pondělí 26. prosince 2011

Bhakti-kalpataru

Obecně řečeno...je to matoucí téma, že vaišnavové se vždy považují za nejpokleslejší. Představují se tak, že nemají žádné kvalifikace a tak dál. Ale píseň Šríly Bhaktivinódy Thákura „Bhakti-kalpataru“ v podstatě toto téma objasňuje, a to sice: „Od svého duchovního učitele jsem obdržel tento strom, který plní všechna přání, ale mým hrubým chováním jsem zakryl jeho sílu a proto se nyní nemanifestuje celá síla tohoto stromu. Ale tento strom může být vzkříšen ve společnosti oddaných.“ Takže toto je velice důležité pojetí – vidět jak jsme na jedné straně obdrželi milost, jak máme co dát, jak může vaišnava hodnotně přispět světu, a zároveň na sebe pohlížet jako na úplně nekvalifikované, jako na nejpokleslejší, jako na hlupáky, jako na nevědomé děti, jako na postrádající inteligenci a všechny tyto věci, které řekl v prvním úvodním verši. Všechno dává smysl, pokud si myslíte: „Ano, jsem naprosto bez kvalifikací, ale přece proč? Je to milost Pána a mého gurua, to mi dává ten nejhodnotnější klenot!“ Toto je velice důležitá věc ohledně pokory – jak funguje vaišnavská pokora. Jak se můžeme vidět jako nejpokleslejší a přesto žít ve velkém štěstí díky obrovské a neomezené milosti, která nám tak či onak opravdu pomáhá!

(Kadamba Kánana Svámi, Majápur, listopad 2011)

úterý 20. prosince 2011

Vše začíná přitažlivostí


Vědomí Krišny není jen tak něco, co se stane přes noc, není to něco, co uděláte najednou, ale je to postupný proces. Myslím, že to je skutečně tím klíčovým prvkem a myslím, že někdy chceme přeskočit místo té myšlenky jít krok za krokem. Samozřejmě, nějaké skákání je potřeba a nemůžeme jít také příliš pomalu, protože si v mysli musíme udržovat náš cíl.
V duchovním životě máme tři hlavní stádia a první je stadium spojení, druhé je stadium očišťování a pak získáte stadium extáze, konečný cíl. To je známo jako sambandha, abhideja a prajodžana. Toto jsou zásadní elementy v duchovním životě a člověk to musí pochopit. Vidíme, že naši áčárjové instalovali Madan-Mohana, Šrí Šrí Rádha-Góvindu a Gopínátha. A Krišnadás Kavirádž Gósvámí věnoval těmto různým Božstvům mantry. Popisují, že Madan-Mohan přitahuje. Madan-Mohan je Krišnova forma přitahování oddaných a to je začátek – sambandha. Takže je zajímavé, jak to všechno začíná přitažlivostí. A je to pravda – začíná to přitažlivostí a ne regulativními zásadamy, protože ty přichází až poté, co jsme tak nějak počátečně přitahováni. Takže přitažlivost je základem vědomí Krišny a to je fakt.

(Kadamba Kánana Svámí, prosinec 2011, Drakensburg)

pátek 16. prosince 2011

Knihy z duchovního světa

Prabhupáda vůbec nebyl obyčejný člověk. My samozřejmě můžeme oceňovat, že Šríla Prabhupáda je více než obyčejná podmíněná duše. Bhavánanda nám říkal, že mu jednoho dne Šríla Prabhupáda řekl něco, co bylo dost neobyčejné. Prabhupáda říkal, že byl v duchovním světě, a že přišel Krišna a řekl mu, aby šel do hmotného světa. A on řekl ach ne, ne, děkuji, já opravdu nechci jít, nemám rád odříkání. A Krišna řekl ne neboj se, bude to jednoduché, nemusíš nic dělat, musíš jenom psát knihy a já udělám zbytek.

