pondělí 29. února 2016

Pokud je Bůh všude, proč chodit do chrámu?

Když Krišna odešel z Vrindávanu do Mathury, gópís ve Vrindávanu a Nanda Mahárádž cítili od Krišny velké odloučení - všichni Ho chtěli vidět. Proto Krišna poslal do Vrindávanu Uddhavu s filozofickým poselstvím, že Krišna je všude. Nanda Mahárádž odpověděl: "Tenhle Uddhava neví, o čem mluví! Ještě mu teče mléko po bradě! Je to jen kluk! K čemu to je, že je Krišna všude?! My ho chceme vidět na vlastní oči, chceme hltat zvuk Jeho flétny! Chceme všechen tento nektar!"

Proto chodíme do chrámu, abychom viděli Božstvo Krišny. V Džajpuru vidíte každé ráno ve tři hodiny staré muže, jak jdou po ulici do chrámu pět deset kilometrů. Jdou tam před Govindu a zpívají: "Govinda, Govinda, Govinda!!!" Dokonalost stáří! Protože chtějí vidět Krišnu a takovéto odhodlání Krišnu vidět nás dovede do duchovního světa. Proto říct, že Krišna je všude, není uspokující.

Video rozhovor, listopad 2015, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 25. února 2016

Výsledek maratonu a histologie!

Dnes ráno bylo Šrílovi Prabhupádovi nabídnuto 4810 knih rozdaných na celém světě. Offering dělal Swarup Damodar dás v Durbanu v Jižní Africe. Kadamba Kánana Svámí se vyjádřil z nemocnice, že "výsledky jsou prospěšné".

Po výsledcích byla Šrílovi Prabhupádovi nabídnuta také následující modlitba:

Drahý Šrílo Prabhupádo, pokud jste byl alespoň trochu spokojen s touto pokornou snahou tolika oddaných z celého světa, kteří odpověděli na tuto výzvu potěšit Vás, úpěnlivě Vás prosíme, abyste poprosil Vašeho Krišnu a Pána Čaitanju, aby odstranili zdravotní překážky, které momentálně brání Jeho oddanému služebníkovi Jeho Svatosti Kadambovi Kánanovi Mahárádžovi od služby na plný výkon. Úpěnlivě Vás prosíme, abyste rychle obnovil dobré zdraví Vašeho služebníka, aby mohl pokračovat ve službě Vaší Božské Milosti po mnoho následujících let.

Cílem bylo uspokojit Šrílu Prabhupádu a předložit mu tuto žádost ještě před tím, než budou dostupné výsledky histologie včerejší operace. Naší nadějí bylo, že v této tkáni nebude nádor.

A před několika okamžiky přišla zpráva:

"Histologie neobsahuje žádné nádorové buňky."

To je úžasný úspěch! Šríla Prabhupáda byl zajisté spokojen.
Všechna sláva sankírtan oddaným - dokážete zázraky!


-------------------------------------------------------


Lékaři doporučují orální chemoterapii. Mahárádž cítí nevolnosti a má nízký krevní tlak. Pokud se jeho stav zlepší, mohl by být z nemocnice propuštěn v pátek.

středa 24. února 2016

Slon hmotného života je mým společníkem

23. února 2016 Kadamba Kánana Svámí


Někdy jste na slonovi
a někdy je slon na vás.
Jsem šťastný, že mám Krišnu a Vaišnavy, to dělá všechno dobrým.

Mohu jít ve vzpomínkách zpět
a vzpomínat na chvíle, kdy jsem byl tolikrát u kopce Govardhanu.
Mohu vzpomínat na daršany mnoha Božstev, v mnoha chrámech ve Vrindávanu;
Radha Ramana, Radha Gokulananda a Vijay Govinda a Mahaprabhuův Giriráj.
Mohu vzpomínat, jak jsem seděl v Jamuně
ve vodě až po krk a zpíval jsem na růženci,
který plaval ve vodě.
Mohu vzpomínat na celý svůj čas ve Svatém Dhámu.
Nyní jsou tyto vzpomínky mým bohatstvím.

