středa 30. listopadu 2016

Odpouštění vaišnavy

To, že odsuzujeme ostatní a nemůžeme jim odpustit, je tím, že jsme pyšní, tvrdíme, že víme všechno, jsme líní, nemáme žádnou toleranci a vše nás rozruší, jsme závislí na neustálém užíváním si svých smyslů. Takže odpouštění je velký bod, proto jej tolik vyzdvihuji. Přijměme tedy tento princip odpouštění jako svou meditaci. Je to něco, co nás hluboce ovlivňuje.

Otázka: Jak můžeme odpustit v případě vaišnava-aparádhy, největšího přestupku urážejícího vaišnavy? Pán Čaitanja řekl, že může odpustit cokoliv, ale ne vaišnava-aparádhu.

Přesto odpusťte! Protože vaišnava nepřijímá přestupky. Byla ta osoba, která položila parafernálie pro uctívání bohyně Kálí - včetně vína a masa, na práh domu Šríváse Thákura. Celé tělo té osoby bylo zasaženo strašnou nemocí - leprou. Pojídali ho červi. Takže ta osoba přišla za Čaitanjou Maháprabhuem a padla k jeho nohám: "Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, prosím, zbav mě tohoto utrpení - prosím!" Ale Čaitanja řekl: "Tys urazil Šríváse Thákura, takže tě nechám pojídat těmito červy po miliony životů!" Také mu však Maháprabhu pověděl, že může jít za Šrívásem a úpěnlivě prosit o odpuštění. Takže za ním šel a Šrívás odvětil: "To nebyl problém, já jsem nepřijal
žádný přestupek." Prostě mu takto Šrívás odpustil a to je to, co dělají vaišnavové - odpouští!

Ale ohrazujeme se v případě, kdy je urážen někdo jiný. Budeme bránit ostatní, avšak sami o sobě smýšlíme: "Kdo jsem já?" Když na mě někdo křičí, myslím si: "Ano, zasloužím si to. Cokoliv mi udělají, já si to zasloužím." Když byl Haridás Thákur bit na dvaceti dvou tržištích, stále zůstával dobrodincem oněch lidí, kteří jej bili. To ukazuje, že oddaní vždy odpouští. Když s námi někdo špatně zachází, navenek to může vypadat jako týrání, ale ve skutečnosti z vnitřních důvodů je to úplně správně a my si to zasloužíme. Musíme takto smýšlet. Když mě střelili do zad, snažil jsem se takhle přemýšlet: "Co jsem udělal, že jsem si tohle zasloužil?" Snažil jsem se vidět, že Krišna je ke mně laskavý, protože mi věnoval tuto speciální pozornost. Musíme se naučit přemýšlet tímto způsobem, když s námi lidé jednají špatně.

ČČ Antya-lílá 7.16, 2. ledna 2015, Simhachalam, Německo

Původní text v angličtině zde.

pondělí 28. listopadu 2016

Důležitá součást štěstí

Jednou součástí štěstí je dávání milosti ostatním - to přináší štěstí. Vždycky, když vidíme, jak potřební lidé dostávají milost, je to velice pěkné a přinese to štěstí. Byli jsme na Ratha Yatře v Newcastelu (Jižní Afrika), kde byl u cesty nějaký pobuda, jenž měl kolem sebe aspoň dvoumetrový alkoholový odér, takže to s ním bylo vážné. Ale když kolem procházel kírtan, vyvolalo to v něm emoce - něco ho udělalo šťastným a začal tančit. Dělal legrační pohyby a tančil celou cestu.

Potom v jednu chvíli začal jeden z oddaných tančit s ním a pak ho najednou tento oddaný vřele objal. Toho chlapíka samozřejmě nikdo hodně dlouho neobjal, takže ho to pozvedlo jako nic jiného, Bože! Byl doopravdy šťastný, protože to bylo už dlouho, co byl někým přijat a ne pouze vyháněn jako pes. "Jdi odsud pryč! Ty zvíře!" Ale poprvé po dlouhé době se zacházelo jako s lidskou bytostí a tato milost ho vyzdvihla; i ten oddaný, který to udělal, byl úplně v extázi!

