sobota 30. května 2015

Vlny inspirace

Musíme pochopit, že v duchovním životě musíme spoléhat na poznání, ale ještě více na milost. A snažit se pohroužit do lásky ke Krišnovi. Svět je tak rozrušující, materiální energie natolik odvádí naši pozornost. Je to jako když jste velice inspirovaní a potom se nachladíte. Jste nemocní jako pes, popotahujete, vaše hlava je k prasknutí a všechno vás bolí. A teď si máte udržet svůj pocit inspirace.

Postupně se člověk musí skrze kvality přírody učit, ony jsou někdy nahoře a jindy dole. I když jsou kvality dole, musíme zůstat vnitřně hluboce přitahováni k uspokojování Krišny. Ne jen když jedeme na vlnách inspirace. "To je velmi inspirující! Bylo to prostě úžasné!" I když to není úžasné, přesto je to úžasné. Takže zde je tolik úrovní, přes které jdeme. Krišna nám až do úplného konce stále posílá nějaké očištění!

Šrímad Bhágavatam 3.1.4-8, 8. března 2015, Stockholm, Švédsko

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 28. května 2015

Příčina revoluce

V úvodu ke Šrímad Bhágavatamu Šríla Prabhupáda cituje velmi známý verš (ŠB 1.5.11):

tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo
yasmin prati-ślokam abaddhavaty api
nāmāny anantasya yaśo ‘ńkitāni yat
śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ
Znamená to, že kdekoli jsou oddaní, kteří zpívají svatá jména Boha, může to zapříčinit revoluci v nesprávně nasměrované a chybné společnosti. Jinými slovy - toto zpívání může změnit vše! Když se podíváme na svět kolem sebe, můžeme vidět, že v minulosti měli lidé Boha ve středu. Na celém světě bylo postaveno tolik chrámů, kostelů a známých mešit, tolik náboženských budov. A ve velice krátkém časovém rozmezí se v moderní době lidé stali tak ateistickými. V dnešní době vědomí Boha upadlo v zapomnění a výsledkem je, že je na světě tolik nepokojů, tolik úzkosti, šílenství, agrese a neštěstí. Ale jednoduše uctíváním Nejvyššího Pána se vše změní. Není zapotřebí stavět velké chrámy a obrovské náboženské památníky. Vše, co je požadováno, je naše uctívání Nejvyššího Pána a nejlepší způsob, jakým to můžeme dělat, je zpíváním Jeho svatého jména. Proto se scházíme a zpíváme, má to velký význam pro celý svět, požehnání je všude. Takže pravidelné kírtany by měly pokračovat, aby došlo k revoluci v našich srdcích a v našem vědomí a abychom postupně svá srdce očistili.

Úvod ke kírtanu, 12. dubna 2015, Mauricius, Kírtan Mela, 3. den

Původní text v angličtině zde.

středa 27. května 2015

Který ášram?


Nevystupujeme proti sexualitě, ale není to cílem života. Není to všechno. Zejména ženy si mohou přát dítě, však víte, je to něco v jejich povaze, o tom není pochyb a je to v pořádku. Ale rodinný život není vším. Není to všechno! Kam spěje rodinný život bez duchovnosti? Kam vás to zavede? Jaký je rozdíl mezi životem zvířat a lidským životem, pokud zde není žádný duchovní život? Sanskrtský text (Hitopadesa) říká: dharmena hina pasubhih samanah. Bez dharmy, bez duchovního života, je lidský život stejný jako zvířecí.

Takže my smýšlíme tímto způsobem - nejdřív duše, nejdřív být oddaným. Investuji do tohoto a potom rodinný život, to je v pořádku. Je to pěkné, ale nejdřív buďte oddaní! To je vše. Tak jednoduché. A pak do sebe vše zapadne. To je mé poselství vám. Je to jednoduché a vy se do toho přirozeně dáte tam, kde vám to sedí. Jako když jsem přišel já do vědomí Krišny, nebyl jsem v té době sám. Dvacet čtyři let jsem byl v grihasta ášramu, což je manželský ášram. Dvacet čtyři let. Pak jsem byl čtyři roky ve vánaprastha ášramu a teď osmnáct let v sanjásí ášramu. Na rodinném životě není nic špatného. Je to pěkné. Ale nejdřív buďte oddaný a potom si vyberte svůj ášram. Pak je to v pořádku, pak i sexualita zapadne na své místo. Nejdřív oddaný. Je to o tom být oddaný!