Znovu jsem začal číst Bhágavatam,
první zpěv, světci v Naimišaranji
dotazující se na šest otázek
Co je konečným dobrem pro všechny osoby světa?
Co je esencí všech písem?
Takové hezké a hluboké otázky,
jsem povznesen jejich upřímností,
jejich širokým pohledem
a srdečným soucitem.
Kniha o Krišnovi a Jeho oddaných,
co by jen mohlo být krásnějšího než to?

Vaišnavové ke mně byli hodní,
tolik věrných služebníků Šríly Prabhupády.
Když se ohlédnu zpět do minulosti, získal jsem od Vaišnavů tolik milosti.
A i v současnosti jsou ke mně všichni laskaví, přestože si to nezasluhuji.
Hledím kupředu na světlou budoucnost,
nemyslím si, že by mě Vaišnavové kdy opustili.
Vezmou mě ke Krišnovi.

Ó, a co tělo? Ano, jedno mám!
Ale to nevadí,
to se zduchovní v oddané službě.
A jak je mu nyní?
Mrtvé!
Jako bylo vždy.

Mluvme o Krišnovi
a použijme tu trochu času, kterou máme,
abychom zvětšili poklad našich požehnání.

Někdy jste na slonovi
a někdy je slon na vás.
Jsem šťastný, že mám Krišnu a Vaišnavy, to dělá všechno dobrým.

Původní příspěvěk Jeho svátosti KKS na anglickém blogu zde.

pondělí 22. února 2016

Třídenní maraton rozdávání knih pro Kadamba Kánanu Svámího

Drazí přátelé,

dnes (22. února) začíná celosvětová snaha rozdávat knihy s cílem uspokojit Šrílu Prabhupádu. Spojíme veškerá individuální úsilí na světě v jeden velký offering a umístíme jej před Jeho Božskou Milost ve čtvrtek ráno. Poté jej pokorně požádáme - pokud bude spokojen - aby laskavě požádal Krišnu o zásah a aby odstranil zdravotní překážky, které v současné době brání Jeho oddanému služebníkovi Kadambovi Kánanovi Svámímu od služby na plný výkon. Mahárádžovi byla nedávno diagnostikována rakovina, ale stav této krize je takový, že zásahem Nejvyššího Pána se může plně zotavit.

Člověk se může zeptat, proč se tahle snaha zaměřuje na potěšení Šríly Prabhupády a ne Nejvyyšího Pána...

Důvodem je to, že Šríla Prabhupáda je nejmilostivější dědeček, jakého člověk může mít. Je duchovním dědečkem v parampaře vedoucí ke Kadambovi Kánanovi Mahárádžovi. Když potěšíme Šrílu Prabhupádu tím, co jej těší nejvíce - distribucí knih, zajisté Jeho Božská Milost požádá Krišnu o zásah a v tu chvíli se může změnit i to, co je méně pravděpodobné nebo dokonce nemožné.

Prosím, zapojte do této snahy žáky a přátele z celého světa! Během těchto tří dní bude záležet na každé rozdané knize - končíme ve středu večer. I jedna kniha se počítá, ale je velmi málo času. Můžete rozdávat sami, můžete sponzorovat knihy nebo pomoct svému místnímu chrámu jakýmkoli jiným způsobem.
Pokud jste distributor knih na plný nebo částečný úvazek, můžete rozdávat pro potěšení Šríly Prabhupády. Poté ale výsledky rozdávání nenabídnete vašim lokálním Božstvům, ale pošlete je dle níže uvedeného postupu. Vše by mělo být hromadně nabídnuto Šrílovi Prabhupádovi ve čtvrtek ráno - samozřejmě se čtením individuálních výsledků.

Aby byl váš offering uznán, pošlete prosím e-mail se svými výsledky na konci každého z těchto tří dní dle následujících zón. Což znamená jeden e-mail v pondělí, jeden v úterý a jeden ve středu večer.

Pro Evropu prosím kontaktujte Náma-rúpu dásí na nama.rupa.kks@gmail.com.
Afrika - Rádhádyuti déví dásí, rdd.kks@icloud.com.
Zbytek světa nebo další informace - Matsya dás, matsyadas108@gmail.com.

