úterý 30. dubna 2013

Boj ve službě


Kadamba Kánana Svámí, 9. dubna 2013, Pretoria, Jižní Afrika, Setkání s žáky

Co bych si přál je, aby náš vztah šel dále za formalitu. Mým záměrem a mou povinností, jako duchovního učitele a mou touhou jako osoby, je vám všem, i dalším lidem pomoci s duchovním životem. Nevím, jak se to stalo, ale obdržel jsem nějakým způsobem mnoho milosti. Byl jsem tolik let ve svatém dhámu, udělal jsem mnoho důležité služby, a proto jsem dostal milost, kterou s vámi mohu sdílet. Taková milost je zdrojem síly.

neděle 28. dubna 2013

Vstoupit do Vrindávanu


Kadamba Kánana Svámí, 3. března 2013, Vrindávan, Indie, ŠB 4.27.10

Narodili jsme se v tomto věku kali. Ty živé bytosti, které byly kvalifikované, a je jich mnoho, už odešly zpět k Bohu. Některé neodešly a znovu se narodily. Některé z nich se přemístily až do tréta jugy. V tréta juze byl standard pro lidskou podobu života už trochu nižší. Co bychom jen byli mi v satya juze s naším aktuálním vědomím? Nyní jsem velký guru, ale tehdy bych možná byl… klokanem? Co k tomu dodat? Znáte to, stále máme to vědomí, které poskakuje sem a tam!

A tak časem přišla kali juga, kvalifikace jsou tu velmi nízké. Dokonce i ti, kteří nemají vůbec žádné kvalifikace, dostanou lidskou podobu. Lidská životní podoba je nyní velice levná. Je jednoduše dosažitelná. A zde jsme my, kráčejíce kolem, „MY jsme získali lidskou životní podobu!“ Ano, je to speciální výsada. Speciální výsada, protože i ti, kdo mají zvířecí sklony, získají ve věku kali lidskou životní podobu a zde právě kráčíme my.

sobota 27. dubna 2013

Rama Navami ve Švédsku


Kadamba Kánana Svámí strávil poslední týden v Koršnas Gard (Krišnova zahrada), v centrále BBT ve Švédsku, poblíž skandinávského hlavního města Stockholmu. Maharája dával denně ranní lekce ze Šrímad Bhágavatamu a večer našel cestu do Hare Kršna centra uprostřed Stockholmu, aby se ze účastnil dalších programů. Pátek 19. dubna 2013 byl zaměřen na zjevení Pána Rámačandry. Ráno dával Maharáj lekci z devátého zpěvu Bhágavatamu, kde jsou popsány zábavy Pána Rámačandry. Později během dne probíhal malý program, kde byly probírány zábavy Pána Rámy a kde Maharáj vedl extatické bhajany.

V sobotu 20. dubna získala bhaktin Romina zasvěcení a její jméno je Rajani Déví Dásí. Maharáj vysvětlil význam jména Rajani jako tma, či noc a tím způsobem spojení s Krišnovými nejdůvěrnějšími zábavami. Nicméně skutečná důležitost tohoto jména je v tom, že to bylo jméno matky Šríly Prabhupády, která se synem jako je Šríla Prabhupáda, byla zcela jistě výjimečnou osobností.

V neděli 21. dubna se ve velkém konala oficiální oslava Rama Navami. Večer začal bouřlivým kírtanem vedeným Kadama Kánana Maharájem. Později zahráli místní oddaní pěknou hru, zdůrazňující Rámačandrovu neobyčejně milostivou povahu, následovala další lekce, ve které Maharáj zdůraznil různé zábavy z Rámájany.

Fotogalerie zde.

