pondělí 25. února 2019

Kultura Bhágavatamu


bhyāsa-yoga-yuktena
cetasā nānya-gāminā
paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ
yāti pārthānucintayan, (Bhagavad-gita 8.8)


Krišna v Bhagavad-gítě říká, že pravidelnou praxí nabízení všeho ve službě Jemu se staneme silnými. Proto je velmi hezké, že máme komunity oddaných a když je navštívíte a vidíte ty děti, myslíte si "Jak je to pěkné takto vyrůstat, s Božstvy a se Šrílou Prabhupádou..." To je tak dobrý start. Vždycky jsem si myslel, že je to dobré místo. Dobré místo je založeno na kultuře Bhágavatamu, kde se diskutuje o Bhágavatamu,


mac-cittā mad-gata-prāṇā
bodhayantaḥ parasparam, (Bhagavad-gita 10.9)

Když jsou oddaní pohromadě, rádi diskutují o Krišnovi. Mluvíme o Bhágavatamu a snažíme se žít podle Bhágavatamu, potom budeme mít velmi úspěšnou komunitu - to je ten klíč!


(Kadamba Kánana Svámí, 5. února 2013, Praha, Česká republika, Šrímad Bhágavatam 7.10.43-44)

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

pondělí 4. února 2019

Služba oddaným


Otázka: Do určité míry můžeme chtít stát se čistými oddanými, ale jak můžeme tuto touhu víc upevnit?

Šríla Prabhupáda vysvětluje, že vše se hýbe podle chuti, protože když chybí chuť, je velmi těžké cokoli dělat. Šríimad Bhágavatam 1.2.16 říká: śuśrūṣoḥ śraddadhānasya, vāsudeva-kathā-ruciḥ, syān mahat-sevayā viprāḥ, puṇya-tīrtha-niṣevaṇāt.
Měli bychom sloužit vaišnavům a tím způsobem získáme chuť naslouchat o Krišnovi. Jak máme jednou chuť naslouchat o Krišnovi, pak přijde ta touha. Jelikož nasloucháním o Krišnovi se stane touha stát se čistým oddaným silnější. Proto vše začíná službou vaišnavům.

Otázka: Co obnáší být čistým oddaným?


První věc je sloužit čistému oddanému, ale ne jen sloužit čistému oddanému trochu. Ne! Znamená to dát čistému oddanému svůj život, chápat, "Jsem majetkem toho čistého oddaného!" Tak se člověk stane čistým oddaným. To je první věc. Ado guru-padasraya  (Čaitanja Čaritámrta Madhya 22.115) - nejprve bychom se měli stát vlastnictvím čistého oddaného.

(Kadamba Kánana Svámí, 1.prosince 2014, Majápur, Indie, Šrímad Bhágavatam 6.1.50)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.