Doufáme, že Jayadvaita Svámí nabídne výsledky Šrílovi Prabhupádovi ve čtvrtek ráno, navzdory jeho intenzivním povinnostem. Jayadvaita Svámí vyjádřil svou srdečnou podporu a nadšení pro toto úsilí:

Povzbuzuji vás k rozdávání tolika knih, kolik je jen možné, s prospěchem Kadamby Kánany Mahárádže v mysli. To zajisté potěší Šrílu Prabhupádu a Krišnu. Pokud si to oni budou přát, Mahárádž může projít touto krizí a být v pořádku. My si nemůžeme klást požadavky nebo očekávat, že Krišna určitě udělá tohle nebo tamto. Krišna má Své vlastní plány a Své vlastní důvody. My jen můžeme sloužit a nabídnout své modlitby. Vše ostatní je na Něm. Nabízím vám veškeré povzbuzení a podporu! Hare Krišna. Váš, ve službě Šrílovi Prabhupádovi, Jayadvaita Svámí

Přepošlete prosím tuto zprávu a uvědomte co nejvíce lidí můžete. Hlavně informujte významné vedoucí a oddané ve vašem kraji, nejlépe telefonicky nebo osobně - tak, abychom neztráceli drahocenný čas. Času na toto úsilí pro uspokojení Krišny, jediné osoby, která může změnit Mahárádžův zdravotní stav, je velmi málo.

Matsya dás

Původní text v angličtině zde.

Krišnova neomezená potence


Měli bychom si uvědomit, že když si nevěříme, je to proto, že si myslíme, že jsme konatelé. Věříme, že děláme různé věci a výsledky těch věcí záleží na našich činnostech. Ale ve skutečnosti bychom měli vědět, že vše závisí na Krišnovi a na Jeho milosti. Takže pokud řekneme: "Mé nedostatky se mi postaví do cesty a pak  pro mě bude těžké udělat pokrok," pak nepočítáme s Krišnovou neomezenou potencí a mocí. Jednoduše říkáme: "Já jsem tak pokleslý, že mě Krišna nedokáže pozvednout!"

Tímto způsobem vlastně omezujeme Krišnu. Nepřímo tak říkáme, že nemáme žádnou víru v Krišnu. I když říkáme že nemáme žádnou víru v sebe, když se na to podíváme více do hloubky, ukazuje to, že nevěříme Krišnovi.

Nezáleží na tom jak jsme slabí, je to jedno jak jsme pokleslí, Krišna nás dokáže zachránit a On to chce udělat! Šríla Prabhupáda vyzdvihoval tento bod.  Říkal, že Krišna má deset rukou a s těma deseti rukama nám dává milost plnými proudy. Co zmůžeme my, s našimi dvěma pažemi? My si ani nemůžeme tu všechnu milost vzít - je jí tolik! Prabhupáda také říkal, že Krišna chce, abychom se vrátili zpátky k Bohu více, než chceme my sami!

Kadamba Kánana Svámí, 6 ledna 2016, Drakensburg, JAR, ranní lekce

Původní text v angličtině zde.

neděle 21. února 2016

Překonání falešného ega

Písma hovoří o ahankaře, což znamená hmotná připoutanost nebo falešné ego. Falešné ego v sobě zahrnuje ztotožnění s tělem, kdy si myslíme: "Jsme tohle tělo a všechny věci na světě jsou moje - já a moje!" To je tělesné pojetí života - aham mameti. Tohle je falešné ego, ale existuje také očištěné ego. Očištěné ego znamená, že víme, že jsme věční služebníci Krišny, a to je ego, které je žádoucí. Tohle ego vede k věčnému životu, kdy si věčně pamatujeme, že jsme Krišnovi služebníci. Pak budeme blažení a šťastní, protože budeme s blaženým Krišnou. Pak je život v každém okamžiku extatický a každý krok je tancem a každé slovo písní!