Přednáška na Ratha Yatře: Sexualita a duchovno, 3. dubna 2015, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

úterý 26. května 2015

"Sobotní večer a já nikoho nemám"

Pokračování článku Dětinské problémy

Někdy mi lidé říkají: “Swámidží, já mám to vaše hnutí doopravdy rád, ale to zpívání… to zpívání. Ó, to zpívání se mi vážně nelíbí.“

Tak potom nemáte rád toto hnutí, protože toto hnutí je zpívání. Je to o zpívání. Neříkejte, že máte rád toto hnutí, když nemáte rád zpívání. Možná vám chutnají pakory a kofty a všechny ty preparace, ale podstatné je zpívání, podstatná je oddaná služba! Když Krišnovi prokazujeme službu, On nám to oplácí a potom se něco změní v našem srdci. Najednou všechny ty chtivé touhy pohasnou!

Víte, byla doba, kdy jsem místo na harmonium hrával na kytaru. Tenkrát jsem hrával různé písně a jedna z těch písní, tehdy dost slavná, byla: “Je sobota večer a já nikoho nemám…“ (zpívá) Uměl jsem to zahrát na kytaru. Tehdy jsem tu píseň uměl zahrát na kytaru, protože byla velmi populární. 
Ale v dnešní době jdu v sobotu večer spát. A jsem velmi rád, že můžu jít spát, abych mohl v neděli ráno brzy vstát. Tak co říct... Duchovno! Krišna přijímá naši službu, poté mění naše srdce a pak se mění náš zájem a postupně získáváme vyšší chuť, chuť pro duchovní věci. Duchovní věci nám přinášejí pouze prospěch. Stejně jako všechno, co děláte na tomto festivalu, je požehnáním.

Každým okamžikem, v každém stanu, v každém rohu získáváte duchovní prospěch, který je věčný. Oddaná služba má vždy tento dvojí rozměr – rozměr prospěchu teď a tady a prospěchu ve věčnosti!


Přednáška na Ratha Yatře: Sexualita a duchovno, 3. dubna 2015, Durban, JAR

Přeložila bhn. Eva

Původní text v angličtině zde.

neděle 24. května 2015

Setkání žáků v Gautangu (Jižní Afrika), 2015

Reportáž Rukminí déví dásí


Láskyplné výměny


Lidé oslavují příchod nového roku a uzavírají ten minulý různými způsoby. Někteří si dávají svá předsevzetí od 1. ledna. Podnikový sektor má svůj hospodářský rok. Studentský život se točí podle akademického roku. Máme čínský kalendář, sluneční roky a měsíční roky. Avšak pro žáky je vjása púdžá naším dnem znovuzrození a úvah, dnem vděčnosti a hledání hlubšího závazku - dnem, jenž dělá zbytek roku bezvýznamným.

“S každým z vás mám speciální vztah. Všichni jste se rozhodli být oddaní... Tato vjása púdžá je tu proto, abychom upevnili náš vztah, jednou za rok posílili toto spojení, a proto by si to nikdo neměl nechat ujít.”

pátek 22. května 2015

Dětinské problémy

Pokračování článku Probuďte se, spící duše


Víte, zamilujete se a potom chcete dítě.  Ano, to je moc pěkné,  ale pak musíte přemýšlet:

"A co škola? Ó můj Bože, tady není pořádná škola pro moje dítě! Co teď budu dělat? Ale když se přestěhujeme do toho druhého města, tam potom moje dítě dostane to správné vzdělání.”

“Ano drahoušku, ale právě jsme splatili hypotéku na dům!”

“Ano, já vím, ale to dítě ... “

“Pokud se budeme muset přestěhovat, ztratíme nějaké peníze, ale nevadí, přestěhujeme se.”