Původní článek v angličtině od Jananivase prabhu z 24. dubna 2013 spolu s odkazy na lekce a kírtany ke stažení zde.

pátek 26. dubna 2013

V rukou vaišnavy


Kadamba Kánana Svámí, červen 2012, Bhaktivédanta Manor, Anglie, Seminář Vyšší chuť

Mnoho z nás přemýšlí o tématu – VYŠŠÍ CHUTI a já si myslím, že ve skutečnosti pro mnoho z nás v duchovních životech není prioritou meditovat o chuti. Myslím, že to, co je opravdu důležitější, je snažit se být věrným služebníkem. Snažit se a vzít útočiště u gurua a principu guru tattvy. Prabhupáda řekl, že Guru je jeden. Neboli že princip transcendentálního učení je ztělesněn různými osobami v různou dobu. A proto jsou v našich životech různí guruovéšikšá guru, dikša guru a obecně vaišnavové jako celek, kteří takto jednají. A my závisíme na požehnání… požehnání od těchto osobností. A je to zde, kam bychom se měli zaměřit. Pokud ale přemýšlíme ve stylu:

středa 24. dubna 2013

Návštěva Amsterdamu a 60. narozeniny


Zpět v Amsterdamu a okamžitě připraven na ranní lekci, i o své narozeniny. V pátek 12. dubna 2013 bylo Maharájovi  šedesát let. Pro připomenutí tohoto dne, dostal narozeninový dort a dárky od oddaných v Amsterdamu. Po ranní lekci byl z Vjásasanu dort nakrájen a rozdán. V lekci hovořil o realizacích v uctívání; od nejnižších – uctívání ze strachu, až do nejvyšší úrovně – lásky k Bohu.  (Lekce ze SB 5.1.32 – Osoby jsou důležitější než věci.)

Později, téhož dne, po hektickém poledním programu, zůstalo mnoho hostů na páteční bhajanový večer, který se změnil v malou narozeninovou párty pro Maharáje. Maharáj téměř celé dvě hodiny zpíval a energicky hrál na harmonium. V jednu chvíli se k bouřlivému zpívání a tančení přidali i kuchaři z kuchyně. Jeden zpívající Svámí, harmonium a dva hráči na mridangu. Naše uši si tu afterparty stále pamatují. 

pondělí 22. dubna 2013

Vaišnavská etiketa


Kadmba Kánana Svámí, 28. února 2013, Vrindávan, Indie, Čaitanja Čaritámrita seminář 3

Z Čaitanja Čaritámrity může být vše obnoveno. Je tam vše. Ale co tam opravdu je? Skrze celou knihu je detailně popsán proces oddané služby. Je to popsáno v učení Rúpy a Sanátany. Je to popsáno ve vysvětlení Rámanandy Ráje Šrí Čaitanji Maháprabhuovi. Je řečeno, „Rámananda Ráj byl jako mrak, který vzal vodu z oceánu a poté ji pršel zpět do oceánu.“ Takto hovořil transcendentální poznání, které mu Čaitanja Maháprabhu vyjevil.
Tímto způsobem je tam vše. V Čaitanja Čaritámritě je princip sad-áčára, jak by se měl vaišnava chovat. Mnohokrát tam vidíme Jagadanandu Pandita. Když měl Sanátana Gosvámí na těle boláky, Jagadananda Pandit mu dal pokyn, „Proč neodejdeš do Vrindávanu? Pán Čaitanja ti řekl, že máš jít do Vrindávanu, tak proč zde zůstáváš v Purí, v tomto stavu?“ Sanátana Gosvámí si stěžovat, „Každý den přichází Maháprabhu a objímá mě a ten příšerný hnis z těch boláků se dotýká těla Pána. To je velký přestupek!“

sobota 20. dubna 2013

Potěšení duše


Kadamba Kánana Svámí, 21. března 2013, Cape Town, Jižní Afrika, BYS Piknik řeč

Kírtan, neboli mantra meditace je něco, co byste měli dělat. Jak jen popsat co to je? Je to jako… Můžeme podat dlouhé vysvětlení, co je to jedení a jak se jí, jak je to prožíváno, a jaké jsou různorodé chutě a příchutě. Jako slaná, sladká, horká a jaké všechny další. Ale dříve, nebo později vlastní zkušeností tomu jeden sám porozumí.

