pátek 27. srpna 2010

Úžasné a mocné hnutí Pána Gaurangy

Jsme součástí úžasného hnutí, které je mocnější než si kdokoli dovede přestavit. Lidé nechápou sílu tohoto hnutí, nemají ani tušení. Dokonce ani my jsme dosud plně nezrealizovali, jak mocné je toto hnutí, kterého jsme součástí.
Někdy jsme trochu přemoženi a myslíme si, "ó, to je tak obtížné, duchovní život je tak těžký.Trvá to tak dlouho.. Ó kdy, ó kdy přijde ten den, kdy zmizí mé materiální touhy. Ó ten materiální život je tak těžký." Jeden oddaný řekl Šrílovi Prabhupádovi: "Šrílo Prabhupádo, duchovní život je tak obtížný." A Prabhupáda mu odpověděl: "Ano, duchovní život je obtížný, ale materiální život je NEMOŽNÝ."
Měli bychom mít vždy napaměti, že  i když zrovna zápasíme, jsme nepřetržitě sprchováni spoustou milosti. Někdy oddaní žádají,"Prabhu, prosím tě dej mi požehnání." Ale odpověď zní, "už se stalo." Protože všichni oddaní si navzájem žehnají neustále. Jenom pohlédnout na tvář někoho, kdo má namalovaný tilak, je požehnání. Když slunce svítí oknem do místnosti, můžeme vidět drobné částečky prachu vznášejícího se ve vzduchu, a když oddaný kráčí, vidíme spoustu prachu stoupat nahoru.

Jsme neustále koupání v prachu z nohou vaišnavů. Takže co víc chceme, už dostáváme tolik požehnání. Toto hnutí je nám takovým požehnáním, není zde žádná hranice. Šríla Prabhupáda obecně říkal, že naše hnutí není pro lenochy a blázny. A často opakoval, že toto není noclehárna, že nejsme hnutí pro jedení a spaní.. Jednou však Prabhupáda zmínil, že dokonce i když budete jen spát v brahmacarí ashramu, přesto děláte duchovní pokrok, protože když nic jiného, alespoň jste spali v chrámu. Tak mocné je tohle hnutí. O tom není pochyb. Každý moment je absolutním požehnáním. V každém okamžiku jsme sprchováni přívaly milosti Pána Gaurangy.
Proto bychom se měli tak či onak, ať děláme cokoli, prostě jen lepit na oddané. Jen zůstat součástí toho všeho.
Ať se stane cokoli, modleme se k Pánu Nrsimhadevovi: "Drahý Pane Nrsimhadevo, prosím ochraňuj mě, abych nikdy neopustil společnost oddaných. Ať mohu být vždycky v jejich těsné blízkosti, protože jejich milostí, i když tato cesta bude obtížná, ve společnosti oddaných se mohu změnit a má chuť ve zpívání Svatých Jmen poroste..

Německo - Nrsimha Ksetra - Nrsimha Caturdasi 1997

čtvrtek 26. srpna 2010

Být služebníkem - část první

Ve spisech Danteho je emblém materialistické osoby. Je tam král, který řekl: „Raději králem v pekle než služebníkem v nebi.“ To tak nějak shrnuje rozpoložení podmíněné duše. Být služebník, být služebník, stavět sami sebe na druhou kolej, nebrat žádné zásluhy, přijímat pokorné postavení, úplně se přizpůsobit touhám někoho dalšího, ignorovat naše vlastní touhy a soustředit se na touhy jiné osoby. Skutečně to chceme? Jsi si jistý? Je to zábavné? Inu, je, je to tak, tolika způsoby. Je řečeno, že oddaný by se měl stát podřadným služebníkem duchovního učitele a Krišny. Když jsme Krišnovými služebníky, zařizujeme věci pro Krišnovo pohodlí, tolik zařizování pro Jeho pohodlí. A vidíme, že tu jsou pěkné polštáře, pěkně vyšívané – jen podívat se na ně je potěšení – a zveme Krišnu, aby se posadil. Pěkný talíř a pěkné pokrmy a tolik pěkných zařízení pro Krišnovo potěšení. Všechno pro Krišnovo potěšení. Na začátku se mi to zdálo těžké. Například Džanmáštamí: Džanmáštamí pro mě byl jeden z nejtěžších dnů v roce, protože celý den držíme půst, to je jedna věc, ale kromě toho celodenního půstu jsme taky celý den vařili! To je teda věc! Celý den se postit je jedna věc, ale zároveň celý den vařit je mučení, myslel jsem si. No, celý den s jídlem zatímco držíme půst mi přišlo jako muka. Takže je těžké dát stranou naše touhy a pouze se soustředit na potěšení někoho jiného. To je pro nás těžké. Ale když vidíme povahu pána, kterému sloužíme, tak se to stává více a více zajímavým...

