čtvrtek 27. května 2010

Nálada být pospolu je důležitá

Mezi žáky duchovního mistra by měly být pozitivní vztahy. Měla by mezi nimi být nálada, kdy se každý snaží přijmout ostatní, každý se snaží pomoci ostatním. Protože to přece duchovního mistra potěší. Takže ano, nálada být pospolu je důležitá, ne proto že bychom museli, protože je to duchovní nezbytnost, ale raději upřímně. To by bylo pěkné.

Původní článek v angličtině je zde.

úterý 25. května 2010

Opěvovat oddané!

Jak se vyhnout přestupkům? Kritizování oddaných, první náma aparádha. I když jsme tolikrát slyšeli o tom, jaké to má nebezpečné důsledky, je těžké se tomu vyhnout. Proč? Protože jsme hříšní. Protože jsme se zaměstnali v tolika hříšných činnostech, a proto jsme v minulosti tolikrát kritizovali, že semínka všech těchto reakcí jsou v našem srdci. Proto tu je ten sklon. A jak ten sklon můžeme překonat? Šríla Rúpa Gósvámí říká, že bychom se neměli jen vyhýbat, snažit se vyhýbat náma aparádě, ale říká nejen snažit se vyhýbat kritizování vaišnavů, ale nejlepší věc je vaišnavy OPĚVOVAT. Takže nejlepší způsob, jak se vyhnout kritizování je praktikovat oslavování. Projevit uznání. Byla jedna malá knížka o managementu, která se jmenovala „Jednominutový manažer“. A byla v ní spousta nesmyslů, ale jedna věc tam byla zajímavá. A to sice to, že tenhle manažer byl jiný než ostatní manažeři. Protože manažer většinou tráví svůj čas tím, že se dívá na lidi a pak někoho nachytá u toho, že něco dělá špatně – kolikrát ti to musím říkat, takhle se to v téhle kanceláři nedělá, děláme to jinak a ty to dobře víš, a právě jsi to udělal znova! Proč to vždycky uděláš? To je běžný styl, je to tak? Ale tenhle manažer nenachytával lidi, jak dělají něco špatného, ale jeho práce byla nachytat své zaměstnance, jak dělají něco správně. Nebylo to jednoduché! Nebylo to jednoduché. Ale opravdu hledal a pak něco našel – ano, to jsi udělal tak dobře! To bylo vskutku dobře provedeno! Takže pokud i my se budeme snažit nachytávat lidi, jak dělají něco dobře, místo toho, abychom nachytávali lidi, jak dělají něco špatně, pak možná tuto tendenci ke kritizování překonáme.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát wma, velikost 10,1MB)

"Deklarace žádné víry v sex"

..Jedno z mých oblíbených prohlášení je: "Deklarace žádné víry v sex"
Mám tuto deklaraci rád, protože sex, čas od času zazvoní na naše dveře a touha je zpátky, znovu - právě ve chvíli, kdy jsi si myslel že už je to za tebou, znovu je tu sexuální rozrušení: "Jsem zpátky!" (smích)

Právě jsem četl o kočce v Americe - které se snažili zbavit a odvezli ji ze severu Spojených států až do Californie. Nechali ji tam a ta kočka šla sama zpět domů! Ano, docela působivé, a sexuální touha je neméně silná. A bez ohledu na to, kde ji necháš, znovu se objeví, znovu a znovu. Ale jestliže nemáme žádnou víru v sex, potom bude daleko jednodušší říci: "Ne". Ano, vím, zde jsi a vím že je zde příležitost. Ale také vím že z toho nebudu šťastný. Tak proč investovat tolik energie do takovéto činnosti..

Původní článek v angličtině je zde.

neděle 23. května 2010

Když toužíme, Pán bude odpovídat


Jsou to naše tužby, které nás nechávají transcendovat hranice hmotného světa. Když oddaný silně touží, nějakým způsobem se touha stane možnou.
Je mnohokrát řečeno, že milostí Máhaprabhua, chromý může přejít hory, slepý může vidět záři na obloze, němý může recitovat poezii a tak dále. Začíná to u tužby. Když toužíme, Pán bude odpovídat. Takže částečně oddaný dělá neuvěřitelné věci díky síle touhy.