Tak kdo je Šríla Prabhupád? Kým je v duchovním světě? Co je za osobnost? Jeden z Krišnových důvěrných společníků, koho Krišna konkrétně požádal, aby šel do tohoto světa, aby naplnit tuto misi. A ano, jeho mise byla bez pochyb především misí psaní knih. Prabhupádovy knihy pro něj byly velice důležité. To je podstata. Ve skutečnosti každého z nás dříve nebo později přesvědčily knihy.

(Kadamba Kánana Svámí, Záhřeb 2011)

sobota 10. prosince 2011

Nezávislí na Krišnovi


Šríla Prabhupáda vysvětluje, že to ve skutečnosti není Krišnova touha stvořit tento svět. Krišna nechce tento svět tvořit. Je to proto, že my chceme být v situaci, kdy jsme na Něm nezávislí. Pak musí vytvořit situaci, která je pokrytá. Nemůže na Něm být nezávislá, protože nic na Něm nemůže být nezávislé! Ale je to pokryté iluzí, která dělá zdání, jak by to na Něm nezávislé bylo.


Takže On si toho neužívá! Nepůsobí Mu to žádné potěšení. Jeho srdce to bolí, ale je to nevyhnutelné a samozřejmě včleňuje určité prvky, které nepřímo přivedou všechny živé bytosti zpátky k Němu. A to jediné potěšení, které Mu hmotné stvoření přináší. Inspiruje Brahmu, aby tento svět stvořil, a Brahma někdy musí ve stvoření dělat věci, které se mu nelíbí. Jako že Brahma musí vytvořit vliv nevědomosti, zapomnění a opravdu z toho nemá dobrý pocit, ale musí to udělat, aby naplnit naše touhy.

(Kadamba Kánana Svámí, Govinda Valley - Austrálie, 2011)

neděle 4. prosince 2011

Jiný druh utrpeníAčkoli jsme si v hmotném světě přáli štěstí, nějakým způsobem činnosti, které jsme vykonávali, nebyly skutečně úspěšné. Někdy to na chvíli vypadalo úspěšně, ale pak to nefungovalo. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur zdůrazňuje: Člověk je v hmotném životě bezradný. Bezradný znamená poražený...jsme poraženi. Bhágavatam říká: parābhavas tāvad abodha-jāto yāvan na jijñāsata ātma-tattvam (ŠB 5.5.5). Když člověk svůj život nezasvěcuje absolutní pravdě (nejen že se nedotazuje na absolutní pravdu, ale také podle absolutní pravdy nežije), více a více se zaplétá v síti dalších a dalších komplikací, které jsou nekonečné. A tyto komplikace v konečném důsledku vedou k neštěstí. Někdy nemusí být neštěstí akutní. Ne akutní v tom smyslu, že by bylo hodně přítomno utrpení. Obzvláště v západním světě, kde žijeme, kde je tolik pohodlí. Někdy lidé říkají: „Ale já jsem nikdy skutečně nepocítil moc utrpení. Můj život je docela příjemný.“ Ano, může to tak být, ale existuje další druh utrpení...utrpení toho, že nejsme naplněni. Možná když si v našem západním světě pohodlně žijeme a po mnoha letech míru ve společnosti, tolika letech, kdy si ekonomicky vedeme dobře...všichni jsme žili ve velkém přepychu v západním světě. Ale zažili jsme pouze prázdnotu všeho toho přepychového životního stylu. Prázdnotu – chybělo v tom štěstí. Proto je fakt, že bez vědomí Krišny člověk šťastný být nemůže!   
(Kadamba Kánana Svámi, Rádhadéš 2011, zasvěcení)

