sobota 29. června 2013

Vzít odpovědnost

Kadamba Kánana Svámí, 2. května 2013, Rádhadéš, Belgie, Venu gíta řeč

V hmotném světě musíte činit lidi zodpovědnými. Prabhupáda následoval tento systém, kde stanovil osoby odpovědnými postarat se o něco a vzít za to odpovědnost. Učinil lidi zodpovědnými za věci, které způsobily mnoho sporů, protože je mnoho lidí, kteří nemají rádi když někdo něco řídí. Principielně prostě nechtějí žádné vedení.

Já nejsem moc rád, když nad sebou mám vedení. Jsem také trochu rebel a když někdo kolem projde a řekne mi co mám dělat. Pokud se mi pokusí říci: „Musíš jít tam, nemůžeš zde sedět Kadamba Kánana Svámí. Já odpovím „A proč ne?“ To bude má první reakce.

Ale pokud mě někdo požádá velice pěkně. „Mohl by sis prosím sednout někam jinam? Snažíme se už šest měsíců udržet tuto trávu zelenou a klečeli jsme na kolenou a snažili se o to a nyní je takhle ničena. Tak mohl byste se prosím posadit…“ Já bych odpověděl, „Oukej.“

Takže pokud máte za něco odpovědnost, setkáte se s lidmi, kteří půjdou proti vám, dokonce i když jste neudělali vůbec nic špatně. Jednoho dne, před mnoha lety jsem byl chrámovým komanderem ve Vrindávanu a tu náhle někdo vylétl ze dveří a s Francouzským akcentem na mě afektovaně vyjel: „Tak ty si myslíš, že jsi velký šef! Myslíš si, že jsi opravdu něco velkého! Říkám ti, ty nejsi vůbec nic!“

A já jsem ho přitom nikdy v životě nepotkal. Cítil jsem se: „Co to? Co to jen bylo?“ A trochu později jsem seděl dole pod schody a přemýšlel jsem o tom. Myslím, že to byly zosobněné reakce za všechny přestupky, které jsem udělal proti oddaným. Myslím že jo. On se objevil úplně z čista jasna z ničeho nic. Přemýšlel jsem: „Můj Bože, ty to víš. Co mám dělat. Nemůžete brát takové věci úplně vážně.“

Samozřejmě, starší oddaní by nám měli říci, zda tu službu mámě dělat či ne. Ale my se musíme snažit uspokojit lidi tak moc, jak je to jen možné a nesmíme se nechat hluboce emocionálně ovlivnit.

Původní článek v angličtině zde.

čtvrtek 27. června 2013

Kdo je Krišnovi nejmilejší?


Otázka: Maharádži, naše služby a zpívání jsou všechny absolutní, protože naším konečným cílem je potěšit Krišnu. Takže proč záleží na tom, v jakém poměru se to dělá? Proč by člověk nemohl dělat jenom službu nebo jenom číst, pokud je vše absolutní?

Odpověď: Ano, je to všechno absolutní, ale není to mechanický proces - všechny činnosti, ve kterých se zaměstnáváme, jsou transcendentální. Přesto, tím, že budeme vyvíjet zvláštní úsilí, můžeme přitáhnout zvláštní milost. To, co Pána přitahuje, je když se zaměstnáme službou a to, co Ho přitahuje nejvíc je když se nezaobíráme pouze naším prospěchem, ale také prospěchem ostatních
. Takže tak můžeme získat milost velice rychle.
Proto ačkoli jsou všechny služby absolutní, neznamená to, že všechny přitahují stejnou milost Pána. Protože je věk Kali a protože to je speciální věk Kali, kdy se zjevil Pán Čaitanja a Pán samotný má touhu osvobodit podmíněné duše. Je zřejmé, že každý, kdo s vážností začne pomáhat Pánu tímto způsobem je priya-krttamah (Bhagavad-gíta 18.69), je Pánu nejmilejší.7. května 2013, Simháčalam, Německo, ŠB 9.6.41-42   

Původní přepis v angličtine je zde.

úterý 25. června 2013

Mája - rybářka

Kadamba Kánana Svámí, 10. května 2013, Simháčalam, Německo, ŠB 9.6.50

Mám další příklad máji. V tomto případě mája rybaří a my jsme rybou. Ryby mají velké oči, jak víte. Tak si to představte. Pojďte do rybařícího vědomí. Plaveme si ve vodě a najednou je tam lahodný červík.

