čtvrtek 30. prosince 2010

Duchovní svět uvnitř hmotného světa

Tato země Pána Krišny je Jeho velkou bezpříčinnou milostí k nám, pokud se na chvíli zamyslíme, jaký úžasný dárek to je! Živé bytosti se od nepaměti, anadir bahir mukhe, otočily pryč od Krišny, na tak dlouho. Přestože je Krišna znám jako atmarama, jako ten, kdo je spokojen uvnitř a není pro své uspokojení závislý na ničem jiném, tak my jsme vždy závislí, nikdy nemůžeme být spokojeni nezávisle. Ale Krišna může být spokojen nezávisle, a přesto Krišna cítí, že něco chybí, když se od něj některé živé bytostí odvrátí a nepřipojí se k jeho věčným radostným zábavám. A tak si Krišna pomyslí: "dám jim nějakou milost", jako by to udělal každý. Co bychom udělali, kdyby se náš syn, který vyrostl a odešel z domu, stal úplně degradovaným někde v Mumbaji nebo obdobném místě? Naprosto degradovaný, co můžeme udělat? V takovém stavu nebude nikoho poslouchat, ale my navždy zůstáváme jeho příznivci a chceme pro něj něco udělat, dát mu nějakou milost. Obdobným způsobem přemýšlel Krišna: "Ať jim mohu dát nějakou milost, něco..." Potom pomyslel, "Proč něco? Nedám jim něco, dám jim všechno!" a pak projevil celý duchovní svět uvnitř hmotného světa. To je kde jsme! Tento Vrindávan je duchovní svět!

Kadamba Kánana Svámí, říjen 2010, Vrindávan
Zdroj: www.kksblog.com
Text celé lekce v angličtině zde: www.kkswami.com - The Glories of Vrindavana

úterý 28. prosince 2010

Čisté poznání

Jednou z usměrňujících zásad je žádný hazard. A tento zákaz hazardu také znamená žádná mentální spekulace, to je zahrnuto. Takže pouze přijmout útočiště, vzít útočiště u knih Šríly Prabhupády, které nám zprostředkují správné závěry védské literatury, především o oddané službě. A my víme, že když přijímáme útočiště u knih Šríly Prabhupády, jsme dokonale ochráněni. Je to taková úleva, protože v tomto světě musíte vždycky chodit s filtry – cokoli vidíte – dostane se k vám reklama „to je to nejlepší co existuje“ a vaše mysl říká „to není to nejlepší, co existuje, jsou to ve skutečnosti blbosti“. Tolikrát se vám lidé snaží říct ano, to je ten způsob, to je ta cesta, to je ta jediná cesta, ale ve skutečnosti...ne...takže člověk je neustále ve střehu, komu ve světě můžeme věřit? Takže nejsme nikdy klidní, neustále ve střehu – můžeme věřit této informaci? můžeme věřit této osobě? Ale teď...přijmout útočiště u Šríly Prabhupády a jeho učení, jeho knih, je veliká úleva, protože jim můžeme plně věřit, na sto procent, není třeba žádných filtrů...prostě jakmile s obrátíme na knihy Šríly Prabhupády, jsme na duchovní úrovni. Tak je to jednoduché. Okamžitě! Okamžitě. Možná na začátku trochu váháme, ale jak čteme, automaticky vstoupíme na čistou úroveň vědomí Krišny...je to konejšivé, je to velice pěkné... A proto je v tomto hnutí skutečně osvobození, opravdu se cítíme osvobozeni od všech těch umělých věcí, o kterých jsme slyšeli už od dětství – tohle je důležité, tamto je důležité, a konečně beze vší pochyby víme, co důležité je a co důležité není. Je to velký dar. A znovu a znovu se obracíme na knihy Šríly Prabhupády.

Zasvěcovací přednáška 3. 8. 2010

pondělí 27. prosince 2010

Frontline preachers IV - část druhá - jak přicházím k vědomí

Čtvrté vydání Krišnavědomého komixu od Madhusùdany prabhu pro Vaši inspiraci do rozdávání knih Šríly Prabhupády ke stažení zde.

Velikost 4 MB, formát PDF.

Těším se na vás
snažím se mít rád
všechny lidi světa
nektárek jim dát

pondělí 20. prosince 2010

Frontline preachers IV - část první - Cigán s korunou

Čtvrté vydání Krišnavědomého komixu od Madhusùdany prabhu pro Vaši inspiraci do rozdávání knih Šríly Prabhupády ke stažení zde.

Velikost 4 MB, formát PDF.

Natáhni hruď,
pro vyšší chuť.
Trošku se nuť,
Buď labuť.

čtvrtek 16. prosince 2010

Drží nějaké zbraně?

Učíme se vidět hmotnou energii ve spojení s Krišnou. Vidíme že Krišna je za vším a přesto Krišna nikdy ani na krok neopouští Vrindávan protože se tam těší svým radostným zábavám. Šríla Prabhupáda popsal jak měl duchovního bratra Sadanandana svámího, původem z Německa. A řekl že tento svámí byl dříve veliký učenec. Přijel do Indie a byl na daršanu v různých chrámech. Viděl Durgu déví s deseti rukama a různými zbraněmi, různé podoby Pána Šivy s trojzubcem. Viděl všechny tyto různé podoby Pána a poté uviděl Krišnu. Viděl že Krišna nedrží žádné zbraně. viděl že Krišna drží pouze flétnu a pomyslel si "Ah, toto je Nejvyšší Pán, On je Nejvyšší protože nemá nic na práci." Nejvyšší Pán nemusí dělat žádnou práci, a přesto Jeho energií se vše vyjevuje.

Kadamba Kánana Svámí, Dilí, 2010
Zdroj: www.kksblog.com

neděle 12. prosince 2010

Den odchodu Šríly Prabhupády

(řeč Jeho Svátosti Kadamba Kanana Maharaje v den odchodu Šríly Prabhupády, Vrindávan dhám, 9.11.2010)


Poprvé jsem přišel do tohoto hnutí zde ve Vrindávanu v roce 1978. Přišel jsem poté, co jsem si přečetl Prabhupádovu Gítu a přesvědčilo mě to a proto, to jsem byl v Himalájích, jsem se rozhodl sejít dolů do Vrindávanu a připojit se. Byl jsem velice šťastný, že jsem přišel do tohoto chrámu, protože byl tak úžasně duchovní. Když jsem uviděl Božstva, prostě jsem cítil, že jsem v duchovním světě. Krišnova přítomnost byla ohromující. Pak jsem se zapojil do služby a skrze tuto službu jsem navázal spojení se Šrílou Prabhupádou. Velice brzy jsem se zapojil do různých druhů managementu, péče o chrám. Přitom jsem si uvědomil, že čím více přijmu zodpovědnosti za plnění Prabhupádovy touhy, tím silnější bude moje spojení. Tady v Krišna Balarám chrámu bylo všechno, všechno dotčené Šrílou Prabhupádou, protože tady je jeho samádhi, tady instaloval Krišnu a Balarámu tím slavným árati kdy byl tak potěšený, tady byl jeho dům. Každé pídě tohoto projektu se dotkly jeho osobní pokyny víc než na jakémkoli jiném místě. Ve skutečnosti, jak běžel čas, cítil jsem, že v tomto projektu byla přítomnost Šríly Prabhupády dokonce silnější než přítomnost Krišny. A Prabhupáda uchvátil mé srdce. Když jsem poprvé přišel, byl jsem pyšný, nezávislý, tvrdohlavý a pořád do určité míry jsem, ale je jeden rozdíl, že teď se modlím, teď po tolika letech se modlím, abych tak či onak mohl pokračovat v nějaké službě, v nějaké službě pro Šrílu Prabhupádu tady v chrámu Krišny a Balarámy, v tomto hnutí, abych sloužil jeho služebníkům a udělal něco pro rozšíření tohoto vědomí Krišny po celém světě. Protože jsem přesvědčen, že jak já jsem potkal Šrílu Prahupádu po jeho odchodu a jak se velice hluboce dotkl mého srdce a převzal můj život, jsem si jistý, že dnes Prabhupáda také přebírá životy mnoha lidí, kteří ho dnes potkávají poprvé. A nevím kolik let v budoucnosti se bude Šríla Prabhupáda dotýkat životů tolika lidí a vytvářet v jejich srdcích víru a uchvacovat je a tak se tohle hnutí bude stále šířit po celém světě.

Děkuji mnohokrát.
Šríla Prabhupáda kí jay!


Původní článek v angličtině je zde.