neděle 27. listopadu 2011

Spojení s Prabhupádou

Pokud nenavážete spojení se Šrílou Prabhupádou, nebude možné rozvinout ve vědomí Krišny hlubokou víru. To musíme pochopit. Ne že bychom neměli hlubkou víru v naše současné duchovní mistry. Ale naši současní duchovní učitelé jsou služebníky Prabhupády. Prabhupád nám dal rámec, říkával - teď ho můžete vyplnit. Proto je takto tím, u jehož nohou sedí všichni mistři a proto může každý s Prabhupádou rozvinout hluboký vztah, dokonce i když není Prabhupádovým žákem. Ale ne na úkor vztahu s vlastním duchovním mistrem, ale prostě jako můžeme mít otce a dědečka. Můžeme mít uctivý vztah ke svému otci a zároveň také důvěrný vztah se svým dědečkem. A my tento vztah potřebujeme...

neděle 20. listopadu 2011

Výjimečný proces zpívání

Proč v jiných věcích nezpívali svaté jméno? Zpívali...také v jiných jugách a jiných věcích byli oddaní, kteří zpívali jméno Pána, ale byl tam rozdíl a to sice: ‘kathañcana smṛte yasmin
duṣkaraṁ sukaraṁ bhavet’, (ČČ. Ádi 14.1). Že cokoli je v tomto věku Kali složité, je učiněno jednoduchým milostí Šrí Čaitanji Maháprabhua. Takže dříve jste museli zpívat a zpívat a zpívat navěky, abyste získali výsledek. Ale teď trochu zpíváte a velice rychle získáte prospěch. Takže takto, především ve věku Kali, je nejmocnější proces zjednodušen milostí Šrí Čaitanji Maháprabhua, a proto teď, především skrze přímý proces sdružování se s Krišnou, můžeme dělat pokrok.

(Kadamba Kánana Svámí, Melbourne 2011)

čtvrtek 17. listopadu 2011

Cesta po Bangladéši

Dva týdny cestoval  Kadamba Kánana Maharáj se skupinou 25 oddaných po svatých místech v Bangladéši. Na tomto odkaze najdete slide show vykreslující úžasnou cestu. V závorkách za každým titulkem najdete čísla fotek popisujících ono místo.

ISKCON Narsindi (1-11)
Vzhledem k tomu, že oddaní přijeli do země různými způsoby v různé časy, první skutečné setkání celé Bangladéšské skupiny bylo v Narasindi. Setkali se ve velkém Harinámu ulicemi Narasinghi k místnímu ISKCONskému chrámu.

úterý 15. listopadu 2011

Uslyší Krišna mé modlitby?

Pouze pyšný člověk si myslí, že může přistoupit k Nejvyššímu Pánu přímo. Pokorný člověk chápe: „Kdo jsem? Jsem tak znečištěný všemi neřestmi světa – chtíčem, chamtivostí, hněvem a závistí. Všechny tyto vlastnosti ve mně jsou. Kdo jsem, abych šel před Nejvyššího Pána? Proto budu sloužit Jeho oddaným, kteří jsou velice čistí a plně odevzdáni Jeho potěšení. Pokud oni se budou k Pánu za mě modlit, pak mi Pán zajisté prokáže Svá požehnání! Uslyší mou modlitbu? Nevím. Možná když jí uslyší, tak odpoví mi, kvůli tomu, co všechno jsem udělal?“
Každý zná pravdu sám o sobě – ano ví to, protože my všichni víme o našich nedostatcích. Proto je celkem přirozené obrátit se na oddané Pána, kteří dávají svůj život službě Pánu, a pak tyto oddané tak či onak potěšit. A když je nějakým způsobem potěšíme, pak se určitě budou modlit a přivolají Pánovo požehnání.
Pán řekne: „Ach oni tak pěkně potěšili Mé oddané!“ Pak my Pán určitě dá Svá požehnání! Takže toto je cesta, jak skutečně získat požehnání Pána službou Jeho oddaným.

