sobota 28. června 2014

Stále se honíme za nesmyslnými touhami

Kadamba Kánana Svámí, 16. dubna 2014, Durban JAR, ŠB 1.7.34

Musíme se naučit jednat podle dharmy. To je velice velký krok a velký závazek. Je to o našem závazku, o naší touze. Dá se to zvládnout, když po tom budeme toužit. Když budeme toužit změnit se. A je to díky nevědomosti, že po tom netoužíme. Je to díky nevědomosti, že se stále honíme za nesmyslnými touhami. Stále se honíme za materiálními touhami a uspokojováním smyslů. A proto musíme kultivovat transcendentální poznání.

A proto musíme hluboce číst. Každý musí číst. Někdy někdo přijde a řekne: Já jsem ale nikdy nečetl. Ale to nevadí, nyní čti! Vzpomeňme, jak Šrí Čaitanja Maháprabhu opěvoval toho bráhmanu, který byl negramotný a nedokázal číst. Ale když dostal od svého duchovního mistra pokyn, tak každý den věrně seděl s knihou, přestože nepřečetl ani písmeno a lidé se mu smáli. Ale Šrí Čaitanja Maháprabhu viděl, že pláče, a tak se ho zeptal proč pláče. A bráhmana odpověděl: Pláču, protože když vidím tuto kresbu Krišny, jako vozataje Ardžuny, svého oddaného, On Nejvyšší pán se stane vozatajem svého oddaného, a takhle slouží svému oddanému, to mě přivádí k pláči. A Pán Čaitanja na to odpověděl: Ty jsi ten největší expert na Bhagavad Gítu. A tak je zde tento princip. 

úterý 24. června 2014

Základní vlastností bráhmany je odpouštění

Kadamba Kánana Svámí, 16. dubna 2014, Durban JAR, ŠB 1.7.34

Každý má být hodnocen podle svých vlastností, a nikoliv podle svého zrození uvnitř  varna ášram. A právě tyto lakšana, vlastnosti nebyly u Ašvathámy přítomné, přestože se narodil v rodině Gautamy muniho, chyběly mu nejdůležitější vlastnosti bráhmany. Tou základní vlastností bráhmany je ksama, neboli odpouštění. To je začátek tolerance. Vnější tolerance nestačí. Když někdo bude tolerovat pouze vnějšně, ale uvnitř neodpustí, pak bude zevnitř spalován ohněm a hněvem. Takže odpuštění je základ tolerance bráhmany. Chápeme, že v té době byla dvápara juga. A dokonce i ve dvápara juze, se rozumělo, že ne každý bude kvalifikovaný. Ne každý, kdo se narodil v bráhmanské, či kšatrijské rodině bude následovat principy dharmy.

Uvnitř varna ášram vidíme dvě vyšší třídy a dvě nižší třídy. Ty vyšší třídy: bráhmanové a kšatrijové ti zejména žijí životem obětování se. Kdežto dvě nižší třídy inklinují k osobnímu požitku. Vaišjové pak zejména k osobnímu zisku. Ale i oni přijímají regulace a jsou dobročinní. Ale když přijde na otázku, zda následovat dharmu, či profit? Nejdříve si vyberou profit a poté až dharmu. Kdežto kšatrijové se pro dharmu obětují.

 Vidíme to mezi mnoha kšatriji, dokonce i mezi démony. Například Jarásandha, který byl připraven vše obětovat, když Krišna a Arjuna přišli přestrojeni za bráhmany a požádali ho o nějaký milodar. On viděl, že nejsou bráhmanové, že mají na svých ramenech znamení od luků, ale i tak byl připraven dát jim, co si budou přát, protože přišli jako bráhmanové. A tento duch je v kšatrijovi. Dej všechno. Kdykoliv. Ale vaišja bude přemýšlet: no jo, ale co můj profit?


