úterý 31. července 2012

Mysl má svou vlastní vůli

Jeho Svátost Kadamba Kánana Svámí, květen 2012, Anglie, domácí program

Tak pojďme na Měsíc! Je to sice trochu skok, mohli byste říct - ale žádný problém. Mysl může jít v jednom momentu odtud až na Měsíc; není to velký krok, když v mysli už tam jste. Někdo říká, že je ze zeleného sýra. Jiní říkají, že můžete skákat, protože je tam menší gravitace. Na Měsíci můžete skákat velmi vysoko, tak to můžete zkusit. Takže cestování rychlostí mysli je největší rychlost. Rychlejší než rychlost světla je rychlost mysli, tak je to řečeno. Je to ta největší rychlost, kterou můžete najít v hmotném světě.

Mluvíme o rychlosti světla, ale co taková rychlost mysli! Ta je větší. Bohužel jak jsem říkal předtím, mysl má svou vlastní vůli a časem jde ve špatném směru a to v rychlosti 300 mil za hodinu ve špatném směru možná není dobrý nápad. Takže mantra, ta ukotví mysl, upevní naši mysl, která je jinak neklidná:

‘cañcalaṁ hi manaḥ kṛṣṇa,’(Bg 6.34)

Neklidná mysl - trochu tady, trochu tam je neklidná mysl, tak co je tady jiného? Co jiného můžu vidět? Jak dlouho to potrvá? Je tady něco víc? Je tady možná nějaká zábava? Už se to stává být nudným. Můžeme ho přepnout na jiný kanál? To nejde. Takhle je to občas obtížné, když máte živé vystoupení, protože ho nemůžete přepnout na jiný kanál!

Neklidná mysl - 87 kanálů z Bollywoodu, pak zpátky do Hollywoodu v jednom skoku jedním cvaknutím. Takže máme tuhle kulturu, kde je potřeba větší a větší výběr:

Kolik je tam příchutí toho jogurtu? Kolik druhů chleba můžeš mít? Kolik různých druhů džusů máme? Kolik druhů máme?

Svět nekonečného výběru pro mysl. Něco jiného, ano. Pamatuji si dobu, kdy židle byla prostě jen židle. Myslím tím, byla na sezení, víte. Ne jako teď, kdy židle může masírovat tělo ve stejnou dobu a tímto způsobem stimuluje oběh krve. Takhle tě omlazuje během sezení. Také jsme bývali měli mýdlo. No dobrá, smrdělo, ale teď už ne, protože je obohaceno o vitamín E. A když používáte toto mýdlo obohacené vitamínem E, pak omládnete pokaždé, když se umyjete! Neumývejte se příliš, jinak můžete skončit v kolébce!

Takže tímhle způsobem žijeme v době, která je vytvořená pro mysl. Moje mysl má vitamín E velmi ráda. Moje mysl je ráda mladá, ano. Takže takhle je to všechno pro mysl. Já to nepotřebuji ani tak pro tělo, ale všechno pro mysl a všechny potřeby jsou tady pro mysl.

Mantra je pěkná, protože nás osvobozuje a redukuje všechny tyhle zbytečné potřeby, takže člověk se stává klidným. Takže tohle je ve skutečnosti velmi dobré, když už nemáme všechny tyhle nekonečné potřeby. Proto mantra minimalizuje všechny naše potřeby. Ale to je pouze předběžný stupeň, stupeň, kdy se postupně pozvedá naše vědomí!

Přeložila bhn. Jana Jendrulková
Původní text v angličtině zde.

neděle 29. července 2012

Požehnán těmi nejlepšími

Jeho Svátost Kadamba Kánana Svámí, duben 2012, Zurich, Švýcarsko SB 1.5.34

Od přírody jsme slabí! Slabost se manifestuje mnoha způsoby. Dříve jsem mluvil o chtíči, ale další vlastnost, kterou se manifestuje neodmyslitelná slabost živé bytosti je pýcha. My všichni jsme velice pyšní a vždy bereme pýchu z něčeho. Tahle pýcha je to největší nebezpečí v duchovním životě, protože je to skrz pýchu, když nás přestane zajímat následování procesu. Je to skrze pýchu, že si myslíme: „Já vím, já vím, já vím, já vím velmi dobře.“

Je to kvůli pýše, že děláme přestupky a odchylky. Je to skrze pýchu, když pokazíme tuto vzácnou příležitost jít zpátky k Bohu v tomto životě.

