sobota 30. března 2013

Kvalitní zpívání


Kadamba Kánana Svámí, 13. března 2013, Majápur, Indie, ŠB 4.30.17

Včera večer jsem přemýšlel o tom, jak jsem zde seděl v kírtanu a bylo to tak transcendentální. Byl jsem první a začal jsem rágou a změnilo se to v rock – to je díky šedesátým a sedmdesátým létům. Co nadělám! Ale poté Sačínandana Maharáj započal v jeho zbožném a nadšeném stylu. On je inspirací této kírtan mély a já jsem hleděl na Panča tattvu, na jejich úžasnou záři, na ten neobyčejně krásný zlatý daršan a přemýšlel jsem, že je to celé Gaurangův plán!

On inspiruje Sačínandanu Svámího, který je tak hluboký, který má takovou sílu, který jde hluboko do duchovního života. Je na hluboký bhajan, hluboké uctívání. Je to on, kdo nám dala japa retreaty, Govardhan retreaty a dal nám i kírtan mélu. On, kdo nám říká, „Mí drazí oddaní, nyní vám řeknu něco velice důležitého.“ (smích a aplaus jak Maharáj imituje Sačínandanu Svámího)

A v základu co tím vším chce říct je „kvalita“. Pokud to zredukujete na jediné slovo – kvalita! Kvalitní zpívání, kvalitní rozjímání. Nikoliv jen automatický pilot. Nikoliv pouze být tam a plout spolu s ostatními. Ne! Pracovat na tom, tvrdě na tom pracovat. Snažit se získat milost svatého jména. Zpívat koncentrovaný, upevnit mysl a tak dále. To je to, co neustále káže, různými způsoby, ale to je třeba.

Původní článek v angličtině zde.

pátek 29. března 2013

Jedna absolutní pravda!


Kadamba Kánana Svámí, leden 2013, Amsterdam, Holandsko, ŠB 4.31.3

Jedna nedělitelná absolutní pravda, je známá ve třech aspektech, jako Brahman, Paramátma, nebo jako Bhagaván. Ale všechny části jsou stejná pravda a tak to chápeme. Proto, když vidíme uctívat výhradně Brahman, pak si uvědomujeme, že jde pouze o částečné pochopení, neúplné! Musí tam být také Bhagaván. Vztah s Brahmanem může nabídnout brahmánandu, což v základu znamená osvobození od hmotného utrpení. Mukti, neboli osvobození, které je samozřejmě žádoucí. Protože, kdo by chtěl hmotně trpět? 

středa 27. března 2013

Meditace o Pánu Čaitanjovi


Převzato z různých lekcí od Kadamba Kánana Svámího

Zlatý věk
„Hnutí Pána Čaitanji je hnutí spontánnosti. Není to hnutí oddané služby podle pravidel a regulací. Samozřejmě že jsou v hnutí Pána Čaitanjji pravidla a regulace součástí procesu, ale měli bychom se dostat za ně, až na úroveň spontánnosti, to je doporučeno. Proto očekáváme jednu třídu lidí, Hari bhakta, ve které bude převládat spontánní oddaná služba, díky přirozené přitažlivosti ke Krišnovi.“

„Pána Čaitanja přišel zejména proto, aby učil, jak být ovlivněn spontánní láskou. Je to Krišna préma. Proto si myslím, že uvidíme lidi úplně absorbované. Kírtan bude všude, v každém domě. Ďábelské oko zmizí a místo světla z televize na stěnách každého obýváku tam bude v domě kírtan.“ Melbern, Březen 2011

„Neposloucháme jen Čaitanja Čaritámritu, nečteme jen Čaitanja Čaritámritu, my žijeme Čaitanja Čaritámritu. Právě nyní, teď! Zábavy Pána Čaitanji ještě neskončily. Ještě jich není konec! Zlatý věk právě začíná. Zázrak se právě začíná dít a my jsme v něm!“ Vrindávan, únor 2013

Nic než Krišna
„Když se Šrí Čaitanja maháprabhu vrátil po svém zasvěcení z Gáji , stal se oddaným. Je řečeno, že když se Pán poprvé zastavil na cestě, zpíval Gayatrí mantru. A jak zpíval Gayatrí mantru, měl darshan Gopála a poté Gopál zmizel. A to byl velký šok. A od této chvíle byl přemožen odloučením. A když se vrátil zpět, mohl myslet už jen na Krišnu. Vzpomínáme, jak učil své žáky sanskrtskou gramatiku a vysvětloval jak každé slovo, každé písmeno znamená Krišna. Nic než Krišna." Rádhadéš, Duben 2010

Původní článek i s dalšími citáty v angličtině zde.

