neděle 27. listopadu 2011

Spojení s Prabhupádou

Pokud nenavážete spojení se Šrílou Prabhupádou, nebude možné rozvinout ve vědomí Krišny hlubokou víru. To musíme pochopit. Ne že bychom neměli hlubkou víru v naše současné duchovní mistry. Ale naši současní duchovní učitelé jsou služebníky Prabhupády. Prabhupád nám dal rámec, říkával - teď ho můžete vyplnit. Proto je takto tím, u jehož nohou sedí všichni mistři a proto může každý s Prabhupádou rozvinout hluboký vztah, dokonce i když není Prabhupádovým žákem. Ale ne na úkor vztahu s vlastním duchovním mistrem, ale prostě jako můžeme mít otce a dědečka. Můžeme mít uctivý vztah ke svému otci a zároveň také důvěrný vztah se svým dědečkem. A my tento vztah potřebujeme...

neděle 20. listopadu 2011

Výjimečný proces zpívání

Proč v jiných věcích nezpívali svaté jméno? Zpívali...také v jiných jugách a jiných věcích byli oddaní, kteří zpívali jméno Pána, ale byl tam rozdíl a to sice: ‘kathañcana smṛte yasmin
duṣkaraṁ sukaraṁ bhavet’, (ČČ. Ádi 14.1). Že cokoli je v tomto věku Kali složité, je učiněno jednoduchým milostí Šrí Čaitanji Maháprabhua. Takže dříve jste museli zpívat a zpívat a zpívat navěky, abyste získali výsledek. Ale teď trochu zpíváte a velice rychle získáte prospěch. Takže takto, především ve věku Kali, je nejmocnější proces zjednodušen milostí Šrí Čaitanji Maháprabhua, a proto teď, především skrze přímý proces sdružování se s Krišnou, můžeme dělat pokrok.

(Kadamba Kánana Svámí, Melbourne 2011)

čtvrtek 17. listopadu 2011

Cesta po Bangladéši

Dva týdny cestoval  Kadamba Kánana Maharáj se skupinou 25 oddaných po svatých místech v Bangladéši. Na tomto odkaze najdete slide show vykreslující úžasnou cestu. V závorkách za každým titulkem najdete čísla fotek popisujících ono místo.

ISKCON Narsindi (1-11)
Vzhledem k tomu, že oddaní přijeli do země různými způsoby v různé časy, první skutečné setkání celé Bangladéšské skupiny bylo v Narasindi. Setkali se ve velkém Harinámu ulicemi Narasinghi k místnímu ISKCONskému chrámu.

úterý 15. listopadu 2011

Uslyší Krišna mé modlitby?

Pouze pyšný člověk si myslí, že může přistoupit k Nejvyššímu Pánu přímo. Pokorný člověk chápe: „Kdo jsem? Jsem tak znečištěný všemi neřestmi světa – chtíčem, chamtivostí, hněvem a závistí. Všechny tyto vlastnosti ve mně jsou. Kdo jsem, abych šel před Nejvyššího Pána? Proto budu sloužit Jeho oddaným, kteří jsou velice čistí a plně odevzdáni Jeho potěšení. Pokud oni se budou k Pánu za mě modlit, pak mi Pán zajisté prokáže Svá požehnání! Uslyší mou modlitbu? Nevím. Možná když jí uslyší, tak odpoví mi, kvůli tomu, co všechno jsem udělal?“
Každý zná pravdu sám o sobě – ano ví to, protože my všichni víme o našich nedostatcích. Proto je celkem přirozené obrátit se na oddané Pána, kteří dávají svůj život službě Pánu, a pak tyto oddané tak či onak potěšit. A když je nějakým způsobem potěšíme, pak se určitě budou modlit a přivolají Pánovo požehnání.
Pán řekne: „Ach oni tak pěkně potěšili Mé oddané!“ Pak my Pán určitě dá Svá požehnání! Takže toto je cesta, jak skutečně získat požehnání Pána službou Jeho oddaným.

čtvrtek 10. listopadu 2011

Fotky

Drazí příznivci Kadamba Kánana Maharádže! Bhakta Danča z Neratovic poskytl odkazy na fotky s Maharádžem, které pořídil. Mnozí z vás jistě internetovou cestičku k nim znají, nicméně pro jistotu případně pro připomenutí připojujeme níže uvedené odkazy. Děkujeme Dančovi a těšíme se na další příspěvky všeho druhu od vás všech!


Fotky z tai-či akademie zde.

Ratha Yatra Praha 2010 zde.


Přednáška v Góvindě 2008 zde.


Přednáška v Góvindě zde.


Průhon 2008 zde.


Středeční program zde.


Govardhana puja zde.
sobota 5. listopadu 2011

Důležitá schůzka, nerušit!

Krišna je přirozeně přitažlivý. Absolutní Pravda si hraje jako malé dítě. Zpívání Svatého Jména je založeno na přirozené přitažlivosti. A tato přirozená přitažlivost bude růst, jak budeme více naslouchat, jak budeme více sloužit a pak budeme více vzpomínat. Toto je tajemství jak být víc pohroužený ve zpívání. Takže někdy je to dokonce tak, že nemáme žádnou chuť, zpíváme a je to takový boj. Děláme dost služby? Nasloucháme dostatečně? Možná toto jsou ty dva důvody, proč nemáme tolik chuti. Vyhýbáme se přestupkům? Přirozeně.
Takže tímto způsobem je náma tattva cestou rozvíjení osobního vztahu s Nejvyšší Osobností Božství v Jeho podobě Bhagavána a oceňování všech Jeho energií a oceňování Jeho zábav. Takto bude zpívání velice smysluplné. Potom budeme velice šťastní. Když zpíváme, můžeme dát na dveře ceduli: Nerušit! Důležité setkání! Důležitá schůzka, nevyrušujte! Protože se setkáváme s Krišnou.