sobota 30. října 2010

Kázání

Ještě nejsme tak pohrouženi v čistém zpívání. Ještě nejsme jako Haridás Thákur, který mohl jen sedět, zpívat a osvobodit celý svět. My zpíváme jednoduše náma bhása. Takže zpíváme, ale nejsme spokojeni. Není to to jediné. A proto jsme v duchovním životě, ale ten je také prázdný, protože ještě nejsme tolik hlubocí. Je tu chuť, je tu naplnění, ale také tu je nějaká prázdnota. Ještě nejsme připraveni zaměstnat se výhradně v bhajanu. Jednoduše musíme taky kázat. Uttama adhikárí, pokud chce, může celý den sedět, zpívat Hare Krišna a být dokonale šťastný. Ale ostatní musí jít ven kázat. Někteří uttama adhikárí také jdou ven a kážou. Protože je to v tomto kázání, kdy jsme nuceni opravdu oslavovat Krišnu.

Celá přednáška ke stažení zde.

čtvrtek 21. října 2010

Zaměstnání hmoty


Šukadév Gósvámí byl taková moudrá osoba, seděl v lůně své matky a řekl: „Na to zapomeňte, já nevylezu ven. V žádném případě. Proč bych chodil ven? Lepší tady než venku.“ Ale pro jeho matku to bylo nepohodlné, protože rostl a mít v lůně šestnáctiletého hocha pro ní bylo dost těžké. A Vjásadév jakožto otec, vidící utrpení své ženy, se rozhodl, že musí něco udělat, a Šukadév nakonec vyšel ven poté, co ho začaly přitahovat Krišnovy zábavy, protože pak si uvědomil, že „Jsem v lůně a tady nemohu dělat oddanou službu! Takže je výhodné jít ven, protože budu mít víc příležitostí pro oddanou službu.“ Takže dokonce i gjání, který vidí, že cílem je duch, že cíl života je duchovní a ne hmotný, dokonce i gjání musí projít skrze transformaci. Musí změnit svou motivaci. Musí dojít do bodu, kdy řekne: „Ne, není to o tom odvrátit se od hmoty, já vlastně musím obejmout hmotu a použít jí ve službě Krišnovi.“
Samozřejmě tak jak jsem toho schopen. Jsme omezení, jsme velice omezení. Gándhí řekl zajímavou věc, řekl „Přirozeně jsme schopní vztahovat se k jedné vesnici. Ale v moderní době se snaží, abychom se vztahovali k celému světu.“ To byl výrok, který předběhl svou dobu, protože teď žijeme v téhle moderní době a on říkal, že se můžeme vztahovat jenom k vesnici a ke své vlastní nejbližší rodině. S kolika lidmi můžeš jednat? Jen s pár lidmi na Facebooku, ne s celým Facebookem.
Nikdo nemůže jednat s Facebookem jako celkem, to není možné, jen pár vybraných lidí na Facebooku, které můžete mít jako „vaše přátele“. To je tvůj úzký okruh, tvoje vesnice. Takže můžeme jednat jen s jednou vesnicí.
Šukadév nakonec vyšel a chtěl svět zaměstnat ve službě Krišnovi. Naše schopnost používat svět je dost omezená, můžeme použít jenom trochu. Ale někdy je velká osobnost, která skutečně ví, jak použít celý svět. A Šríla Prabhupáda byl taková osobnost. Džagat guru, duchovní učitel pro celý svět, který mohl zaměstnat celý svět a měl program pro celý svět. Ti, kteří budou Jeho Božské Milosti věrní, budou vzkvétat. Ale i ti, kteří nejsou věrní, Prabhupáda řekl ve verši tešám evánukampártham aham agjána-džam tamaha, řekl, že duchovní učitel někdy dá dobrou radu, někdy toho žák nevyužije, pak to zevnitř či zvenku Krišna tak zařídí, aby se tam ta osoba taky dostala. Dokonce i když Šrílu Prabhupádu následujeme mizerně, stejně naše spojení se Šrílou Prabhupádou, dokonce i když je to jen slabé spojení, stejně bude přinášet úžasné výsledky. To je ta úžasná věc. Ti, keří mají víru, budou vzkvétat, budou vzkvétat...

Celá přednáška ke stažení zde.

pondělí 18. října 2010

Čtvrtý měsíc Cāturmāsyi - měsíc Kártik

V sobotu 23. října začíná čtvrtý měsíc Cāturmāsyi. [*počítáno dle Pratipat systému] Tento měsíc má jméno Kártik a skončí v neděli 21. listopadu 2010.

Šríla Prabhupáda ve významu CC Madhya 4.169 říká: "... V měsíci Srava by se neměl jíst špenát, v měsíci Bhadra jogurt a v měsíci Asvina by se nemělo pít mléko. Během Kártiku by nikdo neměl jíst ryby nebo jiná nevegetariánská jídla, což znamená ryby a maso. Za nevegetariánské se také považují masura dál a urad dál. V těchto dvou dálech je obsaženo velké množství proteinu a potraviny bohaté na proteiny nejsou považovány za vegetariánské. Během čtyřměsíčního období Cāturmāsyi by se měl člověk zkrátka zříkat veškerého jídla určeného k uspokojování smyslů."

