sobota 28. listopadu 2015

Vybrat si být extatický

Existuje jen jedno dobrodružství - velké dobrodružství překročení oceánu nevědomosti a návratu zpátky do duchovního světa. Ale nedostanete to jen tak! Musíte dělat vše lépe. Musíte se pravidelně dívat na svůj výkon a přemýšlet: "Co jsem udělal špatně? Musím to udělat lépe!"

Pokud věci neděláte lépe, vyschnete a stanou se z vás materialističtí oddaní. Není levné stát se čistým oddaným, ale můžeme jimi být! A pokud nebudeme čistými oddanými, alternativou je, že nás mája bude stahovat dolů. Není zde žádná neutrální fáze, buď jsme v extázi, anebo obtěžováni májou!

Je to jedno z těchto dvou. Není žádné "mezi" a nezáleží na tom, kde se schováme - nezáleží na tom, jestli se schováme do oděvu odříkavce, na nějaké hoře anebo v tom, že velice tvrdě pracujeme... Pořád to nebude stačit, aby nás to zachránilo od obtěžování májou, dokud nebudeme opravdu vážní ohledně zpívání bez přestupků! Do toho musíme vložit svou energii!

Přednáška, 2. února 2005

Původní text v angličtině zde.

pátek 27. listopadu 2015

Duchovní výpočty

Šríla Prabhupáda řekl, že pět plus pět je deset, dva plus dva jsou čtyři a všechno plus Krišna je Vrindávan. Tento vzorec je geniální a velmi jednoduchý a pokud ho můžeme jen aplikovat přidáním Krišny, všechno se změní. To je vše, co je třeba udělat - jen v jakékoli situaci přidat Krišnu.

Svaté jméno je jedním způsobem, jak přidat Krišnu a prasádam jiným. Nějaké přednášky ve vašem mobilu a obrázky na zdi jsou také způsoby, jak přidat Krišnu. Je zde mnoho druhů věcí, které můžeme udělat, abychom přidali Krišnu, a když Ho přidáme, všechno automaticky začne fungovat, protože se to stane duchovním světem, a pak veškerá mája zmizí.

Ve skutečnosti Šríla Prabhupáda popisoval, jak byl jeden roh duchovního světa zakryt, jako když je roh oblohy zakrytý mrakem. V duchovním nebi je tedy tento roh, jenž je zahalený, a který je znám jako hmotný svět. V hmotném světě si lidé myslí, že poklesli do materiálního života, zatímco pravda je taková, že jsou stále v duchovním světě, a proto to není tak těžké. Člověk prostě musí dojít do bodu, že se opravdu zbaví toho mraku, a do bodu, že tomu opravdu věří. Vím, že jste to všechno už slyšeli. "Doopravdy jsme v duchovním světě." A každý říká: "Jo, jo, jo." To je správné, avšak my tomu nevěříme. Ale doufejme, že jednoho dne uvěříme!

Bhadžany pro mládež, 9. září 2015, Randburg, JAR

Původní text v angličtině zde.

středa 25. listopadu 2015

Kniha to dokáže!

Lidé dychtí být oddanými! Včera ráno jsem šel na procházku a byla tam osoba, která za mnou přišla a stála naproti mně. Ulice byla opravdu přeplněná a tenhle člověk byl ode mě patnáct centimetrů, tváří v tvář. Opravdu hluboce a pronikavě se na mě zadíval. Viděl jsem, že chce být oddaným, protože ve skutečnosti mě rentgenoval. Byl ztracený a hledal odpovědi. Chtěl vědět: "Zná odpovědi? Ví?"

Venku je mnoho takových lidí, kteří se na nás dívají, kteří říkají Hare Krišna a spínají ruce... Kteří se na nás prostě jen dívají a přemýšlí: "Vědí? Mají odpovědi?"

O tom není pochyb! Je zde mnoho lidí, kteří mohou být přesvědčeni. A knihy přivedou lidi. Takto můžeme jít znovu kupředu.

Šrímad Bhágavatam 4.29.55, 23. srpna 2012, Amsterdam, Nizozemsko

Původní text v angličtině zde.

sobota 21. listopadu 2015

Prabhupáda

Prabhupáda byl skutečný, Prabhupáda byl ryzí, Prabhupáda miloval Krišnu, Prabhupáda viděl Krišnu, a protože Prabhupáda řekl, že Bůh je modrý, také je modrý! Je to takhle jednoduché! Proto je Prabhupáda živým důkazem vědomí Krišny - že to všechno funguje. Prabhupáda není jen naší inspirací, není jen zdrojem naší víry, ale je také naší kotvou.
Kdykoli máme pochybu, Prabhupáda je kotvou a naší spásou, když jedeme na vlnách naší individuální povahy. Je bezpečnou půdou, na kterou se vždy vracíme. Věříme mu proto, jaká osoba byl, kvůli jeho učení a také víme, že v jeho učení nalezneme své odpovědi; nalezneme zde základy svého vědomí Krišny. Tam se vracíme, k bezpečnému spojení s Krišnou. Setkáváme se s ním ve všem, co zanechal - v jeho oddaných, v jeho knihách, v jeho pokynech a tak dále.

