pondělí 22. října 2018

Jediné útočiště
Smysl zpívání je přijmout útočiště. Každý v tomto světě potřebuje útočiště; to dobře víme. Ale kde jinde než u Krišnových lotosových nohou? Taková je naše situace - neexistuje jiné útočiště! Vše ostatní je iluzorní útočiště. Skutečnou jistotu a útočiště nalezneme u Krišny a to je podstata duchovního života.

Když jsme v duchovním životě noví, myslíme si, že děláme pokrok - cítíme to, cítíme, že se věci mění, že se mění náš život, cítíme, že začínáme být vážní...ale když jsme zapojeni po delší dobu, cítíme, že neděláme vůbec žádný pokrok. Proč tomu tak je?

Na začátku je náš pokrok dobře měřitelný. Kolik zásad následujeme - tři, čtyři, dvě? Nebo kolik kol zpíváme? To se dá změřit. Ale později je to jiné, protože potom je to o stavu čistoty srdce, což je složitější změřit.

Po staletí existuje v Indii kultura uctívání Krišny. Uctívání Krišny se v té kultuře zachovalo. Ale co stav srdce? To je něco jiného. To nezískáte jen z kultury. Kultura tomu přispívá, protože v jejím rámci existuje úcta a uctívání Krišny a dokonce i Krišnovo jméno. Ale Krišna chce stav našeho srdce. Na konci Bhagavad-gíty (18.66) Krišnsarva-dharman parityajya, mam ekam saranam vraja.
a říká, abychom se Mu odevzdali,


Téma odevzdání je velmi široké. Je veliká výzva to udělat. Skutečně říct, "Teď jenom Krišna!" Jinak hrozí nebezpečí, že budeme pomýšlet na jiné způsoby, kterak přijmout útočiště. Proto čím víc přijmeme útočiště u svatého jména, tím méně ho budeme potřebovat přijmout v jiných věcech.


(Kadamba Kánana Svámí, prosinec 2010, Kapské Město, JAR, ranní přednáška)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

úterý 16. října 2018

Duchovní autobus

V Majápuru je autobus, který každý den staví před branou Šrí Čaitanja Čandradoja Mandiru. Když nasednete v Bengálsku, není nezvyklé, že se lidé zapojí do vášnivé diskuze, protože Bengálci jsou ohniví a mají rádi politiku. Často tak probíhá v autobuse velká diskuze a dokonce i když vystoupí ti lidé, kteří ji vyvolali, debata zůstává v autobuse celý den.


Stejně tak i když lidé, kteří započali kírtan, už odešli, kírtan stále "zůstavá v autobuse". Tak ať s námi kírtan zůstává, i když už tu spolu nebudeme. Kírtan pokračuje - akhanda kírtan, nekonečný kírtan.  Kirtaniya sada harih, naše touha je nekončící zpívání. Aby do toho bodu člověk došel, musí být zcela upřímný. Sádhu je ten, kdo je sadhava, veskrze upřímný, a když jsme zcela upřímní, pak se staneme automaticky pokornými - jelikož každý ví, kolik chyb stále děláme. Každý ví, jak omezení ve skutečnosti jsme. 
Když je úspěch, většinou je to jen o štěstí a nemá to s námi nic společného! Když je neúspěch, je to normální, protože to je prakticky to, kde se nacházíme. Když to všechno zvážíme, pak pokud jsme upřímní, může se v našich srdcích konečně rozvinout pokora, a potom možná, možná toho dne budeme schopni neustále zpívat svaté jméno Pána.


O to se modlím a děkuji za vaši laskavou společnost, kterou mi dáváte, za vaše nadšení. Mnohokrát děkuji, protože zpátky k Bohu půjdeme společně a společně pokračujeme v našich duchovních životech: někdy se setkáváme a někdy ne - jsme odděleni, ale zůstáváme spolu. Mezi námi nic nestojí, jelikož naším jediným zájmem je dělat společně duchovní pokrok. Za to jsem vděčný, jelikož mě vaše společnost vyživuje a teď odjíždím a povezu si to s sebou, vezu si nějakou srbskou energii do Itálie a budu se snažit topit oddané v srbské extázi. Takto čekáme, že všichni Italové budou v extázi a potom ponoříme další část světa, až bude celý svět ponořen ve zpívání svatého jména!(Kadamba Kánana Svámí, 9.července 2014, Srbsko, letní tábor, přednáška po  kírtanu)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

čtvrtek 11. října 2018

První kontakt s duchovním mistrem


Můžete nám říci, jak jste se dostal do kontaktu s Jeho Svatostí Jayadvaitou Svámím, vaším duchovním mistrem? Jak jste si ho vybral a jak vám pomohl v pokroku v duchovním životě?