Takže musíme kultivovat pokoru, což je velmi těžké. Častokrát vyvstane otázka: „Jak se můžeme stát pokornými?“ Dobře, jedna odpověď je, že to začíná s tím stát se upřímným, protože když se staneme upřímnými, musíme přiznat, že nejsme perfektní. Kdokoli je alespoň trochu upřímný to ve skutečnosti ví, mám nějaké chyby…nejsem skvělý…jsem malý. Tento způsob upřímnosti může pomoci kultivovat pokoru.

Takže člověk musí praktikovat toto…musí si vždycky říkat:  „Mám se ještě hodně co učit.“
Kdykoli v životě, dokonce i když je člověku 99. Takže v téhle náladě pokory můžeme
bezpečně zůstat a sloužit vaišnavům, přijmout útočiště u Šrímad Bhagavatamu, přijmout
útočiště ve Svatém Jméně, zůstat vděční za oddanou službu, protože hned jak člověk začne
být pyšný, dříve nebo později zažije službu jako zátěž.

„Ó Bože, proč musím vždycky dělat tuhle službu? Nevím, proč v tomhle chrámu, kde nikdo
nechce dělat tuhle službu, tak či onak já vždycky musím tohle dělat!!“


To je když přijde pýcha a pokora je ztracena. Vděčnost je ztracena. Když jsme pokorní, jsme vděční.


„Mám takové štěstí, že můžu dělat tuhle službu. Dostávám veškerou milost. Nezasloužím si to. Proč to dostávám, já nevím.“

Takováto vděčnost je přesným opakem pýchy. Klíčem je tenhle přístup s vděčností a pokorou v duchovním životě. Vždycky si myslíme, že jsme požehnáni. Včera jsme vzpomínali na Bhakti Tirthu Maharaje, který ve svých posledních dnech říkal: „Byl jsem požehnán těmi nejlepšími!

Přeložila bhn. Jana Jendrulková
Původní text v angličtině zde.

pátek 13. července 2012

Neomezené hranice


Gurudás: Maharádži, říkal jste, že musíme znát naše hranice, ale není tu pak riziko, že budeme příliš vypočítaví?

Maharádž: Ne, měli bychom znát své hranice tak, že budeme naslouchat od starších vaišnavů. Naší vlastní kalkulací své hranice nikdy nepoznáme, ale tehdy pokračujeme s jistotou. Takže se to musíme skutečně dozvědět od starších vaišnavů. Duchovního učitele nemáte jenom jako odznáček na růženci, protože on se musí stát jádrem – středem vašeho duchovního života, a tehdy se to děje. Samozřejmě, pak řekneme: Ano ano, já chci, ale můj duchovní mistr tu nikdy není, nikdy mi neodpoví na mail! Pak vždycky říkám, že to je dobré, protože víte, že zpívá Hare Krišna a není celý den na počítači. Takže to neznamená jen díkša guru, znamená to oddaní. Tudíž skrze konzultaci můžete určit své hranice. Jako jsem říkal tady tomuhle prabhuovi, že doktor nemůže operovat sám sebe, víte je to těžké otevřít svoje vlastní břicho. Proto když si vymezujeme své hranice sami, tak pak je pravděpodobně umístíme příliš nízko, zatímco když vytyčuje naše hranice někdo jiný, tak nás to trošku víc postrčí než bychom se postrkovali my, takže vidíte, že tu musí být skutečně konzultace, se staršími vaišnavy.

Gurudás: Když jsme omezení, ale napojeni na nekonečný zdroj, budeme pak schopni dělat víc a víc?

Maharádž: Ano samozřejmě. Často říkám, že když děláme nějakou určitou službu, myslíme si: Tohle je moje služba, teď dělám svou službu. A později tato služba vede k větší službě, a pak vidíme: Ve skutečnosti to byla jen příprava pro to, co dělám teď.

Pak zase později budeme dělat něco většího, pak si uvědomíme: Celou tu dobu to byla jenom příprava na to, co skutečně chci, a já se bral tak vážně. Proč jsem to dělal? Myslel jsem, že dělám vážně něco, a teď si uvědomuji, že mě Krišna celou tu dobu jen připravoval na službu, kterou dělám teď.
Takže je to nekonečné a časem se to bude zvětšovat a to je oceán transcendentální lásky k Bohu! Neustále to věčně roste! Je to neomezené a chuť je neomezená.