úterý 30. listopadu 2010

Kali juga? (2.část)

Určitě jste viděli ten kreslený vtip, kde je nevinný muž jak jde po ulici a na dalším obrázku vidíte bublinu, která je celá vytvořená z Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare a uvnitř je silueta oddaného, můžete vidět sikhu. A najednou ten oddaný přistoupí k tomu nevinnému člověku jdoucímu po ulici a vtáhne ho do svojí bubliny a pak je tam spousta rukou a spousta nohou a pak na dalším obrázku vidíte, že bublina se pohne pryč a ten muž leží na zemi s knihou v krku. To je slavný Hare Krišna vtip. Když necháme stranou tu knihu v krku...má pravdu s tou bublinou! Žijeme v transcendentální bublině, které se vůbec nedotýká věk Kali. Stejně jako Svatý Dhám vůbec není dotčen věkem Kali, jen zvenku může být tenká vrstva Kaliho, která pokrývá Dhám nebo která pokrývá tu bublinu. Ale my nežijeme ve věku Kali, my žijeme v duchovním světě. Mě se líbí náš chrám v Pretorii v Jižní Africe a ceduli, kterou na něm mají. Chrám je v ulici, kde je mnoho ambasád. Tahle ambasáda, tamta ambasáda, a na ceduli na našem chrámu stojí: AMBASÁDA DUCHOVNÍHO SVĚTA. Což je myslím opravdu pěkné a každý chrám by měl mít takový nápis. Opravdu, každý chrám by měl mít takovou ceduli, protože to je to, co naše chrámy skutečně jsou. A když jdete na americkou ambasádu, Spojené Státy Americké, pak jste na americké půdě, U.S. území, ó ano, i když tohle je Stockholm, to je Švédsko – ne, U.S. území, teď jste na americké ambasádě. Není to tak? Takže tímto způsobem, velvyslanectví duchovního světa, nejsme ve věku Kali. Ten je trochu víc venku, když vyjdete ven. Ale vždycky můžeme udělat trochu harinám kolem bloku, jako je tady tradice. Takže takhle, jsou způsoby, jak se vypořádat s věkem Kali a bod je ten, že mudrci z Naimišaranji se tak zajímali o věk Kali, ale díky společnosti Súty Gósvámího prodělali změnu a potom měli pozitivní přístup, byli ohromení Krišnou. A stejně tak my musíme také dojít k tomuto pozitivnímu postoji.


Celá přednáška ke stažení zde.

sobota 20. listopadu 2010

Kali juga? (1.část)

Je řečeno, že mudrci z Naimišaranji vykonávali oběť tisíc let. Obrovskou oběť, po tisíc let. A výsledek této oběti ve skutečnosti byl ten, že jejich tváře zčernaly kouřem a jejich srdce se naplnila pochybami. Proč? Protože vykonávali tuto oběť, aby zahnali možný vliv věku Kali. To byl jejich záměr. Jejich záměrem bylo zpozdit příchod věku Kali. Ale jak je možné zpozdit příchod věku Kali vykonáváním oběti, jagji, ohňové oběti, která není juga dharmou? Člověk může vliv věku Kali zahnat jedině sankírtan jagjou. Proto není překvapující, že se jejich srdce naplnila pochybami a jejich obličeje zčernaly kouřem, poté co to po tisíce let vykonávali. Potom, potom přišel Súta Gósvámí a on naslouchal, jak promlouval Šukadév Gósvámí k Maharádži Paríkšitovi. A zopakoval, co slyšel. A mudrci se ho ptali, ptali se ho na inteligentní otázky a jedna z nich byla „Jaká je podstata všech písem?“ A další otázka „Co je konečným dobrem pro všechny lidi?“ Takže se ptali na velice dobré otázky a typické otázky pro věk Kali. Protože kdo má ve věku Kali čas číst všechna písma...jaká je podstata? Jako Prosím tě řekni mi jednou větou, o čem je to vědomí Krišny. To je tenhle věk Kali. Chceme tu tresť. Můžeš mi v pěti minutách říct, o čem je to zpívání? No můžeme ti to říct v pěti sekundách, můžeme ti to říct v pěti minutách, můžeme ti to říct v pěti hodinách, můžeme ti to říct v pěti týdnech, pěti měsících, pěti letech, pěti životech... Je hodně co říct. Ale v tomto věku nemáme žádnou trpělivost, žádnou trpělivost. Žádnou trpělivost. Takže mudrci se ptali na otázky pro tenhle věk. Ti mudrci prováděli tisíciletou oběť. A tou tisíciletou obětí nedosáhli úspěchu, ale když od Súty Gósvámího vyslechli nejdřív o všech inkarnacích Pána a o tom, jak se kvalifikovat k tomu, abychom přistoupili k Pánu, a v jakých činnostech by se měl člověk zaměstnat ve vztahu k Nejvyššímu Pánu, jmenovitě oddanou službou, čistou, ryzí, bez přerušení či žádné jiné motivace. A pak, když slyšeli o Krišnovi, tak pak mudrci úplně spokojeni. Takže oni také museli udělat změnu. Tak se zajímali o působení proti věku Kali...ach věk Kali, věk Kali, věk Kali, je tak špatný, věk Kali...je to něco jako mluvit ve Švédsku o zimě. O čem jiném se budete bavit? Je taková zima, to je ale zima, ve Švédsku je taková zima. A víš co? Švédsko – zima. Zima zima. Studené Švédsko. A co Švédsko? Je zimaaa! Je to prostě téma, o kterém se dá pořád mluvit. Když není co říct, vždycky můžete říct: To je ale zima, co? A nebo – to je ale překvapení – není zima! To je typická Švédská konverzace. Když jedete do Jižní Afriky, tak takovým tématem je zločin. Pořád mluví o zločinu. Zločin, řeknou vám, jaký se stal naposledy zločin, nějakému příbuznému nebo kamarádovi. Je to jako ach, tady je taková zločinnost! Není to hrozné? Zločin, zločin, zločin... Ale konec konců, jaký je význam věku Kali, když člověk zpívá Hare Krišna.

Celá přednáška ke stažení zde.

sobota 13. listopadu 2010

Přijetí je počátkem nebojácnosti

Nálada přijetí je začátkem nebojácnosti. Ale na Západě nikdy nic nepřijímáme! Ano, ano, uctíváme Boha, ale víte, musíme zajistit, abychom byli v suchu a v pohodě. Zajistíme, aby bylo všechno dokonale zařízeno – že jsme pojištěni, že všechno je bezpečné, jak jen to je možné. A tak tolik zařizujeme. Takže tu musí být přítomna tato závislost na Pánu...
Vidíme, že Šríla Prabhupáda říkal, že když byl dítě, vypukla epidemie cholery a lidé zmírali jak mouchy. A že řešením celé té záležitosti byl harinám. A když měli každý den hodně harinámu, tak epidemie pominula! Tak to byl úplně jiný přístup než ten západní. A to je to, o čem skutečně mluvím, záviset na Nejvyšší Osobnosti Božství a přijmout u Ní útočiště a vidět Ji jako hlavní zdroj naší ochrany. To je tak jiné než západní přístup. My prostě přijímáme útočiště u oddané služby a o všechno bude postaráno.
(Kadamba Kanana Swami, srpen 2010, Finsko)

Původní článek v angličtině je zde.

sobota 30. října 2010

Kázání

Ještě nejsme tak pohrouženi v čistém zpívání. Ještě nejsme jako Haridás Thákur, který mohl jen sedět, zpívat a osvobodit celý svět. My zpíváme jednoduše náma bhása. Takže zpíváme, ale nejsme spokojeni. Není to to jediné. A proto jsme v duchovním životě, ale ten je také prázdný, protože ještě nejsme tolik hlubocí. Je tu chuť, je tu naplnění, ale také tu je nějaká prázdnota. Ještě nejsme připraveni zaměstnat se výhradně v bhajanu. Jednoduše musíme taky kázat. Uttama adhikárí, pokud chce, může celý den sedět, zpívat Hare Krišna a být dokonale šťastný. Ale ostatní musí jít ven kázat. Někteří uttama adhikárí také jdou ven a kážou. Protože je to v tomto kázání, kdy jsme nuceni opravdu oslavovat Krišnu.

Celá přednáška ke stažení zde.

čtvrtek 21. října 2010

Zaměstnání hmoty


Šukadév Gósvámí byl taková moudrá osoba, seděl v lůně své matky a řekl: „Na to zapomeňte, já nevylezu ven. V žádném případě. Proč bych chodil ven? Lepší tady než venku.“ Ale pro jeho matku to bylo nepohodlné, protože rostl a mít v lůně šestnáctiletého hocha pro ní bylo dost těžké. A Vjásadév jakožto otec, vidící utrpení své ženy, se rozhodl, že musí něco udělat, a Šukadév nakonec vyšel ven poté, co ho začaly přitahovat Krišnovy zábavy, protože pak si uvědomil, že „Jsem v lůně a tady nemohu dělat oddanou službu! Takže je výhodné jít ven, protože budu mít víc příležitostí pro oddanou službu.“ Takže dokonce i gjání, který vidí, že cílem je duch, že cíl života je duchovní a ne hmotný, dokonce i gjání musí projít skrze transformaci. Musí změnit svou motivaci. Musí dojít do bodu, kdy řekne: „Ne, není to o tom odvrátit se od hmoty, já vlastně musím obejmout hmotu a použít jí ve službě Krišnovi.“
Samozřejmě tak jak jsem toho schopen. Jsme omezení, jsme velice omezení. Gándhí řekl zajímavou věc, řekl „Přirozeně jsme schopní vztahovat se k jedné vesnici. Ale v moderní době se snaží, abychom se vztahovali k celému světu.“ To byl výrok, který předběhl svou dobu, protože teď žijeme v téhle moderní době a on říkal, že se můžeme vztahovat jenom k vesnici a ke své vlastní nejbližší rodině. S kolika lidmi můžeš jednat? Jen s pár lidmi na Facebooku, ne s celým Facebookem.
Nikdo nemůže jednat s Facebookem jako celkem, to není možné, jen pár vybraných lidí na Facebooku, které můžete mít jako „vaše přátele“. To je tvůj úzký okruh, tvoje vesnice. Takže můžeme jednat jen s jednou vesnicí.
Šukadév nakonec vyšel a chtěl svět zaměstnat ve službě Krišnovi. Naše schopnost používat svět je dost omezená, můžeme použít jenom trochu. Ale někdy je velká osobnost, která skutečně ví, jak použít celý svět. A Šríla Prabhupáda byl taková osobnost. Džagat guru, duchovní učitel pro celý svět, který mohl zaměstnat celý svět a měl program pro celý svět. Ti, kteří budou Jeho Božské Milosti věrní, budou vzkvétat. Ale i ti, kteří nejsou věrní, Prabhupáda řekl ve verši tešám evánukampártham aham agjána-džam tamaha, řekl, že duchovní učitel někdy dá dobrou radu, někdy toho žák nevyužije, pak to zevnitř či zvenku Krišna tak zařídí, aby se tam ta osoba taky dostala. Dokonce i když Šrílu Prabhupádu následujeme mizerně, stejně naše spojení se Šrílou Prabhupádou, dokonce i když je to jen slabé spojení, stejně bude přinášet úžasné výsledky. To je ta úžasná věc. Ti, keří mají víru, budou vzkvétat, budou vzkvétat...