Jayadvaitu Maharádže jsem potkal ve Vrindávanu v roce 1978, když zrovna přijal sannjás. Ve Vrindávanu je pultík s mahá-prasádam v miskách z listů. Tak on šel k tomu pultu a nabral si komínek těch listových misek. V tu chvíli jsem zrovna šel okolo a říkám mu, "Vy máte ale hlad, Maharádži!" (smích). To jsem prostě musel říct, no ne? No a Maharádž povídá, "Ach výborně, pojď mi to vzít." Tak jsem šel za ním a odnesl mu to všechno do pokoje. Když přijal prasádam, lehl si na postel, podal mi Krišna knížku a požádal mě, abych mu četl. Asi po deseti minutách jsem si myslel, že usnul, tak jsem přestal číst a chystal jsem se po špičkách opustit pokoj, když v tom jsem uslyšel, jak někdo říká, "Nepřestávej číst!" Tak jsem začal číst znovu a každých 10-15 minut se to dělo znovu. Vždy usnul, já se snažil uniknout, ale on mě znovu požádal, abych zůstal a ještě četl z Krišna knížky. Takhle to šlo asi hodinu a půl nebo tak nějak. Tak takto začal náš vztah, a nakonec se vyvinul v
přátelství, které se nakonec změnilo ve vztah gurua a žáka.


(Kadamba Kánana Svámí, 7.ledna 2018, Brisbane, Austrálie, Otázky a odpovědi)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

pondělí 8. října 2018

Pouze Krišna

Krišna nám vždy ukazuje další krok v našich duchovních životech. Takže pokud je zřejmé, že dalším krokem je, že byste měli dělat víc, tak byste ten krok měli udělat. Pokud cítíte: "Krišna mi ukazuje, že dalším krokem je vyvinout k Němu lásku," pak to udělejte!

Jsou takové ty filmy o karate, kde přijde mladý karatista a dělá všechny ty pohyby a hodně rychle máchá do všech stran. Ale pak přijde starý mistr kung-fu a tyhle pohyby nedělá, místo toho udělá jeden soustředěný pohyb. A najednou všichni lítají všemi směry a jsou uzemněni (smích). Takže na začátku jsme jako ti mladí karatisti snažící se pobíhat okolo, ale postrádáme hloubku a skutečnou koncentraci a zaměření. Snažíme se být zaneprázdnění pro Krišnu, snažíme se stále zpívat, číst a tak dále. Ale na čem potřebujeme skutečně zapracovat je prohloubení skrze vztahy, jít hlouběji v našem závazku ke Krišnovi. To je počáteční krok a pomáhá nám to učinit Krišnu skutečnou prioritou. Konec konců, je Nejvyšší!

Nic kromě Krišny ve skutečnosti není důležité. To musíme doopravdy pochopit. Dokonce i v našich vztazích - v manželství, přátelství i v rodině - pokud nám nepomáhají v prohlubování našeho vztahu s Krišnou, tak k čemu jsou? Jinak si jen vytváříme krásnou iluzi sami pro sebe, která je úplně bezvýznamná. Pokud se nesnažíme, aby byly naše děti vědomé si Krišny, proč potom děti mít? Pokud našim dětem chceme dát vědomí Krišny, nemůžeme to udělat diktováním. Ne pravidly: "Musíš dělat toto, nesmíš dělat tamto." Taková tvrdost nebude v dlouhodobém horizontu fungovat. Místo toho musíme vědomí Krišny předávat skrze inspiraci, skrze náš příklad. Děti nikdy nedělají to, co jim řeknete, ale dělají to, co vy děláte. Takže se musíme co nejlépe snažit být oddaní a získat si je skrze oddanost; jen potom z nich budou úžasní oddaní. Pokud má někdo pěkné vlastnosti, dělá to na nás dojem. Tisíc lekcí z knihy o morálním chování nefunguje tolik jako dojem z inspirující osoby. Vztahy jsou velká věc! Tudíž pokud se chcete angažovat ve vztahu a založit rodinu, musíte se snažit být duchovně pokročilý.

(Kadamba Kánana Svámí, březen 2018, Durban, JAR, přednáška o lidských vztazích)Odkaz na přepis v angličtině je zde.


čtvrtek 4. října 2018

Každý ve vlastním letadle


Naším cílem je využít čas, který máme, k prohloubení našich životů. Když se oddaní setkají, není to tak, že jen hledáme nějakou duchovní inspiraci. Festivaly, kdy se oddaní schází, jsou pro trvalý pokrok. Pro to, abychom se proměnili. Myšlenka je taková, že když se oddaní během festivalu setkají, není to forma zábavy nebo pouhé otázky a odpovědi. Ne, je to o hluboké ryzí výměně a to je příležitost k tomu jít v našem odhodlání do větší hloubky. 
Jak říkal Šríla Prabhupáda, "Každý letí ve vlastním letadle!" Prabhupáda mluvil o tom, že život je jako letadlo a když je na zemi (na začátku), člověk může načerpat palivo, zkontrolovat pneumatiky a tak dále. To je tehdy, když máme důvěrné vztahy, které nás vyživují a pomáhají nám v našem růstu. Ale v určitou chvíli už nejsme tak malí a své životy bereme do svých rukou. Tehdy letíme ve svém vlastním letadle. A pak když jsme ve vzduchu, jsme tam nahoře úplně sami. Pak musíme vytrvat s jakýmikoli zkušenostmi a vztahy, kterých jsme dosáhli, a růst blíže ke Krišnovi.


