čtvrtek 27. září 2018

Ochota ke změně


Jak můžeme lidem pomoci pracovat s jejich agresí a hněvem?


To záleží na závažnosti toho hněvu a agrese. Pokud je to velmi vážné, pak ta osoba potřebuje poradenství. Vědomí Krišny nemůže vyřešit psychiatrické nebo psychologické problémy. Zpíváním Hare Krišna mahámantry se člověk očistí a nakonec jak psychologické tak psychiatrické problémy mohou zmizet. Ale je nezbytné mít na paměti, že lidé, kteří jsou intenzivně zasaženi takovými problémy - ať je to hněv nebo deprese nebo něco jiného spadajícího do takové kategorie - potřebují vhodnou pozornost a čas k zotavení. Proto je v takových případech nejlepší, aby vyhledali odbornou pomoc. Taková je realita, dokonce i když je kolem toho hodně hanby, což je velmi nešťastné
 
Hněv je velký problém a může zničit spoustu věcí. Taková je samotná povaha hněvu; chce ničit, chce rozbíjet! Proto mají lidé, kteří mají problém s hněvem, tendenci ničit své vlastní životy stejně jako životy lidí okolo. To není dobré. Ale je to jen normální částí života, jelikož nejsme dokonalí.
 
Všichni jsme pod vlivem šesti nepřátel mysli: kāma (chtíč), krodha (hněv), lobha (chamtivost), moha (iluze), mada (pýcha nebo šílenství nebo bláhovost) a mātsarya (závist). Tyto slabosti budou přítomny v každém v tomto světě - ve vašem partnerovi, dětech, sousedech, spolupracovnících, v každém a všude. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thánkur vysvětluje, že těchto šest nepřátel na nás neustále útočí jako hmyz bzučící kolem naší hlavy. Jsou v tomto světě vždy přítomní a nemůžeme jim utéct.
 
Takže co s tím uděláme? Není to tak, že, "Ach někteří lidé tyhle problémy mají, ale já ne." Ne, pokud si myslíte, že tyhle problémy nemáte, pak máte hodně jednoho z nich - iluze. Proto jako oddaní, nebo aspirující oddaní, musíme být ochotni se změnit. Být vaišnava neznamená jen, "Od dnešního dne slibuji zpívat šestnáct kol a dodržovat čtyři regulativní principy." To je dokonalé, ale ne přesně jediné, co musíme udělat. Musíme jít hlouběji a říct, "Odteď jsem připravený se změnit. Jsem připraven skutečně změnit své srdce a překonat své nedostatky." Chápu, že to není jednoduchý proces, ale je rozhodně vyžadován pro pokrok ve vědomí Krišny.(Kadamba Kánana Svámí, březen 2018, Durban, JAR, přednáška na Ratha Játře)Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 24. září 2018

Duchovní vztahy

Jak mám nakládat se vztahem, ve kterém je hodně tření?
Takové věci jsou záležitostí hvězd. Astrologie nám může ukázat, jak je poskládána něčí karma. Prakticky vypočítává různé prvky v lidské povaze, které nám umožňují získat pohled na to, jakou má ten člověk karmu. Tudíž když se dají dohromady dva lidé, astrologie nám umožní vidět, jestli jsou kompatibilní. Někdy když se takové výpočty udělají a výsledek je třeba devadesát procent, můžeme udělat závěr, že vzhledem k tomu, že mají vysoké skóre kompatibility, bude ve vztahu méně třenic. Tak to může být, ale přesto to není to hlavní.
Můžeme mít velmi kompatibilní karmu, ale skutečná otázka je, zda je ta druhá osoba vážná ohledně svého duchovního života. To je vždy na prvním místě, protože spolu můžeme velice šťastně sedět v máje, ale k čemu to je? "Nikdy nebojujeme. V klidu se díváme na všechen ten odpad, který dávají v televizi." Tak jaký je z toho prospěch? Trocha tření může být příznivá. Když ve vztahu není, je šance, že budeme samolibí. Trocha postrčení nebo dloubnutí je někdy přesně to, co potřebujeme, abychom se dostali z našeho letargického stavu vědomí. Potřebovat někoho k tomu, aby nás postrčil, není nezbytně špatné.
Lidé se mě často chodí ptát na manželství a mají tendenci jít rovnou ke kompatibilitě. Já osobně chci nejdřív vidět vědomí Krišny. Pokud vidím, že je mezi dvěma lidmi odhodlání růst ve vědomí Krišny velmi vážné, pak řeknu: "Málokdy se najde takový vážný závazek k duchovnímu životu." Pokud takové vážné odhodlání existuje, pak ti dva lidé všechno zvládnou, dokonce i když to bude drhnout. Tomu je nicméně možné se vyhnout. Můžeme se snažit růst a povznést se nad to a potom bude mnohem méně utrpení. Ale je těžké být sám, proto všichni hledáme vzájemně podporující vztahy. Nebo alespoň vztahy "žij a nech žít". To je rozhodně velmi důležité.
(Kadamba Kánana Svámí, březen 2018, Durban, JAR, přednáška na Ratha Játře)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 20. září 2018