Přednáška, srpen 2006, Goloka Dhám, Německo

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 19. listopadu 2015

Věčné zábavy ve Vrindávanu

Nic se nezměnilo. Všechno je stále stejné, jako to bylo, když tady Krišna byl před 5000 lety a vykonával Své zábavy ve Vrindávanu.
Krišna kradl máslo a jogurt z domovů všech obyvatel Vrindávanu a ti všichni si stěžovali matce Jašodě. Matka Jašoda takovým věcem nemohla uvěřit, když viděla nevinnou tvář svého syna. Jednoho dne Ho však přistihla při činu, když tam byl s rozbitým hrncem jogurtu a obklopen opicemi.

"Ty lumpe, teď jsem tě chytila!"

"Ó, matko, já jsem sem přišel a ty opice zrovna shodily ten hrnec - přišel jsem je zahnat!"

To nebylo přesvědčivé. Matku Jašodu vůbec nepřesvědčil, takže Ho chtěla potrestat a honila Ho s holí. Samozřejmě Ho nikdy nechtěla uhodit, jen vystrašit. Jenže pak Ho vystrašila příliš a On se začal velice bát. V jednu chvíli řekla: "Jsi takovým přítelem opic a dáváš jim všechno tohle máslo a jogurt! Tak Tě jako opici potrestám!"

A Krišna řekl: "Jestli mě takhle potrestáš, půjdu a budu žít s opicemi." Ona se pak začala velice bát, že by to doopravdy udělal a rozhodla se Ho svázat, což ale také nefungovalo. Provaz byl vždycky o dva prsty kratší! Až to došlo do bodu, kdy si vytáhla stuhu ze svých vlasů, aby provázek prodloužila. Sousedé pozorovali tu zábavu a přinesli ze svých domů více hedvábných provazů. Matka Jašoda všechny poslala, aby donesli veškeré provazy z Vrindávanu, ale pořád byly o dva prsty kratší, až nakonec Krišnu chytila svou snahou a Jeho milostí.

Nic se tedy nezměnilo. Úplně stejné podmínky jako před pěti tisíci lety panují i nyní - stejné dva prsty jsou zde i dnes. Jeden našeho osobního úsilí a druhý Krišnovy milosti. Ty mohou dobýt Krišnu.

Večerní přednáška, 19. září 2014, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

pondělí 16. listopadu 2015

Útočiště

Když je oddaný blízko Krišnovi, pak je i Krišna blízko oddanému. Když si ale myslíme: "Ano, já vím, sloužím Krišnovi, ale zároveň si někdy opravdu říkám, jestli mě Krišna skutečně ochraňuje, nebo jestli ochraňuje jenom Své čisté oddané. Je řečeno, že Krišna chrání Své oddané, ale já tak úplně nejsem oddaný. Kdo je v kategorii oddaného? Jaká měřítka Krišna používá, když říká, že ochraňuje Své oddané? Možná ještě nejsem oddaný... Snažím se být, ale mám těžké období. Co tedy teď? Bude mě pořád chránit? Opravdu mě ochraňuje? Doopravdy se tu v tomhle boji cítím sám a nevím, jestli to můžu zvládnout."

Ale Krišna je velice blízko. Je tady, takže se k Němu jen otočte, a když se ke Krišnovi otočíme, věci budou únosné. Neznamená to, že se všechno prostě rozplyne a odejde, ale bude to snesitelnější; věci najednou budou možné. Najednou to nějak můžeme přežít, vypořádat se s tím, pokračovat - a to je nejlepší! To je tedy náš proces viśvāsa kahe sudṛḍha niścaya (Čaitanja Čaritámrita Madhya-lílá 22.62) - mít pevnou víru, že nás Krišna ochrání. On nás určitě ochrání! Chrání nás celou dobu, jen my to nemůžeme vidět!