(Kadamba Kánana Svámí, březen 2018, Durban, JAR, Přednáška o lidských vztazích na Ratha Játře)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 1. října 2018

Celý svět!


   Od té doby, co jste přijal stav odříkání, cestujete po celém světě. Můžete nám říci trochu něco o svých současných kazatelských činnostech?

Posledních asi 20 let hodně cestuji. Začal jsem jako sannjásí v roce 1997 a potom jsem se v roce 2001 stal duchovním učitelem. Jak jsem začal mít žáky, mám stálé osobní vztahy s lidmi po celém světě. Proto se přirozeně tyto cesty vztahovaly k těmto vztahům, abych zůstal se svými žáky v kontaktu. Jedna z věcí, které na svých cestách dělám, je že tyto vztahy udržuji a skrze ně se snažím posunout vědomí Krišny kupředu.

Když jsem v hnutí začal, bylo to hnutí velmi misionářské, jako tomu bývalo za časů Prabhupády.
Skutečně to bylo o tom změnit svět. Dnes to už o tom tolik není, je to víc o žití Krišny si vědomého životního stylu a nalézání cesty, jak to jakožto oddaní můžeme dělat. Jako sannjásí jsem
stále součástí té misijní či revolucionářské strany hnutí. Zde se snažím lidem pomoci umístit se v pěkném duchovním životě, jako v pěkné lodi, a po chvilce tu loď rozhoupu, aby něco dělali. Ne jen aby si pěkně žili své životy, kdy kočku v rodině krmí prasádam a všechny květiny na zahradě obětují Krišnovi. To je pěkné, ale chceme něco víc. Nechceme, aby jedla prasádam jenom kočka, chceme, aby ho jedl celý svět! Tak toto je moje mise, vybudovat v mých žácích tento revoluční duch!


Kadamba Kánana Svámí, 7.ledna 2018, Brisbane, Austrálie, Otázky a odpovědi


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde. 

čtvrtek 27. září 2018

Ochota ke změně


Jak můžeme lidem pomoci pracovat s jejich agresí a hněvem?


To záleží na závažnosti toho hněvu a agrese. Pokud je to velmi vážné, pak ta osoba potřebuje poradenství. Vědomí Krišny nemůže vyřešit psychiatrické nebo psychologické problémy. Zpíváním Hare Krišna mahámantry se člověk očistí a nakonec jak psychologické tak psychiatrické problémy mohou zmizet. Ale je nezbytné mít na paměti, že lidé, kteří jsou intenzivně zasaženi takovými problémy - ať je to hněv nebo deprese nebo něco jiného spadajícího do takové kategorie - potřebují vhodnou pozornost a čas k zotavení. Proto je v takových případech nejlepší, aby vyhledali odbornou pomoc. Taková je realita, dokonce i když je kolem toho hodně hanby, což je velmi nešťastné
 
Hněv je velký problém a může zničit spoustu věcí. Taková je samotná povaha hněvu; chce ničit, chce rozbíjet! Proto mají lidé, kteří mají problém s hněvem, tendenci ničit své vlastní životy stejně jako životy lidí okolo. To není dobré. Ale je to jen normální částí života, jelikož nejsme dokonalí.
 
Všichni jsme pod vlivem šesti nepřátel mysli: kāma (chtíč), krodha (hněv), lobha (chamtivost), moha (iluze), mada (pýcha nebo šílenství nebo bláhovost) a mātsarya (závist). Tyto slabosti budou přítomny v každém v tomto světě - ve vašem partnerovi, dětech, sousedech, spolupracovnících, v každém a všude. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thánkur vysvětluje, že těchto šest nepřátel na nás neustále útočí jako hmyz bzučící kolem naší hlavy. Jsou v tomto světě vždy přítomní a nemůžeme jim utéct.
 
Takže co s tím uděláme? Není to tak, že, "Ach někteří lidé tyhle problémy mají, ale já ne." Ne, pokud si myslíte, že tyhle problémy nemáte, pak máte hodně jednoho z nich - iluze. Proto jako oddaní, nebo aspirující oddaní, musíme být ochotni se změnit. Být vaišnava neznamená jen, "Od dnešního dne slibuji zpívat šestnáct kol a dodržovat čtyři regulativní principy." To je dokonalé, ale ne přesně jediné, co musíme udělat. Musíme jít hlouběji a říct, "Odteď jsem připravený se změnit. Jsem připraven skutečně změnit své srdce a překonat své nedostatky." Chápu, že to není jednoduchý proces, ale je rozhodně vyžadován pro pokrok ve vědomí Krišny.(Kadamba Kánana Svámí, březen 2018, Durban, JAR, přednáška na Ratha Játře)Odkaz na přepis v angličtině je zde.