Ó můj Bože! Podívej na toho šťavnatého, tlustého, chutného, neodolatelného… Ale! Óóóó.. Nejsme přece slepí. Vidíme, že je ten červ zavěšený na strašlivém háku. Monstrózním háku. Myslí si snad, že jsem tak hloupý, že se chytím na ten hák? V žádném případě! Plavu dál.. ale pak se ohlédnu. Podívej! Podívej! Podívej! Co kdybych si jen kousnul trošku ze strany? Uždibuju, okousávám, ožužlávám trošku a nic se neděje.

neděle 23. června 2013

Nabídnout se ostatním

Kadamba Kánana Svámí, 7. května 2013, Simháčalam, Německo, ŠB 9.6.41-42

Vidíme, že Šríla Prabhupáda založil toto hnutí na praktické službě a nikoliv na zpívání celý den, prāyeṇa deva munayaḥ sva-vimukti-kāmā maunaṁ caranti vijane na parārtha-niṣṭhāḥ, (Srimad Bhagavatam 7.9.44). A nikoliv pouze na praktikování pro naše osobní osvobození, naitān vihāya kṛpaṇān vimumukṣa eko, (Srimad Bhagavatam 7.9.44), ale s tou touhou jakou ukázal Prahláda Maharája – udělat něco pro podmíněné duše.

To je ta cesta, protože když jsme pouze zapojeni v oddané službě s cílem očistit se, učinit pokrok a překonat hmotné touhy, pak to bude velice těžké. Ale pokud se ponoříme do myšlenek na ostatní a do jejich situace – zejména ostatních jako jsme my, protože se k nim můžeme vztahovat, cítit s nimi.

Je těžké cítit soucit, ale každý má nějaké slitování pro sebe. Je jednodušší cítit slitování s lidmi, kteří jsou jako my, jsou na stejné lodi, na které jsme byli mi. Můžeme se s nimi identifikovat a pomyslet si, „Jo, býval jsem takový.“

Je to jednoduché, jen přivést osoby, které jsou tam, kde jsme byli dříve. Takto je budeme skrz naskrz znát a budeme o nich znát vše. Můžeme jednoduše udělat něco, co nás spojí s ostatními a to je ta nejmocnější služba, protože tam je požehnání Pána Čaitanji v tomto věku. A jen s tímto požehnáním můžeme my, obyvatelé kali-jugy překonat tyto materiální touhy, které jsou jinak velice silné!

Původní článek v angličtině zde.

pátek 21. června 2013

Prázdná srdce

Kadamba Kánana Svámí, 10. května 2013, Simháčalam, Německo, ŠB 9.6.50

V tomto hmotném světě se rodíme s vakuem v srdci – velkým prázdným srdcem! Když je srdce velké a prázdné, pak tam uvnitř našeho srdce ve velkých dutinách létají netopýři hříšných tužeb. Musíme naplnit srdce službou Krišnovi – více a více a více a více – nasloucháním, zpíváním, vzpomínáním, a vytříbenou kvalitou naší služby – přesně jak to má Krišna rád.

Původní článek v angličtině zde.

středa 19. června 2013

Druhy nedovoleného sexu

Kadamba Kánana Svámí, 10. května 2013, Simháčalam, Německo, ŠB 9.6.50

Smaranam kirtanam kelih preksanam guhyam asanam (Lekce Šríly Prabhupády, ŠB 6.1.11, 25. června 1971, NewYork). Je řečeno, že naslouchání o nedovoleném sexu, mluvení o nedovoleném sexu, vzpomínání na nedovolený sex, dívání se, laškování nebo sezení s opačným pohlavím na osamoceném místě, nebo přemítáním o nedovoleném sexu, či zapojení se do činnosti samotné – všech těchto osm znamená nedovolený sex. Takže, pokud jsme slíbili žádný nedovolený sex, znamená to toto všechno, nikoliv pouze to vnější. Musíme to úplně vykořenit – naprosto. Také z našeho vědomí, abychom byli v bezpečí. A to není fanatismus, to není přespřílišná striktnost.

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 17. června 2013

Úvaha o mém životě

Kadamba Kánana Svámí, 25. května 2013, Simháčalam, Německo

Někdy, když uvažuji o svém životě, je tam pěkný počet let v Krišna vědomí a je tam také život před tím. Ale při úvahách o svém životě někdy přemýšlím: „Nenaučil jsem se vlastně nic z písem. Ve skutečnosti vše, co jsem se naučil bylo ze života samotného a písma k tomu poskytly významy.“

Takhle to je, život mi poskytnul zkušenosti, které byly intenzivní – někdy sladké a někdy naopak – a podle toho jsem se vytvaroval. Pak mi písma daly náhled, jak s těmito zkušenostmi naložit. Protože tisíc dobrých pokynů dopadalo v mém případě na hluché uši.