Inspirovat láskou

Otázka: Jaký je nejvhodnější způsob, jak inspirovat našeho manžela nebo manželku do vědomí Krišny?
Spoustou lásky! Bude potřeba hodně lásky, protože skrze lásku přijde k druhé osobě inspirace - inspirace učinit oběť. Je to výzva, aby člověk inspiroval svůj protějšek k přijetí vědomí Krišny, proto to musí být učiněno láskyplným způsobem. To neznamená, že každé slovo ozdobíte růžemi. Ne, znamená to, že musíme mluvit jednoduše pro dobro druhé osoby, ne že my jsme ve středu dění a vykročíme ze svých zvyklostí kvůli někomu jinému a že se druhým přizpůsobíme. Láska znamená dávat. Láska znamená, že jsme připraveni učinit oběť, a když to druhá osoba vidí, může to v ní něco probudit.
Sestra Šríly Prabhupády byla výjimečnou oddanou. Vypadala zrovna jako Prabhupáda v ženské podobě. Když byla mladší, byla provdána za muže, který nebyl oddaný. Její manžel dělal různé věci, které byly v té době v Indii dost šokující. Ale ona to nikdy nevzdala. Nikdy ho neopustila. Stále mu sloužila a tak dále. Trvalo to dost dlouhou dobu, ale nakonec jednoho dne přiznal: "Má žena je světice!" A to ho vlastně změnilo. Vzdal se všech svých špatných návyků. Takto ho přemohla svou svatostí.
(Kadamba Kánana Svámí, březen 2018, Durban, JAR, přednáška o lidských vztazích)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 17. září 2018

Den rozjímání

Rádhaštamí se velmi liší od Džanmaštamí. Džanmaštamí je velký veřejný festival, který se slaví široce a kterého se účastní členové ze všech částí společnosti; dokonce i neoddaní se mnohdy nadchnou a v tento den udělají něco příznivého. Nicméně Rádhaštamí je jiné. Je důvěrnějším, víc domácím festivalem oddaných, kteří se sejdou a meditují o Šrímatí Rádharání. Je to vskutku den introspekce, den hledání duše. V tento den nestačí pouze přijít do chrámu, zatleskat Šrímatí Rádharání a jen uznat, jak je slavná. Ne, musíme skutečně rozjímat a přemýšlet do hloubky o obětech, které Rádharání přináší, a přirozeně od ní získáme nějakou inspiraci a sílu pro naše osobní úsilí v duchovním životě.
(Kadamba Kánana Svámí, 21.září 2015, Pretoria, JAR, přednáška na Rádhaštamí)
Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