Gautama muni byl velký a čistý bráhmana. A vidíme, že Gautama muni přijal žáka, který je znám jako Satyakama Jabala. Jednou tento hoch přišel k munimu a požádal ho o přijetí za studenta. A Gautama muni se ho zeptal: „Jsi bráhmana? Z jaké rodiny pocházíš?“ A on odpověděl: „Já nevím.“ „A kdo je tvůj otec?“ „No, já nevím.“ „Tak se zeptej své matky.“ Tak se zeptal a pak přišel zpět k munimu a tomu řekl: „Ani moje matka to neví.“ A na to Gautama muni odpověděl: „Ty jsi bráhmana. Nikdo jiný by v takové situaci neřekl pravdu.“pondělí 23. června 2014

Změna chlapce v muže

Kadamba Kánana Svámí, 27. dubna 2014, Rádhadéš, Belgie, CC Madhya 22.142

Vyřešte výzvy – neplačte. Neplačte kvůli tomu, co se stalo, prostě to udělejte lepší. Když je úplně všechno špatně, čelte té příležitosti. Když se všechno rozbije, začněte znovu a nyní to udělejte lepší.

Pochopte, že Krišna je stále zde. Bez Krišny by to nebylo možné. Mějte víru v Krišnu, že je zde a že skrze všechny tyto útrapy a výzvy, zde bude i nadále a na konci se s ním setkáte. On je zde! Nevidíme ho, ale jak budeme pro něj procházet všemi těmi obtížemi, a budeme to dělat správně, na konci se s ním zcela jistě setkáme.

Vzpomínám, co Pán řekl Náradovi Munimu, když byl ještě mladý. Na chvilku se mu ukázal, na krátký daršan, jen aby zmizel, po tom co mu sdělil, „V tomto životě mne již znovu neuvidíš. Ale pokračuj skrze všechny ty zkoušky a věz, že já jsem zde a na konci se společně setkáme!

Muž musí jednat na základě filozofie. Muž musí jednat na základě poznání, protože on by neměl být tak emocionální, aby někdy zapomněl přemýšlet. Má zůstat klidný a vnitřně vyrovnaný. Měl by se ponořit do poznání Bhágavatamu a pak se cílevědomě posunout v životě, říkajíc: „Budu žít podle transcendentálního poznání kdy vím, že každý krok mého života je obětován Krišnovi.“ Toto změní chlapce v muže.


Původní článek v angličtině zde.

neděle 22. června 2014

Třetí hvězdička

Člověk nikdy nemůže být spokojený sám se sebou! Nikdy si nemůže myslet: "Tak už to mám, první zasvěcení! Ano. Je to doma, druhé zasvěcení! Však víte: bráh-ma-na," a ležérně zapomenout vrátit zpátky bráhmanskou šňůru. "Ou, stále tam visí (na uchu)." (smích) A pak... sannyás!

Nějak se stalo, že jsem obdržel sannyás tady v Bhaktivedanta Manoru, přesně na tomhle místě. Řeknu vám pravdu - zločinci se vždy vrací na místo činu (smích). Takže jsme tu, zase jednou zpátky. Pamatuji si, jak jsem seděl u yajni a potil se. Nebylo to kvůli horku z ohně, ale kvůli horku z přijetí toho slibu!

Bylo mi 44 a říkal jsem si: "Jsi pořád tak troufalý! Vždycky se dostaneš do velkých problémů a tentokrát se ti to opravdu podařilo! (smích) Jsi si opravdu jistý, že tím chceš projít takhle? Bude to vypadat dost hloupě, když se teď zvedneš a odejdeš." Takže jsem si to tu odseděl a vzal si dandu, i když mi bušilo srdce, a tak jsem to měl; stalo se to.

Byl tu také televizní štáb, a pak se mě zeptali: "Cítíte teď nějaký rozdíl?" No, rozdíl jsem rozhodně cítil, a tak jsem jim řekl: "Je to jako když se někdo ožení. Jako když se ho zeptáte hned po obřadu, jestli cítí nějaký rozdíl. Ano, cítíte - nyní máte zodpovědnost."

Takže jak jednou máte tuhle dandu, tak máte zodpovědnost. Po třetím zasvěcení tři hvězdičky. Pak se časem stanete guruem a čtyři hvězdičky. A potom jste v pokušení chtít i pátou hvězdičku - já jsem Bůh! (smích)

Je to těžké, ale chápejte, že sannyás je pouhá příležitost. Dobrá příležitost být konečně vážný v duchovním životě. O tom to je.