Video rozhovor, listopad 2015, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

sobota 20. února 2016

Zpívat pro povznesení

Zpíváme Hare Krišna mahá-mantru, protože je řečeno, že zpíváním těchto šestnácti slov bude zničen veškerý vliv Kaliho. Pod vlivem Kaliho degradujeme. Nedovolené činnosti jako jedení masa, hazard, intoxikace a nedovolený sex jsou ve světě na denním pořádku. Den za dnem jsme víc a víc stahováni a víc a víc degradováni a potápíme se hlouběji do bažiny utrpení. Ale zpívání Hare Krišna nás může od všeho tohoto utrpení osvobodit. Proto musíme zpívat tohle jméno Krišny, jak je doporučeno v Kali-santarana Upanišadě. Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.

Video rozhovor, listopad 2015, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 18. února 2016

Skutečná láska

Skutečný význam lásky je jednat plně pro potěšení Krišny a všech živých bytostí - plně se odevzdat Krišnovu blahu a blahu všech živých bytostí v Krišnově stvoření. To je skutečný význam lásky.

Video rozhovor, listopad 2015, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde

středa 17. února 2016

Proč se špatné věci dějí dobrým lidem

Dobré a špatné věci se v tomto světě dějí všem - nikdo od toho není osvobozen. To je podstata světa, kde má všechno dvě stránky - vše může být použito pro radost a vše můžete využít k bolesti. Měli bychom vidět tuto dvojí povahu světa a porozumět tomu, že nejsme na správném místě, a z tohoto důvodu bychom se odsud měli dostat pryč a jít zpátky do duchovního světa, kde není žádná bolest, jen radost! Nejlepším způsobem, jak jít zpátky do duchovního světa, je proces sloužení vaišnavům. Protože skrze oddanou službu se zaměstnáváme ve zpívání svatého jména Krišny. Pak můžeme jít zpátky k Bohu, a tam už se potom špatné věci dobrým lidem nedějí!

Video rozhovor, listopad 2015, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

pondělí 15. února 2016

Cesta po Evropě, leden 2016

Z Čech Maharaj letěl přímo do Amsterdamu pro nový pas. Po příjezdu jsme šli hned podat žádost. Naštěstí nebyly žádné komplikace a pak už zbývalo jen počkat dva dny než ho budeme moci vyzvednout. Během těchto dvou dnů se Maharaj rozhodl trochu si odpočinout, protože předchozí dny plné cestovaní byly dost náročné. Avšak druhý den jme se rozhodli jet na pláž, a tak jsme si pronajali auto a jeli jsme tam. Bylo dost vzrušující poprvé vidět Maharaje za volantem. Byl to celkem chladný den -10 stupňů, proto jsme se oblékli co nejtepleji. Když jsme se procházeli asi 45 minut, uvědomili jsme si že už jsme zašli moc daleko, a proto jsme se obrátili zpátky. Nakonec jsme zjistili, že už jsme ušli deset kilometrů, a když jsme se konečně dostali  k autu, byli jsme úplně hotoví. Na cestě zpátky mi Maharaj ukázal různá místa v Amsterdamu.

Po vyzvednutí pasu jsme nasedli na vlak do Liepzigu (Německo) kde jsme zůstali na víkend. Bydleli jsme kousek od chrámu a byl tam také park pro naše ranní procházky. Maharaj dával lekce v němčině, kde mimo jiné hovořil o tom, že musíme do svého života dávat Krišnu co nejvíce dokážeme. V neděli byla lekce v bytě u Pradyumny. Když jsme přijeli, sousedé už měli připravené loutkové divadlo, kde pro nás později vyprávěli příběh jak se Pútana dostala do Vrindávanu. Použili na to různé zvukové efekty, díky kterým to divadlo bylo velice dramatické, což se nám všem velice líbilo. Druhý den mnoho oddaných z celého Německa přijelo spatřit Gurumaharaje v Liepzigu, takže nedělní program byl velmi úspěšný. V pondělí (25. ledna) jsme odjeli do Švédska, kde jsme zůstali na tři dny. Maharaj dával denně ranní lekce v domě BBT a večerní programy v chrámu ve Stockholmu. Mluvil o důležitosti silné víry v Krišnu, dávaje příklad Prahláda Maharaje, který byl svým vlastním otcem vhozen do studny s hady a nebyl tím rozrušen. V jiné lekci Maharaj dával argumenty, když je v nás osobnost a existuje Stvořitel, neměl by pak i On být osobnost? Maharaj dále vysvětlil, že jestliže je Krišna osobnost, pak je logické, že bude mít ty nejúžasnější rysy. Takto ustanovil z pohledu logiky, proč vědomí Krišny dává smysl. Ze Švédska jsme pak letěli do Bruselu zúčasnit se festivalu Radhadesh Mellows.

