středa 30. března 2016

Upřímnost vaišnavy

Pověst Krišnova oddaného je zásadní. Oddaný je přirozeně čestný a odpoutaný. Nepoctivost je znakem hmotné připoutanosti, je známkou toho, že si myslíme, že my sami musíme být kontroloři. "Tato situace se mi vymyká z rukou! V tomto světě dharmy nezískávám to, co potřebuji, a tahle poctivost mi blokuje cestu. Teď už mě může zachránit jenom lež!"
Tohle znamená, že chceme být kontrolory, znamená to, že chceme tu situaci pevně uchopit tak, abychom z toho MY mohli těžit. Znamená to, že máme plodonosný záměr, kalkulujeme pro náš zisk a myslíme si: "Ovládám tento vesmír a musím zařídit, aby vše bylo na správném místě tak, aby to bylo pohodlné pro mě!"

To ukazuje na nedostatek spoléhání se na Nejvyššího Pána, nedostatek pochopení, že Krišna to zajistí a Krišna se postará. Proto se vaišnava přirozeně uchyluje k poctivosti. Nepřijímá útočiště u manipulací, lží a intrikářství. Ne, všechno je nesobecké pro Krišnu. Vaišnava ví: "Nejsem kontrolor, jen se snažím a Krišna všechno zařídí." Proto je upřímnost oddaným přirozená. Je to kvalita dobra, svatosti, důvěryhodnosti a transparentnosti.

Upřímnost vaišnavy je důležitá, protože pokud nejsme poctiví, kdo přijme toto poselství vědomí Krišny? Kdo nám uvěří? A pokud nám lidé nebudou věřit, nebudou věřit ani tomu, co říkáme. Proto je pro oddaného, který je jednoduchý a nemá co skrývat, upřímnost zásadní. Když člověk přijme tuto pozici, že není co skrývat, nejsou zde žádné hříšné činnosti, žádní kostlivci ve skříni. Jak jednoduchý a pěkný je potom život - bez přetvářky a masky - jen buďte takoví, jací jste.

Šrímad Bhágavatam 9.10.21-22, 16. ledna 2015, Bhaktivedanta Manor, Anglie

Původní text v angličtině zde.

pondělí 28. března 2016

Pradávná moudrost vítězí

Je tak těžké dělat dobré věci... Myslíte si, že činíte dobro, ale činit dobro je tak složité. Je tak obtížné určit, co je dobré a co špatné. Něco vypadá extrémně dobře, ale po nějaké době vidíte: "Ale ne! To nebylo vůbec dobré!"

Moderní etice vždy něco chybí. Obecně řečeno, máte nápad, který je dobrý - dávat chudým. Mnoho lidí by souhlasilo. Ale nemusí to být nutně tak, protože spousta lidí toho zneužije.

Ale co říká Krišna, to je zaručené. Pokud si vezmete Bhagavad-gítu, pak si můžete být jisti.Je tak pěkné žít podle Gíty. Odnese nás daleko z téhle mentální úrovně - rozhodování, zda je něco správně nebo špatně.

Na všech zdech v železniční stanici v Dillí vidíte: POTRAT a telefonní číslo. Takže to se děje, je to tak? A řekněte mi, je to dobrá věc, nebo špatná?

Oddaný: To záleží...

Mahárádž: Záleží, hm?

Oddaný: Když nechcete a nemůžete dát svému dítěti dobrý život, je lepší jej na tento svět nepřivést.

Mahárádž: Ale jak víš, co můžeš tomu dítěti dát? Nemůžeš si být jistý, protože možná tohle dítě získá nějaké požehnání. Tohle dítě se možná narodí ve velice chudé rodině, někde u silnice, a možná se já rozhodnu jet kolem a zaplatit mu vzdělání.

Takže jak to můžete vědět? Bhagavad-gíta to plně objasňuje. Pokud se jí budeme držet, NENÍ PROBLÉM. Krišna bere zodpovědnost. A v písmech samozřejmě potrat není dovolen. Podle písem každý, kdo maluje tyhle věci po zdech, sdílí karmu, dokonce i osoba, která přijímá telefonáty; recepční také sdílí tu karmu. Každý!