úterý 26. března 2013

Dostihnout


Obtížná situace mi zabránila pravidelným aktualizacím na blogu. Nejenže jsem tři týdny neinformoval o Maharájově cestování, ale také jsem tři týdny nemohl poslat darshany Giriráje Góvindy. Nicméně se už věci změnili. Na konci článku najdete odkaz na slide-show fotografií vykreslující Maharájovy cesty z Vrindávanu do Majápuru a poté do Jižní Afriky.

Maharája zakončil svůj pobyt ve Vrindávanu lekcí z Bhagavad-gíty v Prabhupádově domě. Na cestě do Majápuru se zastavil v chrámu v Dillí, aby získal daršan překrásných Šrí Šrí Rádha Parthasarathi a také aby dal večerní lekci v Hindi. 

neděle 24. března 2013

Postavit se za Krišnu


Kadamba Kánana Svámí, 3. února 2013, Lužce, ŠB 4.19.4

Chtěli bychom být počítáni mezi světce. To znamená, že musíme mít kuráž postavit se za Krišnu a nemyslet si jen, „Co asi řeknou sousedé?“.

Ať si říkají, co chtějí, my budeme opěvovat Krišnu! Ať si nás kritizují, my budeme oslavovat Krišnu! Ať nás celý svět zatratí, my budeme opěvovat Krišnu! Ať nás celý svět vyhlásí nezákonnými, my budeme stále oslavovat Krišnu!

Známe mnoho příběhů o oddaných z raných dnů v Rusku, Sovětském svazu; tito oddaní byli zavírání do vězení, pracovních táborů a blázinců. A když byli ve vězení, se lžící na topení v morseovce pomalu vyťukávali, „Hare Krsna, Hare Krsna.“

V morseovce to chvilku zabere! Potom se další lidé přes to topení ptali zpět. Muselo to trvat dlouho, ale zpívání svatého jména se šířilo i ve vězení. Prabhupáda řekl, „Toto hnutí nemůže být zastaveno. Je příliš pozdě, nemůže být zastaveno. Jako nemoc, která se rozšíří příliš daleko a už se s tím nedá nic dělat. Je příliš pozdě, už nemůže být zastaveno.“

Protože vasudeva-katha-rucih (ŠB 1.2.16). To je tím klíčem! Protože ta chuť opěvování Krišny, jak byste se jí jen mohli vzdát?!

Původní článek v angličtině zde.

sobota 23. března 2013

Naplnění srdce!


Kadamba Kánana Svámí, 3. února 2013, Lužce, ŠB 4.19.4

Šríly Prabhupády se ptali, „Co vzejde z toho zpívání… více zpívání!“

Zpíváním je dosaženo všeho. Nezpíváme s myšlenkou nějaké odměny. Dělám všechno to zpívání a zpívání, takové odříkání, ale na konci za to budu odměněn.

Ne, zpívání samo o sobě je odměnou. Opěvování Krišny je samo o sobě odměnou, protože jakmile začneme zpívat jméno Krišny, vzpomínáme na Krišnu, a když vzpomínáme na Krišnu, potom budeme postupně přemoženi úžasem, protože Krišnovy vlastnosti jsou ve skutečnosti úžasné! Ale vezme nám to chvilku, než to zaregistrujeme. 

pátek 22. března 2013

Ty jsi porozumněl!


Kadamba Kánana Svámí, 10. února 2013, Simháčalam, Německo, ŠB 9.1.34

Gopí neustále opěvují krišnu. To je jejich práce. To ony dělají – jednoduše opěvují Krišnu a dělají přípravy pro potěšení Krišnových smyslů. On je Hršíkéša (Pán smyslů), a tak jsou ony neustále zaměstnány v těšení Krišnových smyslů.