Původní článek v angličtině zde.

sobota 13. února 2016

Advaita áčárja - část druhá

namo brahmanya–devaya, go brahmana–hitaya ca, jagaddhitaya krishnaya, govindaya namo namah

Během toho, jak Advaita Áčárja pokračoval v uctívání, pokračoval i se zpěvem tohoto verše. Advaita Áčárja před Pánem padl tváří k zemi, hledaje útočiště u Jeho lotosových nohou. Pán Gouranga zvedl Svou lotosovou nohu a položil ji na hlavu Advaity Áčárji. Když toto oddaní spatřili, začali bláznivě jásat a byli úplně bez sebe. Někteří se váleli po zemi, jiní se navzájem objímali či se bouřlivě vzájemně poplácávali, zatímco jiní hlasitě plakali. Advaita Áčárja cítil, jako by se nyní všechny jeho touhy naplnily, protože Pán položil Svou lotosovou nohu na jeho hlavu. Pán Čaitanja jim poté dal pokyn: „Ukažte mi, jak tančíte!

Advaita Áčárja nebyl mladík. Je řečeno, že když se Šrí Čaitanja Maháprabhu zjevil v tomto světě, Advaitovi Áčárjovi bylo v té době už 52 let. A poté, co Pán odhalil svou totožnost, což bylo v době, kdy mu bylo 22 let, bylo Advaitovi Áčárjovi už 74, a byl to on, kdo měl tančit! A Advaita Áčárja žil i dalších 25 let po odchodu Pána Čaitanji, čímž rozumíme, že Advaita Áčárja zde byl až do svých 125 let.

Advaita Áčárja začal šťastně tančit a oddaní spustili sladký, melodický kírtan. Jak pokračoval s tancem před Pánem, Advaita Áčárja se občas pohyboval v temperamentní náladě a někdy tančil taktně. Někdy se cítil velice pokorně a držel trs trávy mezi svými zuby. Někdy se Advaita Áčárja točil kolem sebe a vyskakoval do vzduchu a pak dopadal na zem a válel se sem a tam. Jindy rychle a hluboce dýchal a pak upadl do bezvědomí.

Víme, že držet trs trávy mezi zuby naznačuje pokoru. Je to v náladě pokory držet trs trávy mezi zuby. Proč přesně existuje tento zvyk, nemohu říci, ale je tu. A ještě důležitější než zvyk je nálada, kterou Advaita Áčárja projevil, protože nikdo nedokáže udělat nic bez milosti Nejvyššího Pána.

Přestože Advaita Áčárja byl sám také Nejvyšší Pán, nebyl govindam adi purusam – původním purušou, původní Nejvyšší Osobností Božství, Šrí Krišnou, ale byl avatárem Pána Krišny.

V Bhagavad-Gítě (4.8) je uvedeno, paritranaya sadhunam, vinasaya ca duskrtam, dharma-samsthapanarthaya, sambhavami yuge yuge - že Pán se zjevuje věk za věkem za účelem nastolení principů náboženství a vyhlazení ničemů. To je práce inkarnací Pána. Pouze Nejvyšší Osobnost Božství však může dát Krišna-prému, a to je důvodem, proč byl Advaita Áčárja velice dychtivý zjevení Krišny, protože Advaitu Áčárju nezajímalo ustanovení principů dharmy, Advaita Áčárja si přál utopit celý svět v lásce k Bohu.

A nyní můžeme vidět, jak se to děje! Můžeme vidět, jak postupně, kousek za kouskem, téměř neviditelně sankírtanové hnutí Pána Čaintaji proniká. Protože jakmile se osoby dotkne sankírtanové hnutí, jak uslyší Svaté jméno, jak se zapojí do oddané služby, upoutá ji to.

Přednáška u Mamgachi, 29. listopadu 2008, Indie

Původní text v angličtině zde.

