čtvrtek 27. září 2012

Absolutní víra

Pokud více a více přijímáme útočiště u Krišny, pak jsme si jisti, že nás Krišna ochrání, pak se cítíme dobře. Stejně jako dítě, které je naprosto přesvědčené, „Moji rodiče mě ochrání. Žádný problém. Jestli si na mě něco dovolíš, zavolám svého otce.“ „Co je mi po tvém otci?“ „Ne ne, já ho zavolám. On stojí při mně.“  Tolik víry, taková víra v otce. Úžasné. Tolik víry v Krišnu. Ta stejná absolutní víra v Krišnu...

Stokholm, květen 2010

pondělí 24. září 2012

Přidal jsem se k Prabhupádovi!Nepřišel jsem do vědomí Krišny, abych se stal členem klubu. Ve skutečnosti nemám rád kluby. Někdy se mě oddaní ptají: „Kdy ses přidal k ISKCONu?“ Moje odpověď je: „Nikdy jsem se nepřidal k ISKCONu, přidal jsem se k Prabhupádovi!“ A pro Prabhupádu dělám službu v ISKCONu. To byla celou tu dobu má inspirace. Když čteme knihy Šríly Prabhupády, mluví se tam jen o jedné jediné věci – čisté oddané službě! Milostí Šríly Prabhupády jsem došel k pochopení, že skutečným smyslem posvátného prostoru je čistá oddaná služba. Myslím že každý, každá lidská bytost v tomto světě, potřebuje nějaký posvátný prostor, něco co chová ve veliké úctě. To odlišuje lidi od zvířat. Pokud nemáte žádný svatý prostor, pak jste zvíře. A samozřejmě Šríla Prabhupáda o tom mnohokrát hovořil. Jeho milostí jsem získal ponětí, o čem by tento posvátný prostor měl být – o čisté oddané službě! A všechno ostatní musí pryč. Není to vpuštěno dovnitř.

Letní tábor Fruska Gouranga, Srbsko 2010, seminář o Posvátném prostoru

pátek 21. září 2012

Posvátné čtení
Také číst můžeme různými způsoby. Víme, že ve středověké křesťanské tradici exisoval druhy čtení známý jako Lection Divina, neboli posvátné čtení, a myšlenka byla číst text Písma meditativním způsobem, ne ve vášni, ne pouze analyticky, ale oddaným, meditativním způsobem, snažit se proniknout...číst velice pomalu a opravdu se snažit meditovat o každém slovu. Ano, každý verš je takový – plný významu. Jsou oddaní, kteří se naučí celou Bhagavad-gítu, a pokud člověk také o celé Bhagavad-gítě medituje, pak je to velmi bohaté.

Kapské Město, červen 2012

pondělí 17. září 2012

Oceán anárthVrabec musel vynaložit nesmírné úsilí, když se snažil získat zpět vajíčka a říkal, že vypije celý oceán. Což bylo nemožné odhodlání. Takže ten vrabec byl opravdu připravený vzít ten nemožný úkol a dát se do práce. Takže oddaný se opravdu pouští do práce: „Opravdu očistím toto srdce s oceánem anárth, celé ho očistím!“ Ale nakonec přišel Garuda a pomohl vrabci vypít oceán, takže nakonec potřebujeme milost Pána Čaitanji. Jako jsme četli dnes ráno – když oddaní zametali a čistili chrám, Pán Čaintanja tak nějak nashromáždil více špíny než oni všichni dohromady. Takže to je ten samý bod. Takže v konečném smyslu je to Krišna, kdo ze srdce odstraňuje anárthy...ne my, kdo drhneme a čistíme naše srdce. Snažíme se sami sebe očistit a napravit, ale potom závisíme na Krišnovi, aby skutečně naše anárthy odstranil.

Ráma navami 11. dubna 2003

pátek 14. září 2012

Nikdo jako onNěkdy se zdá, že oddaní se stanou velice pokročilými. Ale opravdu – skutečnou pokročilost je snadné rozpoznat – odevzdanost Prabhupádovy. Když vidíme, že oddaní v našem hnutí se stávají velmi pokročilými, ta pokročilost se projeví v tom, že jsou odevzdaní služebníci Prabhupády. Protože skutečně nikdo není jako on. Nikdo tolik pohroužený v Krišnovi, nikdo tolik přirozeně vědom si Krišny. A službou Prabhupádovi se naše vědomí Krišny mmůže opravdu velmi přirozeně rozvinou. Na tom skutečně závisí naše duchovní síla – co uděláme pro Prabhupádu?