Přednáška v Bhakti Bhavanu, 18. května 2012, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

pátek 25. března 2016

Hledání potěšení

Živá bytost už ze své povahy hledá potěšení, a je jí to tak hluboce vlastní, že jakmile začne hledat rozkoš, už se toho nemůže vzdát. Jakmile je živá bytost špatně nasměrována, tento pohon pro hledání potěšení je tak silný, že se zkrátka nevzdá a pokračuje v hledání, protože hmotná energie je odrazem duchovní energie, jež je nekonečná, a proto tam je také nekonečná rozmanitost. Živá bytost si tedy myslí: "No, možná některý den to bude fungovat."

Takto májá chytá živou bytost, kdy v ní krmí tuto základní povahu duše, kterou je, že duše hledá potěšení. Člověk tedy musí tento pohon utnout inteligencí; nemůže čekat až do chvíle, kdy je z toho unavený. To dělal Rajneesh, později známý jako Osho, jenž měl filozofii: "Prostě si dopřávejte smyslový požitek až do bodu, kdy toho budete mít plné zuby!" Ale vy toho doopravdy nikdy nebudete mít plné zuby, jen tak na pár dní, ale pak to zkusíte znovu.

Šríla Prabhupáda říkal, že kdyby byla Oshova filozofie pravdivá, pak by prasata byla největšími jogíny. Máme tu myšlenku, že přestaneme, až budeme materiálními věcmi vyčerpaní. Nikdy nebudeme vyčerpaní, ale v jednu chvíli - na základě síly poznání - musíme říct: "Tohle nedává smysl, to není inteligentní. Přestanu." Musíte utnout hmotné touhy, což bude trochu bolestivé. Tohle počáteční utínání se musí udělat, jinak nenalezneme zalíbení v duchovním životě!

Přednáška, Šrímad Bhágavatam 4.28.55

Původní text v angličtině zde.

středa 23. března 2016

Den pro Krišnu

Šrí Čaitanja Maháprabhu vysvětlil Sanátanovi Gosvámímu, že musíme následovat ve šlépějích věčných obyvatel Vrindávanu. Vždy musíme jednat pro potěšení Krišny. V naší sádhaně Krišna musí být vždycky ve středu.

Můj první velký festival v chrámu byla Gaura Púrnimá. Slavil jsem ji v Bhaktivédanta Manoru a zrovna jsem se vrátil z Indie. Byli jsme ve velmi velké místnosti a naše služba jakožto ocejchovaných nových oddaných byla celý den koulet sladké kuličky. Drželi jsme půst a pro mou mysl to bylo prostě moc - sedět s oceánem sladkých koulí. Říkal jsem si: "Co je tohle za hnutí? Oni drží půst a pak jsou celý den v kuchyni, vaří a jsou v jednom kole s těmi všemi druhy příprav na prasádam. Co je to za proces?"

Myslel jsem si, že je to divné, protože jsem byl egocentrický. Říkal jsem si, že to všechno bylo odříkání, které jsme vykonávali pro své očištění. Nechápal jsem, že tenhle jeden den, jeden den, byl den pro Krišnu, a v tento den místo strachu o naše vlastní smysly, což většinou děláme, během speciálního festivalu, dáme veškerý svůj smyslový požitek stranou. Nebudou žádné aranžmány pro náš smyslový požitek. Všechny přípravy se dělají jen pro Krišnovo potěšení, všechny! A obyvatelé Vrindávanu tohle dělají každý den.

Přednáška z Čaitanja Čaritámrity, prosinec 2011, Pretoria, JAR

Původní text v angličtině zde.