Zvuk není jen hudbou, je duchovní. Je smysluplný. Je potěšující. Je osvobozující. Zde, v tomto světě si přibíráme tolik zavazadel do našeho vědomí, díky aktivitám, které si neseme sebou. Vše co děláme, se přilepí. Ponechá to zbytky v našem vědomí. Tolik mnoho zbytků zatvrdlého srdce v našem vědomí, sobeckosti a tak dále. Postupně osoba zatvrdne, otupí a už to nemůže vše přijmout. Čím silnější je vrstva hříšných zbytků, tím více jsme vzdáleni vstupu do hlubších zážitků. Proto je to na začátku pouze melodie. 

čtvrtek 18. dubna 2013

Škola opožděných


Kadamba Kánana Svámí, 1. března 2013, Vrindávan, Indie, ŠB 4.28.10

Jsme zde, ve Vrindávanu díky milosti. Nepatříme sem. Nejsme zde díky zbožnému zrození. Ne, to není náš případ. Jsme zde, ve Vrindávanu jen díky Prabhupádově milosti.

Za silnicí je Prabhupádova brána a já ji mám velice rád, protože nám připomíná, že když vstupujeme do Vrindávanu, přicházíme díky milosti Šríly Prabhupády. Zde je náš vstup do Vrindávanu, jinak by jsme zde neměli co pohledávat a můžeme zde pobývat pouze, když budeme věrní Šrílovi Prabhupádovi. Být věrný služebník Šríly Prabhupády je jediná cesta, jak můžeme zůstat ve Vrindávanu a být bez problémů, jinak dříve nebo později přijde nějaký přestupek, odchýlení atd. a brzy se projeví výsledek. Ale když zůstaneme věrni Šrílovi Prabhupádovi, potom díky tomuto spojení zde bude milost. 

úterý 16. dubna 2013

Uskutečnit velkou misi!


Kadamba Kánana Svámí, 27. února 2013, Vrindávan, Indie, Čaitanja Čaritámrita Seminář 2

Je popsáno, že Mádhavendra Purí je śaktyāveśa-avatāra Šrí Čaitanji Maháprabhua. A to vše vysvětluje. To vysvětluje, kde Mádhavendra Purí získal tu neobyčejnou kvalitu Krišna vědomí. Získal ji od Čaitanji Maháprabhua! Śaktyāveśa-avatāra je popsán jako jíva, živá bytost, která se stane božskou zmocněním Nejvyšší osobnosti Božství. A není jen zmocněna čistou oddanou službou, každý čistý oddaný je zmocněn, ale śaktyāveśa-avatāra je více zmocněn než čistý oddaný.

Je řečeno, že śaktyāveśa-avatāra není zmocněn pouze čistou oddanou službou, ale je zmocněn též speciální mocí uskutečnit velkou misi. A tak Mádhavendra Purí uskutečnil tuto neobyčejnou misi tím, že jako první nastolil čistou oddanou službu Krišnovi. Vzpomínáme, jak mu na konci života sloužili dva žáci. Jedním byl Íšvara Purí, a druhý byl Rámačandra Purí. Íšvara Purí mu sloužil velice pěkně, ale Rámačandra Purí byl velmi kritický.

Je řečeno,

ayi dīna-dayārdra nātha he
mathurā-nātha kadāvalokyase
hṛdayaṁ tvad-aloka-kātaraṁ
dayita bhrāmyati kiṁ karomy aham, (Čaitanja Čaritámrita Madhya-Lila 4.197

„Ó Můj Pane, který jsi tak milostivý! Ó vládce Mathury! Kdy Tĕ znovu uvidím? Protože Tĕ nemohu spatřit, Mé vzrušené srdce je zneklidnĕné. Ó nejdražší, co teď mám dĕlat?“

To byla nálada Mádhavendry Purího na konci jeho života. To je nálada odloučení od Krišny.

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 15. dubna 2013

Kalijuga!