Já jsem to viděl a trochu se mi z toho zaleskly oči. "Hele, tady se něco děje. Je to něco na transcendentální úrovni. Je to na úrovni neobyčejné šlechetnosti." A kdekoliv vidíme, jak je takto druhým umožněno, aby se povznesli, získáme štěstí!

Zasvěcovací přednáška Ráma Navamí, 8. dubna 2014, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

sobota 26. listopadu 2016

Nezničitelný účinek zpíváníKdyž se dopustíte vaiṣṇava-aparādhy, tak neztratíte zbožný kredit z vaší oddané služby. Stále zůstává na vašem duchovním účtu, ale stane se to, že váš bankovní účet je zmrazen. Stejně jako když máte bankovní účet a vláda ho zablokuje a vy se nemůžete dostat k penězům. Takže když se dopustíte vaiṣṇava-aparādhy, vaše bankovní konto s duchovním kreditem je zmrazeno. Pak musíte nějakou dobu trpět a když se tím utrpením očistíte, tak opět získáte ke svému duchovnímu účtu přístup.

Takže když spácháte vaiṣṇava-aparādhu, po nějaký čas trpíte reakcemi a pak můžete pokračovat se vším prospěchem ze všeho toho zpívání. Takže nic nedokáže zničit účinek zpívání, dokonce ani vaiṣṇava-aparādha, ale může vaše bankovní konto zmrazit!

(Soweto, JAR, 15. prosince 2013)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 24. listopadu 2016

Krišnova společnost

Když se Krišna prochází Vrindávanem jako Mádhava a nese Svou flétnu zastrčenou za opaskem, stromy, jejichž větve jsou obtěžkané květy a ovocem, se snaží dotknout Jeho chodidel. Včely jen opěvují Krišnovu slávu. Bhágavatam říká, že tyto včely ve svém minulém životě musely být velcí oddaní.

Stromy si myslí: "Jsme takoví nešťastníci. Kvůli svým hříšným činnostem jsme se narodili jako stromy, a proto nemůžeme jít za Krišnou při Jeho zábavách v lese."

Samozřejmě Bhágavatam poukazuje na to, že Pán Balarám se modlí, aby se stal stromem ve Vrindávanu, takže jak je tedy možné, že se dopustily hříšných činností a přestupků. Spíše jsou tyto stromy nejšťastnější, protože nakonec je jediný okamžik společnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, jediný okamžik oddané služby Nejvyššímu Pánu, tak obrovské štěstí!

I když Krišna chodí okolo těchto stromů jen někdy, pořád jsou v lese Vrindávanu! Nemusí být schopny jít za Ním, ale mohou Ho slyšet. V Mahábháratě je řečeno, že stromy mají oči a uši. Je řečeno, že stromy mohou vidět a slyšet. Takže tyto stromy slyší a vidí Krišnu! Ve skutečnosti je to opravdu příznivé!

Přednáška: Krišnovy zábavy, 6. srpna 2012, Lublaň, Slovinsko

Původní text v angličtině zde.

úterý 22. listopadu 2016

Dnes tě miluji

V tomto hmotném světě je všechno tak hrubé a laciné. Když se tady setkají milenci, hned se naplno objímají - o tom to celé je... Rovnou k akci! Hlavní věc! Neztrácejme čas! Zrychlení z nuly na sto během dvou vteřin, je to tak?! Taková je materiální zkušenost. Hodně rychlá a povrchní se silnými výměnami.

Ale v duchovních láskyplných výměnách jsou věci velmi odlišné. V duchovních láskyplných výměnách  je vše tak smysluplné, že nepatrné malé výměny jsou prováděny znovu a znovu a dávají tolik uspokojení.

Když si Šrímatí Rádhárání uvědomí, že Krišna odešel, nechal ji samotnou a že čelí odloučení, omdlí... Bum! Padne v bezvědomí, a když upadne na zem, jsou tam květiny, jejichž vůně jí připomene Krišnu. Krišna tyto květiny nosil na Své girlandě. Ta vůně pronikne do jejích nosních dírek a ona okamžitě vyskočí v extázi! Takže znovu - je to nepředstavitelné! Neuvěřitelná intenzita!

A tady v hmotném světě máme své nezáživné láskyplné výměny. "Ano, miluji tě..." To je naše úroveň hmotných výměn. Dnes tě miluji a zítra budu milovat někoho jiného, protože jak hluboký je pocit lásky v tomto světě? Velice povrchní!

