekla: „Ještě jednu navíc!“ Takové jsou láskyplné výměny – my jsme to vychutnávali a ona to také vychutnávala.

Takže skutečná láska je založena na výměnách! V univerzální lásce se nic moc neděje. Není pro to žádný podnět. Ale s Krišnou můžeme vidět, jak se láskyplné výměny vyvíjí. A proto je právě to naším záměrem.

Původní článek v angličtině zde.

čtvrtek 7. února 2013

Dobrá věc na stáří


Kadamba Kánana Svámí, 27. prosince 2012, Cape Town, Jižní Afrika, SB 8.6.39

Když Šríla Prabhupáda kázal, zmínil mladým hipíkům, „Já jsem starý muž, a vy všichni, nemyslete si, že vám se to nestane. Vy budete také staří.“

Pak někdo řekl, „To je v pohodě, nám by nevadilo být staří!“

A Prabhupáda řekl, „To říkáš, jen protože jsi mladý.“

Dobrá věc na stáří je moudrost, to je ta jedna dobrá věc! Problém v mládí – máte veškerou sílu, ale nevíte co s ní dělat. Ve stáří víte přesně co dělat, ale nemáte sílu. Takhle to je, tak moc, že nemůžete vyhrát! To je ta povaha toho, jak je navržen hmotný svět. Žádným způsobem nemůžete vyhrát.

Původní článek v angličtině zde.

středa 6. února 2013

Bhagavad-Gíta volá po velkomyslnosti


Kadamba Kánana Svámí, 4 ledna 2013, Ladysmith, Jižní Afrika

Žijeme v hmotném světě a někdy jdou věci dobře a jindy si myslíme, že to moc dobře nejde. Ale oddaný se má vždy dobře! Jako na Nový rok, přemýšlel jsem, že rok 2012 byl dobrý, protože v něm byla oddaná služba. A 2013 bude lepším rokem, protože tam bude více oddané služby. A tak to je. 2014 bude ještě lepší, protože v něm bude ještě více oddané služby a už se nemohu dočkat roku 2015!

úterý 5. února 2013

Leipzig – významné místo


Zpátky ve starém dobrém Lipsku! Bylo to zde, kde má služba začala. Téměř před dvěma lety, den po příchodu Nityanandy Prabhua, oslavovaném v chrámu v Lipsku jsem se připojil ke Kadamba Kánana Svámímu abych mu asistoval při jeho cestování. 

Vjemy do vědomí


Kadamba Kánana Svámí, 8. prosince 2011, Durban, Jižní Afrika, SB 11.22.6

Jen pracovat pro Krišnu není jednoduché, protože po krátkém čase začneme zažívat, že práce pro Krišnu může být přítěží. Také to nemusí fungovat. A tak musíme naslouchat, protože bez naslouchání je život suchý.

Mám telefon jako většina moderních lidí a končil mi kontrakt a tak jsem mohl dostat nový telefon. „Ó můj Bože! Co udělám? Nyní musím mít nový telefon. Ó ne!“  Ve skutečnosti jsem měl svůj starý telefon rád… byl v pořádku… dělal svou práci.

pondělí 4. února 2013

Nová Vyasapuja kniha

Na žádost Kadamba Kánana Svámího nebude publikována tištěná podoba Vyasapuja knihy. Digitální forma bude dostupná.

„Nemohou být uctívaní jako pár!“


Kadamba Kánana Svámí, 30. ledna 2012, Cape Town, Jižní Afrika, Lekce z nedělní hostiny

Govindají byl božstvem, které bylo instalováno Růpou Gosvámím. Po určitou dobu byla muslimská vláda příznivě nakloněna a velice tolerantní k tomu, co považovala za Hindu praktikování, které probíhalo ve Vrindávanu, za vlády Akbara.

Atmosféra byla velice otevřená. Akbar byl otevřen ostatním tradicím a tak dále. Ale později se celá nálada změnila a v tu dobu byl Vrindávan v obléhání, utlačován a mnoha Božstvům v různých chrámech bylo ublíženo. A tak bylo mnoho Božstev posláno jinam.

Govindají se dostal do Jaipuru a zůstal tam. Jak víme v naší sampradáji neuctíváme Krišnu samotného. Vždy Krišnu uctíváme obklopeného milujícími oddanými a nejvyšším z těchto milujících oddaných je Šrímatí Rádharaní. Ona je dokonalým oddaným, žádný z oddaných neumí potěšit Krišnu tak, jako ona!

neděle 3. února 2013

Dychtivost po zasvěcení


Kadamba Kánana Svámí, 6. ledna 2013, Lenasia, Jižní Afrika, Lekce z nedělní hostiny

A oni říkají, „Ach ano, já chci být zasvěcený.  Víte, já se snažím… ale vztah s mým Guruem prostě nikam nevede. Myslím, víte, on se mnou moc nemluví.“

Ne! Znovu, ta odpovědnost je na žákovi. Žák musí pro Gurua dělat službu. Žák se musí snažit. A pro první zasvěcení ti Guru může několikrát říci, „Proč ještě nejsi zasvěcený?“ O tom to je. Musí to přijít od vás. Musíte se o to usilovat.

sobota 2. února 2013

Radhadesh Mellows, 2013


Zpívání od úsvitu do soumraku…“ bylo mottem Radhadesh Mellows 2013 v Rádhadéši, Belgii o víkendu 26-27 Ledna 2013.

