čtvrtek 29. října 2020

Zasvětit každý okamžik


Uttama-adhikárí
žije v blízkém vztahu s Krišnou. Uttama-adhikárí neustále přemýšlí o Krišnovi, v každém okamžiku. A každou chvilku zasvěcuje Krišnovi. Tento oddaný neztrácí ani okamžik ničím jiným.

kṣāntir avyartha-kālatvaṁ
viraktir māna-śūnyatā
āśā-bandhaḥ samutkaṇṭhā
nāma-gāne sadā ruciḥ

(Čaitanya Čaritámrta Madhja Líla 23.18-19)

Když semínko extatických citů ke Krišnovi přinese plody, v chování člověka se projeví mnoho symptomů. Jedním z nich je chuť k neustálému zpívání svatého jména Pána! Takto je náš duchovní život určen k tomu být životem neustálého růstu, životem, ve kterém se máme změnit, a ve kterém máme získat velmi jemné srdce. To se stane tak, že každý moment zasvětíme Krišnovi.


(Kadamba Kánana Svámí, 1.srpna 2020, Rádhadéš, Belgie, přednáška při zasvěcení)

 

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

středa 21. října 2020

Usměrněte se!


Mnoho lidí si myslí, že zpívání šestnácti kol je celé o upřímnosti. A přichází za mnou a ptají se, "Co mohu udělat pro to, abych byl vážnější ohledně zpívání šestnácti kol?" Jinými slovy, jak se stát upřímnějším? Ale to není o upřímnosti, je to o organizaci. Zorganizujte si život! Usměrněte se! Nenechte mysl a smysly, aby vás jen vláčely podle jejich diktování. ‘Manoratha’, kočár mysli, nás vede sem, tam, a všude. Cokoli vidíme, to vstupuje do naší mysli a ta říká, "To musím mít!"

kāmādīnāṁ kati na katidhā pālitā durnideśās
teṣāṁ mayi na karuṇā na trapā nopaśāntiḥ

(Čaitanja Čaritámrtia Madhja-líla 22.16)

Smysly vyžadují a my to prostě vzdáváme. Cokoli smysly chtějí, s čímkoli mysl přijde - "Ano! To udělám!" Jen běžíme za svou myslí. Ale esencí jógy je ovládání smyslů a ovládání mysli. Takže jak je to dosaženo skrze usměrnění? Do určité míry je vyžadováno určité odhodlání a toto odhodlání je založeno zpočátku na poznání a na konci na lásce ke Krišnovi. Ale potom je potřeba usměrnění, kdy ovládáme mysl a smysly a důsledně je zaměstnáváme usměrněným způsobem. 

 (Kadamba Kánana Svámí, 9.ledna 2017, Brisbane, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 1.1.6)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

pondělí 12. října 2020

Jiskřička víry


Je to Svaté jméno Pána, které probouzí naši přirozenou lásku ke Krišnovi. Čili nasloucháním a zpíváním Hare Krišna mahámantry probudíme naši čistou lásku ke Krišnovi. Máme víru, tak či onak, abychom měli takovou touhu. Máme štěstí, že díky sdružování se s oddanými jsme získali víru, protože víra je klíčem ke všemu.

Jednou jsem byl v Majápuru a přijel tam jeden člověk, který vypadal jako dvojče Salvadora Dalího. Měl malou špičatou bradku a knír. Jakmile jsem ho uviděl, pomyslel jsem si, "To je malíř!" a opravdu to byl malíř. Ale to nebyl nějaký obyčejný malíř. Mohu to říct, protože kdykoli jsme v Majápuru, mám speciální program časného vstávání a zpívání mnoha kol a tak dále. Takže jsem měl tento program a někdy jsem chodil okolo a narazil jsem na toho malíře, který také zpíval. A potom jsem viděl, že ten malíř zpívá celý den a také navštěvuje všechna árati, všech sedm. Tak jsem ho den za dnem pozoroval. On jen zpíval a zpíval. Říkal jsem si, kolik tak může zpívat kol? Byl na každém árati. Jen pár z nás to dělalo. Jen jsem přemýšlel, "Kdo je tato osoba? Odkud má tu sílu? Tohle nedokáže dělat žádná obyčejná osoba. Žádná obyčejná osoba nedokáže tolik zpívat." Jednoho dne jsem k němu přišel a zeptal se, "Kdo jsi? Jsi polobůh?" O řekl, "Možná." O několik dní později mi dal báseň, kterou zopakuji, jak si ji pamatuji:

"Viděl jsem toho starého muže v roce 1967. Viděl jsem ho s jeho následovníky. Viděl jsem, jak moc ho milovali. Viděl jsem, jak zářil. Proto jsem se rozhodl držet si bezpečný odstup."