Přednáška, 7. září 2003, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

neděle 20. listopadu 2016

Věčná služba

Otázka: Mahárádži, já jsem pro Krišnu nic neudělal. Proč by se o mě měl starat?

Co se stalo dlouho předtím bylo tohle... Jednoho dne jsi byl na ulici a nepamatoval sis své jméno. Stál jsi tam, díval ses okolo a nevěděl, jak se jmenuješ nebo odkud jsi. Trpěl jsi amnézií! Ztratil jsi svou paměť a svou identitu. A nějací lidé tě viděli a nějak se o tebe postarali. Všimli si, jakým jazykem jsi mluvil, a někdo, kdo hovořil stejně, o tebe pečoval. Takže jsi tak nějak od té doby žil s touto falešnou identitou. Zvykl sis na to a teď je to skoro jako tvé skutečné já. Avšak předtím jsi ve své skutečné identitě udělal tolik služby pro Krišnu. Tys na to zapomněl, ale Krišna nikdy nezapomíná, protože On žádnou amnézii nemá.

ČČ Madhya-lílá 20.339, 10. října 2015, Sydney, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

pátek 18. listopadu 2016

Střízlivá myšlenka

Někdy míváme pochybnosti a myslíme si: “Zpívání nefunguje! Snažím se být oddaným už tak dlouhou dobu a chantuji už tolik let, skoro každý den, ale cítím, že jsem pořád ta stejná pokleslá osoba, jako jsem býval…“

Ale Šríla Prabhupáda řekl: „Jediné vyslovení svatého jména může očistit více hříchů, než jsme schopni spáchat za celý život“

Takže moje jediné vysvětlení je, že nám to zabere trochu víc času, než se úplně očistíme, neboť jsme v tomto hmotném světě již nespočet životů, zaměstnáni nesčetnými hříšnými činnostmi, a nyní jsme očišťováni jako nikdy!

ŠB 6.3.31, 13. srpna 2012, New Vraja Mandala, Španělsko

Přeložila bhn. Eva

Původní text v angličtině zde.

středa 16. listopadu 2016

Potápějící se loď

Pokud člověk chantuje a úmyslně se dopouští hříšných činností, stane se to, že Krišna se stáhne ze svatého jména. Člověk může nadále zpívat, ale zbyde tam jen prázdná skořápka. Takhle můžeme zpívat po mnoho a mnoho zrození a stále nezískat prospěch z takovéhoto zpívání. Měli bychom se tedy snažit vyvarovat hříšných činností. Může se stát, že náhodně upadneme a Krišna nám takovou nehodu odpustí, ale musíme být velice opatrní, abychom zůstali čistí.

Nedávno se mi mnozí oddaní svěřili, že někdy pijí kávu. Říkají: "Mám řídit a potřebuji zůstat vzhůru, takže je to otázka života a smrti. Je to stav nouze!" A jiní říkají: "Pomáhá mi to na trávení," nebo: "Musím dlouho pracovat na počítači a jsem z toho unavený, takže potřebuji něco, co mě nabudí, abych mohl pokračovat." To je hrozné! Co se stalo s tímto hnutím pro vědomí Krišny, že se to sem vloudilo a je na to nahlíženo jako na přijatelné, nedělá se z toho věda...

Ale já z toho dělám velkou vědu! Je to naprostý nesmysl. Jsem z Holandska, což je země lodí. Pokud je v lodi díra a voda se dostává dovnitř tímto otvorem, stane se to, že se ta díra silou vody zvětšuje. Když tedy uděláte díru ve svém duchovním životě a pustíte dovnitř nějakou máju, pak se tam dostane více máji! Nechat vejít trošku máji otevírá dveře další máji, to vám zaručuji.

Přednáška při zasvěcení, 30. července 2016, Londýn, Anglie

Původní text v angličtině zde.

pondělí 14. listopadu 2016

Osmý přestupek proti svatému jménu

Osmý přestupek proti svatému jménu je: "Považovat zpívání Hare Krišna za jeden z příznivých védských obřadů z kategorie karma-kánda." Řekli jsme to už mnohokrát, ale co to znamená... Existují různé významy, které z toho můžeme čerpat, ale hlavní význam, který z toho vyzdvihuji, je: obřad karma-kánda je materiální činnost, védský obřad, který řeší naši hmotnou situaci. Když tedy provádíte obřad karma-kánda, očekáváte příznivost. "Teď jsou všechny mé problémy ty tam. Do mého domu přišel bráhmana a udělal tuto yagnu, takže teď už všechno bude v pořádku!"