Šrímad Bhágavatam 8.23.36, 9. března 2014, Bhaktivedanta Manor, Anglie

Původní text v angličtině zde.

pátek 20. června 2014

Když je člověk starý, musí dělat více, než když je mladý

Kadamba Kánana Svámí, 15. dubna 2014, Hanuman lekce

Nedávno jsem narazil na jeden citát a tam stálo: Když je člověk starý, musí dělat více, než mladý člověk. A ten citát se mi líbil. Protože to dává smysl. Nakonec nám dochází čas. Tohle je ta poslední šance skutečně něco udělat. A tak to musí začít být smysluplnější. Mladý člověk si může občas jen tak pohrávat. Ale starý člověk už na to nemá čas. Nyní se na to musí zaměřit a udělat to. Dříve než bude pozdě. To je starý člověk. A Prabhupáda toho udělal mnohem více než mladý člověk. Prabhupáda to udělal.

Jednou věcí, která je problémem ve stáří, je slabost. Problémem není ani tak slabost těla. Ta se dá překonat. Problémem ve stáří je slabost mysli. A proto jsem se modlil o sílu překonat tu slabost mysli, abych také mohl tančit a něco pro Pána udělat. To je významem: že ve stáří musíme zvýšit svou službu. Musíme pro Krišnu udělat něco skutečného, předtím, než odejdeme.

středa 18. června 2014

Jestliže si přeješ, abych tančil, tak ať tančím, ať tančím!

Kadamba Kánana Svámí, 15. dubna 2014, Hanuman lekce


Prabhupáda napsal báseň Markine Bhagavata Dharma. Báseň, kde napsal: Ó můj Pane, jsem jen kāṣṭhera puttali, dřevěná hračka. A nyní nācāo nācāo ámi āmāre nācāte, nyní mě nech tančit, nech mě tančit, nech mě tančit. A Prabhupádův tanec bylo samozřejmě to, že byl nástrojem v rukou Krišny. A pak další věc, která se stala, byla to, že ta loutka se najednou stala loutkářem. A Prabhupáda svými pohyby rozhýbal tolik dalších ve svých rukou. A to jen díky Jeho odevzdání se. Díky Jeho odhodlání, dokonce i osoby, které ani nevěděly o Krišnovi, přijmuly Krišnu jako nejvyššího Pána a daly mu svůj život. Díky tomu, že představil důkazy z písem. Díky logice. Díky obměkčení jejich srdcí pomocí prasádam a kírtanu. Takto Prabhupáda dobyl tolik lidí. 

pondělí 16. června 2014

Jak učinit mysl svým přítelem?

Kadamba Kánana Svámí, 15. dubna 2014, Hanuman lekce

Otázka:
"Jak nejlépe učinit mysl naším nejlepším přítelem?"

Maharája:

Je to Krišna, kdo to udělá. My to sami nezvládneme. My z naší mysli nedokážeme udělat svého nejlepšího přítele. Je to Krišna, který dokáže převzít kontrolu nad naší myslí, a pak je naše mysl pod kontrolou Krišny, pak je Krišnou přitahována a stane se jeho přítelem. My to sami to nezvládneme. Ale Krišna to dokáže, převzít naši mysl. Protože jinak jednáme s naší myslí, která není nikdy naším přítelem a tak nemůžeme naší mysli věřit. Kdo je našim nepřítelem? Prabhupáda říkal, že jsme ve válce s Májou. Ale ona je také v naší mysli? Mája není jen venku, Mája je i uvnitř. 