A sankírtanové hnutí od tohoto není odlišné. Když Rameshwar započal vydávat sankírtanový bulletin, napsal v jednom vydání, že sankírtanoví oddaní jsou jako ti oddaní, kteří raději než aby se setkali s Krišnou sami, snaží se spojit s Krišnou ostatní (Gopí). Když si to přečetl Prabhupáda, řekl: „Ó, ty jsi porozuměl. Ty jsi porozuměl!“

Takže ano, ve stejném duchu. Stejný duch nikoliv pouze osobně oslavovat Krišnu, ale zvyšovat opěvování Krišny a zařídit, aby každý Krišnu opěvoval. To je sankírtanové hnutí! To je ta činnost duchovní světa a to je oceán transcendentální lásky, který nyní zaplavuje hmotný svět, ale který přetéká v duchovním světě!

Původní článek v angličtině zde.

čtvrtek 21. března 2013

Vždy druhá šance

Kadamba Kánana Svámí, 3. února 2013, Lužce, SB 4.19.4

Byl jeden oddaný, který se na čas vzdal duchovních standardů a já jsem přemýšlel co takové osobě říci, aniž bych mu říkal, že musí zpívat Hare Krišna. Samozřejmě to totiž dopadlo na hluché uši. Jeho odpověď byla, že nemá chuť a tak nemůže. A tak jsem celé dny přemýšlel a nakonec jsem řekl, „Podívej, ve tvém životě jsou už jen dvě možnosti. Být buď šťastným oddaným, nebo být nešťastným oddaným. Dokonce, i když nezpíváš, jsi stále oddaný. Ale když nezpíváš, budeš nešťastný oddaný. Takže je lepší zpívat a pak budeš šťastný oddaný.“ A nechal jsem ho s tím aby o tom mohl přemýšlet.

středa 20. března 2013

Prvek Krišny je vždy větší


Kadamba Kánana Svámí, 19. února 2013, Londýn, Anglie, ŠB 8.5.13

Dokonce, i když děláte věci v tu nejnepříznivější dobu, pokud zpíváte Hare Krišna, vše se stane příznivým! Šríla Prabhupáda se nalodil na Jaladutu, aby odjel na Západ v pátek 13, což je považováno za nešťastný den. Ale to neznamená, že musíme vše dělat v pátek 13, že bychom měli vyhledávat nepříznivou dobu.

Můžeme přivést nějaké prvky, které vytvoří hmotnou příznivost, protože musíme dělat nějaké hmotné věci – musíme stavět domy, nemůžeme se tomu vyhnout – můžeme také použít vastu, pokud můžeme. Můžeme také sít semena podle příznivého astrologického času, abychom získali dobrou úrodu, proč ne? Ale v konečném smyslu víme, že prvek Krišny je vždy větší a může opravit jakoukoliv nepříznivost, takže my vkládáme svou víru v Krišnu.

Původní článek v angličtině zde.

úterý 19. března 2013

Ty tři slova


Kadamba Kánana Svámí, 18. února 2013, Leicester, Anglie, zasvěcovací lekce – BG 4.37

Vztah mezi guruem a žákem není jen vztahem mezi pánem a služebníkem, protože mezi nimi je také pevné přátelství. Je důležité chápat, že je mým přítelem a dobrodincem, a děláme to společně. Pracujeme na tom spolu!

Takhle to je. Musíme pokračovat v duchovním životě společně s duchovním učitelem a svěřovat se duchovnímu učiteli. Jsou lidé, kterých se zeptáte, „Jak se ti daří?“

„Výborně, výborně, všechno je skvělé!“

A o měsíc později zmizí z mapy, víte!

Musí tam být přátelství! Byl jeden žák Šríly Prabhupády z velice raných dnů, kolem roku 1966. Byl jedním z prvních žáků Šríly Prabhupády, když přijel do New Yorku. A v průběhu let nebyl vždy příliš striktní v následování všeho.