Inu, je zřejmé, co se tady stalo. Tento muž si držel odstup, ale nebyl dostatečně bezpečný. Byl dost blízko pro to, aby se v jeho srdci probudila jiskřička víry. Ta jiskřička víry je ve skutečnosti tím, co ho přivedlo. Tato víra nyní uzrála do bodu, že tento mlíř byl schopen zpívat tolik kol s velkým odhodláním. Vstával tak brzy (ostatní mohou říct v noci, protože to nebylo brzy ráno), aby se účastnil všech árati během dne, vše silou této jiskry víry. Každý z nás také rozvinul víru. Tato víra je tím, co nás dovedlo do tohoto bodu. Nechť tato víra roste hlouběji a hlouběji!

 

(Kadamba Kánana Svámí, 1.srpna 2020, Rádhadéš, Belgie, přednáška při zasvěcení)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

pondělí 5. října 2020

Krišna je mimo naši představivost

Naším cílem je být neustále s Krišnou zajedno. Jedním z příznaků odevzdání v oddané službě je nemít žádný jiný zájem než jaký je zájem Krišny. Samozřejmě to není tak, že by naše myšlenky byly neustále sjednoceny s Krišnou, co teprve říci o našich činech, nicméně naší meditací zůstává kultivovat čistou oddanou službu, abychom byli s Krišnou v mysli zajedno. Máme následující verše - anukulyasya sankalpah, přijímání čehokoli, co je příznivé pro oddanou službu; pratikulyasya varjanam, odmítání nepříznivých věcí; raksisyatiti visvaso, mít plnou víru, že nás Krišna ochrání; a goptrtve varanam tatha, jako náš opatrovník nám dodá vše, co potřebujeme, a takto se musíme Krišnovi odevzdat a s pokorou se mu oddat.

Tento cíl nemá nic do činění s naším vnějším životem. Můžeme mít práci nebo ne, na tom vlastně nezáleží.  Samozřejmě se musíme vyvarovat hříšných čiností jak v našem profesním tak soukromém životě, ale jinak nezáleží na tom, kde jsme vnějšně umístěni. Různé osoby mohou být čistí oddaní. V Krišna knížce ja zajímavý příběh se dvěma velkými osobnostmi - králem Bahulášvou a bráhmanou Šrutadévou. Krišna šel navštívit krále a předtím než Krišna přišel, bráhmana také uslyšel, že Krišna přichází,a  proto oba si udělali vlastní plány. Král se rozhodl, že až se Krišna objeví, nabídne mu královské přivítání, krásnou girlandu, a poté Ho usadí an zlatý trůn - všechny věci hodny krále. Bráhmana přemýšlel, že až Krišna přijde, složí mu své poklonhy a celým svým srdcem bude přednášet modlitby na Jeho

oslavu. Ale když se potom Krišna skutečně objevil, nešlo to podle plánů. Když král uviděl Krišnu, okamžitě padl na zem, aby se poklonil, a jednoduše zapomněl vstát. Zatímco když Krišnu uviděl bráhmana, začal skákat nahoru a dolů v úplné extázi! Proto vidět Krišnu není nic co bychom dokázali předvídat. Vidět Krišnu je úplně mimo cokoli, co si dokážeme představit. Je to mnohem vě

tší než cokoli, na co dokážeme pomyslet nebo zažít - je to mimo naši představivost.

(Kadamba Kánana Svámí, 13.září 2018, Durban, JAR, přednáška během programu v Northdene)

 

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

čtvrtek 1. října 2020

Zlatý avatár


Rádharání je známá jako protějšek Pána s měkkým srdcem. Je proto velmi soucitná. A Čaitanja Maháprabhu přijal toto rozpoložení Šrímatí Rádharání. Člověk by mohl říci, že Čaitanja Maháprabhu je zlatý, ale Čaitanja Maháprabhu samotný řekl, "Já nejsem zlatý. Vypadám jako zlatý, protože jsem se dotkl Šrímatí Rádharání a tak jsem se stal zlatým. Ve skutečnosti jsem načernalý, ale přijal jsem tuto náladu, abych cítil blažené pocity Rádharání." 


(Kadamba Kánana Svámí, 13.září  2018, Durban, JAR, přednáška během programu v Northdene)

 

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.