úterý 17. července 2018

Úžasné hnutí úžasných lidí

Nemůžete se stát svatým pouhým prohlášením: "Ode dneška budu svatý!"
Hodně štěstí, to mi zní jako novoroční předsevzetí. Většinou taková předsevzetí padnou dost brzy; pokud ne prvního ledna, pak druhého. Proto je v konečném smyslu doporučeno, abychom rozvíjeli dobré vlastnosti; svaté vlastnosti. To můžeme udělat vědomým úsilím zatímco se zaměstnáváme v oddané službě, proto jsme tímto procesem oddané služby očištěni a kombinace těchto dvou věcí ponese ovoce svatých vlastností. Takto můžeme také vylepšit naše lidské vztahy. Tímto způsobem cítím, že toto hnutí stojí obzvláště před výzvou žít podle jeho filosofie. 
Máme tak vznešenou filosofii a známe 26 vlastností, které by měl vaišnava mít. Vlastnosti jako jednoduchost, nenásilí, laskavost, pravdomluvnost, přátelskost, pokoru, schopnost ovládat hněv, odhodlanost, čistotnost a tak dále - ty jsou všechny zmíněny. Jsou to všechno transcendentální vlastnosti. Takové svaté vlastnosti jsou přesně to, čím potřebujeme ovlivnit naše vztahy - abychom udělali z našeho hnutí to, čím má skutečně být - úžasným hnutím úžasných lidí. Je dobré, pokud dá někdo pěknou přednášku o tomto hnutí, ale pokud chceme, aby bylo toto hnutí skutečně úspěšné, je to v konečném smyslu o našich vaišnavských kvalitách, to udělá ten rozdíl!

(Kadamba Kánana Svámí, březen 2018, Durban, JAR, Ratha Játra - přednáška o lidských vztazích)

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

pondělí 9. července 2018

Můj sen

Myslím, že by bylo opravdu pěkné, kdyby měli moji žáci mezi sebou skutečné, ryzí vztahy - pozitivní vaišnavské vztahy. To by bylo něco, v čem by byla síla; síla pro nás. Takové vztahy by nás vyživovaly a přitahovaly by lidi odevšud, protože celý svět hledá hluboké a ryzí vztahy.

Vždy jsem v ISKCONu hledal přátelství, skutečná přátelství. Někdy se v našem hnutí lidé ptají, "Je to tvůj kolega?" Ale když se z nás stanou kolegové, pak myslím, že nejednáme na úrovni, na jaké bychom měli. Měli bychom mít vřelé, láskyplné, osobní, oceňující vaišnavské vztahy, kdy bychom byli obecně šťastní, že se vidíme. Pokud by takové vztahy existovaly mezi mými žáky, mezi všemi duchovními sestrami a bratry, můj sen by se naplnil!

(Kadamba Kánana Svámí, 25.dubna 2015, Rádhadéš, Belgie, přednáška)

Přepis v angličtině najdete zde.

pátek 6. července 2018

Meditace během zpívání

V naší meditaci musíme jít hlouběji. Zpívání má být doprovázeno meditací, proto musíme rozjímat nad tím, kdo Krišna je. Dělám to tak, že vždy medituji zatímco zpívám, v tom smyslu, že když čtu něco o určitém aspektu Krišny, co mě zaujme, ta myšlenka zůstává v mé mysli, zatímco zpívám. Takže se vždy snažím vzpomínat na Krišnu, zatímco zpívám, což je velmi důležité. Čím víc vzpomínáme na Krišnu, tím je to hezčí. Dalším základním prvkem pro oživení našeho zpívání je naslouchání - během zpívání musíme neustále slyšet Krišnova svatá jména.

(Kadamba Kánana Svámí, 2008, JAR, South Coast Retreat)

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

úterý 3. července 2018

Duchovní bohatství

Když přijdete do chrámu jednou za týden, tak to je duchovně chudé! Je to chudý životní styl. Nezískáte moc duchovního bohatství. Musíme vyhledávat oddané neustále. Musíme být dychtiví být s oddanými. Dokonce i když je to na dálku, tak či onak, musíme tam být neustále, jak jen je to možné. To je dychtivost.
(Kadamba Kánana Svámí, říjen 2011, Sydney, Austrálie, přednáška)