čtvrtek 10. listopadu 2011

Fotky

Drazí příznivci Kadamba Kánana Maharádže! Bhakta Danča z Neratovic poskytl odkazy na fotky s Maharádžem, které pořídil. Mnozí z vás jistě internetovou cestičku k nim znají, nicméně pro jistotu případně pro připomenutí připojujeme níže uvedené odkazy. Děkujeme Dančovi a těšíme se na další příspěvky všeho druhu od vás všech!


Fotky z tai-či akademie zde.

Ratha Yatra Praha 2010 zde.


Přednáška v Góvindě 2008 zde.


Přednáška v Góvindě zde.


Průhon 2008 zde.


Středeční program zde.


Govardhana puja zde.
sobota 5. listopadu 2011

Důležitá schůzka, nerušit!

Krišna je přirozeně přitažlivý. Absolutní Pravda si hraje jako malé dítě. Zpívání Svatého Jména je založeno na přirozené přitažlivosti. A tato přirozená přitažlivost bude růst, jak budeme více naslouchat, jak budeme více sloužit a pak budeme více vzpomínat. Toto je tajemství jak být víc pohroužený ve zpívání. Takže někdy je to dokonce tak, že nemáme žádnou chuť, zpíváme a je to takový boj. Děláme dost služby? Nasloucháme dostatečně? Možná toto jsou ty dva důvody, proč nemáme tolik chuti. Vyhýbáme se přestupkům? Přirozeně.
Takže tímto způsobem je náma tattva cestou rozvíjení osobního vztahu s Nejvyšší Osobností Božství v Jeho podobě Bhagavána a oceňování všech Jeho energií a oceňování Jeho zábav. Takto bude zpívání velice smysluplné. Potom budeme velice šťastní. Když zpíváme, můžeme dát na dveře ceduli: Nerušit! Důležité setkání! Důležitá schůzka, nevyrušujte! Protože se setkáváme s Krišnou.

pondělí 31. října 2011

Nejdůležitější služba

Hlavní věcí v celé naší oddané službě je zpívání Hare Krišna. To je ta nejdůležitější oddaná služba ze všech! Toto zpívání musíme vykonávat s velkou vírou, a kvalitně, jak nejvíce můžeme!


(Kadamba Kánana Svámí, Melbourne, říjen 2011)

neděle 23. října 2011

Australské kázání

Kadamba Kánana Svámí v říjnu navštívil Austrálii a požehnal tamní oddané i neoddané svou společností. V Sydney udělil několika oddaným zasvěcení. Poté Maharádž odletěl do Melbourne, kde měl naplánován týden nabitý programy – domácí i veřejné, harinámy, kírtany, přednášky.
Video z harinámu zde.


V Melbourne Maharádž zasvětil další oddané a poté započal třídílný seminář „Stát se šampionem ve zpívání“. Tento seminář se odehrával v tom samém pokoji, kde pobýval Šríla Prabhupáda při své návštěvě Melbourne. Pokoj byl plný oddaných a Maharádž hovořil o náma-tattvě založené na Čaitanja Čaritámritě. V dalších dnech v Melbourne se Maharádž účastnil programu na universitě, kde mluvil o tématu stresu, kdy vysvětlil hluboký duchovní paradox – abychom se nestresovali, musíme se stresovat pro tu správnou věc. Během týdne také jezdil na různé domácí programy. Hlavním tématem byl měsíc Kártik. Poté Maharádž odletěl do Canberry.


čtvrtek 20. října 2011

Přijmutí závazku

Vaišnava musí být upřímný, dokonce i když je ta upřímnost pro něho nevýhodná – neměl by se jí vzdát. Měl by si prostě veřejně svou upřímnost zachovat a tak reprezentovat poctivost. Na začátku je oddaná služba založená na tom, co děláme, a jak čas pokračuje, není to jen o tom, co děláte, ale taky o tom, kdo jste, to se stává důležitým...více a více je to o tom, kdo jste! Že se musíme stát svatou osobou.
Začíná to závazky, musíte se zavázat. Musíme začít přijímat závazky ohledně určitých věcí. OK, zavazuji se, že budu vstávat brzy, ať jsem unaven nebo ne; přijímám závazek pravdomluvnosti; zavazuji se, že budu tolerantní; zavazuji se, že budu čistý. Takže postupně, přijímáním, tím že tyto závazky přijímáme, uskutečňujeme změnu, a tímto způsobem budujeme naši integritu.