Je to řetězec akcí a reakcí, který nás víc a víc zaplétá, a to nás svazuje. Jak stárnete a šedivíte, děti vyrostou a vy si říkáte, “Ó Bože, jak je protlačím tou univerzitou! A ti darebáci to studium vůbec neberou vážně!”

Tolik problémů! Je to celá síť zapletení. Proto čím víc se pustíme do duchovního života a čím budeme duchovně silnější, tím bezvýznamnější pro nás budou hmotné záležitosti. Proto denně zpíváme minimálně 16 kol. Bez těchto šestnácti kol nejsme schopni dodržovat čtyři usměrňující zásady. Tudíž, začíná to zpíváním Hare Krišna a pak následuje dodržování usměrňujících zásad.

Jde to ruku v ruce, ale víte, když někdo řekne: “Já dodržuju čtyři zásady, ale nechantuju," vše, co k tomu můžu říct, je, že to nevydrží. To nemůže vydržet. Je to dobré. Pěkné, ale nemůže to vydržet. Když nezpíváte svá kola, nemůže to vydržet, neboť zpívání nás povznáší nad tělesnou úroveň. Bez zpívání zůstáváme na tělesné úrovni a pak se vaše rozhodnutí dodržovat čtyři zásady odehrává pouze v mysli. Když nezpíváte a dodržujete zásady, pak je to mentální rozhodnutí.

To je slabé, balavan indriya-gramo vidvamsam api karsati (Šrímad Bhágavatam 9.19.17). Je řečeno, že smysly jsou tak dravé, že se s nimi potýká dokonce i ten, kdo je učený. Dokonce i když to víte, zápasíte s tím. Ale když jste duchovně nabití oddanou službou, dostanete milost. Takže když zpíváte, dostanete milost. Proto je zpívání tak důležité!


Přednáška na Ratha Yatře: Sexualita a duchovno, 3. dubna 2015, Durban, JAR

Přeložila bhn. Eva

Původní text v angličtině zde.

středa 20. května 2015

Probuďte se, spící duše!

Pokračování článku: Sexuální zapletení

Tak, a teď se přesuňme k duši. Pokud investujeme do duše, potom investujeme do duchovna, a pak investujeme méně energie do těla a do hmotné energie.

Víte, problém je, že svět je přesexován. Příliš se s tím nadělá. Není to až zas tak dobrý. Nepřináší to až zas tak moc štěstí. Může tam být nějaká připoutanost, ale štěstí, naplnění? Ne, naplnění přichází jen na duchovní úrovni. To je to, proč jsme tady, na tomto festivalu. Nepřišli bychom na tento festival, kdyby v nás nebyla zažehnuta jiskra. Něco se nás dotklo, protože my cítíme potřebu něčeho hlubšího, něčeho smysluplného, víc než jen to, co nám okolní svět nabízí. Dokonce i když k sexualitě dochází na základě lásky, což je považováno za její nejvyšší hmotný projev, stejně nás to stále více a více zaplétá do tělesné existence.

Duchovní život - duchovní znamená věčné. Duše je věčná a má věčný vztah s Krišnou. Když duše vstoupí do materálního těla, dostává se do nečinného stavu. Duše usíná a přitom dodává nějakou energii tělu, ale ve skutečnosti se ničeho neúčastní, protože duše si nemůže užívat hmotu, a tak si ani nemůže užívat tohoto hmotného těla. Ale když děláme nějakou službu pro Krišnu, duše se probudí a vyvine se chuť. A čím víc služby děláme pro Krišnu, tím menší je náš zájem o materiální záležitosti.

Proto se mezi duchovnem a sexualitou musíme přiklonit na tu duchovní stranu ... tím, že budeme dělat službu pro Krišnu, toho druhého bude postupně ubývat. Pokud budeme klást veškerou váhu na sexualitu, duchovní stránka se zmenší a bude to víc a víc o tom těle a tato strana bude postupně převažovat. A jak to o tom těle bude víc a víc, stanou se z nás sobci a pak už je to jenom JÁ a MŮJ požitek! A ostatní jsou tu k tomu, abych je JÁ využíval pro MŮJ požitek. Takovéto tělesné vědomí!