Před několika lety byl ve Vrindávanu. Byla právě oslava dne odchodu Šríly Prabhupády a on stál na pódiu v modrých jeansech, černém tričku a tigrované vestě. Měl punkový účes a řekl, „Vím, že někteří by mě zde raději neviděli, ale já neodejdu. Nikam nepůjdu. A důvodem, proč nikam nepůjdu, jsou ty tři slova, které mi Prabhupáda napsal. Díky těmto třem slovům, já nikdy neodejdu.“

A ty tři slova jsou tvůj věčný dobrodinec!

A stejným způsobem, je duchovní učitel naším věčným dobrodincem. To znamená, že není nic, co bychom mohli udělat, abychom ten vztah zkazili.

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 18. března 2013

Evoluce vs Bhagavad-Gíta


Kadamba Kánana Svámí, 30. června 2012, Cape Town, Jižní Afrika

Je to velice složitý svět a někteří lidé si myslí že svět vznikl náhodou. Charles Darwin si to myslel. Charles Darwin si myslel, že život se vyvinul z velice jednoduchých podob, do podob velice složitých. Myslel si, že nejdříve byly jednobuněčné organismy, což byly jednoduché formy a ty se později vyvinuly ve složité formy.

Darwin si myslel, že buňka je v základu jádro obklopené protoplazmou, takovou rosolovitou látkou. Nyní víme, že buňka je velice složitá struktura. Nyní víme, že v buňce jsou kanály pro distribuci různých energií a ty jsou velice složité. Je řečeno, že ty distribuční kanály uvnitř buňky jsou složitější než celé město.

Takže opravdu není pravdou, že se život vyvinul z velice jednoduchých podob do složitějších podob. Dokonce i jednoduché podoby jsou složité. Takže odkud vzešel celý tento svět? Tato otázka provázela člověka po staletí. Písma jako Bhagavad-Gíta říkají, „Má božský původ.“

Původní článek v angličtině naleznete zde.

neděle 17. března 2013

Naše záchranná milost


Kadamba Kánana Svámí, 19. února 2013, Velká Británie, Londýn, SB 8.5.13

Jak je popsáno, iluzorní energie, mája, je velice silná. Tak silná, že zmate každého. To je zajímavé, protože jsou popsány tři energie Nejvyšší Osobnosti Božství, jmenovitě: antaranga-šakti -> vnitřní energie, která je manifestovaná v duchovním světě; tatastha-šakti -> živé bytosti, které jsou okrajovou energií; a bahiranga-šakti -> vnější energie.

Takže tato vnější energie, mája, přestože je povahou nižší, nižšího řádu než jsou živé bytosti, je silnější než živé bytosti. Jak je to možné? 

sobota 16. března 2013

Zpátky domů, zpátky do Vrindávanu


Z Londýna, Kadamba Kánana Maharája odletěl přes Amsterdam do Indie. Dorazil na letiště v Dilí v pátek ráno 22. února. Po pár hodinách odpočinku v chrámu v Dilí, pak odcestoval do Krišna Balarám Chrámu ve Vrindávanu, který je přibližně 150km daleko.

Maharáj znovu nastolil pomalejší program, s pouze jednou účastí na 24. hodinovém kírtanu. Jeho první zapojení bylo na Nityananda Trayodáší, oslavovaný den zjevení Pána Nityánandy. Sdílel ranní lekci s Devámritou Maharájem, vylíčil plnobarevnou verzi příběhu o osvobození dvou hříšníků Jagáie a Madháie. Okořenil vyprávění detaily z Caitanya Bhagavaty, a tak dostal tento velice známý příběh novou příchuť. Později, téhož dne byl obřadní mahá-abhišek pro utsava (festivalová) božstva Gaura Nitai. Poté chrámový prezident, Panchagauda Prabhu vyzdvihl náladu se zapáleným kírtanem, a Maharáj vedl plnou parou další kírtan pro potěšení obou Pánů.

Později, během jeho návštěvy, dal Maharáj třídenní seminář na Čaitanja Čaritámritu, speciálně zaměřený na „Čaitanjův strom“, popisy hnutí Čaitanji Maháprabhuova hnutí, jak se zjevilo v tomto světě přibližně před pěti sty lety.