úterý 22. března 2016

Sláva Čaitanja Čaritámrity

Čaitanja Čaritámrita je naší hlavní knihou! Je to jediná kniha, která nám dává naši určitou identitu gaudíya vaišnavů. V podstatě všichni vaišnavové přijímají Bhagavad-gítu. Mnoho vaišnavů oceňuje Šrímad Bhágavatam. My samozřejmě klademe největší důraz na Šrímad Bhágavatam, ale Čaitanja Čaritámrita je specifická kniha, která kombinuje prvek Krišny s milostí - že na milosti závisíme. To dává ucelený obraz, protože kde bychom bez milosti byli?! Nejsme duchovně tak silní, takže opravdu hodně potřebujeme tuto knihu. Čteme Bhagavad-gítu a učíme se z ní, studujeme Bhágavatam, ale nakonec objevíme náš duchovní život v úplném smyslu v Čaitanja Čaritámritě. Proto je Čaitanja Čaritámrita nejdůležitější knihou ze všech.

Šríla Bhaktisiddhanta Sarasvatí Thákur byl jednou v Assamu blízko řeky a náhle došlo k zemětřesení, jež bylo docela silné a způsobilo povodeň. Najednou, z ničeho nic, byla celá oblast zaplavena, a Šríla Bhaktisiddhanta Sarasvatí Thákur poté hovořil o mahá-pralaye, což je stadium, kdy je zaplaven a zničen vesmír, ale později je znovu stvořen.

Mluvil o mahá-pralaye a zeptal se, co budeme dělat, až přijde konečná zničující povodeň. Popadnete své cennosti, že? Popadnete Bhagavad-gítu, Šrímad Bhágavatam a Čaitanja Čaritámritu a budete se pokoušet udržet svou hlavu nad vodou, jenže až to začne být příliš... bude to příliš těžké... můžete nechat Bhagavad-gítu plavat! Pak půjdete dál s Bhágavatamem a Čaitanja Čaritámritou, a Šríla Bhaktisiddhanta Sarasvatí Thákur řekl, že pokud i tohle bude příliš těžké, můžete nechat být Bhágavatam a celou svou ruku dát kolem Čaitanja Čaritámrity. Řekl, že z této knihy může být obnoveno vše!

Prabhupáda prohlásil, že díky Čaitanja Čaritámritě jsme jedineční. Čaitanja Čaritámrita nás učí jedinečné prvky naší identity ohledně toho, kdo jsme jakožto gaudíja vaišnavové. Jinými slovy - toto je kniha, jež nám plně říká, co děláme! A ne že bych tím hovořil proti Bhagavad-gítě, protože to zahrnuje Bhagavad-gítu i Bhágavatam. Musíme tedy studovat Bhagavad-gítu, ale osobně je pro mě objektem mých studií Čaitanja Čaritámrita.

Přednáška, 3. října 2012, Govinda Valley, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

neděle 20. března 2016

Karma

Karma je výsledkem zapletení s hmotnou energií za účelem požitku. Když se snažíme užívat si hmotnou energii, výsledkem je karma - získáme reakci za každou akci. Když však zaměstnáme tu stejnou hmotnou energii ve službě Krišnovi, pak nás ta samá hmotná energie osvobodí a další karma už nebude vznikat! Klíčem ke hromadění karmy je tedy užívání si hmotné energie, ale osvobození od karmy přichází jedině ze služby Krišnovi!

Video rozhovor, listopad 2015, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

pátek 18. března 2016

Mylná hmotná pojetí

Nedávno jsem si koupil knihu Sadanandy Svámího, německého sanjásího a duchovního bratra Šríly Prabhupády, žáka Šríly Bhaktisiddhanty. Byla to jeho kniha a kniha jeho žáka Vámany dáse, který byl spisovatelem, v Rakousku známým jako Walter Eidlitz. Několik jeho knih bylo také přeloženo do angličtiny.

Sadananda Svámí psal o utrpení v hmotném světě, a pak řekl: "Neměli bychom mít mylnou představu, že hnutí Pána Čaitanji je určeno ke zmenšení utrpení hmotné existence. Nemá tento účel, ale je určeno k tomu, aby zaplnilo prázdnotu v našem srdci." To byl ve skutečnosti velmi hluboký bod. Když jsem to četl, přemýšlel jsem: "Páni, nikdy jsem tento bod skutečně takto jasně neformuloval, dokonce ani ve svých myšlenkách!"