Celá přednáška ke stažení zde.

pondělí 18. října 2010

Čtvrtý měsíc Cāturmāsyi - měsíc Kártik

V sobotu 23. října začíná čtvrtý měsíc Cāturmāsyi. [*počítáno dle Pratipat systému] Tento měsíc má jméno Kártik a skončí v neděli 21. listopadu 2010.

Šríla Prabhupáda ve významu CC Madhya 4.169 říká: "... V měsíci Srava by se neměl jíst špenát, v měsíci Bhadra jogurt a v měsíci Asvina by se nemělo pít mléko. Během Kártiku by nikdo neměl jíst ryby nebo jiná nevegetariánská jídla, což znamená ryby a maso. Za nevegetariánské se také považují masura dál a urad dál. V těchto dvou dálech je obsaženo velké množství proteinu a potraviny bohaté na proteiny nejsou považovány za vegetariánské. Během čtyřměsíčního období Cāturmāsyi by se měl člověk zkrátka zříkat veškerého jídla určeného k uspokojování smyslů."

Zdroj výpočtu Védského kalendáře www.krishnadays.com

úterý 12. října 2010

Pozitivní a pohroužený

Čistý oddaný se neustále koupe v transcendentálním zvuku. O to bychom se měli pokusit, to je něco, co si můžeme zařídit, možná, můžeme se o to pokusit. Možná se můžeme pokusit neustále naslouchat a neustále zpívat. Alespoň více, to by bylo velice pěkné. Protože potom se musíme pozvednout nad tento pocit utrpení, když se na tenhle hmotný svět díváme jako na pekelné místo. Je to takové pekelné místo. To nebyla Prabhupádova nálada. Prahupáda nechodil okol v náladě ach, to je tak pekelné místo, jsme tu na takovém pekelném místě, to je ale pekelné místo. To nebyla jeho meditace. Prabhupáda vždy viděl velice pozitivně, byl velice pozitivní a vždy viděl pozitivní příležitost sloužit Krišnovi. Všechno viděl pozitivně. A říkal věci jako Krišna, Krišna je náš nejlepší přítel. A potom okamžitě řekl a ano, ve skutečnosti veškeré přátelství, veškeré přátelství má spojení s Krišnou. Dokonce i když je v tomto světě troška přátelství, je to všechno odraz původního přátelství s Krišnou. Říkal: Proto každá trocha přátelství má spojitost s Krišnou a nakonec nás přivádí k tomu přátelství s Krišnou. A pak pokračoval a viděl další a další věci v tomto hmotném světě a viděl ano ano, jakákoli krása je všechna spojena s krásou Krišny, veškerá sláva je spojena se slávou Krišny, všechno je spojené s Krišnou a konec konců vždy hledáme Krišnu, ať už se díváme kamkoli. A možná se nám jednoho dne rozsvítí, že ve skutečnosti jsem vždy hledal přátelství, vždy jsem hledal něco výjimečného, vždy jsem hledal a vlastně jsem vždy hledal Krišnu. A tak viděl Prabhupáda všechno pozitivně, všechno. Jako ten příběh s bombou, co když přiletí bomba? A Prabhupáda řekl, „Pak si budu myslet, tady přichází Krišna v podobě bomby, aby mě zabil.“ Ale přesto to viděl pozitivně. Krišno, tady je bomba, to je Krišna, ne bomba, to je Krišna. Takže tento pozitivní postoj je ta přeměna, kterou musí projít Gajendrovi podobný oddaný. Ten kdo bojuje s májou, ten, kterému všechno přijde tak těžké, ten, který uvažuje, jestli zůstane duchovně na živu. Jen se podívejte, jak pozitivní byl Šríla Prahupáda, podívejte se, jak pozitivní byl Prahlád. „Co se týče hmotné energie, nemám žádný strach, protože mám útočiště u Tvých lotosových nohou,“ řekl Prahlád. Prahlád byl nebojácný. A ukázal to. Ukázal svou nebojácnost. Protože byl vždy, vždy a vždy pohroužený. A jak se člověk pohrouží? Inu, sa vai manah krisna padaravindaya, tím že umístíme mysl k lotosovým nohám Krišny. Člověk jí musí vzít a skutečně vědomě ji tam umístit. Mé dramatické gesto znamená vědomé úsilí. Vědomým úsilím to můžeme udělat. Ale to je také těžké, vědomé úsilí. Protože mandah sumanda-matayo manda-bhagyah hi upadrutah, jsme líní.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát mp3, velikost 38,2MB)

pondělí 4. října 2010

Duchovní bohatství

Měli bychom si dávat pozor, abychom náš život naplnili duchovním bohatstvím. Pak jsme silní. Pak jsme dobře umístěni. Ale pokud jsme v poušti... byli jste někdy na poušti? Ty ne, ty jsi z Austrálie... byli jste někdy na poušti? Možná pokud jste z Rádžastánu, tak jste byli, já jsem také byl v Rádžastánu na poušti. A když máte velikou nádobu s vodou, velký džbán, nikdy není dost velký. Nikdy to nestačí, vždycky dojdete do bodu, kdy začnete omezovat vodu. Aj, už dochází. Musíme zpomalit naší spotřebu vody. Poušť je tak suchá. Když v našich životech není žádné duchovní bohatství, pak je tak suchý. Pokud v našem životě není žádné Krišna kathá, tak je tak suchý, a potom, potom jsme tak slabí. Pak jsme tak slabí. Pak se staneme snadnou kořistí máji.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát mp3, velikost 38,2MB)

čtvrtek 23. září 2010

Změnit motivaci

Motivace se musí změnit. Ať už jsme přišli s jakoukoli motivací. Je popsáno, že jsou různé druhy oddaných, kteří přicházejí do vědomí Krišny – arto jijnasur artharti jnani ca bharatarsabha. Že to jsou ti, kteří hledají hmotné bohatství, ti kteří přicházejí, protože trpí... Ti, kteří hledají bohatství jako Druva Maharáj. Druva Maharáj přišel k Nejvyššímu Pánu kvůli království většímu než to, které měli jeho předci. A za tím účelem vykonával tu největší askezi. Ale vidíme, že v jednom bodě Druva Maharáj promluvil a řekl, že si uvědomil, že oddaná služba je ve skutečnosti to nejvyšší a řekl, že hledal pouze střepy skla a obdržel diamanty. Jinými slovy Druva Maharáj, který přišel kvůli hmotnému bohatství, na cestě prošel změnou srdce a taková změna srdce musí přijít u každého, kdo přijde s hmotnou motivací.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát mp3, velikost 38,2MB)

pondělí 20. září 2010

Třetí měsíc Cāturmāsyi - měsíc Asvina

V pátek 24. září 2010 začíná třetí měsíc Cāturmāsyi. [*počítáno dle Pratipat systému] Tento měsíc má jméno Asvina a skončí v pátek 22. října 2010. Poslední měsíc Cāturmāsyi - Kártik, začíná v sobotu 23. října a skončí v neděli 21. listopadu 2010.