Přednáška na Ratha Yatře: Sexualita a duchovno, 3.dubna 2015, Durban, JAR

Přeložila bhn. Eva

Původní text v angličtině zde.

pondělí 18. května 2015

Dokonalý Krišna

Čistý oddaný vidí vše jako dokonalé: "Krišna mi s laskavostí poslal všechny tyto věci pro mé očištění. Krišna má větší plán. Ó ano, já jsem měl svůj plán, ale co jsou mé plány? Jsou bezvýznamné. Krišna je neomezeně inteligentní a má neomezenou představu. Jak o Něm potom mohu pochybovat? Proto skutečnost, že se můj pošetilý plán zhroutil, je velice dobrá! Nechme Krišnův plán získat převahu. Samozřejmě, že je to tak lepší." Takto, i když vnitřně, čistý oddaný, jenž je hluboce pokorný, nebojuje s osudem.

Přednáška: Síla pokory, 3. dubna 2005, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

sobota 16. května 2015

Sexuální zapletení

Tělo nám nenabízí jen samostatný požitek. Sex - nakolik nás uspokojí... úplně...? A na jak dlouho? Dostaneme i vedlejší produkty a chceme je? Někdy ano, někdy ne, je to tak? Ale to není problém... Viděl jsem v Mangosuthu, Umlazi (v Durbanu), přímo před univerzitou, že potrat je bezpečný. Stane se to ve stejný den jen za 200 randů. Levné a nejlepší! Takže jak vidíte - problém vyřešen. Ale co karma... karma za vraždu... poplatky? Protože potrat je vražda! Vražda v lůně, protože je tam živá bytost. Když už je dítě z dělohy venku a podříznete mu krk, přijdou si pro vás, je to tak? Seberou vás chlápci s modrými světly. Ale potrat, to se teď tak moc nestane, ale po tomhle životě přijdou reakce. Karmické reakce přijdou.

Bod je ten, že sexualita má vždycky připojené provazy. Když chce chlapec dívku, stojí ho to hodně peněz. Takhle to funguje, je to tak, hoši? Musíte utratit nějaké peníze, když chcete děvče. Tak to ve světě chodí, takže co k tomu říct. Můj bod není vyzdvihování těchto věcí, ale je takový, že nezáleží na tom, jak to otočíme - sexualita nikdy neexistuje samostatně. Vždy je tu spousta věcí na ni napojených. Když  to chcete dělat úctyhodným způsobem, pak musíte být sezdaní. Možná chcete být ženatí, ale někdy možná nebudete chtít být. To je podstata toho, když jste ženatí! Někteří lidé se opravdu chtějí oženit, ale pak jsou momenty, kdy doopravdy ženatí být nechtějí... Tolik složitostí. Není to tu samo o sobě, vazby sexuality a síť zapletení.

Já jsem mnoho let sanjásí. Celibát! Když nemám rodinu, život je tak jednoduchý. Nemám dům, k čemu bych ho potřeboval? Nepotřebuji ho. Když máte ženu, děti a to všechno, potřebujete dům. Taky nemám auto. Začíná to... když jste sami, potřebujete malé autíčko. A po chvíli to změníte na auto s pohonem všech čtyř kol, seženete rodinný vůz a pak to prostě roste, rozšiřuje se to. Sexualita tedy svou podstatou vede tak či onak k expandování. I když se snažíte vyhnout zodpovědnosti a máte bleskový program, taky vás to stojí peníze. Takže to nelze obejít. Musíme chápat, že sexualita nás zaplétá s tělem a hmotnou přírodou. To je ten bod!

Přednáška na Ratha Yatře: Sexualita a duchovno, 3. dubna 2015, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

středa 13. května 2015

Služba, která nejvíc potěší

Duchovní učitel není pouze autorita; je náš dobrodinec, a proto nemá jiný zájem než naše blaho.
Když duchovní učitel objeví v žákovi nějakou dobrou vlastnost, okamžitě ho to potěší.
Ale když se na nás duchovní učitel rozhněvá, je čas se ponaučit.