Ale ano, prázdnota v srdcích se naplní; srdce přetéká, když je zde extáze, stejně jako srdce Dévakí, jež bylo naplněno. Vzpomeňte si, jak Dévakí otěhotněla skrze srdce. Byl to Vasudév, kdo původně čistě zplodil Krišnu a tohle čisté vědomí Krišny bylo přeneseno do srdce Dévakí, jež potom otěhotněla z této lásky ke Krišnovi a Pán se projevil v jejím lůně.

Šrímad Bhágavatam 10.2.19, 2. února 2016, Bhaktivedanta Manor, Anglie

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 17. března 2016

Láska následuje

Láska bude následovat, když jsme přitahováni, když obdivujeme, když vidíme úžasné vlastnosti, když vidíme skvělou povahu, když vidíme milost, laskavost a soucit, když vidíme sílu, když vidíme krásu... Láska bude následovat, přijde přirozeně. Láska nemůžeme být vyžadována: "Musíš milovat!" Musíš milovat svou zemi. No dobře, ale já ji nemiluji, je mi líto; mám ji rád, ale nemiluji ji. V Sydney je pamětní deska, na které stojí: "Největší dobro, které člověk může učinit, je položit svůj život za svou zemi." No, já si to nemyslím, nejsem o tom úplně přesvědčen.

Ano, láska tedy půjde tam, kde je obdiv, kde vidíme úžasné vlastnosti, kde vidíme velkou laskavost, soucit, milost, odhodlání, kde vidíme neuvěřitelný příklad, kde vidíme někoho, kdo je prostě větší, než jsme my... Pak bude láska automaticky probuzena, není to těžké! Tam potom přijde láska.

Přednáška, 13. května 2015, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

úterý 15. března 2016

Každý verš Šrímad Bhágavatamu je o čisté oddané službě... 3/3

Otázka:
Ve Šrímad Bhágavatamu je mnoho témat, která jsou komplexní a zdánlivě nejsou napojena na čistou oddanou službu. Ale slyšíme, že každý verš Šrímad Bhágavatamu je o čisté oddané službě. Jak to máme chápat?

Šrí Čaitanja Maháprabhu v Čaitanja Bhágavatě říká. Šrímad Bhágavatam na začátku, uprostřed i na konci pojednává o čisté oddané službě. Musíme každý verš číst v kontextu celé knihy. Moderní akademikové čtou každý verš samostatně. Vidíme ale, že Šríla Prabhupáda a áčárjové čtou každý verš v souvislosti celého textu.

Někdy je Šríla Prabhupáda kritizován za své překlady, protože údajně psal slova, která se nedržela originálního sanskritu. Oni říkají, že přidal věci a otočil to k tomu co je čistá oddaná služba, zatímco některé z těch veršů nejsou o čisté bhakti, toto říkají – ale takovéto čtení je čtením povrchního čtenáře, který čte verše vytržené z kontextu.

Ty verše jsou všechny součástí celé práce, Bhágavatamu, a všechny ty verše podporují závěr Bhágavatamu. Proto všechny verše poskytují souvislosti k čisté oddané službě.

Jak jsem vysvětlil, tento verš vede také k čisté oddané službě. Pokud studujeme situaci Dakši a jak se ve velké zbožnosti zapojuje do vznešené mise pomoci rozšířit dhramu po vesmíru. A stejně tak vidíme, že se Dakša obrací na Nejvyšší Osobnost Božství a nabízí mu své poklony, ale jeho postoj je stále omezený. Dělá to v úctě a s dalším motivem. Tímto zdůrazňujeme cestu směrem k čisté oddané službě a jak se pozdvihnout. Skrze tyto Hamsa-guhya modlitby vidíme jak se pozdvihnout nad tělesnou úroveň. Musíme se povznést nad plodonosnou úroveň i nad úroveň zbožnosti, a dokonce i nad úroveň bázně a úcty – na úroveň čisté oddané služby.