Kadamba Kánana Svámí, 13. března 2013, Majápur, Indie, ŠB 4.30.17

Je kalijuga, oceán chyb! Někdy se oddaní sejdou a mají společné kalijuga kathá. „Ó, víš jak je to venku hrozné! Ó ano! Tak příšerné! Ty věci, co oni jedí. Ty věci co dělají. Jsme prostě v kalijuze.“

Jednou jsem byl v Karoli, kde je božstvo Mana Mohana a já jsem řekl tu stejnou věc pujárímu. Řekl jsem: „Jsi na takovém moc pěkném místě. Ani nevíš, jaké to venku je, kalijuga.“

On řekl, „Jó kalijuga. Jsou tisíce kalijug v jednom dni Brahmy. Přijdou a odejdou velice rychle.“

Vůbec ho kalijuga nezaujala, ale nás ano, protože jsme kalijugou ovlivněni, cítíme břemeno kalijugy v našich srdcích. Jeden oddaný mi řekl, „Přestal jsem zpívat. Nemám na to už chuť, nemám žádnou chuť zpívat.“

neděle 14. dubna 2013

Falešný pocit bezpečí


Kadamba Kánana Svámí, 1. března 2013, Vrindávan, Indie, ŠB 4.28.10

Nějakým způsobem živá bytost inklinuje k hmotnému tělu. Šríla Prabhupáda řekl, že ačkoliv je hmotné tělo bolestivé, stejně se ho držíme. Existuje příběh, který to osvětluje. Je to příběh o malém městě a obyvatelé tohoto malého města si neustále přicházeli starostovi stěžovat. Tato stížnost, tamta stížnost, nekonečně mnoho stížností. Tak nakonec starosta řekl, „Mám úžasný nápad. Uděláme výstavu problémů. Každý přinese svůj vlastní problém a my je dáme na nástěnku na radnici a každý se na ně přijde podívat.“

Lidem se to líbilo. Bylo to fajn. Dívali se na různé problémy a žasli: „Jůůů! Podívej na tenhle!“ A tímto způsobem se bavili celý den. A na konci výstavy, když byl již každý připraven odejít domů, stál starosta u dveří a řekl:

pátek 12. dubna 2013

Závěrečné dny v Jižní Africe


Kadamba Kánana Svámí strávil první následující dny po Durbanské Rathajátře v obnově sil, občasnými vycházkami po Durbanském pobřeží a sdružováním s místními oddanými. Ve čtvrtek (4. dubna 2013) dal ranní lekci ze Šrímad Bhágavatamu, ve které vyzdvihl jak je Šrímad Bhágavatam esencí všech Védských písem.

Šrímad Bhágavatam je kompletní poznání Absolutní Pravdy. Nic v něm nechybí. Všechny aspekty pravdy jsou obsaženy ve Šrímad Bhágavatamu. Je úplný!“

V pátek odpoledne Maharája odcestoval do Phoenixu, aby navštívil jedno ze svých nejstarších žáků Idrabhatta Prabhua, který bude tento týden oslavovat své 75. narozeniny. Maharája udělal program v chrámu Nové Jagganátha Purí v Phoenixu. Po dlouhém protahování bouřlivého kírtanu, krátce přednášel o slávě Krišny.

čtvrtek 11. dubna 2013

Milost a služba


Kadamba Kánana Svámí, 28. února 2013, Vrindávan, Indie, Čaitanja Čaritámrita seminář 3.

Když hledíme na milost, Pána Čaitanja je velice milostivý. A Pán Nitjánanda je popsán jako ještě milostivější, a to protože je intoxikován láskou k Bohu. Vychutnává nektar služby. Díky službě Pánu Čaitanjovi je intoxikovaný. A to je klíčem v oddané službě. Oddaná služba je klíčem k milosti, o tom není pochyb. Zdá se, že milost není úplně zdarma, a to je pravda.

ye yatha mam prapadyante
tams tathaiva bhajamy aham, (Bhagavad-gita 4.11

„Každého odměňuji podle toho, jak se Mi odevzdává.“ A poté, co se zapojíme do služby, bude samozřejmě od Krišny opětování. To je naše záchranná milost. Naše hlavní spojení skrze službu. Ten služebnický postoj. Služba je v pravdě naší cestou.