Zpívání svatého jména je však transcendentální proces a má jiný účel. Jeho cílem není vyřešit náš hmotný život! Smyslem zpívání je potěšit Krišnu a přitáhnout Jeho milost. A tato Krišnova milost může nebo nemusí vyřešit naši materiální situaci. Můžete říct: "Jsem oddaný, jak se tohle mohlo stát? Jak se mi mohla stát tahle pohroma?" A prostě zanecháte zpívání... Tento proces není určen k tomu, aby vyřešil náš hmotný život. Má nás vzít zpátky ke Krišnovi a oddané službě Jemu.

Jižní Afrika je nebezpečná země, protože je zde spousta násilí. Někteří oddaní tam dokonce byli zavražděni. Vzpomínám si na jeden program, kde se někdo zeptal: "Jak se tohle mohlo stát oddanému? Neochraňuje snad Krišna Své oddané?" A jeden z přítomných sannjásích řekl: "Ne, Krišna vždy ochraňuje Svého oddaného. Krišna však může nebo nemusí ochránit tělo. Vždy ale ochraňuje duši!"

Takto se vědomí Krišny liší od karma-kándy a nevyřeší naše materiální problémy, takže bychom neměli upadnout do této iluze.

Přednáška při zasvěcení, 30. července 2016, Londýn, Anglie

Původní text v angličtině zde.

sobota 12. listopadu 2016

Základ duchovního života

Otázka: Svámidží, můžete mi prosím říct nějaké základy o duchovním životě?

Služte oddaným! To jsou základy. Tam to všechno začíná. A když sloužíme oddaným, sloužíme jejich nohám. Sloužíme lotosovým nohám oddaných, což znamená, že se oddaným klaníme - jak jinak bychom se tam dostali? A klanět se oddaným není jen protahovací cvičení. Klanění se není jen o hrubém těle - klaníme se také svým subtilním tělem. Skláníme před oddanými svou vůli dělat cokoliv, co řeknou. Tímto způsobem přijde vše.

sadhu sanga, sadhu sanga – sarva shastra koya
lava matra sadhu sanga sarva sidhi hoya
(ČČ Madhya-lílá 22.54)

Ze sloužení oddaným vzejde veškerá dokonalost. Tam to vše začíná, to jsou základy - klanět se u nohou oddaných.

Přednáška na nedělním programu, 20. března 2016, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

pátek 11. listopadu 2016

Odpustit a nechat být...

Otázka: Jak přežít vykořisťování a zneužívání a zároveň se nestát impersonalistou, který se jen všeho zříká? Potřebujeme mít i nadále dobré srdce, abychom milovali Krišnu...

Zneužívání je velice nechutné. Jak jsem řekl dříve: "yayedaà dhäryate jagat," (Bhagavad-gítá 7.5) - v tomto světě existuje mezi živými bytostmi vykořisťování. A je to ještě ohavnější, když takováto vykořisťovatelská mentalita vstupuje do vztahů mezi oddanými. Zároveň se však dá očekávat, že bude existovat. Je to nevyhnutelné, protože jsme si ji s sebou přinesli v našem příručním zavazadle, jako součást našeho hmotného podmínění. Naše znečištění nezmizí. V tomto smyslu se tedy musíme naučit odpouštět. Jedním prvkem odříkání, to, čehož se každý vaišnava musí zříci, je pocit hněvu, pocit "já jsem oběť". U zneužívání jsou dvě strany - násilník a oběť. Mnozí z nás jsou profesionálními oběťmi, žijíce v přesvědčení: "Byl jsem zneužit!" Jak se však můžeme povznést nad tuto léčku? jak se můžeme dostat z téhle klece, klece já-jsem-oběť, která nás na roky zamkla? Klec, jež nám nedovolí  být svobodní a užívat si u Krišnových lotosových nohou, v zábavách a službě Jemu? Jak se můžeme zbavit této mentality oběti? MŮŽE TO UDĚLAT JEDINĚ ODPUŠTĚNÍ.