Šríla Prabhupáda ve významu CC Madhya 4.169 říká: "... V měsíci Srava by se neměl jíst špenát, v měsíci Bhadra jogurt a v měsíci Asvina by se nemělo pít mléko. Během Kártiku by nikdo neměl jíst ryby nebo jiná nevegetariánská jídla, což znamená ryby a maso. Za nevegetariánské se také považují masura dál a urad dál. V těchto dvou dálech je obsaženo velké množství proteinu a potraviny bohaté na proteiny nejsou považovány za vegetariánské. Během čtyřměsíčního období Cāturmāsyi by se měl člověk zkrátka zříkat veškerého jídla určeného k uspokojování smyslů."Zdroj výpočtu Védského kalendáře www.krishnadays.com

úterý 14. září 2010

Utnout smyslový požitek

Proč tak dlouho trvá, než přijdeme k sobě? Protože je to taaak dobrý! Živá bytost svou přirozeností hledá potěšení. A tohle je tak hluboce uvnitř v její povaze, že jak jednou hledá potěšení, nemůže se toho vzdát. A jak je jednou svedena na scestí, to nutkání po požitku je tak silné, že se ho nemůže vzdát, stále ho hledá, stále ho hledá, neustále hledá... A protože je Krišnova hmotná energie odrazem duchovní energie, je nekonečná, tak je tu nekonečně mnoho různorodosti, tak si říká no možná jednoho dne to fungovat bude, půjde to. Takže takhle mája zajme živou bytost a živí tu základní povahu duše, která hledá radost. Tak to musíme useknout inteligencí, nemůžeme čekat, nemůžeme čekat do bodu, kdy toho budeme mít dost. Čekáme na chvíli, kdy už z toho budeme unavení. To byl Rajneesh, později také známý jako Osho, který měl tuhle filosofii že se prostě oddávejte smyslovému požitku, holdujte mu, až do bodu kdy z toho budete znechucení. Ale nikdy se vám to skutečně nezhnusí, jste znechucení pár dní a pak se zase snažíte. Prabhupáda říkal že pokud by tohle byla pravda, pak by prasata byla největšími jogíny. Ale my máme tuhle představu – že já s tím skončím, až budu vyčerpaný z hmotných věcí. Ale nás hmotné věci nikdy nevyčerpají. V jednom bodě musíme silou poznání říct „Tohle nedává smysl, to není inteligentní, já toho nechám.Teď to utnu.“ A to trochu bolí. Takže musíme učinit tohle počáteční utnutí, jinak nezačneme s duchovním životem.

Přednáška v angličtině je zde.

středa 1. září 2010

Být služebníkem - část druhá

Pokud sloužíme úžasnému pánu v úžasné misi, pak se ta služba stává něčím inspirujícím a jen se podívejte, podívejte se na Krišnovu povahu! Když se živá bytost od Krišny odvrátí, jde do hmotného věta a říká,
„Krišno, to je v pohodě, je to v pohodě.“
Krišna říká, „Ne, prosím, neodcházej.“
„Ne ne, Krišno, to je v pořádku. Budu hned zpátky. Brzy se vrátím.“
„Prosím, nechoď!“
„To je dobrý, je to dobrý, já vím, co dělám. Hned se vrátím.“
A tak když jde živá bytost sama do hmotného světa, Krišna jí samotnou nenechá. Krišna jde. Jako Paramátma, jako Nadduše v srdci, Krišna doprovází každou živou bytost během jejího nekonečného pobytu v hmotném světě. Krišna zůstává. A Krišna se vždy trpělivě snaží, znovu a znovu, ačkoli tolikrát ho ta živá bytost neposlouchala. Když se snažíme někoho poučit a on nás nikdy neposlouchá, tak za nějakou dobu si řeknete „Zapomeň na to, víš co, ty nikdy neposloucháš. Už se s tebou nebudu víc obtěžovat.“ Ale Krišna to s námi stále zkouší, i když neposloucháme. Takže jen se podívejte na Krišnovu povahu. Krišna je tak laskavý a milostivý, že dělá nekonečná aranžmá, nekonečná aranžmá, aby živou bytost přivedl zpátky do duchovního světa. A to je Krišnovo zaměstnání. To je to, co Krišna dělá. Co dělá Krišna v hmotném světě? Jednoduše se snaží přivést všechny živé bytosti zpět do duchovního světa - to je Jeho zaměstnání na plný úvazek a proto být služebníkem takového pána – to se stává naší službou...Přednáška v angličtině je zde.

pátek 27. srpna 2010

Úžasné a mocné hnutí Pána Gaurangy

Jsme součástí úžasného hnutí, které je mocnější než si kdokoli dovede přestavit. Lidé nechápou sílu tohoto hnutí, nemají ani tušení. Dokonce ani my jsme dosud plně nezrealizovali, jak mocné je toto hnutí, kterého jsme součástí.
Někdy jsme trochu přemoženi a myslíme si, "ó, to je tak obtížné, duchovní život je tak těžký.Trvá to tak dlouho.. Ó kdy, ó kdy přijde ten den, kdy zmizí mé materiální touhy. Ó ten materiální život je tak těžký." Jeden oddaný řekl Šrílovi Prabhupádovi: "Šrílo Prabhupádo, duchovní život je tak obtížný." A Prabhupáda mu odpověděl: "Ano, duchovní život je obtížný, ale materiální život je NEMOŽNÝ."
Měli bychom mít vždy napaměti, že  i když zrovna zápasíme, jsme nepřetržitě sprchováni spoustou milosti. Někdy oddaní žádají,"Prabhu, prosím tě dej mi požehnání." Ale odpověď zní, "už se stalo." Protože všichni oddaní si navzájem žehnají neustále. Jenom pohlédnout na tvář někoho, kdo má namalovaný tilak, je požehnání. Když slunce svítí oknem do místnosti, můžeme vidět drobné částečky prachu vznášejícího se ve vzduchu, a když oddaný kráčí, vidíme spoustu prachu stoupat nahoru.

Jsme neustále koupání v prachu z nohou vaišnavů. Takže co víc chceme, už dostáváme tolik požehnání. Toto hnutí je nám takovým požehnáním, není zde žádná hranice. Šríla Prabhupáda obecně říkal, že naše hnutí není pro lenochy a blázny. A často opakoval, že toto není noclehárna, že nejsme hnutí pro jedení a spaní.. Jednou však Prabhupáda zmínil, že dokonce i když budete jen spát v brahmacarí ashramu, přesto děláte duchovní pokrok, protože když nic jiného, alespoň jste spali v chrámu. Tak mocné je tohle hnutí. O tom není pochyb. Každý moment je absolutním požehnáním. V každém okamžiku jsme sprchováni přívaly milosti Pána Gaurangy.
Proto bychom se měli tak či onak, ať děláme cokoli, prostě jen lepit na oddané. Jen zůstat součástí toho všeho.
Ať se stane cokoli, modleme se k Pánu Nrsimhadevovi: "Drahý Pane Nrsimhadevo, prosím ochraňuj mě, abych nikdy neopustil společnost oddaných. Ať mohu být vždycky v jejich těsné blízkosti, protože jejich milostí, i když tato cesta bude obtížná, ve společnosti oddaných se mohu změnit a má chuť ve zpívání Svatých Jmen poroste..

Německo - Nrsimha Ksetra - Nrsimha Caturdasi 1997

čtvrtek 26. srpna 2010

Být služebníkem - část první

Ve spisech Danteho je emblém materialistické osoby. Je tam král, který řekl: „Raději králem v pekle než služebníkem v nebi.“ To tak nějak shrnuje rozpoložení podmíněné duše. Být služebník, být služebník, stavět sami sebe na druhou kolej, nebrat žádné zásluhy, přijímat pokorné postavení, úplně se přizpůsobit touhám někoho dalšího, ignorovat naše vlastní touhy a soustředit se na touhy jiné osoby. Skutečně to chceme? Jsi si jistý? Je to zábavné? Inu, je, je to tak, tolika způsoby. Je řečeno, že oddaný by se měl stát podřadným služebníkem duchovního učitele a Krišny. Když jsme Krišnovými služebníky, zařizujeme věci pro Krišnovo pohodlí, tolik zařizování pro Jeho pohodlí. A vidíme, že tu jsou pěkné polštáře, pěkně vyšívané – jen podívat se na ně je potěšení – a zveme Krišnu, aby se posadil. Pěkný talíř a pěkné pokrmy a tolik pěkných zařízení pro Krišnovo potěšení. Všechno pro Krišnovo potěšení. Na začátku se mi to zdálo těžké. Například Džanmáštamí: Džanmáštamí pro mě byl jeden z nejtěžších dnů v roce, protože celý den držíme půst, to je jedna věc, ale kromě toho celodenního půstu jsme taky celý den vařili! To je teda věc! Celý den se postit je jedna věc, ale zároveň celý den vařit je mučení, myslel jsem si. No, celý den s jídlem zatímco držíme půst mi přišlo jako muka. Takže je těžké dát stranou naše touhy a pouze se soustředit na potěšení někoho jiného. To je pro nás těžké. Ale když vidíme povahu pána, kterému sloužíme, tak se to stává více a více zajímavým...

Přednáška v angličtině je zde. - formát mp3, velikost 46MB

pátek 20. srpna 2010

Druhý měsíc Čaturmásyi začíná na Balaráma Púrnimu!

V úterý 24. srpna 2010 začíná druhý měsíc Caturmasyi. [*počítáno dle Pratipat systému] Tento měsíc má jméno Bhadra a končí ve čtvrtek 23. září 2010.

Šríla Prabhupáda ve významu CC Madhya 4.169 říká: "... V měsíci Srava by se neměl jíst špenát, v měsíci Bhadra jogurt a v měsíci Asvina by se nemělo pít mléko. Během Kártiku by nikdo neměl jíst ryby nebo jiná nevegetariánská jídla, což znamená ryby a maso. Za nevegetariánské se také považují masura dál a urad dál. V těchto dvou dálech je obsaženo velké množství proteinu a potraviny bohaté na proteiny nejsou považovány za vegetariánské. Během čtyřměsíčního období Caturmasyi by se měl člověk zkrátka zříkat veškerého jídla určeného k uspokojování smyslů."
Zdroj výpočtu Védského kalendáře www.krishnadays.com

pondělí 2. srpna 2010

Co s hmotnými touhami?

