čtvrtek 28. května 2020

Vaišavové jsou pokladnice milosti

Vidíme, jak Šrí Čaitanja Maháprabhu představil Sanátanu Gósvámího všem svým společníkům z Navadvípu, kteří byli všichni z Bengálska, všichni tito oddaní byli samozřejmě velké osobnosti. A samozřejmě mezi nimi byli Advaita Áčárja a Pán Nitjánanda, kteří jsou oba Nejvyšší Osobností Božství. Pán Čaitanja požádal Sanátanu Gósvámího, aby vzdal své poklony všem těmto osobnostem, což udělal, takže mu mohli udělit svou milost. Vaišnavové ho zahrnuli milostí, přátelstvím a úctou. 
 
Vaišnavové jsou opatrovatelé milosti. Žijí z milosti, zaměstnávají se v oddané službě a získávají milost skrze tuto oddanou službu. Sdružují se s vaišnavy a získávají skrze tyto oddané milost. Navštěvují svatá místa jako je Vrindávan, Majápur a Džagannáth Purí, a získávají zde milost. V dolech písem těží drahokamy, mají úplné sbírky drahokamů z různých zdrojů. Milost ze služby, milost ze sdružování, milost ze svatých dhámů, milost z písma, milost z Krišnova prasádam a milost ze svatého jména. 


Tímto způsobem všechna tato milost ve vaišnavovi narůstá. Všechny tyto různé aspekty milosti, které získáváme z našeho duchovního života, se stávají stavebními kameny naší bhakti.


(Kadamba Kánana Svámí, YouTube Live Stream, 26.března 2020)


Odkaz na přepis v angličtině je zde

pondělí 25. května 2020

Spolknout hořkou pilulku


Vědomí Krišny není snový stav mysli. Vědomí Krišny je o realismu. Je o tom vidět věci skutečně takové, jaké jsou. Pochopit je trochu víc do hloubky, potom ještě trochu dál; je to o tom pohlédnout trochu za mraky. Skutečně vidět, co je za tím, a tak dále. Odkud všechna tato energie pochází? Dokonce i když stojíme před oceánem a sledujeme, jak břeh omývá vlna za vlnou a také si všimneme, že je za tím mocný vítr, ale odkud všechna tato energie pochází? Slunce svítí, ale odkud pochází všechna tato energie? Všechny tyto planety se točí, ale odkud pochází všechna tato energie? A před horou se cítíme jako trpaslíci, ale co je hora ve srovnání s vesmírem? A co je jeden vesmír ve srovnání s mnoha vesmíry? Jak můžeme pochopit velikost přírody? A odkud všechna tato moc pochází?

Vždy nám to přináší pochopení Nejvyššího Pána, Nejvyššího vládce. A když dojdeme do bodu, že spolkneme tu hořkou pilulku a skutečně přijmeme, že nejsme Nejvyšší, tak to trochu bolí, ale co se dá dělat? Jsme vždy podřízeni Nejvyššímu Pánu, au! A když opravdu dojdeme do bodu, kdy se Mu klaníme, pak vše začne konečně fungovat.
(Kadamba Kánana Svámí, 2.února 2020, Londýn, Spojené království, Bhagavad-gíta 9.22)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pátek 22. května 2020

Čím víc dáš, tím víc dostaneš


Můžeme si vzpomenout na to, že duchovní učitel Rámanudžáčarji ho poslal studovat k velkému seberealizovanému mudrci, a tento mudrc mu po dlouhé době dal tajnou mantru. Řekl, "Pokud budeš zpívat tuto mantru, dosáhneš veškeré dokonalosti; osvobození od zrození a smrti. Kdokoli tuto mantru zpívá, dosáhne veškeré dokonalosti. Je tak mocná, ale je to velmi skryté tajemství." Takže Rámanudžáčárja  tuto mantru obdržel a potom šel na hlavní náměstí vedle chrámu. Postavil se poblíž brány chrámu a hlasitě oznámil lidem, "Dám vám to největší tajemství. Dosáhnete veškeré dokonalosti!" A potom veřejně vyslovil mantru "Om Namo Nárájanája!"Mezitím se o tom doslechl Rámanudžáčárjův guru, velmi se rozzlobil a hodně ho pokáral, "Jak jsi mohl takovou věc udělat? Řekl jsem ti, abys tuto mantru držel v tajnosti a ty jsi ji teď řekl každému!" Potom Rámanudžáčárja odpověděl, "Vím, že jsem neuposlechl váš pokyn a vím, že pro toho, kdo neposlechne pokyn duchovního učitele, není žádná dobrá destinace. Vím, že budu muset trpět pekelnými reakcemi za toto všechno. A oni všichni získají ve své další destinaci prospěch. Pomyslete na to, že všichni tito lidé teď zpívají tuto mantru a všichni získají prospěch!" Když to svatý učitel uslyšel, byl v šoku. Pomyslel si, "Taková vize světce. Nikdy jsem neviděl takového ducha oběti. Nemá strach z toho jít do pekla pro prospěch všech ostatních!"  Tímto způsobem jsme součástí úžasného hnutí. A tajemstvím tohoto hnutí je že čím víc dáme, tím víc dostaneme. To je úžasné! Ať dostaneme cokoli, musíme to dát. Podívejte se, co se stalo Rámanudžáčárjovi; obdržel tajnou mantru, dal jí dál a získal tak víc než jen tuto mantru. Získal zvláštní požehnání za šíření té milosti tolika lidem. Proto čím víc dáváme, tím víc získáváme a to je zásada, kterou Šríla Prabhupáda neúnavně kázat všude; podělit se o dar vědomí Krišny s každým.