Původní článek v angličtině je zde.

sobota 15. května 2010

Komentář od Guru Maharáje k Vjása-púdže

Vztah gurua a žáka je mystická věc, neboť je součástí systému, který vyjevil Krišna v posvátných písmech a osobně ho požehnal. V praktickém životě jde rovněž o vztah založený na lásce a náklonnosti, a tím, co sdílíme, je touha dělat stále větší duchovní pokrok. Takže to činí Vjása-púdžu inspirujícím zážitkem, svátkem čistoty. Chci vám všem poděkovat, že jste přijeli do Rádhadéše a podíleli se na festivalu. Pro mne to byla užitečná výměna, očištění, a uvědomuji si, že je skutečně důležité tuto tradici Vjása-púdži dodržovat. Předtím jsem váhal - měl bych mít skutečně tak velkou oslavu svých narozenin? Ale poté jsem si řekl: dobrá, alespoň všichni pojedeme do Amsterdamu na Queen's Day. Celý rok cestuji po celém světě, abych se setkal s oddanými v tolika zemích, ale jen zřídka dělám něco pro krajinu, kde jsem se narodil, takže když jednou ročně přivedu tolik lidí ze všech těch zemí na Queen's Day do Amsterdamu, je to způsob, jak splatit svůj dluh. Děkuji vám velice všem, že jste přijeli.

Satsvarúpa Mahárádž napsal ve své knize "Vzpomínání na Šrílu Prabhupádu":
Nechtěl jsi knihu o sobě.
"Dej nám spousty knih o Krišnovi," řekl jsi.
Nakonec jsi ve svých posledních dnech souhlasil -
můžeme to udělat,
jestliže je to duchovní.

Tento rok jste připravili opravdovou knihu s věnováními a já jsem se nejprve cítil trochu v rozpacích z té knihy o mně, ale pak jsem si uvědomil, že to není kniha o mně, ale kniha o vás a o mně s Krišnou ve středu. Tolik vám za to děkuji. Nejhezčí věc je, že se dělíte o své srdce, a také z našich výměn vyzdvihujete některé body, které na vás udělaly hluboký dojem. Díky tomu je potěšení to číst.
Zde je jen několik ukázek, nemohl jsem zmínit všechny, ačkoli vašich velmi smysluplných slov tam bylo daleko víc.

"Učíš mne být velmi pozitivním. Ano, můžeme to dokázat, my všichni můžeme dospět ke Krišnovi. Učíš mne, že bych se neměl brát tak vážně, ale ten, kdo má být brán vážně, je Krišna."

"Požehnej mi prosím, aby tvé lotosové nohy byly mým jediným útočištěm a mé oči na ně byly upřeny a nikdy se nedívaly tím směrem k máje, dovol, ať mne záře tvých lotosových nohou oslepí, protože to je jedinou zárukou, že se nebudu dívat směrem k máje."

"Chci, abys byl sádhuem, ne, aby ses jím stal, ale abys jím byl."

"Jsem náročný duchovní mistr, protože chci, aby ses stal čistým oddaným. Ne tak, že bych na tebe činil nátlak, aby ses posunul do kvality vášně, ale chci, aby sis vybudoval duchovní život. Chci, abys přemýšlel o jeho složkách a inteligentně je zkombinoval, okolo naslouchání, zpívání, uctívání, a tak dále; aby jsi přemýšlel, co přijímat a čemu se vyhýbat."

"Říkám si - guru je tu stále a stále byl. Někdy je vidět, jindy ne... na nás pouze je, abychom přijali nataženou ruku..."

"Nenacházím chuť v Krišna knížce, ani nehořím touhou se o Něm více dozvědět, ale když vidím, jak moc jsi k Němu přitahován ty, říkám si: Kdo je Krišna? Jaký druh osoby to musí být, že si tě takovým způsobem získal?"

"Minulý rok v Májápuru se Tě někdo zeptal: 'Co bys nejraději viděl u svých žáků?' Tvá odpověď: 'Aby přijali útočiště! Útočiště u Krišny, u svatého jména, v procesu vědomí Krišny, sádhaně, čistotě, tilaku...'"

"Při oslavě vzpomínky na Bhakti Tírthu Svámího někdo oslavoval jeho žáky jako 'mimořádně opravdové.' Po slavnosti jsi poznamenal, že by jsi byl rád, aby tvoji žáci byli takoví - velmi skuteční lidé."

Velice vám děkuji za vaši odevzdanost, nechť vám Krišna požehná transcendentální láskou k Němu.

Váš služebník služebníka Šríly Prabhupády.