Kdykoli máme hmotnou touhu – ó můj Bože, já mám hmotnou touhu, ach ne – já mám stovky hmotných tužeb, ó né, ale s tím musím něco udělat! Óch, moje hmotné touhy, óóó... Zapomeňte. Prostě nic nedělejte. Co uděláte? Nic. Mám pro vás analogii. Pokud nemůžete nedělat nic, tak vezměte své hmotné touhy, vezměte prázdnou krabici, do krabice dejte své hmotné touhy, zavažte jí, napište na ní velkým písmem MOJE HMOTNÉ TOUHY, tu krabici vezměte, položte jí na polici, nechte jí tam a dělejte nějakou službu pro Krišnu. A pak jednoho dne...čas ubíhá, čas ubíhá, a někdy se na tu svou krabici podíváte – á, moje hmotné touhy, jsou tam...a pak jednoho dne nemáte tolik služby, nejste tak zaneprázdnění, tak si pomyslíte – dneska si trochu pohraju se svými hmotnými touhami! Jdete k polici, krabici sundáte, podíváte se dovnitř...polovina hmotných tužeb zmizela!!!!! Kdo mi ukradl moje hmotné touhy?!? Kdo myslíte že vám ukradl vaše hmotné touhy...? Copak jste neslyšeli, že Krišna je zloděj? Nevíte to? Každý ví, že má ve zvyku krást. Takže Krišna krade tyhle hmotné touhy. Krade je. Ale my si děláme takové starosti – a co moje hmotné touhy, moje hmotné touhy, moje hmotné touhy... Dělejte trochu oddané služby a Krišna všechny tyhle hmotné touhy ukradne!
Ale co moje hmotné touhy, ale co moje hmotné touhy, ach, co s nimi? Polovina už je ukradena, polovina už je pryč! Udělejte ještě trochu víc služby a velice brzy zmizí všechny. Všechny zmizí... Tak jo, to je všechno pěkné, ale já jsem viděl oddané, kteří praktikovali dvacet let a stále mají hmotné touhy – tak co s tím? Viděli jsme i třicet let, a udělali hodně, spoustu služby...a přesto měli hmotné touhy! Tak já nevím, říkáš oddaná služba a všechno odchází opravdu rychle, ale v praktické realitě vidíme případy, kdy je to trochu jinak. Takže co s tím? Ano, je řečeno bahu džanma kare jadi šravana, kírtana tabu ta’ ná pája kršna-pade prema-dhana (ČČ Ádi líla 8.16) - že člověk může toto svaté jméno zpívat po mnoho a mnoho životů a přesto nezískat vytoužený úspěch tohoto zpívání. Může zpívat mnoho a mnoho životů a přesto neobdrží vytoužený úspěch tohoto zpívání...pokud se člověk stále dopouští přestupků proti svatému jménu. To je ten klíč. To je náš problém – ne naše hmotné touhy, ale náš problém je, že správně nezpíváme!

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát wma, velikost 10,1MB)

čtvrtek 29. července 2010

Správně se umístit a zůstat duchovně naživu

Gajendra se koupal ve vodě a napadl ho krokodýl a přestože byl Gajendra mocný slon, tak když byl napaden ve vodě krokodýlem, bylo velice obtížné vypořádat se s tím a nakonec začal slábnout. A uvědomil si, že když je mimo svůj živel, je pro něj velice těžké bojovat. Takže si uvědomil, že tuhle bitvu nemůže sám vyhrát svojí vlastní silou a v tu chvíli přijal útočiště u Nejvyššího Pána, nějakým způsobem si vzpomněl na Nejvyššího Pána z minulého života. Takže příběh o Gajendrovi je velice zajímavý. Je velmi zajímavé, že Gajendra byl slabý ve svém boji s májou - krokodýl představuje máju - když byl mimo svůj živel. A stejně tak my když nejsme přirozeně umístěni podle našeho postavení. Když Šríla Prabhupáda psal výklady k této zábavě o Gajendrovi, zrovna v tu dobu čelil nešťastné situaci. Šríla Prabhupáda dal mnoha mladým mužům sannjás. A Šríla Prabhupáda to také komentoval, říkal Vy nejste kvalifikovaní, ale já vám ho dávám, protože potřebuji nějaké vůdce. Stejně jako ve válce, když nejsou žádní poručíci, tak učiníte poručíkem seržanta, ačkoli není kvalifikovaný, ale vy potřebujete, aby někdo vedl. Takže Prabhupáda to takhle vysvětlil. Jeden z těchto sannjásích, který udělal velice dobrou práci v kázání, to jednoho dne nemohl udržet. Byl stále dost mladý. Nemohl udržet svou odříkavou pozici a poslal svojí dandu poštou zpátky Šrílovi Prahupádovi. Jednoho dne dorazila. Danda v poště. Nic moc. A Šríla Prabhupáda během těch nocí zrovna diktoval významy ke Gajendrovi. A v těch významech napsal opravdu velice hluboce ze srdce procítěná poselství o boji s májou. Jak bychom se měli tak či onak správně umístit. A i když dočasně někdo je v situaci, kterou nemůže udržet, tak musí najít jiné postavení, kde se udrží, ale člověk se musí umístit v bezpečném postavení. To je velice zajímavé. Dnes jsem četl, je řečeno, že syn je přirozeným dědicem majetku svého otce, nemusí pro to nic dělat, přirozeně zdědí majetek svého otce, jediné co musí udělat je zůstat naživu. Takže je řečeno že oddaný je také přirozeně oprávněný zdědit Pánovu milost, jestliže zůstane duchovně naživu. Tak či onak musíme zůstat duchovně naživu.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát mp3, velikost 38,2MB)

pondělí 26. července 2010

Bhagavad-gíta jako způsob života

Pokud pochybujete o Bohu, je to forma kritizování? Ano, je, je to forma kritizování. Ale pochyba je také příznakem inteligence. Musíme zkoumat. Takže můžeme prošetřovat. Ale pokud stále pochybujeme poté, co vyslechneme dobré argumenty, pak je to kritizování, to je kritizování. Pokud vyslechneme Bhagavad-gítu a stále máme pochyby, pak je to kritizování. Protože Bhagavad-gíta nám dává samé dobré odpovědi. A pokud je nemůžeme přijmout, pak to znamená, že jsme závistiví, pak jsme závistiví. Takže musíme skutečně zkoumat Bhagavad-gítu, potom Bhagavad-gítu přijmout a pak uzpůsobit, změnit náš život podle pokynů Gíty. To je ten způsob. A není žádný jiný způsob, protože Gíta jsou slova Krišny. Ne něčí představa, ale autorizovaný způsob jak žít. Teď je měsíc, kdy mluvíme o Gítě a někdy na přednášce držím Gítu ve vzduchu a říkám: Co to je? Když to je Gíta, co byste řekli, co to je? Řekl by „Slova Boha“, protože jsem to právě řekl. Co byste řekli? Gíta – co je to? Někdo řekl „Je to kniha“. A já bych řekl - ne, není to kniha! Gíta není kniha, Gíta je způsob života. Je to styl života. Teď existuje v podobě knihy. Ale sepsána byla teprve před pěti tisíci lety, předtím byla předávána ústně. Ale co Gíta skutečně je – je to způsob života. A tak jí musíme vzít, náš život musíme přizpůsobit podle Gíty.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát wma, velikost 10,1MB)

úterý 20. července 2010

Cāturmāsya

První měsíc Čaturmásyi začíná už v neděli 25. července 2010! (Purnima system)

Kadamba Kánana Svámí

Šríla Prabhupáda představil tyto pravidla; postit se jeden měsíc od špenátu, jeden měsíc od jogurtu, jeden měsíc od mléka a jeden měsíc od urad dálu. To bylo standardem v ISKCONských chrámech během jeho přítomnosti a také řadu let po jeho odchodu. Nicméně pozvolna tato praxe už není dále široce následována, přestože zůstává ve vaišnavském kalendáři zmíněna.