Ljubljana, Slovinsko, srpen 2012 

úterý 11. září 2012

Naše naděje
Příklad Pútany nám dává velkou naději, že
ačkoli vykonáváme oddanou službu nedokonale, stejně můžeme obdržet Krišnovu milost, protože On má sklon přehlížet chyby a přijímat to dobré. To je Krišna. Podívejte, jak je Krišna laskavý! Šríla Prabhupáda vysvětluje, že co se týká návratu zpátky k Bohu, nejsme si tak jistí, jestli tam chceme. Ale Krišna je dychtivý, velice dychtivý vzít nás zpět k Bohu. Ve skutečnosti je Jeho touha po tom, abychom se vrátili zpátky k Bohu, větší, než je naše touha.

Ljubljana, Slovinsko, srpen 2012

pátek 7. září 2012

Hmotné zapletení

Za všechno v tomto světě se platí. Nic nedostanete zadarmo! Od všeho vedou drátky a tyto drátky nás mohou velmi spoutávat. Pamatuji si, že když jsem v minulosti bydlel v amsterdamském chrámu, v jednu chvíli po nás chtěli poplatky za televizi! Řekli jsme: My se nedíváme na televizi! Oni řekli: Na tom nesejde, máte právo se na televizi dívat, tak za to musíte zaplatit...musíte zaplatit za to právo.

Takže tímhle způsobem od všeho v hmotném světě vedou drátky. Nic nepřichází samo od sebe, to je povaha hmotné energie. Hmotná energie má vždycky vztahy s dalšími věcmi - máte dům a pak ho musíte natřít, opravit a dělat tolik věcí. Připoutáte se k tomu, a dřív než si to uvědomíte, musíte někam zavolat, takže potřebujete telefon. Ale s telefonem jsou další komplikace. Takže je to:

ūrdhva-mūlam adhaḥ-śākham
aśvatthaṁ prāhur avyayam (Bg 15.1)

Stejně jako banján popsaný v 15. kapitole Bhagavad-gíty, který je vzhůru nohama, má tolik větví a z každé větve rostou nové kořeny. Je to celé zapletení materiální existence. Jako v botanické zahradě v Kalkatě je obrovský banjánovník, a je tak velký, že do něho můžete vejít! Banjánovník má vzdušné kořeny, které rostou jak do země, tak do stromu, takže už nemůžete poznat, kde je ten původní kmen. Nové vzdušné kořeny se pnou kolem dalších vzdušných kořenů a vypadají jako kmen. Takže spletenost banjánovníku je jako spletenost materiální energie.

Amsterdam, srpen 2012

pondělí 3. září 2012

Náš minulý život

Neměli bychom na sebe nahlížet jen z pozice tohoto života, ale měli bychom se na sebe dívat z kontinuity mnoha životů. A někdy když se podíváte na oddané, myslíte si: Kým byli ve svém minulém životě? Díváte se po místnosti, díváte se na všechny tady a přemýšlíte: Kdo byli...co ve svém minulém životě udělali, aby mohli být teď tady...sedět tak blízko Prabhupádovi! Co udělali? Byli i ve svém předchozím životě bízko Prabhupády? Možná ano! Nevíme, ale je zajímavé takhle přemýšlet. Kdo jsme byli ve svém minulém životě, že jsme teď tady. A pokud o sobě přemýšlíme v rámci pokračování, tak můžete najednou brát to, co se teď děje, trochu méně vážně, víte jak to myslím. To je můj život...všechno se mi to děje...je to tak důležité...je to všechno, protože je to můj život! Víte jak to myslím - jako by za tím nic jiného nebylo. Ale je za tím hodně a kým jste byli v minulém životě, taky co se pokazilo a co bylo dobré, že jsme teď tady. Pokud jsme už v našich minulých životech byli oddaní, pak platí ten verš - neúspěšný jogí. (Bhagavad-gíta 6.42)    Kapské Město, Jižní Afrika, červen 2012