Šrímad Bhágavatam 1.12.24, 9. října 2012, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

pátek 13. listopadu 2015

Náklonnost založená na službě

Člověk by si nikdy neměl myslet, že v tomto světě něco vlastní, dokonce ani své dítě. Naše děti jsou na nás nezávislé. Jsou to živé bytosti se svým vlastním osudem, které jsou na nějakou dobu umístěny do naší péče, to je všechno. Není to tak, že jsou naší částí. "Něco ze mě žije v mém dítěti." To je iluze.

Dobře, geneticky to může být prokázáno. Ale geny nemají nic společného s naší identitou, vůbec nic; jsou jen součástí našich těl. Duše není žádným způsobem určená nějakými genetickými shluky. Duše je plně stranou, a proč si tedy vybírat jednu živou bytost na úkor druhé a být velice milující vůči jedné konkrétní živé bytosti a ne k jiné.

Možná pokud je to založené na oddané službě, cítíme se zvláště nakloněni jedné živé bytosti, protože tato bytost je velice dychtivá sloužit Krišnovi, a tohle měřítko je potom v pořádku. Tehdy nejsme ovlivňovaní iluzí, jinak jsme v tomto světě svazování všemi druhy různých náklonností a jsme v iluzi, jsme v máji!

Šrímad Bhágavatam 2.3.8, 3. října 2013, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 12. listopadu 2015

Pokora a láska k Bohu

Pokora a schopnost rozvinout lásku k Bohu přichází společně. Není možné rozvinout lásku k Bohu, když v našem srdci není pokora. Jak může osoba, jež je pyšná, naslouchat?! Její uši jsou zablokované, protože je uchvácena svými vlastními nápady, takže dokonce ani nemůže slyšet, co ostatní říkají . Když je však člověk pokorný, může uvažovat: "Ano, potřebuji milost."

Pokorná osoba je dychtivá naslouchat a být dychtivý naslouchat od nadřízených osobností také přináší zvláštní dynamiku. Když jsou lidé dychtiví naslouchat, zralý vaišnava, jenž hovoří, poté otevře své srdce. Automaticky bude díky dychtivosti posluchačů velice nadšený a zjistí, že v jeho srdci je tolik realizací, o kterých ani nevěděl, že je má! Protože ve vztahu mezi vaišnavy je velmi důvěrná a blízká nálada, nálada hluboké přítelství a přijetí. Závistivá osoba to nemůže přijímat.

Závistivý člověk vždy najde nějaký důvod pro nepřijetí ostatních, vždycky najde nějakou vlastnost, která není dovolená a něco, co je špatně. "Nemůžeš takhle sedět, nemůžeš vypadat takhle, nemůžeš takhle mluvit," a tak dále a tak dále. Jen na základě nějakého vnějšího znaku bude závistivý člověk zavrhovat. V podstatě každý, kdo ho nepodpoří, nebude ho zbožňovat a uznávat jeho velikost, je nežádoucí.

Pokora je tedy vlastnost, kdy je člověk připraven vidět na druhých to dobré a uznat, že každý může přispět něčím, co může být oceněno. Mezi vaišnavy je atmosféra oceňování.

Přednáška bez názvu

Původní text v angličtině zde

úterý 10. listopadu 2015

"Špatná cesta, Prabhu!"

Otázka: Jak můžeme zjistit, že ve svém duchovním životě jdeme špatným směrem?

Tak, že nebudete nezávislí a budete ve společnosti oddaných, protože oddaní nás ochrání. Proto musíme zůstat v blízké společnosti oddaných. Ti nám řeknou, jestli jdeme špatným směrem - ó ano, opravdu řeknou! To se nebojte! Oni to udělají. Jsou velice milostiví. Oddaní jsou vždy připravení říct nám: "Jdeš špatnou  cestou, Prabhu!" Obzvláště pokročilí oddaní - jejich pokyny mají větší váhu, takže u nich přijímáme útočiště nakolik je to jen možné!

Přednáška, říjen 2010, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

sobota 7. listopadu 2015

Smysly, smysly!

Odpojit mysl od smyslů vyžaduje trochu tréninku a silné vůle. Je to možné, když člověk nemá žádnou víru v uspokojování smyslů. Jeden z mých oblíbených výroků je: "Vyjádření nedůvěry v sex!" Mám ho rád, protože sexuální touha čas od času zazvoní u našich dveří a je znovu zpátky. Jen když si pomyslíte, že je po všem, je to zase tady - sexuální rozrušení.

Četl jsem o kočce v Americe. Majitelé se jí snažili zbavit, a tak jeli ze severního státu až do Kalifornie. Tu kočku nechali v Kalifornii a ona došla zpátky domů! Docela působivé. A sexuální touha není o nic méně mocná a nezáleží na tom, kde ji necháte - vždycky se znovu objeví; znovu a znovu a znovu.

