čtvrtek 30. prosince 2010

Duchovní svět uvnitř hmotného světa

Tato země Pána Krišny je Jeho velkou bezpříčinnou milostí k nám, pokud se na chvíli zamyslíme, jaký úžasný dárek to je! Živé bytosti se od nepaměti, anadir bahir mukhe, otočily pryč od Krišny, na tak dlouho. Přestože je Krišna znám jako atmarama, jako ten, kdo je spokojen uvnitř a není pro své uspokojení závislý na ničem jiném, tak my jsme vždy závislí, nikdy nemůžeme být spokojeni nezávisle. Ale Krišna může být spokojen nezávisle, a přesto Krišna cítí, že něco chybí, když se od něj některé živé bytostí odvrátí a nepřipojí se k jeho věčným radostným zábavám. A tak si Krišna pomyslí: "dám jim nějakou milost", jako by to udělal každý. Co bychom udělali, kdyby se náš syn, který vyrostl a odešel z domu, stal úplně degradovaným někde v Mumbaji nebo obdobném místě? Naprosto degradovaný, co můžeme udělat? V takovém stavu nebude nikoho poslouchat, ale my navždy zůstáváme jeho příznivci a chceme pro něj něco udělat, dát mu nějakou milost. Obdobným způsobem přemýšlel Krišna: "Ať jim mohu dát nějakou milost, něco..." Potom pomyslel, "Proč něco? Nedám jim něco, dám jim všechno!" a pak projevil celý duchovní svět uvnitř hmotného světa. To je kde jsme! Tento Vrindávan je duchovní svět!

Kadamba Kánana Svámí, říjen 2010, Vrindávan
Zdroj: www.kksblog.com
Text celé lekce v angličtině zde: www.kkswami.com - The Glories of Vrindavana

úterý 28. prosince 2010

Čisté poznání

Jednou z usměrňujících zásad je žádný hazard. A tento zákaz hazardu také znamená žádná mentální spekulace, to je zahrnuto. Takže pouze přijmout útočiště, vzít útočiště u knih Šríly Prabhupády, které nám zprostředkují správné závěry védské literatury, především o oddané službě. A my víme, že když přijímáme útočiště u knih Šríly Prabhupády, jsme dokonale ochráněni. Je to taková úleva, protože v tomto světě musíte vždycky chodit s filtry – cokoli vidíte – dostane se k vám reklama „to je to nejlepší co existuje“ a vaše mysl říká „to není to nejlepší, co existuje, jsou to ve skutečnosti blbosti“. Tolikrát se vám lidé snaží říct ano, to je ten způsob, to je ta cesta, to je ta jediná cesta, ale ve skutečnosti...ne...takže člověk je neustále ve střehu, komu ve světě můžeme věřit? Takže nejsme nikdy klidní, neustále ve střehu – můžeme věřit této informaci? můžeme věřit této osobě? Ale teď...přijmout útočiště u Šríly Prabhupády a jeho učení, jeho knih, je veliká úleva, protože jim můžeme plně věřit, na sto procent, není třeba žádných filtrů...prostě jakmile s obrátíme na knihy Šríly Prabhupády, jsme na duchovní úrovni. Tak je to jednoduché. Okamžitě! Okamžitě. Možná na začátku trochu váháme, ale jak čteme, automaticky vstoupíme na čistou úroveň vědomí Krišny...je to konejšivé, je to velice pěkné... A proto je v tomto hnutí skutečně osvobození, opravdu se cítíme osvobozeni od všech těch umělých věcí, o kterých jsme slyšeli už od dětství – tohle je důležité, tamto je důležité, a konečně beze vší pochyby víme, co důležité je a co důležité není. Je to velký dar. A znovu a znovu se obracíme na knihy Šríly Prabhupády.

Zasvěcovací přednáška 3. 8. 2010

pondělí 27. prosince 2010

Frontline preachers IV - část druhá - jak přicházím k vědomí

Čtvrté vydání Krišnavědomého komixu od Madhusùdany prabhu pro Vaši inspiraci do rozdávání knih Šríly Prabhupády ke stažení zde.

Velikost 4 MB, formát PDF.

Těším se na vás
snažím se mít rád
všechny lidi světa
nektárek jim dát

pondělí 20. prosince 2010

Frontline preachers IV - část první - Cigán s korunou

Čtvrté vydání Krišnavědomého komixu od Madhusùdany prabhu pro Vaši inspiraci do rozdávání knih Šríly Prabhupády ke stažení zde.