Nejvíc našeho duchovního učitele potěší, když budeme rozdávat vědomí Krišny druhým. 

Přednáška na Ratha Yatře, duben 2005, Durban, JAR

Přeložila bhn. Eva

Původní text v angličtině zde.

úterý 12. května 2015

Přitvrdit

Krišna je naše řešení. Krišna splní naše touhy. Všechno, co potřebujeme, najdeme u Krišny.
A když osud nejde podle nás: "Můj sen ... nevyšlo to. Všechno to zkolabovalo!" To je v pořádku, akceptujte Krišnovu vůli a nějak to tolerujte. Pokud je to těžké, uvědomte si: "Krišna chce, abych snášel tyto těžkosti, a to mě posílí." Víme, jak bychom dopadli, kdyby v našem životě šlo všechno jednoduše a hladce.

Jednou jsem byl ve vlaku. Převážel jsem v Indii kufr plný peněz a cestoval jsem vlakem, první třídou v klimatizovaném kupé.  Je to dražší než létání, proto tak nikdo nejezdí. V tom kupé máte u sedadla takové tlačítko, a když ho zmáčknete, přiběhne stevard.
V kupé byl ještě jeden muž a jeho prst byl neustále na tom tlačítku. A když přišel stevard, muž se ho zeptal: "Máte nějaký polštář?" A ten stevard šel a přinesl polštář, a pak ten muž opět zazvonil a požádal o další polštář. A nakonec měl asi dvacet polštářů. Seděl tam, opřený o spoustu polštářů. Onen muž byl také velmi tlustý,  tak jsem se na něj tak díval a říkal si, jestli má vůbec nějaké kosti.
Víc a víc jsem začal přemýšlet o tom, že když v životě dostanete příliš mnoho polštářů, stane se z vás něco jako medúza. Velmi změknete a zeslábnete, pokud váš život bude příliš pohodlný.  Je třeba trochu bojovat.

Víte, s dětmi taky - když je příliš ochraňujete, nenaučí se vypořádat se životem a stanou se velmi bezmocnými.
Tak pojďte! Dospějte a čelte okolnímu světu. Udělejte z toho to nejlepší a to, co nemůžete ovlivnit,  tolerujte. To je život! Takže  nemůžeme lidi příliš ochraňovat a nemůžeme příliš ochraňovat ani sebe. Je to jednoduché. Když přijdou těžkosti, přijměme je. Snažíme se z toho udělat to nejlepší, a ten zbytek přijmeme.

To je vědomí Krišny; víra, že naše štěstí spočívá na Krišnovi. Když důvěřuji tomu, co Krišna zamýšlí s mým životem, bude to fungovat. A když si volím něco jiného, fungovat to nebude.  Takto překonáme osobní slabosti a posílí nás to.

Přednáška na Ratha Yatře: Tajemství duchovního pokroku, 5. dubna 2015, Durban, JAR

Přeložila bhn. Eva

Původní text v angličtině zde.

pondělí 11. května 2015

Bez milosti

Ve třetí kapitole Bhagavad-gíty Krišna mluví o chtíči. Je tam několik veršů popisujících chtíč a jak chtíč je nitya-vairina  (Bg 3.39), věčný nepřítel živé bytosti a jak je tato živá bytost nějakým způsobem polapena chtíčem. Nejen lidské bytosti, ale všechny živé bytosti jsou polapeny chtíčem, tak je to popsáno. Existuje 8 400 000 životních druhů - tak mnoho, od velmi složitých druhů až po bakterie. Ale všechny jsou polapeny chtíčem. Takže dokonce i bakterie jsou poháněny chtíčem. Chtivé bakterie! Už vás to někdy napadlo? Nicméně je to zajímavé.

