sobota 5. června 2021

Zpět k základům, zpět k Bohu

Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur tvrdí jednu věc, kterou bychom neměli brát lacině. Říká, "Obecně jsou sliby při zasvěcení tak silné, že budou úspěšné dokonce i tehdy, když nejsou následovány dokonale."  To není výmluva pro to ty sliby dokonale nenásledovat. Nemůžeme pokračovat jako by "To je zajímavé. Teď nemusím být tak fantický." Ne, to není význam tohoto tvrzení Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura. Význam je ten, že jdeme jednoduše zpět k základům. Copak není zasvěcení začátek? Copak to není úplný začátek? Musíme mít na paměti, že je to začátek usměrněného procesu oddané služby, a přesto Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur říká, že pokud člověk tyto standardy následuje dokonce ani ne dokonale, pak obecně bude úspěšný. A to, co myslel tím úspěchem, je návrat zpátky k Bohu. Takže množství milosti v tomto hnutí je výjimečné. Je to hnutí milosti. Je to hnutí mahá-vadanja avatára. Ta milost je tak obrovská, že tato milost expanduje do všech směrů. Protože kohokoli se tato milost dotkne, ten se touto milostí dotkne zase ostatních.


(Kadamba Kánana Svámí, 3.května 2021, Simáčalam, Německo, Šrímad Bhágavatam 3.19.27)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.pondělí 24. května 2021

Zpívání je jediná léčba

Dar Svatého jména je největším pokladem, protože je to Krišna Samotný. Vše je obsaženo ve Svatém jméně. Svaté jméno je milostivější než Krišna Samotný. Když urazíte Krišnu, můžete to očistit zpíváním Svatého jména. Ale když uděláte přestupek proti Svatému jménu, co potom? Dokonce i to lze očistit zpíváním Svatého jména. Jediným lékem je zpívání Svatého jména! 

 

 (Kadamba Kánana Svámí, 7.května 2021, Simháčalam, Německo, přednáška přes Zoom)

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 13. května 2021

Požehnání parampary

Modlitbami Mangalačarana jsme vzývali požehnání celé paramary, pocházející od Pána Krišny a všech áčárjů. Tak se děje zasvěcení. Milostí všech těchto osobností. My všichni jsme zde jednoduše jako představitelé milosti, která proudí touto paramparou. Tak či onak jsme obdrželi milost a díky této milosti jsme schopni zde být v nějaké roli. A ty role, které hrajeme, jednoduše závisí na tom, co do nás vaišnavové vložili. Protože to je přirozenost duchovního života. Duchovní život je dar. Je to dar vaišnavů a dar čistých oddaných Pána.


brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

 
(Čaitanja Čaritámrita Madhja-Líla 19.151)

Získáváme tedy dar duchovního života, bhakti-latā-bīja - semínko oddané služby - milostí gurua a Krišny. Během zasvěcení v ranných dnech Šríla Prabhupáda vždy zajistil, aby byly v rozích při jagje čtyři bráhmanové, kteří četli ze čtyř knih - z Bhagavad-gíty, Šrímad Bhágavatamu, Nektaru oddanosti a Čaitanja Čaritámrity. Já tedy tyto čtyři bráhmany v mysli vzývám. Jsou potichu, takže je neslyšíte, ale všechno čtou! Proto si nemusíte dělat starosti, je to úplné. 

Ta podstata je popsána ve výměně mezi Vasudévou a Dévakí. Je řečeno, že ze srdce Vasudevy se projevilo vědomí čistého dobra. A toto čisté dobro poté přenesl na Dévakí. Potom je Pán projeven v jejím srdci.


(Kadamba Kánana Svámí, 1.srpna 2020, Rádhadéš, Belgie, přednáška při zasvěcení)

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde

čtvrtek 6. května 2021

Krišna v našich životech


Oddaná služba je tím, co nám otevírá duchovní dimenzi. V oddané službě je každá činnost, kterou děláme, zde v hmotném světě, nicméně zároveň je z ní věčný duchovní prospěch, nebo můžeme říct, že nás zároveň spojuje s Krišnou. Nejen že je zde věčný prospěch, ale Krišna osobně nám ten prospěch dává. Krišna se osobně vkládá do našich životů a opětuje. My tedy vyvíjíme toto úsilí a na oplátku se námi Krišna hluboce zabývá. Krišna se nezabývá typicky přímo hmotně podmíněnými dušemi, ale rozhodně se přímo zabývá Svými oddanými, není to krásné? Čím více se tedy zaměstnáme v oddané službě, tím víc můžeme mít tato osobní setkání s Krišnou.

