úterý 24. dubna 2018

Zvláštní milost

Esence procesu, který v tomto hnutí následujeme, je zpívání svatého jména. Tento proces je juga dharmou - dharmou (náboženstvím) pro tento věk Kali. Šrí Čaitanja Maháprabhu pro nás učinil toto zpívání svatých jmen široce přístupným a také k němu přidal zvláštní milost. Svaté jméno se zpívalo po tisíciletí, ale v tomto konkrétním tisíciletí je zde přidaná milost Pána samotného. Proto je nyní velmi jednoduché a snadné zpívat Krišnovo jméno a dosáhnout výsledků.
Šríla Rúpa Gósvámí popisuje, že v jiných kali jugách jsou také inkarnace Višnua, které učí harinám sankírtan. Ale jelikož Višnu není Nejvyšší Osobnost Božství, nedokáže vložit do svatého jména zvláštní milost, díky které je možno velmi rychle dosáhnout prémy (lásky). Proto v oněch kali jugách zpívání probíhá, ale je to obtížné, pokrok je pomalý. Ale nyní je pokrok velmi rychlý, jelikož přidaná milost Šrí Čaitanji Maháprabhua rychle přináší Krišna prému.
Při prvním zasvěcení je hlavní důraz na svaté jméno - to je ta esence! Duchovní učitel nejdřív zpívá na růženci, aby do něho vložil svá požehnání a požehnání celé parampary (učednické posloupnosti), která přichází od Šrí Čaitanji Maháprabhua. Poté na nás přenáší svou zvláštní milost. Proto, ačkoli člověk zpíval již předtím, když je stále přítomná milost Čaitanji Maháprabhua, duchovní učitel během zasvěcení vzývá modlitby celé parampary, což je velmi silné! 
(Kadamba Kánana Svámí, 26. prosince 2017, Govinda Valley, Austrálie, zasvěcení)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.


čtvrtek 19. dubna 2018

Sázení perel

Měli bychom pochopit, že Krišna nás vždy přijímá skrze modlitbu našeho duchovního mistra. Proto jsme stále našemu duchovnímu učiteli zavázáni. To, jak často si guru a žák vyměňují emaily, ten vztah nedefinuje. Žijeme v bláznivém světě, kde je naše komunikace bizarní - lidé se nikdy nesnažili tolik komunikovat přes telekomunikaci jako nyní - je to prostě šílené! Někdy se mě ptají, "Proč jsi neodpověděl na můj email?" Mohl bych na to  odpovědět různě. Někdy odpovídám: "No, zpíval jsem Hare Krišna." Pokud neodpovím na váš email, alespoň víte, že jsem zpíval svá kola. Vztah mezi guruem a žákem se velmi liší od této neustálé komunikace!
Je to věčný vztah, který nemůže být nikdy zničen. Nic ho nedokáže zničit, dokonce ani my sami. Můžeme od něj odejít, ale stejně ho nemůžeme zničit. Ten vztah stále zůstane! Je to trvalé pouto, které se tvoří mezi guruem a žákem, kde je guru představitelem Krišny. Když skládáme sliby guruovi, pamatujte, že ve skutečnosti dáváme sliby Krišnovi. Duchovní učitel sliby přijímá jménem Krišny a jménem Krišny na ně dohlíží. Člověk může být schopen utéct od gurua a nedržet se slibů, ale nemůže utéct Krišnovi!
Kršina chtěl jednou zasadit perly. Jeho rodiče mu řekli, "Krišno, co to děláš? Perly nemůžeš zasadit. Neklíčí a nerostou." Ale Krišna je přesvědčil, že ano! Perly zasadil, zaléval je mlékem a samozřejmě - perly vzklíčily a vyrostly v keře, které vytvořily mnoho dalších perel. Sliby při zasvěcení jsou jako tyto perly. Dostáváme velký dar. Sliby jsou velmi hodnotné a my s nimi musíme něco udělat. Nemůžeme si ten dar jenom nechat, "Tak a mám to, zasvěcení je v kapse! Teď budu jen zpívat svá kola a plnit svoji denní kvótu." Ne! Musíme vzít ty sliby, vzít perly, zasadit je a zalévat nasloucháním, zpíváním, oddanou službou a podstupováním obětí pro Krišnu - musíme s těmi sliby udělat něco výjimečného! Pokud to uděláme, tak potom budou ty sliby mít úžasné výsledky - to je ta myšlenka! Je to velký poklad, jehož musíme využít. Práce není hotová. Dostali jsme perly, nyní je musíme zasadit a zalévat!
(Kadamba Kánana Svámí, 26. prosinec 2017, Góvinda Valley, Austrálie, přednáška při zasvěcení)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

