pondělí 25. ledna 2021

Knihy přímo od Krišny

Šrílu Prabhupádu našli, jak čte své vlastní knihy. Někdo se zeptal, "Šrílo Prabhupádo, ty čteš své vlastní knihy?" Prabhupáda řekl, "Já ty knihy nenapsal, Krišna mi je nadiktoval. Tyto knihy jsou čisté a transcendentální, sestupují z duchovního světa. Poznání v těchto knihách je absolutně dokonalé."

Kde ve světě bychom takovou věc našli? Všude jsou reklamy - do očí bijící reklamy, které se nás snaží přesvědčit, že potřebujeme toto a tamto, aby nás to učinilo šťatsnými. To je lež. Neučiní nás to šťastnými. Je to pouhá lež. Není to pravda. Ale tyto knihy jsou dokonalé. Mohou nás dovést k dokonalému štěstí. A co jiného chceme?  

 

(Kadamba Kánana Svámí, 22.listopadu 2020, Simháčalam, Německo, Čaitanja Čaritámrta, Ádi-Líla 9.36) 

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 18. ledna 2021

Vzpomínání a zapomnění

Je řečeno, že duchovní svět je tripad vibhuti (tři čtvrtiny stvoření) a hmotný svět je ekapad vibhuti (jedna čtvrtina stvoření). A je řečeno, že pouze jedna desetina živých bytostí žije v hmotném světě, zatímco devět desetin jich žije ve světě duchovním. Takže je tu mnohem více oddaných, kteří jsou věčně zaměstnaní v láskyplných výměnách s Krišnou. V duchovním světě Krišna hraje na Svou flétnu a výsledkem je, že přiměje pávi tančit. Páv nabídne Krišnovi paví pero, což je nejcennější věc, kterou má, a proto Krišna vždy nosí paví pero. Toto všechno se děje v duchovním světě.

Ale my jsme zde v hmotném světě v odloučení od Krišny. Rozvinuli jsme touhu být od Něho oddělení a to je složité, protože Krišna je ve skutečnosti všude a vše je Krišna. Všechny energie, které existují, jsou Krišna, tak jak od Něho můžeme být doopravdy oddělení? Jednoduše není možné být od Krišny oddělení. To, na čem teď sedíme, je Krišna, dýcháme Krišnu, vše je Krišna. Dokonce i půst od prasádam, který děláme, je Krišna! (smích). Proto neexistuje ani okamžik, kdy bychom byli od Krišny odděleni. Jak Krišna říká: sarvasya caham hrdi sannivisto mattah smrtir jnanam apohanam ca vedais ca sarvair aham eva vedyo vedanta-krd veda-vid eva caham (Bhagavad-gita 15.15). Říká, že je usazen v srdci každého a od Něho pochází vzpomínání a od Něho také pochází zapomnění. Krišna tudíž zařizuje i to, že na Něho zapomeneme.

Když se Šríly Prabhupády ptali, proč přijel do Ameriky, řekl, že přijel proto, aby nás naučil to, na co jsme zapomněli. Toto naše vědomí je zahaleno iluzorní energií, což je také Krišnova energie, a proto jsme nyní ve stavu, kdy Krišnu neznáme. Známe jen máju! Co naplat. A Krišna je átmaráma, co On potřebuje? Nic! Átmárámové jsou spokojeni sami v sobě a všichni átmárámové jsou přitahováni ke Krišnovi. Ale Krišna je původní osoba spokojená sama v sobě! Je plně spokojen sám v sobě a přesto Mu něco chybí. Co je to? Živé bytosti, které zůstavají v hmotném světě. Krišna přemýšlí, "Jak mohu pokračovat ve Svých zábavách bez těchto živých bytostí? Samozřejmě že své věčné činnosti nemohu zastavit. To není možné a to nikdy neudělám. Tyto věčné extáze pokračují, ale jak je mohu dělat bez nich?" Proto se Krišna rozhodne, že se zjeví, abychom mohli získat chuť. Dal tám tuto neuvěřitelnou chuť tím, že vykonával tyto neobyčejné zábavy!

 

(Kadamba Kánana Svámí, 23.srpna 2019, Ljubljana, Slovinsko, Džanmaštamí)

 

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

pondělí 11. ledna 2021

Zpívání skrze naslouchání

Důvod, proč nemáme chuť ve zpívání nebo jsme nepozorní, je, že zpíváme aniž bychom vzpomínali na Krišnu. Čím víc budeme na Krišnu v našich každodenních životech myslet, tím přirozeněji budeme tíhnout ke zpívání s chutí. Například zatímco Šrímatí Rádharání stloukala jogurt v máslo, neustále vzpomínala na Krišnu. A jak na Krišnu vzpomínala, také zpívala Krišnovo jméno. Takže nám opravdu chybí vzpomínání na Krišnu. Když nejsme inspirováni do zpívání Svatého Jména, je to jednoduše proto, že dostatečně nevzpomínáme na Krišnu. 