Je tolik dobrých pokynů v písmech, ale jak moc  jsme schopni se na základě nich změnit? To je otázka v mé mysli.

Původní článek v angličtině zde.

čtvrtek 13. června 2013

Neodolatelný!

Dokonce i jogíni, kteří usilují o mystickou dokonalost, nejsou nikdy klidní. Neustále jsou pod vlivem touhy po smyslovém požitku. Zatímco oddaný, ryzí oddaný, se vzdává veškeré touhy po osobním smyslovém požitku a je jednoduše zaujat v uspokojování smyslů Pána. Nejdříve systematicky v procesu sádhana bhakti. Nejdřív se snaží skrze následování pravidel a usměrnění zaměstnat smysly systematicky ve službě Pánu a potom je přitahován k uspokojování Pána spontánně. Krišna je Bhagaván a Džíva Gosvámí dává definici slova Bhagaván, což je bhadžaníja guna višišta. Říká, že jsou tu tři slabiky bha-ga-ván, a ty představují bhadžaníja guna višišta - že tyto vlastnosti jsou tak úchvatné, že Ho musíte uctívat! Je neodolatelný, musíte Ho uctívat!
Takže to je pěkné. Proto když sloužíme Krišnovi, touha sloužit Krišnovi se automaticky zvětšuje a to je pro nás důležitý bod, jelikož není obtížné stát se vědomým si Krišny. Není složité dospět na úroveň spontánní oddané služby. Je to prostě službou Krišnovi. Čím víc budeme pohrouženi do služby Krišnovi, tím větší touha sloužit Krišnovi přijde. Hmotná energie je tu neustále a také nás zkouší a také se snaží přitáhnout naší mysl, ale pokud jsme neustále zaměstnáni v oddané službě, není prostor, není tu žádný prostor pro hmotný vliv.

Simháčalam, Německo, 7. května 2013, ŠB 9.6.41-46

Původní článek v angličtině je zde.

úterý 11. června 2013

Navzdory všemuNěkdy sedíte na programu a vychrlí vaši devocionální kariéru – v mém případě: „Byl zapojen v budování Pušpa samádhi Šríly Prabhupády.“ A já si pomyslím „Ano, ale nechtěl jsem to dělat.“ Nechtěl! Byl jsem v Majápuru a najednou za mnou stál Bhavánanda a cítil jsem jeho přítomnost – takovou tu divnou přítomnost. Tak jsem se podíval přes rameno a on se usmál – takový ďábelský úsměv, a já se začal bát. Cítil jsem, že to přijde a on řekl: „Máš rád stavění?“A pak jsem to věděl a řekl jsem: „Ne ne, ve skutečnosti nemám. Raději bych byl venku na poli kázání.“ On řekl: „Skvělé! Máš na starosti veškeré budování v Majápuru!“ A odešel. Jen jsem na prstech počítal, co to znamená – tahle budova, tamta budova. No nic, nesnášel jsem to, nesnášel jsem stavění, každý den stavění, ale dělal jsem to, tak či onak. Potom nakonec vás za to oslavují, ačkoli jste to udělali velice neochotně.

Rozdávání knih – byl jsem na ulici a abych byl upřímný, cítil jsem soucit, velmi jsem soucítil – sám se sebou – opravdu! Ale nakonec vás za všechno, co jste udělali, oslavují. A nejen že jste oslavováni, ale Krišna vám za to také dává milost, ačkoli jste se zdráhali to udělat. Takže proto já říkám, že jsme zdráhaví služebníci Šríly Prabhupády. Ale dokonce i takovou neochotnou službou jsme očištěni a postupně věci, které bývaly tak obtížné, teď po pár letech: „Nic těžkého. Jo, není problém. Jasně, to dokážu.“ Zatímco na začátku bychom se z těch věcí zbláznili, teď je zvládneme! 

Tak navzdory všemu děláme malý pokrok, tak či onak. Takže chápeme, že je to proti očekávání, proti našim kvalifikacím a proti naší úrovni odevzdání, pak to musí být pouze milostí, že děláme pokrok. A takto můžeme oceňovat, že je to jenom milostí, pokud děláme pokrok!