sobota 15. října 2011

Fotky ze Slovenska

Drazí návštěvníci blogu! Od našich slovenských přispěvatelů jsme získali nějaké fotografie Kadamba Kánany Maharádže z tamních programů, tak se o ně dělíme. Zároveň máte-li vy doma nějaké nektary, neváhejte a podělte se také! Můžete je posílat na kasturimanjari.kks@gmail.com.


čtvrtek 13. října 2011

Přitáhnout milost

Během Kártiku se snažíme o čistou oddanou službu. V tento měsíc můžeme přijmou sliby o vykonávání nějaké zvláštní služby. Protože tento měsíc je měsíc Šrímatí Rádhárání, která si obzvláště všímá služby, kterou vykonáváme. Když ona nás doporučí Krišnovi, pak Krišna k nám také bude nakloněn, a je velice soucitná a má měkké srdce. Proto je tento měsíc obzvláště velmi příznivým časem, kdy se snažíme přitáhnout milost!

pátek 7. října 2011

Pojďme se opravdu poznat!

Fyzická blízkost není tím pravým způsobem, jak se sblížit, protože i tehdy lidé zůstávají jeden pro druhého cizincem. Místo, kde se můžeme skutečně setkat, je u lotosových nohou Šríly Prabhupády, protože tam jsou lidé opravdově umístěni ve své skutečné konstituční pozici, místo toho, aby hráli roli na jevišti hmotného světa.  

středa 5. října 2011

Čtvrtý měsíc Cāturmāsyi - měsíc Kártik

V úterý 11. října začíná čtvrtý měsíc Cāturmāsyi. [*počítáno dle Purnima systému] Tento měsíc má jméno Kártik a skončí ve středu 9. listopadu 2011.

Šríla Prabhupáda ve významu CC Madhya 4.169 říká: "... V měsíci Srava by se neměl jíst špenát, v měsíci Bhadra jogurt a v měsíci Asvina by se nemělo pít mléko. Během Kártiku by nikdo neměl jíst ryby nebo jiná nevegetariánská jídla, což znamená ryby a maso. Za nevegetariánské se také považují masura dál a urad dál. V těchto dvou dálech je obsaženo velké množství proteinu a potraviny bohaté na proteiny nejsou považovány za vegetariánské. Během čtyřměsíčního období Cāturmāsyi by se měl člověk zkrátka zříkat veškerého jídla určeného k uspokojování smyslů."

Zdroj výpočtu Védského kalendáře www.krishnadays.com

pondělí 3. října 2011

Různé vlny v Kapském Městě


Kadamba Kanana Svámí

21.-28.9.2011

Vlny náklonnosti, vlny Indického oceánu a vlny hmotné existence, ale nejlepší ze všeho vlny duchovní extáze...

Přímo po několika následujících Ratha-játrách jsme cestovali vlakem Gautrain a dvě hodiny jsme letěli, a poté jsme dorazili do Kapského Města. Ale bylo opravdu pěkné zase všechny první večer vidět a při chrámovém programu jsme se dobře bavili.