 (Kadamba Kánana Svámí, 7.ledna 2017, Brisbane, Austrálie, přednáška během domácího programu)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

středa 13. května 2020

Krišna nám dal tolik šancí

Šríla Prabhupáda vysvětloval, že tento hmotný svět je jen malý nepatrný koutek duchovního nebe a že tento maličký koutek duchovního nebe je zakrytý mrakem, proto se cítíme odpojeni od slunečního svitu duchovního světa. Ale Krišnova záře, brahma-jyotir, se rozprostírá do všech směrů a pak je tu ten malý koutek duchovního nebe, který je pokrytý mrakem iluze, proto si myslíme, že jsme od Krišny odděleni a že Krišna je daleko a že jsme sami. 
Proto si myslíme, že máme těžkosti, protože jsme opuštěni. Myslíme si, že se musíme vypořádat s věcmi, se kterými se vypořádat nedokážeme, "Jak se všechno tohle může dít? Jak si s tím poradím? To je příliš. No tak, Krišno! Víš co, dej mi pokoj!"
Ale Krišna nám dal pokoj milionkrát, milion šancí! Nedal nám jednu, ne dvě, ale nekonečně šancí - neustále. A my působíme tolik potíží, ale copak nevidíme, kolik milosti společně s potížemi vždy přišlo? Jak jsme vždy přežili, když se něco přihodilo! Krišna má úplnou kontrolu dokonce i nad tímto malým koutkem duchovního světa, který je překrytý mrakem.  
mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram, 
(Bhagavad-gíta, 9.10)
Každým okamžikem, ne jen někdy, Krišna projevuje Svou milost. Krišna Svou milost manifestuje neustále. Nikdy se nestane, že by Krišna Svou milost stáhl. Krišna je známý jako ‘avyakta-mūrtinā,’ (Bhagavad-gíta 9.4) neboli neprojevená podoba vesmíru.

(Kadamba Kánana Svámí, 25.dubna 2017, Rádhadéš, Belgie, Šrímad Bhágavatam 7.15.68)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

sobota 9. května 2020

Vaišnava má srdce!

Vaišnava musí být někdo, kdo má srdce. Vaišnava není jen někdo, kdo zpívá hodně kol džapy nebo někdo, kdo zná mnoho šlok (veršů ze šáster) nebo někdo, kdo vstává opravdu brzy, když celý svět ještě spí. To je všechno úžasné, ale pokud ta osoba navzdory všem těmto skvělým vlastnostem neprojevuje dobré srdce nebo nemá srdce, pak není úplným vaišnavou!


(Kadamba Kánana Svámí, 11.září 2010, Newcastle, JAR)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

úterý 5. května 2020

Vzpomínejte...zpívejte!

Když cítíme, že nemáme žádnou chuť pro zpívání a když přemýšlíme, "Ach, nemám žádnou touhu zpívat šestnáct kol...trvá to tak dlouho a zdá se mi to nudné", je to proto, že vůbec nevzpomínáme na Krišnu. Nicméně je jednoduché na Krišnu myslet skrze Jeho zábavy, protože jsou naplněné rasou, chutí. Vůbec nejsou nudné; jsou ve skutečnosti plné vzrušení.
Jsme zbožní? Ne, my nejsme zbožní. Jsme přitahováni k zábavám Krišny; tak je to jednoduché. Je to tato přitažlivost a vzpomínání na Krišnu, které nám dá sílu ve zpívání Hare Krišna mahámantry. Důvodem, proč nevyvíjíme chuť pro zpívání, je, že nevzpomínáme na Krišnovy zábavy. Proto se musíme plně ponořit do Krišnových vlastností, Jeho zábav, Jeho povahy a tak dále. Musíme se zaměřit, abychom si uvědomili Krišnovu laskavost a Jeho milost dokud nás to neuchvátí. Pokud to budeme dělat jako cvičení, můžeme s tím mít obtíže, ale potom začneme přemýšlet nad Krišnovými zábavami a najednou naše kola ubíhají. Takže je to vše opravdu jen o pohroužení se ve vzpomínání, jak je Krišna úžasný. Je to o tom být uchvácen Jeho vlastnostmi a potom budeme zpívat Hare Krišna mahámantru v extázi. O tom to nakonec všechno je; o pohroužení.
(Kadamba Kánana Svámí, 23.srpna 2019, Ljubljana, Slovinsko, přednáška na Džanmaštamí)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.