úterý 13. července 2010

Očišťování se pro Krišnu

Snažíme se dostat na úroveň, kdy budeme zpívat svaté jméno čistě, což je pro nás postupný proces. Nemůžeme očekávat, že toho můžeme dosáhnout najednou. Ale musí tu být touha. A když je tu touha dojít k čistému zpívání, tak veškeré naše zpívání bude pro očišťování, pak se snažíme očistit se. To je správné smýšlení. Pokud nejsme čistí, tak přistoupit ke Krišnovi pro očištění není sobecká touha. Protože to znamená, že prosíme Krišnu „prosím učiň mě vhodným pro Tvou službu“.
Očištění znamená stát se služebníkem, očištění znamená vzdát se mentality poživatele. Takže očištění vskutku znamená oběť. Hledat očištění znamená hledat obětování, obětování naší touhy po osobním požitku. hrsikena hrsikesa-sevanam bhaktir ucyate. Že člověka už nezajímá jednat pro uspokojení vlastních smyslů, ale člověk raději jedná pro potěšení Krišnových smyslů. Samozřejmě, Šríla Prabhupáda vysvětluje, že když uspokojujeme smysly Krišny, tak my si budeme užívat nejvíc. Více než v jakýchkoli jiných životních podmínkách. Takže bychom měli být velice nadšení ohledně očišťování se. Je mnoho možností. Krišna je laskavý a nabízí nám různé příležitosti, abychom se očistili. A neměli bychom si takové příležitosti nechat ujít. Kdykoli je příležitost udělat nějakou službu, měli bychom toho využít. Kdykoli vidíme příležitost, neměli bychom váhat. To také vidíme v popisech Pánových zábav. Například v Čaitanja čaritámritě je Gundíča márdžana neboli čištění chrámu Gundíči. A je řečeno že v jednom bodě se všichni oddaní připravovali k umývání chrámu. Už dvakrát dokončili zametání chrámu a pak přišel čas k mytí chrámu a všichni pobíhali sem a tam od Indradjumna sarovaru, který je poblíž, s nádobami vody, a poté oddaní začali vylívat ty nádoby vody po celém chrámu. Ale jeden oddaný místo toho, aby vylíval vodu v chrámu, ji najednou nalil na lotosové nohy Šrí Čaitanjii Maháprabhua a tu vodu vypil! Ten oddaný měl nějaký zvláštní vhled, viděl příležitost k očištění a šel do toho. Samozřejmě Šrí Čaitanja Maháprabhu zavolal Svarúpu Damodaru Gósvámího a řekl mu „Jen se podívej, co udělal ten tvůj bengálský vaišnava!“ Svarúp Damodar reprezentoval bengálské vaišnav. Tak Svarúp Damodar popadl toho oddaného, pokáral ho, odvedl ho z chrámu, ale stejně (smích) byl docela v extázi. Někdo musí být odvážný, aby dostal milost. Člověk se nesmí bát, nesmí se vůbec bát předstoupit a říct si o milost, musí využít jakékoli příležitosti, která se namane. To je to rozpoložení. Takovou dychtivost po očištění, takovou dychtivost po službě bychom měli vyvinout, to je služebnický postoj. Tento služebnický postoj je klíčem, klíčem k duchovnímu pokroku a je to také klíč ve zpívání svatého jména. Pokud svaté jméno zpíváme v náladě služby, je to něco jiného než když zpíváme z nějakého jiného důvodu.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát mp3, velikost 38,2MB)

úterý 15. června 2010

Oddaný je vděčný

Oddaný je vděčný. A protože jsme vděční, jsme spokojení. Protože si uvědomujeme, kolik mi toho Krišna už dal, kolik milosti mi Krišna dal, jak ke mně byl laskavý. Proto mám takové štěstí, jsem tak šťastlivý, kolik milosti mi Krišna dal. Proto je oddaný spokojený. Ale jak málo jsem já udělal pro Krišnu! Jak málo jsem udělal, prakticky nic. Musím se nějakým způsobem snažit a zlepšit a udělat pro Krišnu víc, víc. Musím zpívat pro Jeho potěšení, musím zpívat lépe. Musím Mu tolika způsoby sloužit. Ale první je vděčnost, jsme vděční. Když jsme vděční, pak jsme automaticky spokojení. Ale pokud nejsme vděční, tak nebudeme nikdy spokojení. Kolik milosti jsme dostali! Představte si, kolik milosti! Spousta důvodů, proč být spokojení...

pondělí 14. června 2010

Pevná důvěra v duchovního mistra

Přednáška Jeho Svátosti Kadamba Kanana Mahárádže, 21. března 2010, Durban, Jižní Afrika
Někdo se mne na internetu zeptal na otázku, která zněla: "Není pravdou, že Bhagavad-gítu vyslovil ve skutečnosti Sandžaja, a že on byl vlastně tím, kdo celou tu věc viděl? On byl z dálky svědkem celého rozhovoru mezi Krišnou a Ardžunou. Jak tedy můžeme říci, že jde o slova Krišny a Ardžuny? Nejsou to zkrátka slova Sandžaji?" Dobrá otázka, řekl jsem si; inteligentní člověk. Něco jako zloděj vědy - není to praktikující oddaný, ale někdo, kdo pěkně přemýšlí. V Bhagavad-gítě je na tuto otázku i odpověď.
Čteme tedy z Bhagavad-gíty takové, jaká je, kapitola 18 nazvaná "Dokonalost odříkání", text 75:vyasa-prasadac chrutavan
etad guhyam aham param
yogam yogesvarat krsnat
saksat kathayatah svayam
(BG 18.75)
Překlad: Díky milosti Vjásy jsem slyšel tuto nanejvýš důvěrnou rozmluvu přímo od Pána veškeré mystiky, Krišny, který osobně hovoří k Ardžunovi.
středa 9. června 2010

Vezmi si raději japu...


Kdybych namísto mačkání kláves na klávesnici, držel svůj růženec a zpíval na každém korálku Mahámantru, kolik kol bych už mohl odzpívat?

Kadamba Kánana Svámí, 7. června 2010, Japa Talks

Původní článek v angličtině je zde.

čtvrtek 3. června 2010

Chantování jako mikrovlnka ... ping!

Z nějakého důvodu jsme líní, přirozeně líní. Opravdu musím vstrčit mou ruku až do Japa pytlíku? Zvednout ty těžké korále? Pohybovat s nimi skrze své prsty. Musím u toho skutečně pohybovat rukou? A všechny takovéto věci... mysl běduje, mysl se šourá, mysl nás drží zpátky a my to z nějakého důvodu neuděláme. Zpíváme japu jako mikrovlnná trouba: 16 kol "ping"! Konec! Dokončeno! Hotovo. Jako ten automatický vypínač. Automaticky vypneme po 16. Elektřina je odpojena. Dokončeno, konec zpívání. Víc už ne. To je ta nejextatičtější chvíle.

Kadamba Kánana Svámí, 31. prosince 2009, Sankírtanový Festival, Německo

Původní článek v angličtině je zde.

čtvrtek 27. května 2010

Nálada být pospolu je důležitá

Mezi žáky duchovního mistra by měly být pozitivní vztahy. Měla by mezi nimi být nálada, kdy se každý snaží přijmout ostatní, každý se snaží pomoci ostatním. Protože to přece duchovního mistra potěší. Takže ano, nálada být pospolu je důležitá, ne proto že bychom museli, protože je to duchovní nezbytnost, ale raději upřímně. To by bylo pěkné.

Původní článek v angličtině je zde.

úterý 25. května 2010

Opěvovat oddané!

Jak se vyhnout přestupkům? Kritizování oddaných, první náma aparádha. I když jsme tolikrát slyšeli o tom, jaké to má nebezpečné důsledky, je těžké se tomu vyhnout. Proč? Protože jsme hříšní. Protože jsme se zaměstnali v tolika hříšných činnostech, a proto jsme v minulosti tolikrát kritizovali, že semínka všech těchto reakcí jsou v našem srdci. Proto tu je ten sklon. A jak ten sklon můžeme překonat? Šríla Rúpa Gósvámí říká, že bychom se neměli jen vyhýbat, snažit se vyhýbat náma aparádě, ale říká nejen snažit se vyhýbat kritizování vaišnavů, ale nejlepší věc je vaišnavy OPĚVOVAT. Takže nejlepší způsob, jak se vyhnout kritizování je praktikovat oslavování. Projevit uznání. Byla jedna malá knížka o managementu, která se jmenovala „Jednominutový manažer“. A byla v ní spousta nesmyslů, ale jedna věc tam byla zajímavá. A to sice to, že tenhle manažer byl jiný než ostatní manažeři. Protože manažer většinou tráví svůj čas tím, že se dívá na lidi a pak někoho nachytá u toho, že něco dělá špatně – kolikrát ti to musím říkat, takhle se to v téhle kanceláři nedělá, děláme to jinak a ty to dobře víš, a právě jsi to udělal znova! Proč to vždycky uděláš? To je běžný styl, je to tak? Ale tenhle manažer nenachytával lidi, jak dělají něco špatného, ale jeho práce byla nachytat své zaměstnance, jak dělají něco správně. Nebylo to jednoduché! Nebylo to jednoduché. Ale opravdu hledal a pak něco našel – ano, to jsi udělal tak dobře! To bylo vskutku dobře provedeno! Takže pokud i my se budeme snažit nachytávat lidi, jak dělají něco dobře, místo toho, abychom nachytávali lidi, jak dělají něco špatně, pak možná tuto tendenci ke kritizování překonáme.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát wma, velikost 10,1MB)

"Deklarace žádné víry v sex"

..Jedno z mých oblíbených prohlášení je: "Deklarace žádné víry v sex"
Mám tuto deklaraci rád, protože sex, čas od času zazvoní na naše dveře a touha je zpátky, znovu - právě ve chvíli, kdy jsi si myslel že už je to za tebou, znovu je tu sexuální rozrušení: "Jsem zpátky!" (smích)

Právě jsem četl o kočce v Americe - které se snažili zbavit a odvezli ji ze severu Spojených států až do Californie. Nechali ji tam a ta kočka šla sama zpět domů! Ano, docela působivé, a sexuální touha je neméně silná. A bez ohledu na to, kde ji necháš, znovu se objeví, znovu a znovu. Ale jestliže nemáme žádnou víru v sex, potom bude daleko jednodušší říci: "Ne". Ano, vím, zde jsi a vím že je zde příležitost. Ale také vím že z toho nebudu šťastný. Tak proč investovat tolik energie do takovéto činnosti..