Odpustit. Musíme být velmi velkorysí a vidět, že mentalita zneužívání je i v nás. Ať už ji necháme do nějaké míry projevit, nebo ji držíme v sobě, tato tendence zde je. Podívejte se na děti - nejsou jen sladké, sem tam jsou i kruté k ostatním dětem. Ještě se nenaučily, jak upravit své chování tak, aby odpovídalo sociální normě být milým a civilizovaným člověkem. Jsou to jen zvířata, kterými jsme všichni. Takže co s tím?

Když se naučíte odpouštět, je to jediný způsob, jak se můžeme povznést nad zbytky vykořisťování, které jsou stále s námi, a jak se uvolnit z oné klece oběti, jež je jako další past.

ČČ Madhya-lílá 25.57, 5. června 2016, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 10. listopadu 2016

Relativní utrpení

Existoval videoklip o teenagerech v Austrálii, kteří měli velice těžký život - měli iPady s pouze 1 GB paměti! A o sobotách, kdy jejich rodiče jezdili na všechny ty nákupy na celý týden a zajeli s autem do garáže, musely děti odnášet celý ten nákup, celou tu cestu od auta až do kuchyně! Ó můj Bože, jaký to intenzivní život! Takové je tedy utrpení mladé generace v Austrálii (smích).

No, všichni jsme takoví. Všechno je příliš. Kuchyňské dřezy jsou plné špinavého nádobí. Když procházíte domem, prádlo se vrší na židlích, takže si není kam sednout. Je to prostě ztělesnění letargie, lenosti kali-jugy. Máme nekonečný seznam nezodpovězených e-mailů a jsou auta, na které lidé píší: "Chci umýt!" Jen nekonečné příznaky letargie; jako vědomí mokré přikrývky: "Musím něco dělat? Radši bych dělala něco pasivního, něco jako sledování televize nebo hraní počítačových her. Něco, u čeho ve skutečnosti nemusím dělat nic, pokud možno. Něco dělat je tak únavné."

Doufáme, že nám kouzelný charakter přiletí na kouzelném koberci a dá nám úžasnou inspiraci v kírtanech a přednáškách - něco, co nás ponese, něco, co zařídí, abychom se odevzdali. A tak to odkládáme - život za životem. Říkáme: "Já se odevzdám! Ano, chci se odevzdat, ale udělám to zítra." My však musíme prolomit tyhle bariéry teď a sami.

Přednáška na nedělním programu, 3. dubna 2016, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

středa 9. listopadu 2016

Rovnost bohatství?

Ve svém seznamu pro společnost jako celek Bhíšmadév zmiňuje: "Rozdávat rovnoměrně bohatství." Mluvíme zde tedy o komunismu? Zní to, jako kdyby byl Bhíšmadév předskokanem Karla Marxe... Ne, rovnoměrně rozdávat bohatství znamená, že by neměla existovat nepřiměřená chudoba, nikdo by neměl trpět nedostatkem základních životních potřeb. Neznamená to, že by všichni měli být stejně bohatí, to by nebylo vhodné. Odměna by měla souviset s úsilím, a také je zde vliv karmy - někteří se narodí bohatší a někteří chudší. Tyto rozdíly ve společnosti jsou tedy v pořádku, ale ne pro vykořisťování druhých. Ti, kteří mají bohatství, musí převzít zodpovědnost za blaho druhých.

Šrímad Bhágavatam 1.9.25, 3. září 2016, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

úterý 8. listopadu 2016

Jedinečnost lidského zrození

Védská kultura říká, že příroda bude reagovat v závislosti na jednání lidí. Chování přírody přímo souvisí s chováním lidí na planetě. To je něco, o čem jsem před tím, než jsem přišel do hnutí pro vědomí Krišny, nepřemýšlel - nikdy mě to nenapadlo. A důvod této závislosti je, že příroda má božský původ - za přírodou je Nejvyšší Pán a vše v tomto světě se děje pod Jeho kontrolou. Jak vysvětluje Bhagavad-gítá: "Ani stéblo trávy se nepohne bez vůle Pána."