Původní článek v angličtině zde.

středa 10. dubna 2013

Vjásapuja 2013 je ve vzduchu


Čas letí a Vjásapuja už bude za chvilku. A zejména pro oddané z Čech a Slovenska, kteří navštíví Rádhadéš, či tam žijí, máme dobrou zprávu. Celý festival (včetně lekcí) bude šířen na FM radio, takže bude moci být slyšen v celém Rádhadéši. Ve skutečnosti to budou 2 radiové stanice. První bude v Angličtině a druhá simultánně v českém překladu (díky Kasturí Manjarí dd).

Pokud máte FM rádio, pak můžete toto vysílání přijímat. Také můžete použít mobilní telefon jako rádio, pokud to podporuje. Tak si prosím přivezte svá zařízení na festival sebou.

*Frekvence FM vysílání budou oznámeny během festivalu na nástěnkách v Rádhadéši.

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 8. dubna 2013

Historická Ratha Játra v Durbanu


Durbanský festival Ratha Játra se vyvinul v jeden z největších, ne-li přímo největší svého druhu mimo Indii. Při jeho významném 25. výročí existence byl čerstvě zrozený festival pořádán s mottem Kulturně různorodé - Duchovně společné a byl veden Indradyaumnou Svámím. Festival vozů, jak je běžně v Jižní Africe znám, letos dokončil úplné kolo a navrátil se tak do místa, kde byl slaven poprvé, v amfiteátru na Bay of Plenty podél Durbanského pobřeží. Byla to skvostná podívaná velkorysosti ISKCONu, která láme kulturní překážky a přitahuje tisíce místních k získání milosti Pána Jagannátha a Svatého Jména.

sobota 6. dubna 2013

Kírtan méla bude pokračovat

Kadamba Kánana Svámí, 13. března 2013, Majpur, Indie, ŠB 4.30.17

Měli jsme mnoho festivalů ale kírtan méla se stala prvkem festivalů, který nikdy neskončí, to je jisté! Nemůže skončit, protože jsme k ní už strašně připoutaní. Chceme ji znovu. Už teď uvažuji, „Pravděpodobně přijedu i příští rok, a asi i ten následující, protože ta připoutanost poroste“. A v tom velkém chrámu bude ještě růst. A ta síla poroste, a pohroužení se bude zvyšovat a nevím co uvidíme a co se stane.

Když někdy čteme příběhy Bhakti Ratnakar, vidíme tam, jak se v kírtanu Narotama dáse Thákura náhle zjeví Panča-tattva. Jsou tam, tančí s oddanými a každý je unesen v extázi. A pak zmizí a všichni oddaní pláčou řeky slz; tolik až se podlaha promění v bláto. Co říct! Zázraky! Zázraky se staly a zázraky se budou dít. Zázraky se staly, zázraky se dějí a zázraky přijdou. Ujistěte se proto, že jste poblíž, abyste byli součástí té zábavy. Nenechte si to ujít.

Původní článek v angličtině zde.

čtvrtek 4. dubna 2013

Jak úžasné!


Kadamba Kánana Svámí, 27. února 2013, Vrindávan, Indie, Čaitanja Čaritámrita seminář část II

Madhavačárja byl úžasný, protože uctíval Krišnu jako Nejvyšší osobnost Božství. Najdeme Madhavačárju usazeného u nohou Govardhanu u Govinda kundu a najdeme ho tam hluboce ponořeného ve zpívání svatého jména tak moc, že nenechal nic na světě zasáhnout do jeho zpívání.