Druhého března oslavoval vaišnavský svět zjevení Bhaktisiddhánty Gosvámího Maharáje. Kadamba Kánana Maharáj představil ranní lekci na oslavu Bhaktisiddhánty v Hindi. Později téhož dne oslovil mladé a nadšené studenty v Gurukule. Vyprávěl mnoho příběhů a čistě poukázal na výjimečnost a úžasný charakter Jeho Božské Milosti.

Maharáj bude dále cestovat do Majápuru, aby se zúčastnil Kírtan-mély.

Fotografie jsou zde.
Původní článek v angličtině od Jananivase prabhu ze 4. března 2013, spolu s lekcemi je zde.

Buď inteligentní!


Kadamba Kánana Svámí, 14. února 2013, Německo, Simháčalam, SB 9.2.4

Definice inteligence, která je zde použita, je definicí Védských písem. Což znamená, že osoba jedná v souladu s Absolutní Pravdou, tak jak je řečeno, dadami buddhi-yogam tam (BG 10.10), že Krišna dává inteligenci. Není to tak, že by se jeden narodil s určitou inteligencí a tím je to hotovo; máš určité IQ (inteligenční qocient) a to je pevně dáno. Nikoliv, definice inteligence je taková, že osoba rozumí tomu, co je její povinnost – porozumění že povinností je vrátit se ke Krišnovi, dharmam tu sakshad bhagavat-pranitam (SB 6.3.19). Tímto způsobem je dán standard a inteligentní osoba bude vždy jednat podle této povinnosti.

Původní článek v angličtině zde.

pátek 15. března 2013

Výjimečná osobnost


Kadamba Kánana Svámí, 19. února 2013, Velká Británie, Londýn, SB 8.5.13

Když hovoříme o posloupnosti žáků, je zde taková idea – možná trochu příliš zjednodušená idea – že posloupnost žáků znamená, že guru dá pokyny svému žákovi, učí svého žáka a potom tento žák předává to stejné poznání, jak ho slyšel beze změny svým následovníkům, kteří poté přijmou stejné poznání naprosto tak, jak ho slyšeli, a beze změny jej předají další generaci. Tímto způsobem máme nepřerušený řetězec gurua a žáka, který může být sledován až ke Krišnovi.
Zní to jako koncept žákovské posloupnosti? Zní, ale úplně takhle to nefunguje. Je mi líto, že zde kazím legraci, ale takhle úplně to nefunguje. Je to trošku složitější. Když se podíváme na Madhvačárju, uvidíme, že spolu v základních principech Madhvačárja a Šrí Čaitanja Maháprabhu souhlasí. Madhvačárja poznamenal ve své „9 Prameye“ že Višnu je Nejvyšší. Ó ano, to přijímáme. Samozřejmě, Šrí Čaitanja Maháprabhu řekl, že Krišna je Nejvyšší! Višnu a Krišna jsou ale totožná Višnu tattva. Takto není žádný problém. A nakonec, nebyl to Madhvačárja kdo uctíval Krišnu? Nemáme v Udupi v Madhvačárjově centrále Krišnu, božstvo Kamataka Gopál  - tančící Gopál?

čtvrtek 14. března 2013

Téměř nekonečně


Kadamba Kánana Svámí, 19. února 2013, Londýn, Anglie, SB 8.5.13

Jestliže by nás Krišna nechal samotné, abychom se sami unavili smyslovým požitkem, nikdy bychom se neunavili. Smyslový požitek je taková věc, že i když už jste jím unaveni, stejně ještě zvládnete trošku více. Chápete, co myslím? Není konec té rozmanitosti máji, téměř nemá konce, téměř nekonečná!

Proto je někdy živá bytost v hmotném světě popsána jako nitya-baddha nebili věčně pokleslá. Ne úplně věčně… to by bylo věčné zatracení…  to by znamenalo být v pekle navždy, což v naší teologii nemáme. V teologii Bhágavatamu nenajdeme že by peklo existovalo věčně. Ve skutečnosti Bhágavatam říká, že pobyt v pekle trvá mnohem kratší dobu než pobyt na nebeských planetách, ale pocitově je to velice dlouho. A proto to není doporučené prostředí pro život.