Přeložil Madhu Pandit dás

pátek 12. února 2016

Advaita Áčárja - část první

Budeme číst z Čaitanja Bhágavaty. Šríla Prabhupáda řekl, že přirozeností písem je, že jsou sladká ze všech stran a nezáleží, kde začnete - jsou vždy sladká.

Pán Višvambar pohlédl na Advaitu Áčárju a řekl: „Sestoupil jsem do tohoto světa v odpověď na tvůj slib a opakované uctívání. Odpočíval jsem na oceánu mléka, ale tvé burácení Mě vzbudilo. Ty jsi tak milostivý, že nedokážeš snášet pohled na utrpení podmíněných živých bytostí, a tak jsi povolal Mě, abych zmenšil jejich bolestné podmínky. Všichni tito polobozi, světci, oddaní a společníci se zjevili v odpověď na tvé volání.“

Advaita Áčárja uctíval Šalagrám Šílu pomocí Ganga-džálu a lístků Tulasí, protože se dočetl v písmech, že Pán řekl: „Když Mi někdo nabídne Ganga-džál a Tulasí, pak není v mém vlastnictví vůbec nic, čím bych se mu dokázal za takové uctívání odvděčit. A tak vše, co jen mohu dělat, je dát mu sám Sebe.“ A tak Advaita Áčárja přemýšlel: „To je ono! Donutím Pána, aby se zjevil!“ Dlouho však nevěděl, že Pán se již zjevil, protože mnoho let zůstával Pán Čaitanja Maháprabhu skryt.

Nikdo nevěděl, že Nimáj Pandit, ten výjimečný učenec, byl Nejvyšší Osobnost Božství. V tom místě, které právě čteme, to nikoho ani nenapadlo. A pak Pán Čaitanja vyjevil Advaitovi Áčárjovi, že On je skutečně Nejvyšší Osobnost Božství, a tak byl Advaita Áčárja v extázi.

Se zvednutými pažemi Advaita Áčárja odpověděl: „Dnes se můj život stal úspěšným. Všechny mé sny byly naplněny. Spatřiv tvé lotosové nohy, mé zrození získalo smysl. Ó Pane, kdo jiný než ty může osvobodit všechny živé bytosti.“ Slzy se mu valily po tvářích, když takto promluvil. „A nyní mě uctívej,“ řekl Pán. Poté, co získal tento pokyn, začal Advaita Áčárja ve veliké extázi uctívat Pánovy lotosové nohy. Nejdříve Višvambarovy lotosové nohy umyl, poté je potřel voňavým olejem. Následně ponořil Tulasi-manjari do santálové pasty a položil je na Pánovy Lotosové nohy. Advaita Áčárja poté uctíval Pána květinami, vonnými tyčinkami a lampičkami, zatímco všichni ostatní Pána opěvovali. Zatímco Advaita Áčárja pokračoval s uctíváním, zpíval verš: „Ó můj Pane, jsi jistě dobrodincem krav a bráhmanů. Jsi udržovatelem celého vesmíru.“

Neboli ten slavný verš: namo brahmanya-devaya, go brahmana-hitaya ca, jagad-dhitaya krishnaya, govindaya namo namah. Advaita Áčárja, zatímco uctíval Pána, pokračoval s opakováním této mantry stále dokola. Je zajímavé, jak je právě tato mantra nyní velice moc součástí našeho každodenního života. Minimálně několikrát denně tuto mantru zpíváme, jakoby to byla jen nějaká další mantra a neuvědomujeme si, jak moc je tato mantra Nevyššímu Pánu důvěrná, jak moc je mu drahá a jak výjimečná je v zábavách Pána.

Přednáška u Mamgachi, 29. listopadu 2008, Indie

Původní text v angličtině zde.

Přeložil Madhu Pandit dás

čtvrtek 11. února 2016

Sloužit spolu -> zůstat spolu

Rozvody se dějí, protože manželé a manželky spolu bojují jako kočky a psi. To se děje, protože Krišna není v jejich středu. Když je Krišna ve středu a manžel i manželka se snaží Mu sloužit a těšit Ho, pak není potřeba rozvod. Rozvody jsou, když se člověk stane sebestředným a začne myslet na svůj vlastní požitek. "Tenhle partner mi nedodává můj požitek! Chci někoho jiného!" Ale když manžel i manželka slouží společně Krišnovi a jsou do sloužení Jemu plně pohrouženi, rozvody nebudou.