(Přeložil bh. Ondřej Hládek)

úterý 11. května 2010

Odkaz na nahrávky ze Šrí Vyasapuji

Hare Krsna drazí sourozenci,
přijměte mé uctivé poklony, Šríla Gurudéva ki jay, Šríla Prabhupáda ki jay!
Zde je odkaz na 2 audio a 1 video nahrávku z Vyasapuji. Tyto nahrávky jsou kvůli svému důvěrnému charakteru přístupné pouze pod heslem, které vám sdělím buďto já osobně, nebo si o ně můžete napsat Uddhavovi prabhu, který se zároveň snaží o kompletaci seznamu nových a novějších žáků našeho drahého duchovního tatínka Šríly Kadamby Kanany Swamího Maharaje.
Pokud máte zájem o tyto nahrávky, pospíchejte, protože jejich platnost vyprší 1.června 2010

S úctou vaše služebnice

Premalata d.d.

Uddhava prabhu: uddhava.kks@gmail.com

neděle 9. května 2010

Vjása-púdža Kadamba Kánany Svámího a Queen's day

I letos se několik aut plných žáků a příznivců Kadamba Kánana Maharádže vydalo z Čech do dalekého Rádhadéše, aby společně s dalšími desítkami oddaných z celého světa oslavili všepříznivý den zjevení našeho věčného dobrodince a duchovního tatínka. Čekal nás úžasný a nabitý festival, však jsme se na něj dlouho těšili a připravovali se. Většina oddaných přijela do Rádhadéše ve středu 28.4. Odpoledne se uskutečnil krátký meeting ohledně organizace celého festivalu a večer byl kulturní program s divadlem, tancem a ohňovou show. Jaký byl se zeptejte něhoko jiného, ale nevím, jestli zrovna českých oddaných, protože většinu z nich jsem ten večer potkávala v kuchyni:)

Čtvrtek 29.4. byl samotný den Vjása-púdži. Začal tradičním programem, Maharádžova přednáška ze Šrímad Bhágavatamu byla velice hluboká a inspirující a úryvky z ní v budoucnu jistě najdete na tomto blogu. V půl jedenácté začala ceremonie, kde oddaní četli své offeringy a z hloubi svého srdce Maharádže oceňovali a děkovali mu. Vzpomínali také na své mnohé zážitky a poučení, která skýtá Jeho společnost. Na závěr oddaní předali Maharádžovi dárky a následovala guru púdža s bouřlivým extatickým kírtanem.

Po obřadu se odehrál další veledůležitý a veleblažený bod programu - úžasná hostina s láskou a oddaností uvařená Parama Karunou pr., Pradjumnou pr. a Madhukanthou pr. Někteří z nás, kteří jsme měli už za chvíli usednout blízko obětního ohně, jsme uctili prasádam velmi rychle a běželi jsme se připravit...

V pět hodin se před Šrí Šrí Rádha Gopínáthem sešli oddaní, aby byli svědky prvních a druhých zasvěcení celkem šestnácti oddaných! Zde jsou duchovní jména prvozasvěcenců: bh. Michal - Madhu Pandit dás, světoběžník bh. František: Gaura Karuna dás, bhn. Lalita - Keli Lalita déví dásí, bhn. Laura (Holandsko) - Čampakalata déví dásí, bhn. Helena (Rádhadéš) - Hari bhakti déví dásí, bh. Honza - Hamsa avatár dás, bh. Tomáš (SK) - Tukarám dás, bhn. Irena (Německo) - Rohiní déví dásí, bhn. Suzy (Německo) - Sukumárí déví dásí, bhn. Lenka - Kalavatí déví dásí, bhn. Monika - Manikundala déví dásí, bhn. Kristina - Kastúrí mandžarí déví dásí.

Oslava Vjása-púdži Kadamba Kánana Svámího byla v pátek 30.4. již tradičně následována bláznivým divokým Queen's day v Amsterdamu, kde se na tisíce nevinných intoxikovaných duší snášely přívaly milosti v podobě konejšivého a strhujícího Svatého Jména v podání několika set oddaných vedených Kadamba Kánana Maharájem a Sačínandana Maharájem. První harinámový průvod městem protančil za pět hodin, po pauze na prasádam jsme vyrazili na kratší dvouhodinový harinám, se kterým jsme dorazili k amsterdamskému chrámu, nalodili se do autobusů a opustili scénu zpět do Rádhadéše.

Jak poznamenal jeden oddaný - Queen's day není akce pro nějaký béčka... :)

Letošní úžasný nabitý a duchovně nanejvýš povznášející festival je za námi a už se zase těšíme na další. Doufáme, že se nás z Čech příští rok vypraví ještě víc!

Kadamba Kánana Svámí kí džaj!!!

Fotografie z kulturního programu, Vjásapúdžy i zasvěcení naleznete zde a z QueensDay zde.