Není to tak, že by se Pán osobně věnoval každému aspektu, ne, tyto věci se dějí jednoduše díky Jeho vůli, Jeho přání. Nepotřebuje sedět v řídicí místnosti a ujišťovat se, že se příroda ubírá správným směrem, ona však přesto jedná podle Božího plánu. Jedno nevylučuje druhé.

Není to tak, že nejsme v tomto světě... jsme! Není pravda, že duchovní život znamená, že nejednáme s tímto světem. Samozřejmě, že s ním jednáme - žijeme v něm a musíme se o něj starat, ale není to všechno.

Ve většině tradic, ať už se díváme na další asijské tradice, kde se stal převládajícím hinduismus, nebo na Dálný východ, kde je rozšířený buddhismus, může to být cokoli, a zjistíme, že ve všech těchto druzích tradic je lidská životní podoba považována za jedinečné postavení mezi všemi ostatními formami života! Lidská podoba v tomto smyslu vyniká. V lidské životní formě je člověk zodpovědný za své jednání. To je společné pochopení.

Přednáška, prosinec 2011, Sasolburg, JAR

Původní text v angličtině zde.

pondělí 7. listopadu 2016

Životní lekce

V této kapitole, kdy odchází Bhíšmadév, je ve významu k tomuto verši seznam výzev pro společnost jako celek, jak zlepšit kvalitu jejího života. První výzva je: "Nebýt rozzlobený!" Vzpomínáme si na Upadesamrtu, Nektar pokynů, 1. verš: vaco vegam manasa krodha vegam - člověk musí ovládat tlak hněvu. Takže dokonce i když hněv tlačí, člověk ho nějak musí přemoci. Bhíšmadév také řekl, že aby člověk hněv přemohl, musí se naučit odpouštět, protože je velice obtížné posuzovat dvěma typy poměřování - jeden pro ostatní a druhý pro nás samotné. U sebe máme tolik vysvětlení pro naše chyby. "Vlastně to nebyla moje chyba. Byly to jen okolnosti. Já jsem to takhle neměl v úmyslu..." Zatímco pro ostatní to je: "Jak tohle mohli udělat! To je skandální!" Posuzujeme je jinak a stejné polehčující okolnosti nejsou brány v úvahu, takže Bhíšmadév poukazuje na to, že se musíme naučit odpouštět. Musíme vidět, že ostatní dělají chyby, protože pak můžeme překonat hněv.

Odpouštění není nutně to stejné jako zapomínání. Pokud někdo spáchal nějaký ohavný čin, můžeme odpustit, ale to neznamená, že zapomeneme. Budeme si to pamatovat a také budeme dávat zvláštní pozor - pokud jednou někdo strčí své prsty do cizí pokladničky, potom ho samozřejmě budeme od ní držet v určité vzdálenosti. Odpuštění a zapomenutí tedy nezbytně není to samé. Ovšem také zde může být i bod, kdy zapomeneme, to záleží na závažnosti přestupku.

Někdy je však hněv zapotřebí. Někdy je nutné vyslat signál, že odteď už je to příliš, že tohle musí přestat. BANG, pěst na stůl! Tohle také každý potřebuje. Není to tak, že hněv sám o sobě je špatný. Ti, kteří jsou závistiví, si někdy hněv zaslouží. Ty, kteří závidí oddaným, někdy musíme zarazit hněvem. To je zde také. Bhíšmadév však mluví o nekontrolovaném hněvu. Kontrolovaný hněv má své místo. Šríla Prabhupáda se také občas rozzlobil, ale jeho hněv vždy souvisel s Krišnou a s tím, co bylo pro Krišnu příznivé. Když bylo něco zanedbáváno, Prabhupáda to netoleroval a poukázal na to.

Šrímad Bhágavatam 1.9.25, 3. září 2016, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

sobota 5. listopadu 2016

Kouzlo

„Šestnáct kol hotových! Je to za mnou! Nejšťastnější chvíle dne!“ Je tohle váš duchovní život? Takhle praktikujeme každý den? Bylo mezi nimi nějaké pozorné kolo? Dokážete si vybavit jeden moment, kdy bylo dnes vaše zpívání pozorné? Dokážete si vybavit jednu chvíli, kdy jste při pozorném zpívání opravdu něco ke Krišnovi cítili?