úterý 17. dubna 2018

Klidná mysl

V písmech je řečeno, že když máme jiný cíl než uspokojit Krišnovy smysly, pak zůstaneme úzkostní. Když je naším cílem kontrolovat, pak následuje úzkost, "Dostanu to? Co mám dělat? Doufám, že se nic nepokazí! Bude to fungovat nebo ne? Musím překřížit prsty, překřížit všechno, i palce na nohou!" Překřížíme všechno a doufáme, že věci budou podle našeho přání, ale není žádná záruka, vůbec žádná. Jelikož Krišnova ochrana je jediná věc, která nám může dát neustálý úspěch. Můžeme dosáhnout dočasného úspěchu, ale potom si můžeme začít myslet, "Jsem samorost. Začal jsem s ničím, ale tvrdou prací jsem vybudoval celý tenhle podnik. Vše mou vlastní silou." Vlastní silou? Takže neměl otce nebo matku? Člověk jednoduše využívá hmotných možností, které jsou dostupné, a je to Krišna, kdo dává výsledky.
V Indii skoro každý prodejce začíná den vykonáváním púdži pro Lakšmí - "Lakšmí, Lakšmí, Lakšmí!". Všichni chtějí jenom Lakšmí. Ale ani tak není žádná záruka, protože i když člověk vykoná takovou púdžu pro Lakšmí, neznamená to, že Lakšmí zůstane. Jelikož Lakšmí je čančalam - nestálá.
My jsme neklidní, jako dítě, které přechází od knížky k iPadu, od sezení ke skákání, neustále se mění. To je povaha hmotné existence - mít přelétavou mysl. Proto se musíme snažit upevnit naši mysl na Krišnu, protože to je jediné místo, kde může být mysl upevněná. Vše ostatní chceme pro sebe, ale i když dosáhneme toho našeho hmotného cíle, stále nepocítíme uspokojení, protože zůstane touha po něčem dalším. 
(Kadamba Kánana Svámí, 24. prosince 2017, Sydney, Austrálie, Bhagavad-gíta 1.1)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 12. dubna 2018

Chcete být zvířetem?

Lidská životní podoba se velmi liší od té zvířecí. V lidské životní formě máme zodpovědnost. Zvíře nemá karmu, ať dělá cokoli - je oproštěno od karmy! Chcete život bez karmy bez jakýchkoli omezení a s možností dělat cokoli? Není problém, tady je ocas a čumák, se kterými to můžete mít; staňte se zvířetem! Vše, co dostáváte jako zvíře, je vaše stará karma z předchozích životů a nevytváříte si žádnou novou karmu. No není úžasné být zvířetem? Ne tak úplně, protože se nikam neposouváte.
Můžete říct, "Ach, to udělám. K tomu se upíšu. Zvolím si v příštím životě zvířecí zrození. Kde to mám podepsat, abych byl bez karmy? Páni!" Ale na co můžete zapomenout je, že když přijde ta předchozí karma, přijde s ní štěstí a neštěstí, takže to není dobré.
Další věc je, že se nikam nedostanete a neuděláte žádný pokrok. Jste tady zaseknutí v hmotném světě, spoutáni pohlavním životem. Jak dlouho jsme tady zavření v tomto vězení, kde je mřížemi pohlavní život? Ty mříže nás drží zde ve vězení hmotného těla. Neměli bychom si myslet, že toto tělo je pro požitek. Je to ve skutečnosti vězeňská cela. Někdo může mít velkou celu, zatímco někdo má malou celu, někdo může mít krásnou celu, zatímco někdo má celu ošklivou. Ale která je dobrá? Můžeme se na sebe dívat a přemýšlet, "Ta vypadá mnohem lépe. Chci mít to, co mají oni." Můžeme se na ostatní dívat se závistí, ale není důvod cítit závist, protože všichni vlastně trpí v různých celách tohoto vězení.
Když byl můj duchovní učitel v New Yorku, přistoupil k němu policista a zeptal se ho, "Čeho se vy mniši musíte vzdát?" Můj duchovní mistr odpověděl: "Utrpení!" Policista řekl, "No, to dává smysl." Protože ve městě jako je New York můžeme vidět všechny vrstvy společnosti. Máme dobrý přehled druhů smyslového požitku, které jsou dostupné, a jejich výsledků. Ale jelikož konečným výsledkem není štěstí, dobrovolně přijímáme v našem životě omezení. 
(Kadamba Kánana Svámí, 25. ledna 2018, Rádhadéš, Belgie, Šrímad Bhágavatam 8.12.23-24)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 9. dubna 2018