Původní článek v angličtině je zde.

neděle 23. května 2010

Když toužíme, Pán bude odpovídat


Jsou to naše tužby, které nás nechávají transcendovat hranice hmotného světa. Když oddaný silně touží, nějakým způsobem se touha stane možnou.
Je mnohokrát řečeno, že milostí Máhaprabhua, chromý může přejít hory, slepý může vidět záři na obloze, němý může recitovat poezii a tak dále. Začíná to u tužby. Když toužíme, Pán bude odpovídat. Takže částečně oddaný dělá neuvěřitelné věci díky síle touhy.

Původní článek v angličtině je zde.

sobota 15. května 2010

Komentář od Guru Maharáje k Vjása-púdže

Vztah gurua a žáka je mystická věc, neboť je součástí systému, který vyjevil Krišna v posvátných písmech a osobně ho požehnal. V praktickém životě jde rovněž o vztah založený na lásce a náklonnosti, a tím, co sdílíme, je touha dělat stále větší duchovní pokrok. Takže to činí Vjása-púdžu inspirujícím zážitkem, svátkem čistoty. Chci vám všem poděkovat, že jste přijeli do Rádhadéše a podíleli se na festivalu. Pro mne to byla užitečná výměna, očištění, a uvědomuji si, že je skutečně důležité tuto tradici Vjása-púdži dodržovat. Předtím jsem váhal - měl bych mít skutečně tak velkou oslavu svých narozenin? Ale poté jsem si řekl: dobrá, alespoň všichni pojedeme do Amsterdamu na Queen's Day. Celý rok cestuji po celém světě, abych se setkal s oddanými v tolika zemích, ale jen zřídka dělám něco pro krajinu, kde jsem se narodil, takže když jednou ročně přivedu tolik lidí ze všech těch zemí na Queen's Day do Amsterdamu, je to způsob, jak splatit svůj dluh. Děkuji vám velice všem, že jste přijeli.

Satsvarúpa Mahárádž napsal ve své knize "Vzpomínání na Šrílu Prabhupádu":
Nechtěl jsi knihu o sobě.
"Dej nám spousty knih o Krišnovi," řekl jsi.
Nakonec jsi ve svých posledních dnech souhlasil -
můžeme to udělat,
jestliže je to duchovní.

Tento rok jste připravili opravdovou knihu s věnováními a já jsem se nejprve cítil trochu v rozpacích z té knihy o mně, ale pak jsem si uvědomil, že to není kniha o mně, ale kniha o vás a o mně s Krišnou ve středu. Tolik vám za to děkuji. Nejhezčí věc je, že se dělíte o své srdce, a také z našich výměn vyzdvihujete některé body, které na vás udělaly hluboký dojem. Díky tomu je potěšení to číst.
Zde je jen několik ukázek, nemohl jsem zmínit všechny, ačkoli vašich velmi smysluplných slov tam bylo daleko víc.

"Učíš mne být velmi pozitivním. Ano, můžeme to dokázat, my všichni můžeme dospět ke Krišnovi. Učíš mne, že bych se neměl brát tak vážně, ale ten, kdo má být brán vážně, je Krišna."

"Požehnej mi prosím, aby tvé lotosové nohy byly mým jediným útočištěm a mé oči na ně byly upřeny a nikdy se nedívaly tím směrem k máje, dovol, ať mne záře tvých lotosových nohou oslepí, protože to je jedinou zárukou, že se nebudu dívat směrem k máje."

"Chci, abys byl sádhuem, ne, aby ses jím stal, ale abys jím byl."

"Jsem náročný duchovní mistr, protože chci, aby ses stal čistým oddaným. Ne tak, že bych na tebe činil nátlak, aby ses posunul do kvality vášně, ale chci, aby sis vybudoval duchovní život. Chci, abys přemýšlel o jeho složkách a inteligentně je zkombinoval, okolo naslouchání, zpívání, uctívání, a tak dále; aby jsi přemýšlel, co přijímat a čemu se vyhýbat."

"Říkám si - guru je tu stále a stále byl. Někdy je vidět, jindy ne... na nás pouze je, abychom přijali nataženou ruku..."

"Nenacházím chuť v Krišna knížce, ani nehořím touhou se o Něm více dozvědět, ale když vidím, jak moc jsi k Němu přitahován ty, říkám si: Kdo je Krišna? Jaký druh osoby to musí být, že si tě takovým způsobem získal?"

"Minulý rok v Májápuru se Tě někdo zeptal: 'Co bys nejraději viděl u svých žáků?' Tvá odpověď: 'Aby přijali útočiště! Útočiště u Krišny, u svatého jména, v procesu vědomí Krišny, sádhaně, čistotě, tilaku...'"

"Při oslavě vzpomínky na Bhakti Tírthu Svámího někdo oslavoval jeho žáky jako 'mimořádně opravdové.' Po slavnosti jsi poznamenal, že by jsi byl rád, aby tvoji žáci byli takoví - velmi skuteční lidé."

Velice vám děkuji za vaši odevzdanost, nechť vám Krišna požehná transcendentální láskou k Němu.

Váš služebník služebníka Šríly Prabhupády.


(Přeložil bh. Ondřej Hládek)

úterý 11. května 2010

Odkaz na nahrávky ze Šrí Vyasapuji

Hare Krsna drazí sourozenci,
přijměte mé uctivé poklony, Šríla Gurudéva ki jay, Šríla Prabhupáda ki jay!
Zde je odkaz na 2 audio a 1 video nahrávku z Vyasapuji. Tyto nahrávky jsou kvůli svému důvěrnému charakteru přístupné pouze pod heslem, které vám sdělím buďto já osobně, nebo si o ně můžete napsat Uddhavovi prabhu, který se zároveň snaží o kompletaci seznamu nových a novějších žáků našeho drahého duchovního tatínka Šríly Kadamby Kanany Swamího Maharaje.
Pokud máte zájem o tyto nahrávky, pospíchejte, protože jejich platnost vyprší 1.června 2010

S úctou vaše služebnice

Premalata d.d.

Uddhava prabhu: uddhava.kks@gmail.com

neděle 9. května 2010

Vjása-púdža Kadamba Kánany Svámího a Queen's day

I letos se několik aut plných žáků a příznivců Kadamba Kánana Maharádže vydalo z Čech do dalekého Rádhadéše, aby společně s dalšími desítkami oddaných z celého světa oslavili všepříznivý den zjevení našeho věčného dobrodince a duchovního tatínka. Čekal nás úžasný a nabitý festival, však jsme se na něj dlouho těšili a připravovali se. Většina oddaných přijela do Rádhadéše ve středu 28.4. Odpoledne se uskutečnil krátký meeting ohledně organizace celého festivalu a večer byl kulturní program s divadlem, tancem a ohňovou show. Jaký byl se zeptejte něhoko jiného, ale nevím, jestli zrovna českých oddaných, protože většinu z nich jsem ten večer potkávala v kuchyni:)

Čtvrtek 29.4. byl samotný den Vjása-púdži. Začal tradičním programem, Maharádžova přednáška ze Šrímad Bhágavatamu byla velice hluboká a inspirující a úryvky z ní v budoucnu jistě najdete na tomto blogu. V půl jedenácté začala ceremonie, kde oddaní četli své offeringy a z hloubi svého srdce Maharádže oceňovali a děkovali mu. Vzpomínali také na své mnohé zážitky a poučení, která skýtá Jeho společnost. Na závěr oddaní předali Maharádžovi dárky a následovala guru púdža s bouřlivým extatickým kírtanem.

Po obřadu se odehrál další veledůležitý a veleblažený bod programu - úžasná hostina s láskou a oddaností uvařená Parama Karunou pr., Pradjumnou pr. a Madhukanthou pr. Někteří z nás, kteří jsme měli už za chvíli usednout blízko obětního ohně, jsme uctili prasádam velmi rychle a běželi jsme se připravit...

V pět hodin se před Šrí Šrí Rádha Gopínáthem sešli oddaní, aby byli svědky prvních a druhých zasvěcení celkem šestnácti oddaných! Zde jsou duchovní jména prvozasvěcenců: bh. Michal - Madhu Pandit dás, světoběžník bh. František: Gaura Karuna dás, bhn. Lalita - Keli Lalita déví dásí, bhn. Laura (Holandsko) - Čampakalata déví dásí, bhn. Helena (Rádhadéš) - Hari bhakti déví dásí, bh. Honza - Hamsa avatár dás, bh. Tomáš (SK) - Tukarám dás, bhn. Irena (Německo) - Rohiní déví dásí, bhn. Suzy (Německo) - Sukumárí déví dásí, bhn. Lenka - Kalavatí déví dásí, bhn. Monika - Manikundala déví dásí, bhn. Kristina - Kastúrí mandžarí déví dásí.

Oslava Vjása-púdži Kadamba Kánana Svámího byla v pátek 30.4. již tradičně následována bláznivým divokým Queen's day v Amsterdamu, kde se na tisíce nevinných intoxikovaných duší snášely přívaly milosti v podobě konejšivého a strhujícího Svatého Jména v podání několika set oddaných vedených Kadamba Kánana Maharájem a Sačínandana Maharájem. První harinámový průvod městem protančil za pět hodin, po pauze na prasádam jsme vyrazili na kratší dvouhodinový harinám, se kterým jsme dorazili k amsterdamskému chrámu, nalodili se do autobusů a opustili scénu zpět do Rádhadéše.