Původní článek v angličtině zde.

středa 13. března 2013

Citování z písem


Kadamba Kánana Svámí, 13. února 2013, Simháčalam, Německo, SB 9.2.4

Vasistha měl být na transcendentální úrovni. Jako duchovní učitel měl být na úrovni čisté oddanosti. Byla tam nějaká chyba, ale i tak byl duchovním učitelem. Vasistha je uctíván a respektován i přestože v něm mohla být nějaká stopa nedokonalosti. Není za to odsouzen, a proto takříkajíc vyhozen z kanceláře. Vidíme, že Vasistha nebyl zavržen, je to přehlédnuto, je to velice malé, protože Vasistha běžně dával správné pokyny. Může být, že Višvanáth Čakravartí Thákur na tu chybu poukazuje, ale ve stejnou dobu bychom z toho neměli moc dělat. A pokaždé, když zaslechneme jméno Vasistha, říci: „Vaistha?! Ten je ovlivněn tama-gunou! Je to řečeno v Prabhupádových významech!“

úterý 12. března 2013

Modlitba oddaného


Kadamba Kánana Svámí, 19. února 2013, Londýn, Anglie, SB8.5.13

Dostali jsme milost skrze oba, Krišnu a oddané. Krišna posílá oddané a oddaní dávají Krišnu. Takže to začíná oddanými! Ve čtvrtém svazku Šrímad Bhágavatamu, je význam kde Šríla Prabhupáda zmiňuje, „V tomto věku Kali, nikdo nemá sám touhu po duchovním životě. Ale díky touze oddaného a když zasáhne nadduše, probudí to něco v srdcích některých živých bytostí.“

Takže to je ve skutečnosti touha oddaného a my samozřejmě víme, že zejména jeden oddaný přišel úplně sám a modlil se ke Krišnovi a pak Krišna zasáhl a učinil to možným! Pak přišlo mnoho oddaných, jeho zástupců. Tito oddaní změnili náš život. Také oddaní píší knihy z písem a ty mohou být kolem stovky let, před tím než jsou objeveny. Nebo oddaní uctívají božstva, která zmizí a jsou nalezena až později a podobně. Milost přichází do našich životů tolika různými způsoby. Duchovní život začíná modlitbou oddaného.

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 11. března 2013

Uctívej Nejvyššího Pána


Kadamba Kánana Svámí, 21. ledna 2013, Rádhadéš, Belgie, Čaitanja Čaritámrity seminář  1.

Ádi-líle, je Pán Čaitanja popisován jako oddaný jen velice krátce, když je tam popisována láska k Bohu. Ale popisů je dost v Čaitanja Bhágavatě, která popisuje, jak čas od času upadal do bezvědomí. Dokonce to došlo tak daleko, že Ho dali do sudu s olejem, aby jím nasákl (a tak se uzdravil). Jeho vzetí sanjásu také není popsáno v Čaitanja Čaritámritě ale v Čaitanja Bhágavatě.

A poté přichází láska k Bohu a je to už pouze extáze. Je tak unešen tou svobodou, že nyní je sanjásí a tak se tomu může plně oddat a naprosto otevřeně uctívat Krišnu. A tak to úplně tryská a je to nakažlivé! Každý v jeho společnosti je také unešen stejnou náladou. A On pokračuje Jižní Indií a přicházejí vesničané a začínají s ním tančit a stávají se extatickými! A když se vrátí zpět do vesnice, pak se celá vesnice stane extatickou. A je to vše o uctívání Nejvyššího Pána, a přestože lidé nemusí mít to nehlubší a nejúplnější filozofické porozumění, jsou pozvednuti díky společnosti!

Původní článek v angličtině zde.

neděle 10. března 2013

Důležitá meditace


Kadamba Kánana Svámí, 18. února 2013, Leicester, Anglie, BG4.37

Je řečeno, že jak plynou řeky do oceánu, tak voda z těchto řek oceán neovlivní, protože je sám plný vody. A Krišna vysvětluje, že stejně tak, když je srdce plné služby Krišnovi, plné tužeb potěšit Krišnu, pak už tam není žádné místo pro hmotné touhy. Ale pokud je srdce velice prázdné a není tam žádná služba Krišnovi, žádný zájem o Krišnu, pak v srdci najde místo spousta různých tužeb. Toto je velice důležitý bod, a velice důležitá meditace.