čtvrtek 12. června 2014

Musíme číst

Kadamba Kánana Svámí, 15. dubna 2014, Hanuman lekce

Musíme se absorbovat do služby i naší inteligencí. A to je důvodem, proč musíme číst. Musíme absorbovat naši inteligenci a číst šástru. Protože jinak o čem bude naše inteligence přemýšlet? Bude vymýšlet nápady, jak se mít pohodlněji. Budeme si myslet, tyto plastové židle nejsou moc pohodlné. "Seženu si na ně nějaký polštářek, aby byly pohodlnější." A takhle budeme stále jen myslet jak zlepšit své životní podmínky. A to nemá žádný konec. A není to vůbec prospěšné. Musíme přemýšlet, jak zlepšit podmínky pro Pána. Jak to jen pro Něj udělat lepší. Jak zlepšit Jeho uctívání. Co jen Mu můžeme nabídnout.

úterý 10. června 2014

Musíme jít hlouběji do oddané služby

Kadamba Kánana Svámí, 15. dubna 2014, Hanuman lekce

Vnějšně zde můžeme být po mnoho let v chrámu, ale kdo může vidět, co se odehrává v naší mysli? Mysl není naším přítelem. Mysl je našim nepřítelem. Mysl je nádrží smyslů a smysly jsou přitahovány Májou. A mysl může přijít s tolika myšlenkami na Máju, protože nejsme ponořeni ve službě jako Hanumán. Hanumán byl ve službě hluboce ponořen. To je ta věc. Takže více služby. Vidíme, jak oddaní Pána Čaitanji zpívali Hare Krišna dokonce i při jídle mezi jednotlivými sousty. A to už je opravdu vážné zpívání. 

pátek 6. června 2014

Květnové vlny extáze s Kadamba Kánana Mahárájem


V úterý 20. května 2014 odpoledne maháráj přijel ze slovenské Modré u Bratislavy do moravské vesničky Nové Sady neboli Nového Nandagrámu, kde žije početná komunita oddaných (aktuálně osm rodin). Proběhl zde program před Božstvy Jagannátha, Baladéva a Subhadry a yajna přijímání prvního obilí a vybírání předmětů malého Daujího – syna Gauravání deví dásí a Parama Karuny prabhu.

Na ostří nože

Kadamba Kánana Svámí, 8. dubna 2014, Cape Town, JAR, Rama Navami lekce k zasvěcení

Jsou zde zlaté hřeby oddané služby, kdy děláme nějaké výjimečné věci, či těžké věci v naší oddané službě. Jel jsem do pouště v Rajastanu nakoupit náklaďáky mramoru pro chrám. Byl to ten nejteplejší den v mém životě, 59°C. To bylo už trošku teplo. Nakládat náklaďáky plné kamene. Vše se vařilo. Takové věci zde byly. Takže je třeba ve službě udělat oběť.

Když máme pouze pohodlné místo v Krišna vědomí a neprocházíme ve službě výzvami, pak se začneme cítit vyschle. Tak jako: „No, já nevím. Je to těžké. No, snažím se být oddaným. Ale je to tak těžké.“ A proto musíme cítit, že jsme na ostří nože /na hraně/ ve službě, v praktikování. Pak je zde život. Poté cítíme, že tančíme, že jsme součástí toho tančícího hnutí na povrchu země. Tančíme jako Krišnovy loutky v Jeho rukou.

pondělí 2. června 2014

Cesta do hmotného světa

Krišna je tak laskavý, že když se od Něj živá bytost odvrátí, říká: "Dobrá, ale nenechám tě jít samotného!"

Jeden náš bhakta začal svou divadelní hřu o Perníkové chaloupce tím, že je duchovní duše toužící jít do hmotného světa. Byl tam Krišna a říkal: "Ne, ne, nechoď!"

Ale jíva prohlašovala: "To je v pohodě, já tam nezůstanu, jen se tam mrknu, jen to okouknu a hned budu zpátky!"

Krišna znovu pravil: "Ne, ne, nechoď!"

"Ále, to je v pořádku."

Nakonec tedy Krišna řekl: "Dobrá, opravdu chceš jít?"

"Ano! Opravdu! Rozhodně!"

Krišna: "Dobře. Tak si vezmi tohle!"

A přinesl pokrývku z průhledného plastu, která v sobě měla díru, a představovala jemnohmotné tělo.

"Sakryš, co to je?!"

Krišna: "No ano, tohle musíš nosit."