Vize duchovního světa

“Místa na osmdesáti čtyřech čtverečních mílích v oblasti Mathury jsou tak překrásně umístěna na březích řeky Jamuny, že každý, kdo tam přijde, se nebude chtít vrátit do tohoto hmotného světa." (Nektar oddanosti, kapitola 13., stránka 111) Je zajímavé, jak Šríla Prabhupáda použil slova: "...nebude se chtít vrátit do hmotného světa..." To ukazuje na to, že Prabhupáda je skutečně umístěn v duchovním světě, na rozdíl od nás, my nejsme v takové pozici dokonce ani když jsme přítomni ve svatých dhámech.
Například, kal baisakhi, což jsou divoké bouřky s hromy a blesky, které se v Indii vyskytují. Tyto bouřky jsou tak silné, že mohou úplně vyrvat velké stromy a déšť padá vodorovně místo svisle. Když se to dělo, Prabhupáda seděl ve svém pokoji s dveřmi otevřenými a vítr se proháněl jeho pokojem. Někteří oddaní přiběhli do jeho pokoje, aby zavřeli okna. Ale Prabhupáda jen řekl: "V Majápuru jsou tak úžasné vaikuntské vánky!" Takže to je to, co Prabhupáda viděl, a taková vize dhámu je to, o co usilujeme.
když byl Prbahupáda v Majápuru po festivalu Gaura Púrnima, byly tam nějaké bouřky
(Kadamba Kánana Svámí, 14.listopad 2017, Majápur, Indie, seminář z Nektaru oddanosti)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 5. dubna 2018

Inteligence a milost

V současné době žijeme ve věku, kde jsou všichni převzdělaní a mají diplom, který jim v životě nepřinese žádný prospěch. Ve skutečnosti je odvede pryč od Krišny. Začneme být pyšní a začneme si myslet: "Ach, mám  magisterský diplom, jsem pán!" V tomto bodě člověk nemůže svou víru vložit v nic jiného, jelikož jakožto akademik se snaží všechno rozkouskovat a začít zpochybňovat. Jaký je v tom prospěch, když se snažíme rozvinout víru v Krišnu?
Neměli bychom mít slepou víru, tam kde není žádná logika nebo argument. Ale v jednu chvíli musí takové zpochybňování skončit. Protože pomocí intelektu nemůžeme určit, zda je vědomí Krišny pravdivé nebo ne. Můžeme to nakrájet na kostičky, okořenit, filozofovat a analyzovat a snažit se pochopit celý ten balíček, který podporuje vědomí Krišny, ale Krišnu nemůžeme pochopit pomocí intelektu, můžeme Ho dosáhnout pomocí milosti, když je potěšen.
Krišna říká v Bhagavad-gítě 10.10 dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ. Krišna říká, že nám poskytuje inteligenci, díky níž k Němu můžeme dospět. Takže inteligence je rozhodně jedním z faktorů. Krišna také v Bhagavad-gítě 10.8 říká, že ten, kdo je skutečně inteligentní, Ho uctívá s láskou, jelikož chápe, že Krišna je zdrojem všeho hmotného a duchovního:
ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitātaḥ
Uctívání s láskou nemůže být dosaženo samotnou teoretickou inteligencí. Je nezbytné, abychom pochopili Krišnu jako Nejvyšší Osobnost Božství a naši pozici jako krsnera ‘nitya-dasa – věčné Krišnovy služebníky. Proto naše přirozené postavení věčných služebníků je ve službě. Štěstí dosáhneme jedině takovou službou, žádným jiným způsobem.

(Kadamba Kánana Svámí, 18. října 2017, Melbourne, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 4.3.17)Odkaz na přepis v angličtině je zde.