Velikost 4 MB, formát PDF.

Natáhni hruď,
pro vyšší chuť.
Trošku se nuť,
Buď labuť.

čtvrtek 16. prosince 2010

Drží nějaké zbraně?

Učíme se vidět hmotnou energii ve spojení s Krišnou. Vidíme že Krišna je za vším a přesto Krišna nikdy ani na krok neopouští Vrindávan protože se tam těší svým radostným zábavám. Šríla Prabhupáda popsal jak měl duchovního bratra Sadanandana svámího, původem z Německa. A řekl že tento svámí byl dříve veliký učenec. Přijel do Indie a byl na daršanu v různých chrámech. Viděl Durgu déví s deseti rukama a různými zbraněmi, různé podoby Pána Šivy s trojzubcem. Viděl všechny tyto různé podoby Pána a poté uviděl Krišnu. Viděl že Krišna nedrží žádné zbraně. viděl že Krišna drží pouze flétnu a pomyslel si "Ah, toto je Nejvyšší Pán, On je Nejvyšší protože nemá nic na práci." Nejvyšší Pán nemusí dělat žádnou práci, a přesto Jeho energií se vše vyjevuje.

Kadamba Kánana Svámí, Dilí, 2010
Zdroj: www.kksblog.com

neděle 12. prosince 2010

Den odchodu Šríly Prabhupády

(řeč Jeho Svátosti Kadamba Kanana Maharaje v den odchodu Šríly Prabhupády, Vrindávan dhám, 9.11.2010)


Poprvé jsem přišel do tohoto hnutí zde ve Vrindávanu v roce 1978. Přišel jsem poté, co jsem si přečetl Prabhupádovu Gítu a přesvědčilo mě to a proto, to jsem byl v Himalájích, jsem se rozhodl sejít dolů do Vrindávanu a připojit se. Byl jsem velice šťastný, že jsem přišel do tohoto chrámu, protože byl tak úžasně duchovní. Když jsem uviděl Božstva, prostě jsem cítil, že jsem v duchovním světě. Krišnova přítomnost byla ohromující. Pak jsem se zapojil do služby a skrze tuto službu jsem navázal spojení se Šrílou Prabhupádou. Velice brzy jsem se zapojil do různých druhů managementu, péče o chrám. Přitom jsem si uvědomil, že čím více přijmu zodpovědnosti za plnění Prabhupádovy touhy, tím silnější bude moje spojení. Tady v Krišna Balarám chrámu bylo všechno, všechno dotčené Šrílou Prabhupádou, protože tady je jeho samádhi, tady instaloval Krišnu a Balarámu tím slavným árati kdy byl tak potěšený, tady byl jeho dům. Každé pídě tohoto projektu se dotkly jeho osobní pokyny víc než na jakémkoli jiném místě. Ve skutečnosti, jak běžel čas, cítil jsem, že v tomto projektu byla přítomnost Šríly Prabhupády dokonce silnější než přítomnost Krišny. A Prabhupáda uchvátil mé srdce. Když jsem poprvé přišel, byl jsem pyšný, nezávislý, tvrdohlavý a pořád do určité míry jsem, ale je jeden rozdíl, že teď se modlím, teď po tolika letech se modlím, abych tak či onak mohl pokračovat v nějaké službě, v nějaké službě pro Šrílu Prabhupádu tady v chrámu Krišny a Balarámy, v tomto hnutí, abych sloužil jeho služebníkům a udělal něco pro rozšíření tohoto vědomí Krišny po celém světě. Protože jsem přesvědčen, že jak já jsem potkal Šrílu Prahupádu po jeho odchodu a jak se velice hluboce dotkl mého srdce a převzal můj život, jsem si jistý, že dnes Prabhupáda také přebírá životy mnoha lidí, kteří ho dnes potkávají poprvé. A nevím kolik let v budoucnosti se bude Šríla Prabhupáda dotýkat životů tolika lidí a vytvářet v jejich srdcích víru a uchvacovat je a tak se tohle hnutí bude stále šířit po celém světě.

Děkuji mnohokrát.
Šríla Prabhupáda kí jay!


Původní článek v angličtině je zde.