Od čtvrté po šestou kapitolu Bhagavad-gíty pomalu docházíme k bodu, že smysly je potřeba ovládat, a že dokud se nám nepodaří je ovládnout, budeme jejich otroky. Rúpa Gósvámí popisuje, že kamadinam kati na katidha palita durnidesas tesam jata mayi na karuna na trapa nopasantih (Čaitanja Čaritámrita, Madhya 22.16) a vysvětluje, že smysly nemají slitování. Jsou na karuna na trapa nopasantih, bez milosti. Protože ať pro ně uděláte cokoliv, nikdy to není dost.

"Přines! Přines to hned pro můj požitek! Hned!

Ale když to přinesete, smysly řeknou jen, "To má být všechno? To je všechno? Přines víc!"
Nikdy to není dost, na karuna na trapa nopasantih, vysvětluje Rúpa Gósvámí. Bez milosti. Nezáleží na tom, jak moc trapa nopasantih, bez ohledu na to, kolik odříkání podstoupíte.


Večerní přednáška, BG 1.1, 19. března 2015, Pretoria, JAR

Přeložila bhn. Eva

Původní text v angličtině zde.

neděle 10. května 2015

Dnešní Ratha Yatra v Brisbane

Kadamba Kánana Svámí

Připravujeme se na brisbanskou Ratha Yatru. Milost Panča-tattvy je v každém městě a každé vesnici na světě a jak cestujeme, je úžasné to vidět na vlastní oči. Dnes v noci jsme dělali harinám a rozdávali letáčky. Dnes má být slunečný den a chystáme se jít na průvod.

Zpívali jsme Hare Krišna, dělali púdžu a měli dobré prasádam; je to skvělý život!

Původní text v angličtině zde.

Nejvíc žádoucí postavení

Všichni vaišnavové ze čtyř bonafide sampradájí stojí bok po boku, aby odhalovali impersonalismus, který říká, že živá bytost se může stát Bohem. Živá bytost se nikdy nemůže stát Bohem! Všichni vaišnavové řeknou, že můžeme být pouze věčným služebníkem Boha! To je velmi vysoké postavení - služebník krále žije v paláci. Služebník Pána nežije v paláci; služebník Pána žije v duchovním světě. I když chodí po tomto hmotném světě, žije v tom duchovním. Takže zde není větší pozice než být služebníkem Nejvyššího Pána. To je nejvíc žádoucí postavení.

Přednáška: Zlatá inkarnace, 4. dubna 2015, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

sobota 9. května 2015

Kírtan Mela Mauricius, 2015 - 2/2

Kadamba Kánana Svámí

Mádhava ukázal doma Sačínandanovi Mahárádžovi to nejlepší z tohoto malého ráje zvaného Mauricius, ale když se potom Mádhava posadil ke svému kírtanu, vůbec nebyl z Mauricia - byl obyvatelem Vrindávanu. Lokanáth Mahárádž měl s obyvateli Mauricia speciální vztahy, oni znají jeho melodie a na první notu všichni vykřikují vzrušením, takže se pak brzy věci dostanou na úroveň extáze. Bhakti Čaitanja Mahárádž tančil s velkým nadšením se všemi oddanými a Sačínandana Mahárádž je vzal svými sladkými melodiemi jinam, do světa Vrindávanu. Já jsem měl úvodní řeč založenou na Čaitanja Bhágavatě, kde je uvedeno, že někdy Pán Čaitanja tančí tak divoce, jako by chtěl rozbít podlahu. A další den oddaní rozbili dřevěnou podlahu v pandalu... Mahátma zpíval reggae melodii a řekl: "No, víte, oni rádi tančí." Nakonec BB Govinda Mahárádž s hlubokým soustředěním zpíval své melodie - nejprve pomalu a meditativně, a pak nakonec vedoucí až k mocnému crescendu. A teď dostávám zprávy, že celý Mauricius mluví pořád jen o kírtanu!

Fotogalerie zde.

