čtvrtek 29. května 2014

Osobní služba

Osobní služba je velmi cenná. V sedmém zpěvu je popsána pozice duchovního učitele. Je zde zmíněno, že se člověk musí stát podřadným služebníkem duchovního mistra, vykonávat osobní službu a zajistit, aby byly zaopatřeny všechny jeho osobní potřeby. A proč to je takové... Protože je to obtížné! Během osobní služby je zapotřebí tolik věcí. A musí to být velmi individuální, protože každá osoba je specifická.

Člověk sám může být osobou, která má ráda čerstvý vzduch, ale má sloužit někomu, kdo to rád nemá, kdo je jiný a může mít rád všechna okna zavřená. Takže ta osoba se postupně musí vzdát svých vlastních představ o sloužení a nesloužit podle svých vlastních měřítek o tom, co je nejlepší. Člověk se musí postupně učit, jaké jsou standardy, které jsou nejlepší pro osobu, které slouží. To je dost velké přizpůsobení a člověk se musí rozvíjet v rámci tohoto přizpůsobení.

Je uvedeno, že tento prvek osobní služby je cenný. Pečovat o osobní komfort a podobné věci je dobré a fajn, ale kolik osobního pohodlí může člověk strávit. Někdy je těžké být terčem takového množství služby. Občas je součástí služby také přestat sloužit; to by byla dobrá služba, protože všechna ta služba už může být trochu moc. Takže to je tady také! Člověk musí vědět, kdy sloužit a kdy ne.

Avšak ještě důležitější než osobní služba je, když člověk začne dělat práci duchovního učitele... To je duchovnímu učiteli nejdražší. A touto prací je šířit tak či onak vědomí Krišny různými způsoby všem podmíněným duším v tomto světě. To je nejvíce potřeba a nejvíce žádoucí. Kdokoliv, kdo se ujme této práce, je priyah-krttamah (Bhagavad-gita 18.69), nejdražší, jak Krišna říká, protože to je Krišnova práce. Toto je v konečném smyslu tou opravdovou službou.

Šrímad Bhágavatam 9.5.1, 31. března 2014, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

úterý 27. května 2014

Vezměte to tak, jak to přijde

Kadamba Kánana Svámí, 2010, Melbourne, Austrálie

Přemýšlel jsem o býkovi Dharma. Když měl od Kaliho zlámané nohy. Kali stále vedle něj s holí v ruce. Maharáj Pariksit se tam najednou objevil a řekl, „Kdo ti to udělal??“ A býk odpověděl, „To je těžké říci. Je těžké říci, kdo mi to udělal. Může to být karma. Může to být také vůle prozřetelnosti.“

A tak jsem o tom také takto přemýšlel. Mohu se podívat na příčiny a konečnou příčinou je Krišna. Nějakým způsobem mi toto Krišna poslal. Snažím se být oddaným a Krišna mi toto poslal pro moje očištění, pro můj vlastní růst a takto to musím přijmout. Musím to tak vzít. Je to Krišnova milost a musím se z toho poučit.


Původní článek v angličtině zde.

pátek 23. května 2014

Vize nás samotných

Kadamba Kánana Svámí, 30. března 2014, Cape Town, JAR, Nedělní lekce

Toto je esence Bhagavad-Gíty – že nás může pozdvihnout nad naše očekávání, mnohem výše, než jsme kdy očekávali, že se dostaneme. A tom je také duchovní život.

To je důvodem, proč potřebujeme duchovního mistra. Duchovní mistr je taková osoba, která má vizi nás samotných mnohem větší než máme my sami. To duchovní učitel dělá. Podívá se na nás a myslí si: „Ty můžeš být něčím mnohem větším, než si myslíš že můžeš být!“ Takže ano, on nám dává vizi nás samotných.


Původní článek v angličtině zde.

středa 21. května 2014

Pravá krása

Kadamba Kánana Svámí, 3. dubna 2014, Cape Town, JAR, večerní lekce

Nejvyšší Pán je nekonečně krásný. Ale nikoliv ten druh umělé vnější krásy, který je kosmetický. Ale krása, která se také zrcadlí v Jeho vznešené povaze. Takže máme co do činění s pravou krásou. Krása je zajímavá věc, protože krása naznačuje, že někdo je velice vznešený. Pokud vidíte krásnou osobu, pak si pomyslíte, že ta osoba je velice vznešená a noblesní. Ale v tomto světě tomu tak vždy není. Ale na duchovní úrovni ano, to je Krišna!


Původní článek v angličtině zde.

pondělí 19. května 2014

Nrsimhadev: Zosobnění milosrdnosti

Kadamba Kánana Svámí, 20. prosince 2010, Cape Town, JAR

Pán Nrsimhadev je zosobněním milosrdnosti. To je zejména podoba Pánovy milosrdnosti, protože proč se tak rozzuřil? Díky své hluboké náklonnosti vůči Prahládovi. Díky své hluboké náklonnosti ke svému oddanému. Takže ve skutečnosti ta vnější věc je jeho hněv, ale skutečností je jeho hluboká láska ke Svému oddanému. Pro mě je toto velice důležitý bod v mém vztahu s Pánem Nrsimhadévem, že on přišel díky své milosrdnosti, protože pak můžeme jít až za strach nahánějící drápy a zuby, které jsou jako blesky!


Původní článek v angličtině zde.

sobota 17. května 2014

Nejlepší z nejlepšího

Kadamba Kánana Svámí, 29. dubna 2014 Rádhadéš, Belgie, ŠB 6.4.49-50

Vidíme, jaký měl Šríla Prabhupáda pozitivní náhled. Viděl, jak moc je pěkné, že jsou zde oddaní, kteří zpívají. Jak úžasné je, že jsou zde Božstva. Jak moc je pěkný duchovní život. Prabhupáda se zeptal, „Co je lepší? Kdo má lepší život než oddaní?“. Řekl, „Oddaní mají to nejlepší ze všeho.“ Žijí v těch nejlepších místech. Je to pravda. Kdo žije na zámku?