Ale slib Madhavendry Purího je něco jiného. Na okamžik se koncentrujme a meditujme o Madhavendrovi Purím a jeho slibu. Jeho slib byl v základu takový, že nebude činit žádná opatření pro něco k jídlu. K čemu je takový slib? Tento slib nebyl následován v náladě odříkání, vůbec ne. „Ode dnešního dne, udělejme nějaké výjimečné odříkání. Neudělám už žádná opatření, abych si zajistil něco k jídlu.“ 

středa 3. dubna 2013

Cesta čisté bhakti

Kadamba Kánana Svámí, 19. února 2013, Londýn, Anglie, ŠB 8.5.13

Koncept knihy Hari Bhakti Vilása vytvořil Sanátana Gosvámí. Poté ji zkompiloval Gopál Bhatta Gosvámí společně se Sanátanou Gosvámím, s mnoha citáty z ostatních písem. Pracovali na ní společně a snažili se ji napsat tak, aby byla přijatelná v jejich době. Toho času by bráhmanská společnost nepřijala knihu, pokud by v ní nebyly zmíněny určité principy a proto tam jsou tyto věci zahrnuty.

Knihy Šríly Prabhupády jsou speciálně zaměřeny na čistou oddanou službu. V Prabhupádových doporučení není nikdy prvek karma-kándy. Tímto způsobem, tak dlouho, jak ty knihy zůstanou, cesta čisté bhakti zůstane popsána díky základu těchto knih a tak zůstanou podkladem. To neznamená, že by nás jiná písma neměla vůbec zajímat. Ve společnosti bude třeba sociálního života. Varnašrámská kultura je řízena mnoha písmy a bude třeba začlenit tyto věci.

Cítím, že ta nejlepší věc, co může naše generace udělat, je být velice průzrační k Prabhupádovi, abychom udrželi učení Prabhupády velice čisté pro nadcházející generace. Myslím tím, nyní se stále můžete zeptat, co Prabhupáda přesně řekl? Ale co třeba za 100 let?

Je důležité uchovat tyto knihy v centru, absolutně důležité! Ty knihy musí zůstat zákonem pro příštích 10.000 let a ostatní knihy by měly být považovány za druhotné.

Původní článek v angličtině zde.

úterý 2. dubna 2013

Plán na očištění


Kadamba Kánana Svámí, 13. ledna 2013, Amsterdam, Holandsko, Lekce z nedělní hostiny

Jsou tři kvality hmotné přírody: dobro, vášeň a nevědomost.

A místa v kvalitě dobra, vášně a nevědomosti. Místa v kvalitě nevědomosti jsou pokryta špínou a zápachem. Na místech v kvalitě vášně se každý snaží vymáčknout několik kapek požitku, nebo místa kde se dobře investuje. „A pak jsme skórovali a postoupili!“ - vášeň.

Místa v kvalitě dobra jsou poklidná, hloubavá, rozjímavá. Jídlo v kvalitě dobra dává zdraví, je vyživující, čerstvé a vegetariánské. 

pondělí 1. dubna 2013

Návštěva Cape Town


Kadamaba Kánana Svámí strávil poslední týden (19. - 27. března 2013) v Cape Town, Jižní Africe a během této doby se zúčastnil několika kazatelských programů.

Po většinu dnů během návštěvy dával lekce ze Šrímad Bhágavatamu, které byly bohaté jak na filozofickou hloubku, tak na praktické realizace.

„Nemiluji Krišnu, takový jsem darebák!“ To je pouze netrpělivost. Nemůžeš Krišnu milovat po nekonečném množství životů v hmotné energii. Není jednoduché setřást ta hmotná omezení. To je netrpělivost. „Ó, ale já nemám tyto vlastnosti a nemám ani tamty vlastnosti!“ Samozřejmě, že je nemáš. Ani bys je mít neměl, není možné, abys je měl, ty máš samozřejmě všechny ty špatné vlastnosti. Přirozeně je musíš mít, díky milionům a bilionům životů v hmotném světě. A ty si myslíš, že to půjde tak rychle?! Ne. Trpělivost, svědomitost, pokora, jednoduše se s vírou oddat procesu a bez stížností, „Jsem tak pokleslý, jsem tak pokleslý,… Jsem ten nejpokleslejší!“ Prabhupáda řekl, „Nejsi vůbec nic nej!“