(Kadamba Kánana Svámí, 2.dubna 2021, Simháčalam, Německo, setkání s žáky přes Zoom)

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pátek 30. dubna 2021

Dávat žákům větší vizi

Když jsem byl mladý a přišel jsem k vědomí Krišny, měl jsem spoustu energie a všechnu jsem ji s velkým nadšením používal k tomu, abych dělal hodně věcí. Zaměřoval jsem se na dělání věcí pro Krišnu - vykonávání služby. Snažil jsem se dělat spoustu služby. Během toho, co jsem dělal službu, jsem šlápnul na mnohé palce sem a tam. Pár lidí jsem loktem odstranil z cesty nebo je porazil. Co bych na to řekl? Ale tyto věci pro mě byly druhotné, protože ty věci, které bylo potřeba udělat v oddané službě, byly nejdůležitější. Ale jak šel čas, nebyl jsem zodpovědný jen za to, aby byly hotové věci, ale začal jsem být zodpovědný za lidi, kteří v oddané službě ty věci dělali. Staral jsem se o ně a  společně s nimi jsem se snažil, aby byly ty věci hotové. Jak šel čas, mé zaměření se přiklánělo víc a víc k lidem a mojí službou se stalo pečovat o lidi. Ani ne že bych tak moc musel dohlédnout, aby udělali tuto službu nebo tamtu službu. Ne, má služba nyní byla prostě obecně se starat o lidi a pomoci jim zrealizovat jejich plný potenciál.

Tamál Krišna Maharádž v této souvislosti jednou řekl, "Je povinností duchovního učitele dát svým žákům vizi jejich života, která je větší než ta, se kterou by přišli sami. A potom pomoci žákům tento potenciál zrealizovat." To bylo něco, co jsem si okamžitě zapamatoval. Jakmile to řekl, utkvělo mi to v paměti. Bylo to tak mocné a impertinentní. Shrnovalo to, co jsem měl dělat. 

 (Kadamba Kánana Svámí, 12.dubna 2020, Durban, JAR, Vjása-púdža)


Odkaz na přepis v angličtině je zde


pondělí 19. dubna 2021

Svaté jméno pronikne

Duše je pohřbena hluboko pod vrstvami vědomí. Je to jako být přikrytý pokrývkami. Pokrývkami mentální energie, intelektuální energie, smyslové energie, a to jsou ty pokrývky, které nás zahalují. Proto je duše ve spícím stavu a všechny ty pokrývky na ní leží. Ale svaté jméno jimi pronikne. Někteří lidé chodí okolo pokryti mnoha přikrývkami, takže duše prosvítá jen trochu, ne tak hluboko do jejich vědomí, ale má to nějaký účinek. Taková je povaha svatého jména! 

 

(Kadamba Kánana Svámí, 5.března 2021, Goloka Dhama, Abentheuer, Německo, přednáška před Gaura Púrnimou)

 

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

 středa 7. dubna 2021

Zdroj radosti


Oceňuji zpívání šestnácti kol. Je to milost Šrí Čaitanji Maháprabhua, která skrze tato kola přichází. A to je minimum, je lepší když zpívám víc! Oceňuji každou službu, kterou mohu dělat, ať už tu službu mám nebo nemám rád. Některé služby jsou pěkné a některé se nezdají být samy o sobě tak pěkné. Některé věci není tak hezké dělat. Jako když jsem musel chodit vybojovat soudní spory, to si nějak zvlášť neužívám, není to nic pro mě. Je to skutečné odříkání. Ale když je to pro Krišnu, vše se stane velkým zdrojem potěšení. Takže vítám jakoukoli službu! 


 Kadamba Kánana Svámí, 12.dubna 2020, Durban, JAR, přednáška na Vjása púdže


Odkaz na přepis v angličtině je zde.