Durban, JAR, Šrímad Bhágavatam 12.13.10, 4.dubna 2013

Původní přepis v angličtině zde.

neděle 9. června 2013

Bůh v srdci

Někteří teologové přišli s takovou teorií a říkají: „Bůh na počátku byl zapojen ve

stvoření, ale potom se to vymklo kontrole, protože jak by jinak mohlo být ve světě zlo, když je Bůh všedobrý?“ Různé náboženské tradice ve světě vidí zlo jako sílu, která oponuje Bohu – sílu nezávislou na Bohu. Je to jako něco co jsem popisoval – boxerský ring kde je Bůh, neporazitelný, nejmocnější, v jednom rohu, a ve druhém rohu ďábel, ten lstivý. Ale situace taková není. Šríla Prabhupáda vysvětluje: „Zlo je stínová strana Nejvyššího Pána. Je to také energie Nejvyššího Pána a není na Nejvyšším Pánu nezávislá. Je také pod vládou Nejvyššího Pána a plní záměr Nejvyššího Pána.“

matta smtir jñānam apohana ca (Bg 15.15).

Šríla Prabhupáda cituje tento verš, že paměť a zapomnění pocházejí od Nejvyššího Pána. To je fakt.

sarvasya cāha hdi sanniviṣṭo (Bg 15.15) ‘

Jsem v srdci všech živých bytostí. Paměť a zapomnění pochází ode Mě. Těm, kteří si přejí zapomenout, tuto touhu splním – pomohu jim zapomenout. Těm, kteří si přejí zapomenout na Mé postavení a jejich podřízené postavení – není problém, pomohu jim na to zapomenout. Ti kteří chtějí být vládci - snažte se být vládcem, ale víte, že to tak úplně nejde. 

Kapské Město, JAR, 20.3.2013, ŠB 8.12.7

Původní článek v angličtině zde.

pátek 7. června 2013

Nrsimha Čaturdáší

Bhágavatam popisuje, jak hříva Pána Nrsimhadéva roztrhala mraky. Jeho oslňující oči odcizily záři oblohy. Jeho dech znepokojil oceány. Při zaslechnutí jeho řvu, začali všichni sloni na světě plakat. Nicméně, když Pán Nrsimhadéva viděl malého Prahláda, klanícího se jeho lotosovým nohám, stal se nejextatičtějším v lásce. Pozdvihnul Prahláda, umístil svou lotosovou ruku na chlapcovu hlavu, protože Jeho ruka je vždy připravena vytvořit v oddaných nebojácnost.

pondělí 3. června 2013

Tlačit až za hranice


Kadamba Kánana Svámí, 9. dubna 2013, Pretoria, Jižní Afrika, setkání žáků

Nedávno jsme viděli, jak Indradyumna Maharáj převzal naši Ratha Játru v Durbanu a otočil ji celou vzhůru nohama. Všimli jste si toho? Bylo to docela úžasné, co dokáže jeden Svámí; on je velice silný – duchovně i hmotně. A on to udělal, úplně ji otočil vzhůru nohama a začal kázat všem možným komunitám.

V jednu chvíli jsem vedl kírtan a byla to moje nová melodie, která se narodila ve Vrindávanu během meditativních dnů, a tak je trochu sladká a meditativní. A já jsem byl právě v tomto kírtanu a ten Kírtan na Ratha Yátře byl odlišný. A tak jsem to rozjel a každý se do toho opřel. V jednu chvíli přišel do stanu Jayadvaita Maharáj a začal tančit jako o závod, což je dost neobvyklé. Obvykle jsou to „Otázky a Odpovědi“, ale tentokrát skákal do vzduchu a to bylo výjimečné. Pak se náhle na pódium vřítil Indradyumna Maharáj a hromovým hlasem promluvil: „Pokračuj! Nezastavuj! Tam dole jsou teď VIP a všichni tančí!“ 

sobota 1. června 2013

Nemám rád odříkání


Kadamba Kánana Svámí, 7. dubna 2013, Lenasia, Jižní Afrika, CC Adi 17.22

Možná už jste slyšeli ten příběh, který nám řekl Bhavananda Prabhu, který různými způsoby pomáhal Prabhupádovi . Řekl, že jednoho dne mu Prabhupáda řekl, „Víš, když jsem byl v duchovním světě, jednoho dne přišel Krišna a požádal mě, abych odešel do hmotného světa. A já jsem mu odpověděl. Ó ne! Nemám rád odříkání.“
A Krišna řekl, „To není problém, neboj se. Já všechno zařídím, ty musíš jen psát knihy a já udělám ten zbytek.“

No a to je to, co Krišna řekl… a trošku se to vyvinulo jinak.

Ale díky tomuto pokynu přišel Šríla Prabhupáda do hmotné světa, osvobodit všechny podmíněné duše.

Takže, když hledíme na naše áčárji, kteří jsou na tak naprosto mimořádné úrovni Krišna vědomí – žijí s Krišnou. Dostaneme se tam vůbec někdy? Možná, je to představitelné, protože síla Svatého Jména je velice silná!

Původní článek v angličtině zde.