Původní článek v angličtině zde.

sobota 9. března 2013

Zázrak lásky k Bohu

Kadamba Kánana Svámí, 21. ledna 2013, Rádhadéš, Belgie, Čaitanja Čaritámrita seminář 1.

Můžeme pohlédnout na všechny zázraky v životě Pána Čaitanji a udělat z nich seznam. Například, už jako dítě byl Nimái unesen. Zloději ho odnášeli pryč, ale nějak se stalo, že když s ním utíkali pryč, tak během útěku se znovu dostali přímo před vchod domu Jagannátha Mišry. Každý říkal, „Ó, tady je to ztracené dítě! Tady je. Díky moc, že jste ho přinesli zpět.“  A převzali si Ho přímo z rukou zlodějů.

Mnoho zázraků je popsáno v Čaitanja Čaritámritě, a tyto zázraky jsou určitě důkazem Šrí Čaitanja Maháprabhuovy identity jako Nejvyššího Pána a jeho božskosti. Ale to není vůbec zázrak! Ten hlavní zázrak je to, jakou ukázal lásku k Bohu! Takovou úroveň lásky k Bohu nikdy nikdo neviděl, a to je zázrak Čaitanja Čaritámrity a to je hlavní téma Čaitanja Čaritámrityzázrak lásky k Bohu! Všechen ostatní obsah je pouze přípravou, je vnější.

Původní článek v angličtině zde.

čtvrtek 7. března 2013

Krišna je jistě přítomný v našich životech


Kadamba Kánana Svámí, 19. února 2013, Londýn, Anglie, ŠB 8.5.13

Krišna je jistě přímo přítomný v našich životech. Krišna si osobně bere na starost životy svých oddaných. Je řečeno Šrílou Madhvačárjou, že když oddaný řekne, „Krišno! Jsem tvůj!“ od toho dne dále, Krišna plně přijme tohoto oddaného do své osobní péče. Tímto způsobem je Krišna jistě přímo zapojen do životů svých oddaných. Krišna je také přítomný uvnitř srdce. Je znám jako caitya-guru, neboli guru, který pobývá uvnitř srdce. 

středa 6. března 2013

Nikdy ani na chvíli nezapomenout


Kadamba Kánana Svámí, 27. ledna 2013, Rádhadéš, Belgie, lekce z Radhadesh Mellows

V Čaitanja-čandrámrtě (1.5) je popis od Prabodhanandy Sarasvatího Thákura a on píše:  durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī, protkhāta-daṁṣṭrāyate. Poté říka: viśvaṁ pūrṇa-sukhāyate.

Říká, že smysly jsou jako černí hadi s jedovými zuby, kteří na nás stále útočí. A tito hadi kousnou. Povaha hada je taková, že kousne, i když k tomu není vydrážděn, kousne! A smysly jsou přesně takové – neustále na nás útočí. Znovu! Neustále! Šríla Prabhupáda řekl, že jogíni se snaží kontrolovat své smysly, ale oddaný se nezabývá ani tím. Oddaný se nezaměřuje na kontrolu smyslů. Oddaný je jednoduše ponořen do zapojení svých smyslů ve službě Krišnovi a poté jsou ty jedové zuby černého hada vylámány! 

úterý 5. března 2013

Silný lék

Kadamba Kánana Svámí, 27. prosince 2012, Cape Town, Jižní afrika, SB 8.6.39

Musíme vzít zodpovědnost za utrpení, kterým procházíme v tomto světě. Ve skutečnosti ho musíme dostat, abychom došli až do bodu, kdy řekneme. „Ano, sám jsem si to zavinil, díky své sobeckosti, která je tak hluboko zakořeněna v mé povaze. Tato zatvrdlost srdce uvnitř mne potřebuje silný lék.“ 