Bhaktivedanta Manor, květen 2012

pondělí 9. července 2012

Službou proti sobectví


Když nejsme v duchovním životě oživeni, je to naše chyba. Je to kvůli našemu sobectví! Je tolik způsobů, jak si zachovat sobectví. To je problém, který v našem životě popíráme. Jeden aspekt sebestřednosti je, že máme velmi nesobecké pojetí sebe sama. To je typicky sobecká záležitost. Jsem velký filantrop... Jsem velmi nesobecký... Obětuji se pro dobro mnoha ostatních. Ale také vidíme, že písma častokrát zmiňují, že existuje rozšířené sobectví. Je přímé sobectví a pak je tu rozšířené sobectví. Někdy rozšířené sobectví znamená, že člověk, který je velmi štědrý, který hodně dává, to ve skutečnosti dělá proto, aby byl oslavován. Takže tento egocentrismus v nás je hluboký. Proto bychom si nikdy neměli myslet: Teď jsem čistý! Nemusíme se moc zabývat introspekcí a psychologickou sebeanalýzou, abychom se snažili přijít na to, jak moc sobečtí skutečně jsme. To není třeba. Jednoduše hledáme očištění – mohu udělat nějakou službu? Když vidíte, co zdůrazňoval Šríla Prabhupáda, bylo to jednoduše: Mohu udělat nějakou oddanou službu? Jakou službu mohu udělat? Je to v této službě, kdy se věci stávají smysluplnými. Ve službě přichází písma k životu. Je to ve službě, kde nacházíme velkou inspiraci.    
 
Kapské město, JAR, červen 2012

středa 4. července 2012

ČESKÁ REPUBLIKA VE VÍRU KÍRTANU


Kadamba Kánana Maháráj je dobře známý svými extatickými kírtany. Asi každý slyšel o tom, jak dokáže rágu proměnit v rock a během týdne, který strávil v České republice, znovu ukázal svůj výjimečný styl při kírtanech a harinámech. Jeho návštěva začala v pražském chrámu, kde dal ranní lekci. Hovořil zde o tom, jak je "kulturní" hmotný život zaměřen na dharmu, arthu a kámu (náboženství, povinnost a požitek) a cílem poživatele je dosáhnout Svarga Dvar (bránu na nebeské planety). Taková duše však bude časem zfrustrována materiálním životem a možná bude usilovat o mokšu (vysvobození). Oddaný ale všechny tyto věci, dokonce i vysvobození, odmítá, protože se soustřeďuje na službu Nejvyššímu Pánu.
Potom během dne Maháráj uvedl tuto teorii do praxe vedením velké skupiny oddaných na harinám centrem Prahy. Reakce místních obyvatel byla úžasná - mnozí tančili a zpívali. Došlo také ke zvláštní výměně s pouličním umělcem hrajícím na housle, který dokázal dokonale zachytit Mahárájovu melodii a na chvilku se tak připojil ke kírtanové skupině.  Harinám skončil před restaurací Góvinda, kde se konal program. Ačkoliv byl večerní kírtan plánovaný pouze na hodinu, Maháráj pokračoval se zpíváním jmen Pána téměř dvakrát tak dlouho, čímž přiměl celý dav tančit v extázi. "Je těžké přestat! Zkouším přestat už půl hodiny, ale je to velmi těžké," zněl jeho komentář.  Následovala krátká řeč o důležitosti hlubokého pohroužení ve vědomí Krišny zorganizováním svého života takovým způsobem, aby byl v jeho popředí Krišna. Po další půlhodině bhajanů program skončil.

CD na podporu kázání v AfricePři své poslední návštěvě v Čechách s sebou Kadamba Kánana Svámí přivezl nové CD s názvem Mahá -Mantra - Oceán transcendentální blaženosti, plné jeho kírtanů a bhadžanů nahraných v Jižní Africe.Výtěžek z prodeje těchto CD půjde na rozvoj kázání v Africe - konkrétně na Ratha-yatru v Sowetu, což je Maharádžův velmi drahý projekt. Pár posledních CD je ještě v Čechách k dispozici (konkrétně již jen 6!), takže Ti z Vás, kteří jste nebyli na táboře, si ještě mohou nějaké pořídit. Příspěvek je alespoň 200 Kč (8 euro). Zájemci se mohou hlásit buď osobně, nebo na mailu kasturimanjari.kks@gmail.com :)


Malá ukázka z CD je zde.

pondělí 2. července 2012

Kadamba Kánana Svámí v Čechách


Jako vlna intenzivího nektaru nás osvěžil a povzbudil "průlet" Kadamba Kánany Maharádže českou kotlinou, podívejte se a především poslechněte, co za sebou tentokrát zanechal:

Přednášky ke stažení zde:

Neuvěřitelné kírtany zde:

A fotky zde.