Kadamba Kánana Svámí přijel do Rádhadéše týden před kírtanovým víkendem. Prezentoval pětidenní seminář na Čaitanja Čaritámritu pro studenty Bhaktivedanta College a další zájemce. Krsna Ksetra Prabhu (ACPBSP) se lekcí také účastnil, obohacoval je občasnými doplněními a oceněním Maharájova podrobného vysvětlování a pohledů do Čaitanjovy líly.

Jak se blížil víkend, na zámek z různých míst přijíždělo stále více a více oddaných. Celkem prošlo kírtanovou místností kolem 600 oddaných, kteří oslavovali překrásný festival vířící svatými jmény Pána. Organizační tým festival svolal následujícím citátem:

Mezi vlnitými kopci Arden je Rádhadéš, ideální místo pro oslavování svatého jména. Zatímco krásný les, dokonalá Božstva, a klidné místo přidávají na sladkosti festivalu, nejúžasnější na Rádhadéš Mellows festivalu je, že přitahuje ty nejupřímnější a nejoddanější milovníky kírtanu. Od velmi mladých, po ostřílené zpěváky, každá osoba, která se zapojí do festivalu tak činí se srdečnou touhou na spojení s Božským ve formě jeho svatého jména. Tento mocný záměr vytváří náladu, která musí být zažita, aby byla uvěřena! Dotek sladkosti Vraji; míra Majápurské milosti a pěkná dávka speciální Evropské sladkosti dohromady vytváří Rádhadéš Mellows kírtanový festival. Prosím přijďte s otevřenými srdci a zkuste to. Život už nebude nikdy chutnat stejně.

S kírtanovými vůdci jako Sacinandana Svami, Kadamba Kánana Svami, Mádhava Prabhu, Amala Harinama Prabhu, Acyuta Gopi, a mnoha dalšími, se kírtanová místnost doslova proměnila v transcendentální vír extatického zpívání a tance. Zažili jsme proměnu našich životů, rozhodně to nebylo hmotné ale naopak plně duchovní a to je, po čem prahneme:

Duchovní zážitek překonává ty nejdivočejší sny. Každý má své divoké sny a duchovní zážitek překonává naše divoké sny. Proto nechť se znovu ponoříme do nálady služby, v náladě opěvování Krišny a šíření slávy Krišny skrze celý vesmír – visvam purnam sukhayate – poté bude celý vesmír blažený! (KKS, Rádhadéš, 27. ledna 2013)

Fotky jsou zde.
Lekce a kírtany zde.
Původní článek v angličtině od Jananivase prabhu zde.

Zároveň jedním i mnoha


Kadamba Kánana Svámí, 30. prosince 2012, Cape Town, Jižní Afrika, lekce z nedělní hostiny

Šríla Prabhupáda mnohokrát poukazoval na májavádí impersonalisty, protože jakmile vkročíte do obchodu s duchovnem kdekoliv na světě, je to tam znovu, „vše je jedno“. Ale ve skutečnosti není vše jedno! Z jednoho pohledu je všechno jedno, tak jak vše spočívá na jedné duchovní energii, ale zároveň je to i odlišné, jak zde můžeme velice jasně vnímat. Proto Šrí Čaitanja Maháprabhu učil filozofii acintya-bhedābheda-tattva, zároveň jedním i mnoha. Toto najdeme v prvním verši Šrímad Bhágavatamu:

janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭtene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ

To vysvětluje, že vše co přichází v tomto světě, přichází od Krišny. A Krišna je v tu samou chvíli abhijñaḥ, je si plně všeho vědom a přesto je také svarāṭ, nezávislý. To je zajímavé. Je si plně vědom každého atomu ve vesmíru, každé živé bytosti a co se odehrává v srdci každé živé bytosti, ale také existuje odděleně jako Krišna. Vše z Něj emanuje, je to vše jeho energie a i přesto existuje odděleně od ní.

Původní článek v angličtině zde.

pátek 1. února 2013

Kniha zůstáváVidíme, že lidé čtou méně nebo nečtou vůbec. Veřejné knihovny cítí ten vliv a mohly by být brzy zavřeny. Jak budou lidé číst knihy Šríly Prabhupády, když se lidé odklánějí od knih Šríly Prabhupády a přiklánějí se k digitálním informacím? Ale co taky bylo zjištěno je, že mnoho lidí poté co si přečtou nějakou hodnotnou knihu v elektronické podobě, tak si jí následně koupí ve vázané podobě, protože kniha je stále něco lepšího než elektronický přístroj. Dokonce i když můžete přeskočit na stránku číslo to a to (elektronicky), když vidíte knihu, držíte ji v ruce, jen tak skrze ni listujete a zastavíte se tu a tam, máte dvě celé stránky. Já vím že to máte na svém iPadu taky, ale ten je stejně tak těžký jako tvoje kniha. Lidé se vrátí ke knihám a nezapomeňte, že knihy zůstanou. Knihy tu nejsou jen pro lidi dneška, ale knihy tu jsou také pro jejich děti a vnoučata. Knihy byly zasazeny do domů pro ty, kteří se ještě nenarodili. Knihy jsou trvalé. Takže knihy by nikdy neměly být nahrazeny digitálními médii. Dnes je to tady a zítra to prostě zmizí v éteru, je to pryč, už se to vašemu hard disku stalo? Všechny vaše gigabajty jsou ve chvíli pryč! Tímto způsobem je kniha trvanlivá.  

Durban, Jižní Afrika, prosinec 2011, ŠB 11.22.6