Pohlížíme na každý verš v jeho vztahu k čisté oddané službě. Pak se stane skutečný význam jasným. Když Šrí Čaitanja Maháprabhu vysvětloval verše átmaráma Sarvabhaumovi Bhattáčárjovi mnoha různými způsoby, poznamenal na konci, že ve skutečnosti každý verš Šrímad Bhágavatamu má neomezeně významů. Hrubí materialisté nemohou vidět bhakti význam mnoha veršů. Možná i naše nečistá inteligence nedokáže vidět bhakti význam ve všech verších.

Jak Šríla Prabhupáda poznamenal při několika příležitostech, jeho významy jsou důležitější než verše. Díky čtení veršů, nemusíme získat skutečné poselství čisté oddané služby, ale čtením významů ho nemůžete minout. Proto, díky milosti významů Šríly Prabhupády můžeme vidět, jak se každý verš vztahuje k čisté oddané službě!

Děkuji vám mnohokrát. Šríla Prabhupáda kí jaya!

Šrímad Bhágavatam 6.4.25, 25. února 2015, Mayapur, Indie

Přeložil Madhu Pandit dás

Původní text v angličtině zde.

neděle 13. března 2016

Každý verš Šrímad Bhágavatamu je o čisté oddané službě... 2/3

Hmotná existence

Hamsa-guhya; guhya znamená tajný a hamsa znamená labuť nebo transcendentalista. Tajemství transcendentalistů je tedy vyjeveno v těchto modlitbách. Můžeme vidět, že je zde popsána hmotná existence. Je zmíněno tělo - dehahasavah - životní vzduchy; aksah - různé smysly; manavah - mysl, intelekt, ego; pět hrubých hmotných elementů; bhůta, a také jsou zmíněné smyslové objekty, matram.

Všechny tyto úrovně naší hmotné existence... Zároveň existujeme na různých úrovních. Jsme zde na hrubohmotné úrovni. Skrze smysly se vztahujeme k hrubé hmotné realitě. Jsme fyzicky přítomní na lekci z Bhágavatamu, avšak v tu samou chvíli je naše mysl mezi slovy přednášejícího a cestuje po celém vesmíru. Tímto způsobem máme dvě oddělené existence – fyzickou a mentální.

pátek 11. března 2016

Každý verš Šrímad Bhágavatamu je o čisté oddané službě... 1/3

deho ’savo ’ksa manavo bhuta-matram
atmanam anyam ca viduh param yat
sarvam puman veda gunams ca taj-jno
na veda sarva-jnam anantam ide

PŘEKLAD: 
Tělo, životní vzduchy, vnější a vnitřní smysly, pět hrubohmotných prvků a jemné smyslové předměty (podoba, chuť, vůně, zvuk a dotek) jakožto hmota nemohou znát svou povahu, povahu jiných smyslů či povahu svých vládců. Živá bytost je však duchovní, a proto je v její moci znát své tělo, životní vzduchy, smysly, prvky a smyslové předměty, jakož i tři kvality, které tvoří jejich základ. Nicméně ani když si jich je živá bytost plně vědoma, nemůže vidět Nejvyšší Bytost, která je vševědoucí a neomezená. S úctou se tedy klaním Nejvyššímu.
VÝZNAM:
Materialističtí vědci mohou analyticky prostudovat hmotné prvky, tělo, smysly, smyslové předměty a dokonce i vzduch, který ovládá životní sílu, ale přesto nedokáží pochopit, že nad tím vším je skutečná duše. Jinými slovy — živá bytost může jakožto duše pochopit všechny hmotné předměty, nebo — je-li seberealizovaná — je schopna pochopit Paramātmu, o Níž meditují yogīni. Nicméně ani pokročilá živá bytost nemůže pochopit Nejvyšší Bytost, Osobnost Božství, neboť Pán je ananta, neomezený majitel všech šesti vznešených vlastností.
______________________________________________________________________ 
Život Dakši

Než se zaměříme na obsah verše, říkal jsem si, že bychom se mohli trošku podívat na obsah těchto Hamsa-guhya modliteb. Je popsáno, že tato část Bhágavatamu se ve třech kapitolách zabývá Dakšou. V předchozím verši je popsáno, že Dakša byl přímo synem Pána Brahmy, jedním z jeho duševních synů. Pamatujeme si, že Dakša neměl žádnou úctu k Pánu Šivovi a urazil ho. Na dlouhou dobu byl potrestán tak, že dostal hlavu kozla; hlavu kozla musel nosit celou kalpu.