Video rozhovor, listopad 2015, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

středa 10. února 2016

Nezávidět...

Ve světě se setkáváme s tak velkou závistí. Závist je hlavní řídící silou, kterou skutečně nemůžeme ignorovat. Vidíme různé aspekty závisti. Běžná závist – žárlivost souseda, který chce to, co máte vy. Ale je zde i jiný druh závisti, jako ten příklad vlka a beránka. Ten vlk nechtěl nic, co by měl beránek. Ne ne. Nezáviděl beránkovi žádné vlastnictví, jednoduše jen nechtěl dovolit beránkovi žít kvůli svému vlastnímu pocitu nespokojenosti. Vlk to jen vztáhl v tu chvíli na médium vody. Vlk byl plný zášti, která přišla z jeho vlastní frustrace, a on si ji jen na někom vylil. Lidé kvůli podobným důvodům i uzavírají manželství. Ne všechna manželství jsou založena na lásce! Některá manželství jsou jednoduše proto, aby si bylo na kom ulevit od frustrace. Takto existuje závist na mnoha úrovních a v mnoha různých druzích vztahů.

Kadamba Kánana Svámí, 14. března 2009, Stockholm, Švédsko

Původní článek v angličtině zde.

Více o tématu závisti a příběhu o vlku a beránkovi zde a zde.

pondělí 8. února 2016

Striktnost s laskavostí

Našemu hnutí se na počátku dařilo i se striktností, ale někdy mu chyběla lidská laskavost. Dnes v ISKCONu nového tisíciletí máme mnoho laskavosti, ale ztratili jsme striktnost. Dříve zde byl kvůli nedostatku laskavosti fanatismus, ale nyní nám chybí striktnost, která by nás držela stranou máji a udržela nás na cestě pokroku. Takže se musíme dostat na úroveň striktnosti s laskavostí.


Kadamba Kánana Svámí, 20. května 2010, Simhachalam, Německo, Nrsimha Čaturdáší

Původní článek v angličtině zde.

sobota 6. února 2016

Láska je velké slovo

Já nemám vůbec žádnou lásku. Sobecky jezdím do Vrindávanu a jen přemýšlím, jaký prospěch mohu získat. Přemýšlím, jak mohu získat jakýkoli kousek milosti a prachu, abych mohl být osvobozen z všeho tohoto utrpení v hmotném světě. To je sobecká motivace. Nemám žádnou lásku k Vrindávanu. Co mohu říct? Láska je velké slovo - je nad rámec podmíněné duše jako jsem já.

Nemám žádnou lásku ke Šrílovi Prabhupádovi, protože mé srdce je jako kámen, ale jsem ohromený tím, co Šríla Prabhupáda udělal a kolik námahy ho to stálo kvůli prospěchu ostatních. Na to nemohu nikdy zapomenout - kolik úsilí vložil do šíření vědomí Krišny po celém světě. To je tak úžasné, a proto se Šrílovi Prabhupádovi cítím zavázán. Ale láska je tak velké slovo. Láska... nevím, co láska je.

Video rozhovor, listopad 2015, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 4. února 2016

Vyšší chuť

Někteří lidé říkají, že největším požitkem hmotného světa je sex! No dobře, my ale můžeme také říci, že ještě více než to, je být oproštěn od těchto tužeb. Pokud nemáte tyto touhy, pak vám to ušetří spoustu problémů! Pak se nemusíte starat o sobotní noci. Nemusíte kupovat květiny. Nemusíte utrácet mnoho peněz v barech a podobných podnicích. Nemusíte utratit jmění za různé druhy oblečení a věci s tím spojené. Mnoho věcí si můžete ušetřit, pokud nemáte sexuální touhu. Přemýšlejte o tom, následky sexuální touhy jsou docela rozsáhlé!