Jak poznamenal jeden oddaný - Queen's day není akce pro nějaký béčka... :)

Letošní úžasný nabitý a duchovně nanejvýš povznášející festival je za námi a už se zase těšíme na další. Doufáme, že se nás z Čech příští rok vypraví ještě víc!

Kadamba Kánana Svámí kí džaj!!!

Fotografie z kulturního programu, Vjásapúdžy i zasvěcení naleznete zde a z QueensDay zde.

sobota 24. dubna 2010

Navigace na Vyasapuju do Radhadeshe

Navigace z Prahy do Radhadeshe dle Google Maps:

Zvětšit mapu

Jednoduchá navigace: 
1.     Praha - Plzeň  E50 5
2.     Rozvadov  E51 6,9
3.     Nürnberg  E45 3
4.     Würzburg  E41 3
5.     Frankfurt am Main E35 3
6.     Köln          E40 4
7.     Aachen          E40,E25 A3
8.     Liege (Luik)         E46 N63
9. a)  Uvnitř Liege (pokud vjedete do města) následovat směrovky na Huy, dokud nezačnou směrovky na Marche (N63) - pak jet títmto směrem.
   b)  Pokud nevjedete přímo do Liege, ale pojedete po severním obchvatu, jeďte po A3, A15/E42, A604, N90, N667 a pokračujte po N63 směrem na Marche
10.     Následovat silnici/dálnici N63 (E46) jižním směrem na Marche (cca 30km), dokud nebude exit Somme-Leuze - tam sjet z hlavní silnice
11.     Jet do Somme-Leuze a pak následovat směr Petite-Somme (N983) a Château de Petite-Somme.
12.     Jakmile uvidíte zámek, jste na místě.

pátek 23. dubna 2010

Rathayatra a kázání v JAR

Haré Krišna Drazí Oddaní!
PAMHO!

Dovolte mi Vás v krátkosti informovat o mých zkušenostech v Jižní Africe… 23.3 jsem přistál v Johannesburgu a s pomocí oddaných zdárně našel útočiště v chrámu v Pretorii. Hned druhý den na Ráma Navami se mi poštěstilo mít Maharájovu společnost. Chrám v Pretorii není velký a během týdne se tu mnoho oddaných nezdržuje, ale během svátku jako je tento přijde okolo 120 oddaných z kongregace. Většina z nich jsou Indové, na druhém místě co se týká počtu jsou černí afričtí oddaní a bílých oddaných je jen pár.

neděle 18. dubna 2010

Poslední informace o Vyasapuje

Drazí oddaní,
PAMHO, AGTSP, AGTJAS, AGTGM!

Zařízení pro přenocování a autobus do Amsterdamu
Dosud je přibližně 100 rezervací na festival. Jestliže jste se dosud nezaregistrovali, prosím učiňte tak co nejdříve. Je stále volno v několika sdílených pokojích. Podkroví je naopak už přecpané. V příloze je soupis těch, kdo řekli, že pojedou autobusem do Amsterdamu, nebo u kterých předpokládám, že pojedou. Jestliže není vaše jméno na seznamu, nebo jestliže nemůžete jet, prosím dejte mi vědět do 17. dubna.

Poplatky a za festival a dárky
Festivalový poplatek bude stejný jako loni: Podkroví 28€ a sdílený pokoj 37€. Cena zahrnuje lehké jídlo večer 28. dubna, jídlo 29. a 30. a snídani 1. května. Jakékoliv jídlo navíc si musíte zaplatit sami. Přizpůsobili jsme ceny jídla na základní ceny: Snídaně 2€ a oběd 3€.
Kdokoliv kdo chce dát dar na festival – prasadam na Vyasapujovou hostinu, květiny na výzdobu, apod. prosím pošlete mi email s hodnotou, kolik chcete přispět. Laksmi mi můžete předat, když se budete ubytovávat 28. dubna. Dosud nejsou vůbec žádné příspěvky, a čeká nás na zaplacení Vyasapujová hostina a výzdoba místnosti.

Dárky pro GuruMaharáje
Vzhledem k tomu že Guru Maharáj opět platí autobusy do Amsterdamu sám, máme na vás stejnou žádost jako loni: namísto ponožek a triček, prosím dejte příspěvek na tyto autobusy.

Program
středa 28. dubna
16:00–17:00: setkání žáků
17:00–18:00: lehké prasádam
18:00 – divadlo a kulturní program

čtvrtek 29. dubna
10:00–10:20: Příjezd a uvítání
10:20–11:20: Čtení offeringů
11:20–12:00: Řeč jeho Svátosti Kadamba Kanana Svámího
12:00–12:30: Guru puja slavnost
13:00–14:00: Bhoga offering a hariám s Maharájem
14:00–15:30: Prasádam
16:00–17:30: Zasvěcení
18:30–19:00: Kulturní program, bhajany, další čtení

pátek 30. dubna
05:00–00:00: Queen's Day Harinám v Amsterdamu

30. dubna 2010 - Queensday festival v Amsterdamu - Holandsko
Z Radhadeshe vyrazí v brzkých ranních hodinách minimálně 2 autobusy, která nás přivezou do Amsterdamu. Do Amsterdamu dorazíme přibližně kolem 9. hodiny ranní. Mega velký harinám skrze Amsterdam vyjde v 10 hodin dopoledne. Přibližně kolem 7. hodiny večerní se budou autobusy vracet zpět do Radhadeshe.

Služby a příležitosti
·         28. a 29. – pomoc v kuchyni – potřebujeme pomoci po oba dny
·         29. večer – příprava balíčků do autobusu na následující den
·         29. – výzdoba společenské místnosti
·         29. večer – uklízení kuchyně a společenské místnosti
·         30. ráno – pomoc s přípravou snídaně

Prosím dejte vědět mě, nebo Gauravani (gauravani.kks@gmail.com) jestliže chcete pomoci s těmito službami.


Přeprava
Nejbližší zastávky vlaku jsou: Barvaux, Marloie
Pro informace o vlakových spojeních navštivte stránky národních železnic: http://www.nmbs.com/

Nejbližší letiště jsou: Brussels South (Charleroi), Brussels Airport (Zaventem), Luxembourg

Jestliže chcete vyzvednout ze stanice nebo letiště, obraťte se na naše řidiče:
Damakartu: +32 484 479 680, Pandu Vijaya: +32 494 384 171

Váše služebnice
Bhagavati devi dasi

Příloha - Obsazení autobusu do Amsterdamu je zde.

pátek 16. dubna 2010

Kulturní program pro GuruMaharáje

Hare Krišna drazí oddaní
Prosím přijměte moje uctivé poklony.

Tento rok se bude kulturní program konat den před Vyasapujou tzn. už ve wtředu 28. dubna, což je dobře neboť bude více času a méně stresu. Rád bych povzbudil všechny, kdo by chtěli přispět a obohatit kulturní program svým vystoupením.

Zároveň bych rád požádal všechny oddané, kteří připravují nějaké vystoupení, aby mě co nejdříve kontaktovali abychom mohli naplánovat pěkný, plynulý a příjemný kulturní program.

Prosím napište mi na adresu paramakaruna.kks@gmail.com a pošlete mi základní informace o vašem plánovaném vystoupení.

1) Stručný popis vystoupení

2) Jak bude vystoupení přibližně dlouhé

3) Cokoliv budete pro vystoupení potřebovat a nemůžete to přivézt s sebou. Můžu leccos zařídit a sehnat, ale jen když mi to dáte včas vědět.

Jestli by byl někdo z vás inspirovaný dělat moderátora kulturního programu (nikoli Vyasapuji samotné) bude to velice vítaná pomoc. Znalost angličtiny je pochopitelně podmínkou :)

Přesný čas začátku kulturního programu je ještě v jednání, ale počítáme, že by to mohlo začít v 17:00. Pozdější začátek by byl problém, protože počítáme, že to vezme tak 3 hodiny a všichni (především však Guru Maharaj) chtějí jít brzo spát před festivalem.

S jakoukoliv otázkou ohledně kulturního programu se můžete obrátit přímo na mě.

Děkuji mnohokrát
Váš služebník
Parama Karuna Dás

neděle 11. dubna 2010

Vyasa-puja offeringy

Drazí oddaní,
Přijměte prosím mé uctivé poklony. Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi.

Sutapa Prabhu mi řekl, že zatím obdržel pouze 20 offeringů a že by rád dostal alespoň o 20 víc, pokud je to možné.
Takže termín pro zaslání offeringů byl prodloužen o 3 dny - nyní můžete vaše offeringy zaslat na adresu offerings@library108.com do 14. dubna.

Vyása-púdža je den, kdy uctíváme a oslavujeme duchovního mistra a ukazujeme naši vděčnost za tento nádherný dar vědomí Krišny, který nám duchovní mistr dal. Psaní offeringů je skvělý způsob, jak meditovat o milosti, kterou jsme obdrželi od duchovního mistra a jak se připravit na tu skutečnou Vyása-púdžu.

Vzhledem k tomu, že Aatish a Sutapa se tak laskavě nabídli shromáždit veškeré offeringy do brožury pro Guru Mahárádže, bylo by hezké mít těchto offeringů, co je to jen možné. Zkuste proto, prosím, v příštích 3 dnech najít nějaký čas na meditaci na toto téma.

Váše služebnice
Bhagavati déví dasí