Původní text v angličtině zde.

pátek 8. května 2015

Výjimečné pokyny

Mít duchovního učitele není obyčejná věc! Člověk by měl opravdu věnovat sám sebe duchovnímu mistrovi a jeho touze - to je velice důležité. Někdy se nám může zdát, že nám náš duchovní učitel nedává moc pokynů a že nám neříká nic výjimečného. To znamená, že jednoduše chce, abychom dělali pravidelné věci jako denní zpívání šestnácti kol džapy a následování čtyř regulativních principů - žádné maso, ryby nebo vejce, žádný hazard, žádná intoxikace a žádný nedovolený sex. Znamená to, že chce, abychom se naučili pravidelné principy předepsaných činností pro každého oddaného. Znamená to, že chce, abychom vstávali brzy ráno, nejlépe během Brahmá-muhúrty. Znamená to, že chce, abychom studovali zejména Bhagavad-gítu a Šrímad Bhágavatam. Znamená to, že chce, abychom byli laskaví a milostiví. Znamená to, že chce, abychom byli uctiví k vaišnavům, viděli, že každý vaišnava si zasluhuje naši úctu a že každý vaišnava je náš učitel!

Přednáška na Ratha Yatře: Co je oddaná služba, 6. dubna 2015, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 7. května 2015

Kírtan Mela Mauricius, 2015 - 1/2

Kírtan Mela na Mauriciu se konala od 10. do 12. dubna. Ačkoliv je to malý ostrov, účastnilo se jí přes 5000 oddaných a bylo zde také zpravodajství národní televize i dalších médií. Jedněmi z hlavních kirtaniyas byli Kadamba Kánana Svámí, Bhakti Čaitanja Svámí, Lokanáth Svámí, Sačínandana Svámí a BB Govinda Svámí. Také narozeniny Kadamby Kánany Mahárádže připadly na dobu, kdy byl na Mauriciu, a oddaní jej překvapili oslavou - fotografie jsou v slide-show. Tady je krátký popis festivalu.


Kadamba Kánana Svámí

Kírtan Mela na Mauriciu byla obzvláště pěkná, protože zde byl velký duch sounáležitosti. Sanjásí byli v podstatě osm hodin denně v kírtanu a oddaní byli velice nadšení. Byla to největší mezinárodní Krišnavědomá událost a všichni byli nadšení a zapálení z toho, jak hodiny zpívali a tančili. Oddaní byli velmi laskaví a starostliví, takže náš pobyt byl velice pěkný. Když jsem odlétal a byl v letadle, starší indický pár se mě zeptal: "Jedete z Kírtan Mely? Slyšeli jsme to i v našem domě." Kírtan Mela zaplavila Mauricius oceánem extáze!

Fotogalerie zde.

Původní text v angličtině a odkazy na videa zde.

úterý 5. května 2015

Extatická společnost

Mnoho oddaných se začne po tom, co jsou nějakou dobu aktivní ve vědomí Krišny, spojovat s duchovním učitelem. To je velmi pěkné, protože duchovní učitel je velice zaměstnaný v oddané službě. Jeho celý život je o oddané službě, a proto je v ní hluboce pohroužen. Je vysvětleno, že toto pohroužení se někdy nazývá bháva. Bháva je vysvětlována jako hluboké pohroužení v extázi služby Krišnovi.

Takže ten, kdo je takto hluboce pohroužen, může dávat inspiraci ostatním - jen svou přítomností. Je řečeno, že je zde chaya bháva - odraz bhávy - kdy se vědomí čistého oddaného odráží na ostatní a v jeho přítomnosti jsou také najednou oživeni ve službě Krišnovi. Jsou motivovaní: "Ano, duchovní život je to, co chci, s tím souhlasím!"

Ale když jsme potom zpátky v našem každodenním životě, vypadá to jinak. Protože tento stín odrazu vyprchá. Inspiraci si půjčujeme od vyzrálejších vaišnavů, ale když jsme bez jejich společnosti, pomine. Když však zůstaneme v této společnosti delší dobu, je to jako když si něco na dlouhou dobu půjčíme - pak už je to naše. Když si na dlouhou, dlouhou dobu půjčíte extázi oddaného, když sloužíme oddaným dlouhou, dlouhou dobu... pak už je to naše. A to je klíč k rozvinutí oddané služby.