Jindy jsem o tomto psal a přirovnal jsem to k závislosti na cigaretách, ke kouření. Letiště jsou nyní nekuřácká a jsou tam ty skleněné krabice a v nich kuřáci kouří. Vypadá to docela hloupě, jak ti lidé kouří v těch skleněných krabicích. Prostě si tam sedí a snaží se cítit se v pohodě, ale v tu samou chvíli je to trapné sedět takto ve skleněné krabici a kouřit. Pro nekuřáky vypadají hloupě.

To samé můžeme aplikovat i na sex. Jsme závislí, ale když vezmeme službu Krišnovi, potom se postupně změní náš zájem z užívání si těla k užívání si služby. Namísto braní – užívání si těla znamená brát si pro své smysly – namísto braní si pro své smysly se staneme velice aktivními v uspokojování smyslů Krišny.

Šríla Prabhupáda napsal dopis, ve kterém vysvětluje Kírtanánadovi: „Prosím, uctívej Božstva, a když učiníš ta Božstva velice krásnými, pak zapomeneš na krásu hmotného světa.“

Krása hmotného světa nedokáže uspokojit srdce. My nenabízíme jen život založený na vzdávání se věcí. Nenabízíme pouze život založený na vzdávání se světských potěšení, to není náš cíl. My nabízíme život plný duchovních potěšení.
  
Kadamba Kánana Svámí, 27 června 2014, Amsterdam, Holandsko, ŠB 5.13.17


Původní článek v angličtině zde.

úterý 2. února 2016

Proměna

Nyní sloužíme v hmotném světě a používáme hmotné prostředky z tohoto světa pro službu Krišnovi. Čteme o gopiích ve Vrindávanu, které se svými dlouhými vlasy čistí mramorovou podlahu v kunjas, místech setkání s Krišnou. My čistíme chrámovou podlahu s košťaty a mopy, takže kde je rozdíl? Je to stejné. Je tam stejný prospěch. Je to Krišnova podlaha. A tak jsme velice požehnaní, že je zde každou vteřinou tolik milosti, tak moc prospěchu. Vše ve vztahu ke Krišnovi nás mění, je to sparsamani nebo cintāmaṇi, transcendentální kámen mudrců.

To je povaha oddané služby; probouzí připoutanost ke Krišnovi. To je jedinečná věc. Takto se můžeme s velkou vírou a nadšením zapojit do oddané služby. Zcela jistě to změní nás a kohokoliv, koho se toto hnutí dotkne, to změní také.

nāmno hi yāvatī śaktiḥ
pāpa-nirharaṇe hareḥ
tāvat kartuṁ na śaknoti
pātakaṁ pātakī naraḥ
(Bṛhad-viṣṇu Purāṇa)
Je řečeno, že i jediným zazpíváním svatého jména se osoba očistí od více hříšných činností, než dokáže v jednom životě spáchat. Toto je velice mocné hnutí, které na nás má nesmírný dopad.

Ale i tak si někdo může myslet, že jeho připoutanost ke Krišnovi není moc hluboká. Ale jsou zde dvě věci, které se zpíváním a oddanou službou rozvíjejí. Jednou je, že se rozvíjí připoutanost ke Krišnovi, a tou druhou, že hromadíme Krišnovu milost tím vším, co děláme. A i když právě teď třeba žádnou změnu nepociťujeme, se vší tou službou se hromadí milost, a pokud bude Krišna chtít, pak se v nás může najednou probudit velká proměna.

Proto i přesto, že je připoutanost ke Krišnovi naším cílem, když se právě teď zdánlivě moc neprojevuje, musíme pokračovat s velkou vírou, protože Krišna zcela jistě ukáže svou připoutanost. Nic není zapomenuto, ani ta nejmenší služba. Vše přibývá na našem věčném kontě, náš věčný kredit. Proto si musíme připomínat ten velký prospěch z oddané služby, musíme být velice nadšení do oddané služby bez ohledu na naši pozici v ášramu, bez ohledu na to, jaké je naše místo v tomto hmotném světě. Kdokoliv a kdekoliv může zpívat svaté jméno Krišny a tímto způsobem může kdokoliv získat prospěch z tohoto hnutí!

Kadamba Kánana Svámí, červen 2008, Durban, JAR


Původní článek v angličtině zde.