V Nektaru oddanosti nacházíme popisy Krišnových vlastností. Tyto Krišnovy vlastnosti jsou velmi důležité. Je řečeno, že má překrásné tělesné rysy, a různé části Pánova těla jsou přirovnávány k různým hmotným objektům. Obyčejné osoby, kterou nemohou pochopit, jak vzněšené jsou Pánovy tělesné rysy, zde dostávají šanci Pána pochopit díky materiálním přirovnáním. Je řečeno, že Krišnova tvář je krásná jako měsíc. Jeho stehna jsou mocná jako sloní choboty. Jeho paže jsou jako dva sloupy. Jeho dlaně jsou rozevřené jako květy lotosu. Jeho hruď je jako dveře. Jeho boky jsou jako dům, střed Jeho těla je jako terasa. Takto se snažíme představit si Krišnu a vidět, jak opravdu vypadá.

Jedním z nejdůležitějších Krišnových rysů je Jeho záře. V některých písmech nacházíme popisy, že Krišna je spíše bílý než načernalý neboli šjám. Takové popisy jsou díky Krišnově záři. Jeho záře je tak jasná, že si člověk může někdy myslet, že je bílý, ačkoli má samozřejmě tělo načernale modré. Prabhupáda řekl, že Krišnova záře je tak jasná, že dokáže osvítit celý vesmír. Obloha je modrá díky Krišnově záři. To, že svítí slunce, je díky Krišnově záři. Skutečnost, že existují elektrické žárovky, je díky tomu, že získávají energii z Krišnovy záře. Vše je součástí Krišny.

Ale Krišnovu záři nevidíme jen jako světlo. Krišnovu záři můžeme vidět také jako Jeho milost, jako Jeho transcendentální sílu. Když se tato milost dotkne živých bytostí, tyto bytostí se transformují. Nasloucháním o Krišnovi, tím, že se nás Krišna dotkne, se tak či onak změníme a okamžitě jsme zmocněni. Šríla Bhaktivinód Thákur vysvětluje, že skutečným zmocněním je, když je člověk zmocněn poznáním a štěstím - čit a ánanda. A později také věčností. Tímto způsobem vstupujeme do Krišnových zábav a rozvíjíme naši chuť do zpívání. 

 

(Kadamba Kánana Svámí, 23.srpna 2019, Ljubljana, Slovinsko, přednáška na Džanmaštamí)

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

 

čtvrtek 7. ledna 2021

Přijmout osud

Na jedné straně ulice může být sluníčko a na druhé může pršet. Můžeme si vybrat, že půjdeme po té slunečné straně, ale i na tu stranu může přijít déšť. Takto musíme přijmout řízení času. 

Ve skutečném životě to nechceme přijmou; chceme změnit osud. Ale ve skutečnosti musíme osud přijmout a přizpůsobit se mu. To je jediná nezávislost, kterou opravdu máme!

 

Kadamba Kánana Svámí, zdroj neuveden

 

Odkaz na přepis v angličtině je zde.


neděle 3. ledna 2021

Naučit se dávat

V tomto věku Kali to nebude tak krásné. Není možné to prostě dovést k dokonalosti v tomto věku. Člověk musí neustále dávat pozor na rušivé věci a v tom všem najít nějaké vědomí Krišny - tak to v duchovním životě je. Žijeme v bláznivém světě a musíme ho odclonit a udržet si naši malou Krišnovu bublinu. Musíme najít nebo vytvořit náš vlastní malý posvátný prostor uprostřed všeho toho šílenství. Tento posvátný prostor závisí na hloubce naší víry, kecit kevalaya bhaktya vasudeva-parayanahmusíme mít víru, že štěstí přijde pouze z oddané služby.

Dnes ke mně někdo přišel a povídá, "Slyšel jsem tolik negativních věcí o místě, ve kterém budu sloužit." Ok, tak tam jdi a vezmi s sebou něco dobrého. Tak se stáváme transcendentálními. Není to o braní. Co si bereme z Vrindávanu? To, co si z Vrindávanu bereme, je to, co musíme dát. Pokud to nepřijmeme, pak jsme prošvihli naši loď. Pokud jsme sem přijeli něco vzít, pak jsme to špatně pochopili. Braní znamená "já a moje": moje smysly, moje štěstí, můj duchovní život, moje zkušenost, moje vědomí Krišny. Všechno je o mně! Proto je důležité myslet na to, že jsme sem přišli naučit se dávat. Jen díky dávání se můžeme povznést nad naše sobectví.


(Kadamba Kánana Svámí, 24.listopadu 2018, Adi-Badarinatha, Indie, Parikrama 2018)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.