Přednáška v angličtině je zde. - formát mp3, velikost 46MB

pátek 20. srpna 2010

Druhý měsíc Čaturmásyi začíná na Balaráma Púrnimu!

V úterý 24. srpna 2010 začíná druhý měsíc Caturmasyi. [*počítáno dle Pratipat systému] Tento měsíc má jméno Bhadra a končí ve čtvrtek 23. září 2010.

Šríla Prabhupáda ve významu CC Madhya 4.169 říká: "... V měsíci Srava by se neměl jíst špenát, v měsíci Bhadra jogurt a v měsíci Asvina by se nemělo pít mléko. Během Kártiku by nikdo neměl jíst ryby nebo jiná nevegetariánská jídla, což znamená ryby a maso. Za nevegetariánské se také považují masura dál a urad dál. V těchto dvou dálech je obsaženo velké množství proteinu a potraviny bohaté na proteiny nejsou považovány za vegetariánské. Během čtyřměsíčního období Caturmasyi by se měl člověk zkrátka zříkat veškerého jídla určeného k uspokojování smyslů."
Zdroj výpočtu Védského kalendáře www.krishnadays.com

pondělí 2. srpna 2010

Co s hmotnými touhami?

Kdykoli máme hmotnou touhu – ó můj Bože, já mám hmotnou touhu, ach ne – já mám stovky hmotných tužeb, ó né, ale s tím musím něco udělat! Óch, moje hmotné touhy, óóó... Zapomeňte. Prostě nic nedělejte. Co uděláte? Nic. Mám pro vás analogii. Pokud nemůžete nedělat nic, tak vezměte své hmotné touhy, vezměte prázdnou krabici, do krabice dejte své hmotné touhy, zavažte jí, napište na ní velkým písmem MOJE HMOTNÉ TOUHY, tu krabici vezměte, položte jí na polici, nechte jí tam a dělejte nějakou službu pro Krišnu. A pak jednoho dne...čas ubíhá, čas ubíhá, a někdy se na tu svou krabici podíváte – á, moje hmotné touhy, jsou tam...a pak jednoho dne nemáte tolik služby, nejste tak zaneprázdnění, tak si pomyslíte – dneska si trochu pohraju se svými hmotnými touhami! Jdete k polici, krabici sundáte, podíváte se dovnitř...polovina hmotných tužeb zmizela!!!!! Kdo mi ukradl moje hmotné touhy?!? Kdo myslíte že vám ukradl vaše hmotné touhy...? Copak jste neslyšeli, že Krišna je zloděj? Nevíte to? Každý ví, že má ve zvyku krást. Takže Krišna krade tyhle hmotné touhy. Krade je. Ale my si děláme takové starosti – a co moje hmotné touhy, moje hmotné touhy, moje hmotné touhy... Dělejte trochu oddané služby a Krišna všechny tyhle hmotné touhy ukradne!
Ale co moje hmotné touhy, ale co moje hmotné touhy, ach, co s nimi? Polovina už je ukradena, polovina už je pryč! Udělejte ještě trochu víc služby a velice brzy zmizí všechny. Všechny zmizí... Tak jo, to je všechno pěkné, ale já jsem viděl oddané, kteří praktikovali dvacet let a stále mají hmotné touhy – tak co s tím? Viděli jsme i třicet let, a udělali hodně, spoustu služby...a přesto měli hmotné touhy! Tak já nevím, říkáš oddaná služba a všechno odchází opravdu rychle, ale v praktické realitě vidíme případy, kdy je to trochu jinak. Takže co s tím? Ano, je řečeno bahu džanma kare jadi šravana, kírtana tabu ta’ ná pája kršna-pade prema-dhana (ČČ Ádi líla 8.16) - že člověk může toto svaté jméno zpívat po mnoho a mnoho životů a přesto nezískat vytoužený úspěch tohoto zpívání. Může zpívat mnoho a mnoho životů a přesto neobdrží vytoužený úspěch tohoto zpívání...pokud se člověk stále dopouští přestupků proti svatému jménu. To je ten klíč. To je náš problém – ne naše hmotné touhy, ale náš problém je, že správně nezpíváme!

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát wma, velikost 10,1MB)