úterý 27. února 2024

BOJ!

Když dojde na naše kola, tak musíme být připraveni: “Teď jdu do boje! Teď jdu do ringu se svojí myslí!” Taková je situace. Pro většinu z nás v tomto stádiu znamená zpívání vstoupit do ringu s naší myslí. Ale v tomto boji nemůžeme prohrát, protože  yātrā yogeśvaraḥ kṛṣṇo yātrā pārtho dhanur-dharaḥ tatra śrīr vijayo bhūtir - kdekoli je Kṛṣṇa, tam bude vítězství!

(Kadamba Kánana Svámí, z knihy Kīrtanīyaḥ Sadā Hariḥ)

úterý 23. ledna 2024

Pevní v závazku

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura řekl, “Budu naslouchat od té osoby, která spoutala Kṛṣṇu tak silným poutem lásky ve svém srdci, že ho ani Kṛṣṇa nedokáže zlomit!”

Proto mějme na paměti náš cíl a upevněme se v našem závazku: upevněme se v nějaké službě. Pojďme se upevnit v závazku zpívání Hare Kṛṣṇa a udržme ho…a potom se v tom samém upevněme ještě více a nikdy nedělejme krok zpět! Pouze následujte ve stopách velkých oddaných, gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ. A potom jednoho dne dosáhneme té nezlomné lásky!

(Kadamba Kánana Svámí, z knihy Kīrtanīyaḥ Sadā Hariḥ)

úterý 19. prosince 2023

Optimismus navzdory nezdaru

Pokud jsme upřímní, můžeme jít v tomto životě zpátky k Bohu. Dokonce i když jsme v minulosti udělali nějaké chyby, pokud se napravíme a znovu začneme s oddanou službou, okamžitě jsme správně umístěni.
Ihned se můžeme stát hodnými návratu k Bohu.
Musíme být tedy velice optimističtí, že přijde veškerý úspěch.


(Kadamba Kánana Svámí, z knihy Kīrtanīyaḥ Sadā Hariḥ)

pondělí 4. prosince 2023

Pokračujte ve zpívání

Māyā je tady v tolika podobách, připravena lapit nás svými léčkami. Můžeme se schovat za jméno, ale Māyā je tam také, v našich hmotných touhách. Ach, žádná chuť v tomto zpívání, protože mám chuť v něčem jiném! Ale pokračujeme ve zpívání visíce na nitce; pak se rozvine nějaká připoutanost ke Kṛṣṇovi a postupně můžeme hmotné připoutanosti nechat jít. Vezme to čas než dojdeme ke zpívání s hlubokým pohroužením. Je to otázka cviku. Ale pokud to uděláme, naše zpívání se stane smysluplnějším.  


(Kadamba Kánana Svámí, z knihy Kīrtanīyaḥ Sadā Hariḥ)

pondělí 20. listopadu 2023

Udržujte planoucí oheň

 
Současný chrám Pána Jagannātha v Purī je přes 800 let starý a po celou tu dobu v Pánově kuchyni nikdy nevyhasl oheň. Stejně tak my musíme udržovat oheň našeho bhajanu a zajistit, aby nikdy nevyhasl. Každý den musíme házet velká polena v podobě uctívání Božstev, služby a naslouchání vaišnavům a zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Potom bude tento oheň planout navždy a bude se zvětšovat a zvětšovat - přidejme jen více paliva, tolik kolik můžeme, do tohoto ohně oddané služby! 


(Kadamba Kánana Svámí, z knihy Kīrtanīyaḥ Sadā Hariḥ) 

čtvrtek 2. listopadu 2023

Zaujmutí Krišny v měsíci Kártiku

Nemůžeme být na automatickém pilotu; musíme Krišnu upoutat tím, že vykonáme speciální oběť! A pak, když už jsme si Krišnu získali, vidíme, že si Ho nemůžeme udržet. Matka Jašoda Jej chytila a Krišna nebyl spoután jejími provazy, ale její láskou.

Když bylo Krišnovi jedenáct, přišel Akrúra a odvezl Ho z Vrindávanu. Od toho dne žili obyvatelé Vrindávanu v odloučení. Od tohoto dne všichni obyvatelé Vrindávanu, ať dělali cokoli, nemohli Krišnu získat, protože to není automatické.

Krišna je doháněl k šílenství... Šílenství v odloučení! Šílenství v jejich připoutanosti k Němu! Takže člověk si musí znovu a znovu získávat Krišnovu přízeň. Tohle je důležitý bod! Proto se znovu a znovu snažíme. A přesto je Krišna takový, že nikdy nezapomene jakoukoli službu, která je Mu prokázána. Pokud tedy vykonáme tuto službu během měsíce Kártiku, Krišna nezapomene...

Přednáška, 4. října 2009, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

úterý 31. října 2023

Sliby během Kártiku

Takže Kártik je čas k dotažení uvolněných šroubů, všech nedokončených cílů a k znovuzavedení opravdového standardu. Kártik je naše šance! Je to jen jeden měsíc, ale po tomto měsíci se to samozřejmě stane zvykem! Zvyky takto fungují. Když něco děláte jeden měsíc, pak je snadné v tom pokračovat. Takže tímto způsobem můžeme přijmout tolik prospěchu.

Myslel jsem, že můj hlavní cíl v tomto měsíci bude meditace ke zlepšení mého vzpomínání na Krišnu a mé služby, oboje v kvantitě a kvalitě. Myslel jsem, že se zaměřím hlavně na kvalitu, protože kvantita není tak snadná. Už takhle je toho během dne tolik co dělat, už takhle je to tak hektický život, o kolik víc můžu fyzicky zvládnout? A nechci, aby se Kártik stal totálně stresovou situací, kdy prostě jen vykonávám tyto velmi intenzivní sliby, druh slibů, které mě přivádí na pokraj, a že na konci měsíce, pokud je vůbec budu vykonávat až do konce, budu Kártik nenávidět a Krišnu možná taky!