Myslím, že Jižní Afrika je země plná různorodosti – je tu tolik programů, které jsou naprosto odlišné. Kapské Město má velice pěkné programy na vysokých školách (University of Cape Town & Stellenbosch University) a navštívili jsme domy v Taleview, Bellville a Somerset West, abychom se setkali s oddanými. Což bylo pěkné, jelikož každý domov má svou vlastní atmosféru a přináší jinou náladu. Takže podstupovat tu námahu jet na všechna tato místa dává opravdu smysl, protože je to součást vztahování se k lidem. V minulosti jsem dělal tolik projektů – velké stavění, pozemky atd., ale nyní se můj život soustředí okolo vztahů s lidmi. To je velice uspokojující, protože je ve středu Krišna a to činí ten vztah hodnotným.

pátek 30. září 2011

Tři noví brahmačaríni


Kadamba Kánana Svámí

Nedávno jsem dal třem oddaným šafránové oblečení – Markandéjovi, Džananivásovi a Nitjánandovi. Brahmačarí by měl žít v péči gurua, neměl by mít soukromou situaci. Brahmacari gurukule vasan danta guror hitam. Měl by studovat písma, měl by žebrat o almužny a být nesobeckým služebníkem.
V Hari Bhakti Viláse je uvedeno, že by brahmačarí měl nosit bílé oblečení, ale Šríla Bhaktisiddhánta své brahmačaríny oblékal do šafránového oblečení za účelem kázání. Šafránový oděv je zodpovědnost, lidé od vás více očekávají. Očekávají, že brahmačarí bude znát písma, že bude vědět, jak dát přednášku, že bude příkladem ve svém osobním chování, v sádhaně, v následování duchovních standardů, v jídle, v postění se, ve spaní, v časném vstávání, ve zpívání dobré džapy, v nadšení do služby, že bude expertem ve všech druzích kázání, což zahrnuje vedení kírtanu, rozdávání knih, dávání přednášek. Být vědomým si Krišny by měl učinit svým jediným zájmem.

úterý 20. září 2011

Stát se svatou osobou


Recitace Bhágavatamu, neboli poselství Bhágavatamu, může přinést revoluci do bezbožného života svedené civilizace. Takže ať už hovoříme o revoluci ve světě ve velkém, nebo hovoříme o revoluci v našem vlastním životě, je to ta samá revoluce.

Skrze tento Bhágavatam můžeme uskutečnit velkou změnu, a záměrem je stát se svatými osobami. Není dostačující být jen členem hnutí Hare Krišna, dokonce ani být zasvěcen v hnutí Hare Krišna, nosit tilak a korálky na krku a dělat ty věci... Není to jen o tom, co děláme, ale je to také o tom, kdo jsme. Musíme být svatými osobami. To je skutečný záměr spojení s tímto hnutím.

( Kadamba Kánana Svámí, 7/2011, letní tábor v Srbsku)

pondělí 12. září 2011

Třetí měsíc Cāturmāsyi - měsíc Asvina

V pondělí 12. září 2011 začíná třetí měsíc Cāturmāsyi. [*počítáno dle Purnima systému] Tento měsíc má jméno Asvina a skončí v pondělí 10. října 2011. Poslední měsíc Cāturmāsyi - Kártik, začíná 11. října a skončí ve středu 9. listopadu 2011.

Šríla Prabhupáda ve významu CC Madhya 4.169 říká: "... V měsíci Srava by se neměl jíst špenát, v měsíci Bhadra jogurt a v měsíci Asvina by se nemělo pít mléko. Během Kártiku by nikdo neměl jíst ryby nebo jiná nevegetariánská jídla, což znamená ryby a maso. Za nevegetariánské se také považují masura dál a urad dál. V těchto dvou dálech je obsaženo velké množství proteinu a potraviny bohaté na proteiny nejsou považovány za vegetariánské. Během čtyřměsíčního období Cāturmāsyi by se měl člověk zkrátka zříkat veškerého jídla určeného k uspokojování smyslů."Zdroj výpočtu Védského kalendáře www.krishnadays.com