Pokud však nemáme žádnou víru v sex, bude mnohem snazší říct: "Je to tady a je tady ta možnost, já vím, ale neudělá mě to šťastným. Proč tedy investovat tolik energie do této specifické činnosti."

Přednáška, duben 2010

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 5. listopadu 2015

Nahrávky z Náma Hatta tábora 2015

Nahrávky přednášek a kírtanů Kadamby Kánany Svámího z letního Náma Hatta tábora, který proběhl 1. - 6. července v Kamenici nad Lipou.

Můžete je poslouchat online kliknutím na tlačítko play, nebo si je stáhnout pravým kliknutím myši na název a "uložit jako".

Přednášky

KKS_CZ_SummerCamp_03July2015_CC_Antya_7.1
KKS_CZ_SummerCamp_03July2015_SB_1.2.15
KKS_CZ_SummerCamp_04July2015_Srila_Prabhupada_Katha
KKS_CZ_SummerCamp_05July2015_SB_1.2.17
středa 4. listopadu 2015

Bezchybný

Duchovní učitel vidí sám sebe jako pokleslou duši, jako toho, kdo se snaží být dobrým nástrojem a v mnoha směrech zaostává, ale ostatní jej tak nevidí, protože to by byl postoj, kdy by ho viděli jako obyčejnou živou bytost.

Je zplnomocněnou lidskou bytostí, ale pořád lidskou bytostí a pořád má omezení lidské existence. Omezení v síle - kolik kilogramů může člověk zvednout? Není to tak, že duchovní mistr může zvednout kopec Govardhan - nemůže. Dokonce i kufr pro něj může být moc těžký. Takto je duchovní mistr omezený ve fyzické síle jako kterákoli jiná živá bytost.

Duchovní učitel může být omezen věkem, v oblasti zdraví - vypadá zranitelný a slabý. Má smysly jako všichni ostatní a smysly jsou popisovány jako nedokonalé. Jak víme, nejsou dokonalým nástrojem. Ale přesto je duchovní učitel dokonalý a nedělá chyby!

Šrímad Bhágavatam 7.15.26, 31. března 2012, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

úterý 3. listopadu 2015

Nic takového jako pěti či desetiminutový kírtan

Z kírtanam pochází smaranam a ze smaranam kírtanam. Když vzpomínáte na Krišnu, budete Ho opěvovat - budete, nemůžete si pomoct. Nemůžete si pomoct a musíte opěvovat Jeho jméno, Jeho vlastnosti... Čím více o Krišnovi víme, tím více na Něj vzpomínáme, tím víc se nám chce zpívat. Někdy mi někdo říká: "No, víte, budeme mít jen pěti nebo desetiminutový kírtan..." Není žádná taková věc jako pěti nebo desetiminutový kírtan! Chci tím říct, že je to bizarní!

Je to jako jet na projížďku... a sotva se tak nějak dostanete ze startovní čáry: "1, 2, 3 - stop!" Jak je to možné? Sotva jsme se zahřáli, dostali rez ze svého hlasu, tak nějak se párkrát dobře zhluboka nadechli, první mantra je jakési zaskřehotání, druhá nic moc a třetí tak nějak začíná přicházet. Ale potom to za chvíli začne proudit a mantra nás začne nést. A po hodině zpívání se opravdu začnete cítit jako... No páni! Dostáváme se na jinou úroveň!
Po dvou hodinách zpívání začnete zapomínat sami na sebe, anebo vás začnou bolet záda - jedno z toho!

No, a za čtyři hodiny zpívání je to rozhodně výjimečné. Po dvanácti hodinách zpívání určitě ztratíte svůj hlas, ale jste naprosto v extázi! Někdy to tak děláme, máme tyto speciální festivaly, během kterých se prostě jen celý den od rána do večera zpívá. A samozřejmě to tak bylo i v raném ISKCONu, kdy oddaní chodili ven na osm hodin, osm hodin na harinámu. A měli speciální způsoby, jak to přežít. Říká se, že Višnudžan měl rukavice, na jejichž koncích měl přilepené mince, takže jste ještě mohli z mridangy dostat trochu dobrý zvuk! A on měl tyhle rukavice, jinak by jeho ruce popraskaly, a takhle pokračovali celý den - osm hodin denně, s plnou silou!

Tento duch zpívání po dlouhou dobu je tedy možný, když je zde nějaká chuť...

Přednáška, Vrindávan 2007

Původní text v angličtině zde.