sobota 27. února 2010

Vidíme skrze Šrílu Prabhupádu

Toto zpívání je ve skutečnosti prostředek, skrze který můžeme vidět Krišnu. Bude to možné, vidět Ho tváří v tvář, stejně jako se teď vidíme navzájem. Šríla Prabhupáda byl takový oddaný. Takový oddaný. Jednou jeden novinář přišel udělat S Prabhupádou rozhovor a slyšel, že čistý oddaný neustále jedná podle Krišnovy vůle. Takže se novinář zeptal: „No a jak ví, co je Krišnova vůle? Jak to ví?“ Jeden sanjásí, starší oddaný, se toho ujal a říkal „Inu čistý oddaný to ví, protože mu to Krišna vyjevuje ze srdce.“ „Ne ne ne,“ řekl Prabhupáda, „když chci vědět, co Krišna chce, prostě se ho zeptám.“ To byl Prabhupáda. Mohl se prostě Krišny zeptat. A nebylo to blafování, nebylo to jenom divadlo. Kdo mohl udělat to, co udělal on? V sedmdesáti letech objet svět, čtrnáctkrát za jedenáct let, tolik zemí, když jdou ostatní do důchodu? Kdo by mohl takhle pracovat, kdo by mohl spát jen pár hodin za noc, v noci psát své knihy, ve dne kázat, nekonečné programy, nekonečné rozhovory, nekonečné zaměstnání - zkuste to! Únavné... Tolik lidí se na něj dívalo pro inspiraci, kdo by to mohl dělat? Kdo by mohl dát těm nespočetným lidem inspiraci a udělat si na ně čas? Kdo by to mohl dělat? Jakou silou? No dobrá, ale to není dostatečný důkaz. Ale důkaz přichází na konci života. Na konci každý shodí svou masku. Konec života je okamžikem pravdy. Tehdy už nemůžete hrát nějakou hru. Můžete hrát celý svůj život, ale na konci maska spadne. Protože tehdy, když čelíte smrti, se ukáže vaše skutečná povaha, co je ve vašem srdci. A pokud je tehdy ve vašem srdci nějaký strach ze smrti, tak se projeví, projeví se, nemůžete ho schovat. Teď náš strach můžeme schovat, ale v čase smrti nemůže svůj strach schovat nikdo. Ale Prabhupáda v posledních momentech prostě pokračoval s tím, co vždy dělal. Oslavoval Krišnu, kázal o Krišnovi, překládal knihy o Krišnovi, zpíval Krišnova jména, prostě soustavně pokračoval na samém sklonku svého života, aby dokázal že ano, tahle činnost je skutečná, je opravdová, je to pravda. Takže mi nemusíme vidět, ale vidíme čistého oddaného. Nemůžeme vidět Krišnu, jestli je Krišna Bůh. Někdo napsal knihu - Bůh, modrý kluk? Jak by mohl být? Jak by být nemohl? Proč ne? Jak to víte? Co vy víte? Co jste viděli, jak můžete vůbec něco říct o neznámém? Nemůžete nic říct, tak mlčte, pokud jste neviděli. To je první bod. Ale když vidíme čistého oddaného, je to zkratka. Šríla Prabhupáda je naše zkratka. Takže pokud opravdu chcete zjistit, co je podstatou tohoto hnutí, zjistěte víc o Prabhupádovi.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát mp3, velikost 11,5MB)

středa 17. února 2010

Rozporuplnost Krišny: Transcendentální a přece Lidský!

Krišna nás může překvapit nad všechna naše očekávání. A jindy zase Krišna jedná tak moc podle zákonů přírody že je bezpochyby lidský! A tento rozpor, kdy je Krišna někdy lidský a někdy nadpřirozený pokračuje jako mix Krišnových zábav! Znovu a znovu vidíme jak se to děje. A takovýmto způsobem, můžeme studovat bohatství Krišny a snažit se vidět jak Krišna projevuje Své transcendentální přirozené zábavy a přesto jak důvěrný je ve Svém lidském jednání.
Původní článek je zde.