Zdroj výpočtu Védského kalendáře www.krishnadays.com

úterý 12. října 2010

Pozitivní a pohroužený

Čistý oddaný se neustále koupe v transcendentálním zvuku. O to bychom se měli pokusit, to je něco, co si můžeme zařídit, možná, můžeme se o to pokusit. Možná se můžeme pokusit neustále naslouchat a neustále zpívat. Alespoň více, to by bylo velice pěkné. Protože potom se musíme pozvednout nad tento pocit utrpení, když se na tenhle hmotný svět díváme jako na pekelné místo. Je to takové pekelné místo. To nebyla Prabhupádova nálada. Prahupáda nechodil okol v náladě ach, to je tak pekelné místo, jsme tu na takovém pekelném místě, to je ale pekelné místo. To nebyla jeho meditace. Prabhupáda vždy viděl velice pozitivně, byl velice pozitivní a vždy viděl pozitivní příležitost sloužit Krišnovi. Všechno viděl pozitivně. A říkal věci jako Krišna, Krišna je náš nejlepší přítel. A potom okamžitě řekl a ano, ve skutečnosti veškeré přátelství, veškeré přátelství má spojení s Krišnou. Dokonce i když je v tomto světě troška přátelství, je to všechno odraz původního přátelství s Krišnou. Říkal: Proto každá trocha přátelství má spojitost s Krišnou a nakonec nás přivádí k tomu přátelství s Krišnou. A pak pokračoval a viděl další a další věci v tomto hmotném světě a viděl ano ano, jakákoli krása je všechna spojena s krásou Krišny, veškerá sláva je spojena se slávou Krišny, všechno je spojené s Krišnou a konec konců vždy hledáme Krišnu, ať už se díváme kamkoli. A možná se nám jednoho dne rozsvítí, že ve skutečnosti jsem vždy hledal přátelství, vždy jsem hledal něco výjimečného, vždy jsem hledal a vlastně jsem vždy hledal Krišnu. A tak viděl Prabhupáda všechno pozitivně, všechno. Jako ten příběh s bombou, co když přiletí bomba? A Prabhupáda řekl, „Pak si budu myslet, tady přichází Krišna v podobě bomby, aby mě zabil.“ Ale přesto to viděl pozitivně. Krišno, tady je bomba, to je Krišna, ne bomba, to je Krišna. Takže tento pozitivní postoj je ta přeměna, kterou musí projít Gajendrovi podobný oddaný. Ten kdo bojuje s májou, ten, kterému všechno přijde tak těžké, ten, který uvažuje, jestli zůstane duchovně na živu. Jen se podívejte, jak pozitivní byl Šríla Prahupáda, podívejte se, jak pozitivní byl Prahlád. „Co se týče hmotné energie, nemám žádný strach, protože mám útočiště u Tvých lotosových nohou,“ řekl Prahlád. Prahlád byl nebojácný. A ukázal to. Ukázal svou nebojácnost. Protože byl vždy, vždy a vždy pohroužený. A jak se člověk pohrouží? Inu, sa vai manah krisna padaravindaya, tím že umístíme mysl k lotosovým nohám Krišny. Člověk jí musí vzít a skutečně vědomě ji tam umístit. Mé dramatické gesto znamená vědomé úsilí. Vědomým úsilím to můžeme udělat. Ale to je také těžké, vědomé úsilí. Protože mandah sumanda-matayo manda-bhagyah hi upadrutah, jsme líní.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát mp3, velikost 38,2MB)

pondělí 4. října 2010

Duchovní bohatství

Měli bychom si dávat pozor, abychom náš život naplnili duchovním bohatstvím. Pak jsme silní. Pak jsme dobře umístěni. Ale pokud jsme v poušti... byli jste někdy na poušti? Ty ne, ty jsi z Austrálie... byli jste někdy na poušti? Možná pokud jste z Rádžastánu, tak jste byli, já jsem také byl v Rádžastánu na poušti. A když máte velikou nádobu s vodou, velký džbán, nikdy není dost velký. Nikdy to nestačí, vždycky dojdete do bodu, kdy začnete omezovat vodu. Aj, už dochází. Musíme zpomalit naší spotřebu vody. Poušť je tak suchá. Když v našich životech není žádné duchovní bohatství, pak je tak suchý. Pokud v našem životě není žádné Krišna kathá, tak je tak suchý, a potom, potom jsme tak slabí. Pak jsme tak slabí. Pak se staneme snadnou kořistí máji.

Celá přednáška ke stažení zde.
(angličtina, formát mp3, velikost 38,2MB)