pondělí 4. března 2013

Video - kírtany a lekce KKS z návštěvy ČR v únoru 2013

Chrám Lužce - SB 4.19.4, 03.02.2013

Chrám Lužce - kírtan/nedělní program, 03.02.2013 

Chrám Lužce - CC Adi 1.2, 03.02.2013

Farma Krišnův Dvůr - SB 7.10.43-44, 05.02.2013

Farma Krišnův Dvůr - kírtan 05.02.2013 

Restaurace Govinda - kírtan po lekci a před ní, 06.02.2013 

Restaurace Govinda - přednáška pro veřejnost, 06.02.2013

Rozvíjení našeho Krišna vědomí

Kadamba Kánana Svámí, 4. ledna 2013, Ladysmith, Jižní Afrika
  
A tak kousek po kousku, pomocí naslouchání a zpívání se mění i naše vzpomínání. Je řečeno sravanam, kírtanam, smaranam – naslouchání, zpívání a vzpomínání. Tyto tři přicházejí společně. Na počátku zpíváme, ale není to příliš hluboké a my si myslíme, „Ok, jak dlouho to ještě bude pokračovat? Doufám, že to nebude moc dlouho.“ Takto na počátku zpíváme bez přílišné chuti a i deset minut je dost. Ale později, po nějakém čase získáme více chuti. Nasloucháme více o Krišnovi a postupně se mění naše meditace. 

neděle 3. března 2013

Vše, co musíme udělat


Kadamba Kánana Svámí, 3. února 2013, Lužce

Měli bychom mít plnou víru, že všechno dobré přijde ze zpívání a z oddané služby. Vše co musíme udělat, znovu a znovu, je obrátit se k oddané službě, znovu a znovu, zpívat Svaté Jméno. Toto zpívání nevyžaduje nic jiného. Může být zpíváno kdekoliv. Můžete zpívat i na nepříznivých místech a nejsou k němu zapotřebí žádné peníze. Dokonce i když jste ztratili hlas, můžete šeptat.

Čas běží a život je velice krátký. Musíme ho využít, protože skrze toto zpívání, pokud jsme upřímní, můžeme jít zpátky k Bohu v tomto životě. Dokonce, i když jsme udělali v minulosti nějaké chyby, pokud se napravíme a znovu se zapojíme do oddané služby, jsme okamžitě správně umístěni. Okamžitě jsme připraveni pro návrat zpátky k Bohu. Takto musíme být velmi optimističtí a přesvědčení, že přijde úspěch. Vše co musíme udělat, je zpívat Hare Krišna a sloužit sankírtanovému hnutí.

Původní článek v angličtině zde.

sobota 2. března 2013

Princip opětování


Kadamba Kánana Svámí, 27. ledna 2013, Rádhadéš, Belgie, lekce z Radhadesh Mellows

Je řečeno, že se jeden oddaný ptal Visnujana, „Jakto že jsi vždy tak nadšený v kírtanu?“

Vishnujan řekl, „Já nejsem v kírtanu vždy nadšený, ale když začnu s kírtanem, pak jsou lidé nadšení a to mě udělá také nadšeným!“

To je princip opětování, princip společného zpívání a nadšení jedné osoby, které zažehne nadšení další a pak se to násobí a stane se elektrifikující atmosférou, jako máme nyní v Rádhadéši. Co na to říci?

pátek 1. března 2013

Vyberte si být šťastní.

Kadamba Kánana Svámí, 30 června 2012, Cape Town, Jižní Afrika

Viděl jsem matematika, Stephana Unwina, který napsal jednu knihu. Byl profesionální konzultant pojišťovacích společností a velké jméno ve světě. Jeho práce byla počítání pravděpodobností. Celý život nedělal nic jiného, než počítání pravděpodobností. A on napsal knihu, ve které spočítal pravděpodobnost existence Boha, a vyšlo to na 69% pro Jeho existenci. Což je vysoké procento, takže na tom něco je.

Dost vědců už nevěří více v evoluci. Byl sepsán manifest, ve kterém ti, kteří podepsali a kteří byli nejlépe informovaní vědci, odmítli evoluci. Takže (koncept) inteligentního designu je populární. Dost lidí věří v inteligentní design. A takto to jde nahoru a dolu, ale nakonec Védy říkají  phalena paricīyate, suď podle výsledku. Každý má svou vlastní realitu, co si myslíte vy?