Rúpa Gósvámí řekl: „Dejte mi milióny uší a milióny jazyků, když zpívám Hare Krišna!“ Tehdy se vše stane magickým, tehdy se vědomí Krišny stane kouzelným. Věci se stanou magickými, když je milujeme. Cokoli, co děláte jen z povinnosti, magické není. Je to magické jen tehdy, když to milujeme. A čím víc to milujeme, tím větší kouzlo to má!

Když dojdeme na hranici své lásky ke Krišnovi, co pak budeme dělat? Dříve nebo pozděi, ať už jsme kdokoli, všichni dojdeme na hranici naší lásky ke Krišnovi a co budeme pak dělat? Pak se obrátíme na Pána Čaitanju a vezmeme si jeho kouzlo, kouzlo dotknutí se dalších lidí, kouzlo dávání vědomí Krišny lidem. A když vidíme, že se mění, pak je to úžasné. Když skutečně změníte něčí život a výsledkem je, že se ta osoba obrátí ke Krišnovi, ve vašem srdci se něco stane! Něco se dostane skutečně hluboko a dotkne se to vašeho srdce. Nadchnete se a cítíte se tak, jako nikdy předtím a jen pokračujete ve svém vědomí Krišny. Toto je kouzlo, které nám dal Šríla Prabhupáda, protože když dojde na lásku ke Krišnovi během našeho zpívání, není jí mnoho.

Proto pokud jsme schopni vidět kouzlo rozdávání milosti, pak se srdce promění. Když jsme zaneprázdnění službou Krišnovi, zaneprázdněni rozdáváním Krišnovy milosti, pak automaticky skácíme strom samsáry (hmotné existence). Takto se vše stane automaticky. Tímto způsobem je ten prastarý příklad z Upanišad, příklad banjánového stromu, což znamená „strom bez zítřka“, jednoduše pokácen oddanými Čaitanji Maháprabhua. To je ta úžasná milost, která spočívá  na tomto hnutí pro vědomí Krišny!

20.března 2016, Durban, JAR, přednáška při nedělním programu

Přepis v angličtině najdete zde.

čtvrtek 3. listopadu 2016

Den odchodu Šríly Prabhupády


Budeme mít árati v pokoji Šríly Prabhupády, vedle jeho postele. Na konci árati okolo putuje čadar Šríly Prabhupády, ten veliký šedý vlněný čadar. A je těžký. Když jsem ucítil ten těžký čadar, cítil jsem tíhu zodpovědnosti - nyní musíme něco udělat, musíme něco udělat, abychom přijali tuto misi!
Teď je to na nás. Podívejte - my jsme to zdědili. A co nyní uděláme pro misi Šríly Prabhupády, abychom udělali celý svět vědomým si Krišny? To jsem cítil na své hlavě s tím čadarem. Takže se nemusíme dívat do našeho srdce a dělat hloubkovou psychoanalýzu, abychom zjistili, jestli tam najdeme stopy šesti nepřátel: chtíče, hněvu, chamtivosti, šílenství a závisti - nebojte se, jsou tam! Ale tak či onak se pusťte do služby Šrílovi Prabhupádovi - když to uděláte a když uděláme něco proto, aby se ostatní stali vědomými si Krišny, jistě se podívá naším směrem. Skropí nás svou milostí, a to nás zachrání!
(3. listopadu 2013, Vrindávan, Indie)
Odkaz na přepis v angličtině naleznete zde.

středa 2. listopadu 2016

Uctívání Girirádže

Krišnova krása je ohromující! Je řečeno, že oddaní, kteří se podívají na Krišnu, budou postupně víc a víc ohromeni. Já uctívám Krišnu v podobě Girirádže Govardhanu. Je řečeno, že kopec Govardhan se od Krišny neliší. A můj Girirádž je opravdu pěkný, nesmírně krásný. Doopravdy je velmi nádherný! Podívejte se na internet, jestli Ho chcete vidět.

Šríla Prabhupáda řekl, že když uctíváme Božstvo Krišny, musíme ho velmi pěkně zdobit, a pokud tak činíte, ztratíte veškerou chuť pro světskou krásu. Takže já se snažím to tak dělat a musím říct, že v tom je skutečně hodně chuti! A tento druh chuti je probouzející se spontánní služba.

Přednáška: Sláva svatého jména, 18. dubna 2014, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.