Přednáška na Ratha Yatře: Co je oddaná služba, 6. dubna 2015, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

neděle 3. května 2015

Zadlužení

Vztahy jsou do značné míry založené na zadlužení - že vidíme oběť, kterou ostatní vykonávají. Vztahy mezi Krišnou a Jeho oddanými jsou takové, vztahy mezi guruem a žákem jsou také takové... jsou založené na zadlužení. Žák musí zaujmout gurua tím, že dělá něco, u čeho guru cítí: "Dobře, tahle osoba, tento žák, opravdu vybočil ze svých kolejí, aby udělal něco doopravdy pěkného!"  A tehdy začne proudit milost.

Stejným způsobem dělá duchovní učitel přirozeně oběť, protože on je jiný; není jako všichni ostatní. Je spolehlivý a důvěryhodný, protože dělá to, co nikdo jiný - jde proti proudu. V řece není nikdy snadné jít proti proudu, ale guru hovoří pravdu a žije pravdu. A takto jsme mu za toto zavázáni. Tyhle věci jsou nedílnou součástí duchovních vztahů, které jsou založeny na službě.

Setkání s žáky, 22. prosince 2014, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

sobota 2. května 2015

Bezmezná sláva

Otázka: Může harinám sankírtan odstranit všechnu špatnou karmu nahromaděnou z předchozích zrození a očistit duši?

Ó, ano! Harinám sankírtan zajisté odstraňuje všechnu špatnou karmu. V Čaitanja Čaritámritě je řečeno, že Haridás Thákur byl známý jako námačárja. Zpíval svaté jméno 24 hodin denně. On je autoritou pro harinám sankírtan.

A vysvětluje, jak to funguje. Říká, že je to jako ranní východ slunce. Před tím, než se slunce skutečně objeví nad obzorem, už vidíme na obloze světlo a všechna tma a obavy z noci odejdou. Stejným způsobem je karma odstraňována dokonce už i před tím, než je svaté jméno zpíváno čistě, i když jej začneme zpívat nahodile nebo jen tak mimochodem, bez čistého zpívání v srdci. Ale svaté jméno dělá více. Nejen že nás očišťuje od karmy, ale také nám dává osvobození od zrození a smrti.

Ačkoliv i tohle je pouze postranní užitek. Není to hlavní věc. Hlavní věcí je, že zpíváním svatého jména získáme lásku k Bohu, a když získáme lásku k Bohu, dosáhneme štěstí, jež je nad vším, co si jen dokážeme v tomto světě představit. Proto je svaté jméno úžasné. Člověk musí zpívat znovu a znovu a svaté jméno nám vše vyjeví.

Přednáška: Zlatá inkarnace, 4. dubna 2015, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

pátek 1. května 2015

Dokonalá dvanáctka

Na konci jedenácté kapitoly (Bhagavad-gíty) máme veškeré poznání a víme, že zde není žádná jiná věc, kterou můžeme v životě dělat, než se odevzdat Krišnovi. Ale pak přichází kapitola dvanáct, jenž je kapitolou neúspěšných. Dvanáctá kapitola je pro ty, kteří vědí, co dělat, ale kteří to stále nedokážou dát dohromady. To je kapitola dvanáct... Takže každý, kdo je dvanáctka, si může dát dvanáctku na tričko (smích), velkou dvanáctku na svá záda. Dvanáct. Když jste dvanáctka, co se dá dělat?

V této dvanácté kapitole je několik veršů, které zdůrazňují, že když nemůžete následovat pravidla a regulace, je to obtíž. Je zde mnoho pravidel a regulací. Když je člověk nemůže následovat, Krišna říká: "Pak pro Mě pracuj." Ale někdy to není možné kvůli rodinným okolnostem. Oni to nebudou následovat. Ty chceš pracovat pro Krišnu, ale oni to nebudou následovat. Co potom? Pak můžeme o Krišnovi meditovat. To můžeme udělat. Můžeme se snažit a meditovat o Krišnovi. A taková je dvanáctá kapitola.

Večerní přednáška, BG 1.1, 19. března 2015, Pretoria, JAR

Původní text v angličtině zde.