Však vy to víte. „Kde žijete?“

Ó, já bydlím na zámku“ (smích) „No a máme tu mramorové podlahy, které jsou i vyhřívané!“

Dobře, a kdo si jí jako my? Tolik rozmanitých chodů, to jinde nenajdete. Takže Prabhupáda řekl, že máme to nejlepší ze všeho. Nejlepší místo k bydlení, opravdu nejlepší jídlo, nejlepší oblečení. Když jsme u oblečení, podívejte se na ty lemy (ukazujíce na dhoti oddaného), všude zdobné dekorace. Nejlepší! Nejlepší oblečení… nejlepší jídlo! Prabhupáda řekl nejlepší všechno.

A Prabhupáda řekl, pokud se chcete oženit, pokud se muž chce oženit, z mužské perspektivy, pak dostane tu nejlepší manželku, nejlepší! Protože dostáváme to nejlepší! (smích) Protože ony mají dobré vlastnosti. Protože yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā (ŠB 5.18.12). Skrze oddanou službu vyvineme dobré vlastnosti. Tak Prabhupáda řekl, že hmotné štěstí leží u našich nohou, přímo u našich nohou.


Původní článek v angličtině zde.

středa 7. května 2014

Kings Day 2014


Kings day, 26. dubna 2014

Po špatných předpovědích počasí (70% možnost deště a zimy) zářilo v Amsterdamu slunce dokonce ještě před příjezdem autobusů k chrámu. Slunce na blankytně modrém nebi osvětlovalo tento nastávající velký den. A počasí zůstalo milostí Karuna Nitái Čandra a Rádhá Londoníšvarí perfektní po celý den.

S dvanácti oddanými z Londýna jsme získali to nejlepší z obou světů - skvělý zvuk zajistila super rikša Parašuráma prabhu a jeho podporujícího týmu; rikšu, která nás doprovázela na celém mega harinámu, zdobili Gaura Nitái; a v neposlední řadě nás také významně podpořil Amsterdamský ISKCON chrám. Poskytli nám vybavení, zorganizovali a uvařili prasádam k obědu (těstoviny, chipsy a halvu) a připravili stany na naší zastávce a zajistili v nich obsluhující oddané. Tyto stany osobně přivezl a postavil Rick Haverbus z Rádhádéše. Díky vám všem!!!

Původní text v angličtině zde.

neděle 4. května 2014

Dnešní člověk nezná hřích

V devatenácté kapitole Čaitanya Čaritámrity, Madhya-líle, kde se schyluje k tomu, že Čaitanya Maháprabhu dá pokyny Rúpovi Goswámímu, je popsáno, že z mnoha a mnoha živých bytostí ve vesmíru jich má jen velmi málo lidskou podobu. A z těch, které mají lidskou podobu, jich jen velice málo následuje védskou kulturu. A většina těch, které následují védskou kulturu, o tom jen mluví, aniž by to skutečně dělala. To je situace, ve které se dnes nacházíme – ve více než 90% se jedná pouze o plané řeči.


Nějaký rychlý rituál, něco vnějšího, ale kde je podstata, kde je ryzost? Kde to je? Bráhmani nosí bráhmanskou šňůru, ale kde jsou bráhmanské vlastnosti? Kde jsou samskáry, kde jsou všechny standardy, které mají být následovány?

pátek 2. května 2014

Vyasa-puja 2014

Příjezd a ČČ večer - 24. dubna 2014

Středa a čtvrtek byly dny příjezdu pro všechny oddané, kteří dorazili na festival. K oslavě se přidalo téměř 180 přátel a žáků Kadamby Kánany Swámího a zaplnilo v Rádhádéši dům pro hosty i ášramy. Bylo to úžasné moře oddanosti a všichni jsme měli možnost potkat zde své přátele.

Nejsme toto tělo

Kadamba Kánana Svámí, 15. března 2014, Melbourne, Austrálie, ŠB 2.7.47

Když se Krišna zjeví v hmotném světě, zjeví se ve své původní podobě, nikoliv v dočasné podobě, která je přijímána z hmotné přírody. Jako ty těla, která máme my. Tyto těla s námi nemají nic do činění. Tyto těla jsou jednoduše stvořeny z hmotných elementů a my jsme od nich odděleni. Proto s námi nemají nic společného. Jenom dočasně jsme spolu s těmito atomy, molekulami ale nezůstaneme s nimi natrvalo, jsme s nimi jen krátce. Tak proč jen si myslíme, že máme větší vztah s těmito molekulami a atomy v našem těle, než s molekulami a atomy tohoto sedátka? (ukazujíce na vjásasan) Sedím na tomto sedátku a jsem s ním velice důvěrně spojen, s těmito molekulami, velice pěknými molekulami, měkkými. Oceňuji je, na chvilku, ale na jak dlouho? Brzy je opustím. Takže jaký máme skutečný vztah?

A stejně tak s molekulami v tomto těle, jak dlouho budeme jen spolu? Pouze krátce. Takže co mají se mnou společného? Nic! To nejsem já. Je to stroj a já jsem uvnitř něj. Jako když jede autem. Někteří lidé říkají, pokud je nabouráte: „Ty jsi mě naboural!“ Ne, trefil jsem tvé auto, nikoliv tebe. A tělo je vůz a vy jste uvnitř toho vozu. Takto rozumíme tomu, že nejsme toto tělo.

Původní článek v angličtině je zde.