čtvrtek 13. září 2018

Poprvé ve Vrindávanu

Jak jste se dostal do Vrindávanu? Byl to ten moment, kdy jste začal brát vědomí Krišny vážně?
Jednoho večera jsem se procházel s kravami poblíž Vrindávanu a došel jsem tam pěšky. Přišel jsem přímo do Krišna Balarám mandiru, kde zrovna začínala Tulasí púdža a já viděl všechny ty lidi, jak se klaní rostlině a říkal jsem si: "A je to tady... teď se budeme klanět kytce." (smích) Nejdřív to byl trochu šok, ale potom se otevřely dveře oltáře a vyšel albínský pudžárí a zatroubil na lasturu, což pro mě bylo jako něco z úplně jiného vesmíru. Takže tak to pro mě začalo. Potom jsem zůstal v Indii v letech 1978 až 1995, kromě jednoho roku, kdy jsem si odpočinul v Austrálii. Tak jsem se stal skutečně součástí hnutí a indické kultury. Ve skutečnosti, jednou jsem někam letěl a za mnou seděli nějací lidé a šeptali si v Hindi: "Ach, tenhle chlapík je náboženský fanatik." Nevěděli, že umím taky plynně mluvit Hindi, tak jsem se otočil a v Hindi jim poděkoval za jejich komentář. (smích)
(Kadamba Kánana Svámí, 7.ledna 2018, Brisbane, Austrálie, otázky a odpovědi)
Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

pondělí 10. září 2018

První setkání

Kdy jste se poprvé setkal s někým z oblasti vědomí Krišny? Jak se stalo, že teď jste tam, kde jste?

Během všech svých cest po Indii jsem nikdy nepotkal oddané. Ale oddané jsem viděl u nás ve městě v Holandsku. Přijela malá šedá dodávka a pak z ní vyskákali tihle růžoví mužíčci. Nebylo možné, aby se tolik lidí vešlo do jedné malé dodávky. Tak jsem hned věděl, že tohle je něco. Potom se postavili do řady a vykročili mým směrem, tak jsem zmizel dovnitř obchodu. Byl tam jeden muž, který řekl: "Vypadají jako nebezpečná sekta." Tihle lidé vypadali jako zosobnění náboženského fanatismu v ulicích Holandska, hodiny a hodiny zpívali 'Hare Krišna, Hare Krišna', a já si myslel: "Teda! Tihle lidé vypadají tak extrémně a fanaticky!" Což je důvod, proč jsem na začátku ani nepomyslel na to, že bych se nějak zapojil. Nicméně poté, co jsem strávil nějaký čas v Indii, jsem si začal uvědomovat, že je to ve skutečnosti více indické, než jsem si myslel, tak jsem se na to začal dívat. Na poličce u jednoho mého přítele jsem našel Bhagavad-gítu, tak jsem ji přečetl. Tehdy jsem byl už dost seznámen s indickou kulturou, takže mi poselství Bhagavad-gíty dávalo smysl a začal jsem se k němu vztahovat.
(Kadamba Kánana Svámí, 7.ledna 2018, Brisbane, Austrálie, otázky a odpovědi)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

sobota 8. září 2018

Naše láska k Prabhupádovi

Láska znamená odložit pro někoho jiného naše vlastní představy. Když někoho milujeme, dáme stranou naše vlastní záležitosti a jenom se snažíme tu osobu potěšit, budeme pro toho člověka dělat jen to, co si přeje. Proto se naše láska k Prabhupádovi musí projevit v tom, nakolik jsme připraveni odložit své vlastní záležitosti a plně přijmout jeho záležitosti a dělat to, co je mu drahé. Tak se ukáže naše láska... 
(Kadamba Kánana Svámí, říjen 2009, Vrindávan, Indie)
Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

čtvrtek 6. září 2018

Ke Krišnovi skrze vaišnavy

Otázka: Jak můžeme vědět, zda je Krišna s naší službou spokojen?
Krišnovi sloužíme pod vedením vaišnavů; vaišnavové nám dávají službu a když jsou s námi spokojení, pak to bereme tak, že je Krišna s naší službou také spokojen.
Člověk dosáhne Krišny, když si získá vaišnavy. Musíme jít skrze vaišnavy předtím, než přijdeme ke Krišnovi.
(Kadamba Kánana Svámí, 7. ledna 2018, Brisbane, Austrálie, otázky a odpovědi)
Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.