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

čtvrtek 21. června 2018

Pandořina skříňka

Po letech, co zpíváme, můžeme přestat a říci, "Proč to dělám? Už to dělat nechci. Nevím. Už se mi nechce zpívat. "Co se stalo? Co se stalo s tvým poznáním? Je všechno pryč? Copak nevíš, že není jiná alternativa? Copak nevíš, že hmotný svět je jako peklo? Copak nevíš, že jsi zde polapen? To všechno jsi zapomněl? Copak nevíš, že tento svět je potřen pozlátkem iluzorní energie, aby jeho obal vypadal lákavě? Pěkné balení se stuhami a v krásných barvách, ale co je uvnitř? Je to jed, uvnitř je utrpení. Tento překrásný dar, třpytivě zabalen s krásnou mašlí a se vším. A vy to chcete, ale Bože, ukáže se, že je to Pandořina skříňka. 
V řecké mytologii byla Pandořina skříňka dána jako trest lidstvu. Nebudu se pouštět do celého popisu, ale jednoduše - v této krásné skříňce se ukrývalo veškeré utrpení hmotného světa. Taková úžasná skříňka, dar od samotného Dia, "Ó, dar od bohů! Ach, máme takové štěstí! Ach, co jen bude uvnitř? To jsem zvědav! Pojďme se podívat, pojďme ji otevřít!" A potom z ní vyšlo všechno to utrpení. 
Je zde tedy tento princip pěkného zabalení hmotné energie. Vypadá to hezky a chtěli byste to otevřít, ale musíme mít stále na paměti, že uvnitř je utrpení. Musíme vždy hledat cedulku na této krabičce, kde je napsáno: "Neotvírej to. Pozor, nedělej to!" Proto když máme toto poznání, nepůjdeme za hmotnými svody, jelikož víme, že to za to nestojí.

(Kadamba Kánana Svámí, 8.března 2015, Stockholm, Švédsko, Šrímad Bhágavatam 3.1.4)

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

pondělí 18. června 2018

Věčný rezident duchovního světa

Musíme se snažit vhodně oslavovat Šrílu Prabhupádu, abychom mohli pochopit jeho neomezenou duchovní moc. Šríla Prabhupáda byl vždy obyvatelem duchovního světa. Mohl být v přítomen v hmotném světě kvůli nám, ale přesto přebýval ve světe duchovním. Co kdybych se snažil opěvoval Šrílu Prabhupádu a řekl bych: "Na konci života šel zpátky k Bohu." Co byste na to řekli? (Vaišnava odpoví: "Ano, souhlasím.") No, já bych ti řekl: "Jak to myslíš, že šel Šríla Prabhupáda zpět k Bohu? Prabhupáda ve skutečnosti nikdy od Boha neodešel! Byl tam celou dobu." Takže nikdy se nestalo, že by nebyl přítomen v duchovním světě.
Jednou dával jeden starší sanjásí přednášku ve Vrindávanu v roce 1980, bylo tam tolik oddaných. Tento Maharádž, který dával lekci, potom řekl něco, z čeho jsme zůstali úplně paf: "Nedávno jsem měl nějaké pochyby. Nejsem si jistý, že Šríla Prabhupáda šel zpátky k Bohu." Všichni jsme začali přemýšlet: "Neee...to nemůže být pravda, že takový starší oddaný má takové pochyby. Co je tohle za přednášku?" Ale Maharádž potom dokončil svou větu: "Nejsem si jistý, že šel Prabhupáda zpátky k Bohu. Možná šel do dalšího vesmíru a udělal to celé znovu!" 

(Kadamba Kánana Svámí, 30.prosince 2017, Gold Coast, Austrálie, Bhagavad-gíta 8.20)

Přepis v angličtině najdete zde.

středa 13. června 2018

Na koho se snažíme zapůsobit?

Napříč historií se lidé snažili zapůsobit na ostatní. Někteří muži nosili vysoké klobouky. Některé ženy nosily vysoké podpatky. Tolika různými způsoby se lidé snažili na sebe vzájemně udělat dojem, pokolení za pokolením. Lišíme se od nich? Je to ta samá věc znovu a znovu - tenhle má krásné tričko, tamtem skvělé tetování, tenhle nosí velmi upnuté oblečení, atd. Snažíme se na všechny udělat dojem a ústředním bodem je tělo. Nicméně je řečeno, že štěstí těla je velmi omezené. Mnoho z nás to ví, ale pak zase - možná skutečně nechápeme, co to znamená. Vypadá to, že pouze malá část z nás to opravdu ví. 
Všichni se na nás Krišňáky dívají a myslí si, že jsme blázni. Možná mají pravdu, ale nás to baví být přitahováni Krišnou a vědět, že Krišna je duchovní. Víme, že Krišnovo tělo není hmotné - nikdy není unavené a nepodléhá vlivu času. Krišna může jíst neomezené množství jídla a neztloustne. Nikdy nevidíte, že by Krišna běhal kolem bloku a snažil se zůstat v kondici. Krišna je vždy svěží! (smích)
(Kadamba Kánana Svámí, 14.července 2012, Modrá, Slovensko, Šrímad Bhágavatam 1.1.1)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.