Vzdal se tohoto těla a pak je na začátku této kapitoly popis Pračetů, kteří vykonávali dlouhou dobu odříkání pod vodou. Vyšli z vody a viděli, že Země byla zarostlá stromy. Uvědomili si, že nebyla ochraňována dharmickými králi, kteří zajišťovali zemi pro zemědělství, a v zápalu hněvu ty stromy spálili svou mystickou silou.

středa 9. března 2016

Vjása-púdža festival sa bude konať!!

Ospravedlňujeme sa za zmätok. Zdravotnný stav JS Kadamba Kanana Svámího sa zlepšil a plánovanú chemoterapiu a ožarovanie nepotrebuje. Veľmi sa z toho teší a chce prísť na festival Vjása-púdža na Rádhádéši.
To znamená, že Vjása-púdža festival sa na Rádhádáši bude konať!!!
Pretože festivalovú registráciu sme zrušili, musíme celý proces začať odznova. Ešte tento týždeň sa ozveme s ďalšími informáciami.
VP tím

Dopis Kadamby Kánany Mahárádže

Drazí vaišnavové, přátelé, má rodino a všichni,

chci vám všem vyjádřit svou vděčnost za vaši laskavost, vaše modlitby a přání všeho dobrého v tomto těžkém období. Je to asi měsíc, co mi byl diagnostikován nádor v konečníku. Během dvou operací byly odstraněny rakovinou postižené oblasti. Nejprve lékaři doporučovali návaznou léčbu chemoterapií a ozařováním. Musím říci, že jsem měl ve své mysli velké potíže odevzdat se takové pekelné léčbě, která může zničit rakovinu, ale také zbytek těla, a rozhodl jsem se to neudělat a místo toho spoléhat na Krišnu a přírodní léčbu. Včera jsem se setkal s lékaři a na závěr tomu dali svá požehnání, za předpokladu, že se podrobím pravidelným kontrolám, což udělám. Samozřejmě je tu riziko, že se rakovina vrátí, jakmile už to jednou začalo, ale necháme to na Krišnovi.

Mezitím cítím velkou úlevu a cítím se blíže svému srdci, když následuji přírodní cestu a investuji do svého vědomí Krišny a jeho sdílení skrze psaní. Nyní potřebuji šest týdnů ke zotavení z operací a jedné další procedury ke zlepšení toku moči.

Poté se mohu snažit pokračovat v "normálním" životě. Mám v plánu to brát s klidem, více naslouchat tělu a méně cestovat, zůstávat déle na jednom místě, následovat zdravotní režim a zaměřit se na psaní.

Nemůžu prostě jen navázat na to, kde jsem přestal. Bude spousta událostí a programů, kterých jsem měl v plánu se účastnit, ale mohu se zúčastnit jen některých a jiných ne. Má to souvislost s mými energetickými hladinami, jejich udržením a necháním je diktovat si, co dělat a co ne. Byl jsem už dříve na ozdravném pobytu, takže mi je to dobře známé.
Prosím, odpusťte mi, pokud nebudu moct být tak dostupný jako předtím. Je snadné nechat se strhnout proudem činností, ale to není to, co potřebuji.

Těším se na setkání s vámi všemi osobně někde v nějakém daném okamžiku. Jste všichni úžasní lidé a já žiji díky vašim modlitbám a laskavosti.

Ještě jednou mockrát děkuji.

Váš přítel a služebník
Kadamba Kánana Svámí

pondělí 7. března 2016

Česko, leden 2016 - nahrávky

Zde si můžete přehrát nebo stáhnout veškeré audio nahrávky z návštěvy Kadamby Kánany Mahárádže v Čechách ve dnech 12. - 18. ledna 2016.

Tady je o jeho pobytu reportáž a zde fotogalerie.