sobota 10. září 2011

První Kírtan Méla 2011 milostí Sačínandany Maharádže

Jeho Svatost Kadamba Kánana Svámí

Svaté jméno neustále odskakovalo od stěn, v noci pokračovalo v našich snech, občas jsem se probudil a hned jsem začal s kírtanem. Odráželo se ode zdi našeho falešného ega, dělalo praskliny a postupně ji rozbilo. V Čaitanja Bhágavatě je popsáno, jak Pán Nitjánanda zaměstnal skupinu mladých chlapců v jednoměsíčním neustálém kírtanu, nepřestávali dokonce ani kvůli jídlo nebo spánku a nakonec
chlapci v extázi vytrhli celé stromy ze země. Během Kírtan Mély byly někdy kírtany divoké a intenzivní, jindy jemné a meditativní, oceán tolika ras, tolika různých druhů ras. Někteří celý týden tančili.
Potom jsme zpívali a tancovali, zatímco jsme táhli vůz Pána Džagannátha skrze ulice Lipska a ještě měl následujícího dne přijít další festival, Rádháštamí, den zjevení Šrímatí Rádhárání. Když vzpomínáme na čistou láskyplnou oddanou službu Šrímatí Rádhárání, Její láska je jako zrcadlo odrážející neomezené Krišnovy vlastnosti a Ona pokračuje v objevování nových a nových úžasných vlastností Krišny a tímto způsobem Její láska věčně roste. V duchovním světě radost nikdy nekončí. Starosta Limbachu, vesnice, kde se Kírtan Méla odehrávala, osobně festival navštívil a užíval si festivaliu a prasádam. Starosta je teolog s nadšeným duchovním zájmem a velice příznivě zapůsobil v novinovém článku; “Jsme městem otevřeným světu a přijde mi úžasné, že lidé z celého světa přijíždějí, aby byli našimi hosty. Obecně řečeno, v souvislosti s globalizací bychom měli vyvinout zvýšené úsilí směrem k dialogu mezi různými kulturami.“ „Takové festivaly jsou svou působivou atmosférou velmi vhodné k dosažení tohoto záměru a mohou mít na vědomí větší dopad než semináře a hovory o tématu globální kultury.“ Dodal, že by „přivítal festival, pokud by se zase v roce 2012 odehrával v Limbachu...“

pondělí 5. září 2011

Kírtan MelaKdyž se vaišnavové shromáždí a zpívají pro Krišnovo potěšení, pak se atmosféra stane magickou, projeví se duchovní svět, a Krišna je přítomný. Stejně jako různí ptáci létají na obloze v různých výškách, různí oddaní jsou na různých úrovních realizace. Někteří mohou cítit Krišnovu přítomnost a jiní mohou dokonce vidět Šrí Čaitanju Maháprabhua a Jeho společníky, když zpívají a tančí v kírtanu. Když Naróttam dás Thákur pořádaj svůj kírtanový festival v Kethurí poté, co Šrí Čaitanja Maháprabhu zmizel z tohoto světa, shromáždění oddaní mohli vidět Šrí Čaitanju Maháprabhua a Jeho společníky, jak tančí a zpívají v té největší extázi. Oni samotní byli pak strženi vlnami transcendentální lásky. Když se vaišnavové sejdou v kírtanu, není to jen festival chvilkové inspirace, ale věčné požehnání trvalého prospěchu. Když se vaišnavové sejdou v kírtanu, je to událost, kterou bychom si neměli nechat ujít!

HH Kadamba Kanana Svámí

neděle 4. září 2011

Vyvinout šlechetnost a svatý charakter

Byl jeden lovec, který lovil v lese a zabíjel tak různá zvířata. Jednou narazil na tygra a role se obrátily. Namísto aby lovec pronásledoval zvíře, začal tygr honit lovce! Lovec utíkal o život až ke stromu. Vylezl na strom, a jak šplhal výše, narazil nahoře na medvěda. Lovec se podíval na medvěda a potom dolů na tygra.

Poté tygr promluvil k medvědovi:
„Tady je náš společný nepřítel! Shoď ho dolů a já ho vyřídím!“

Medvěd řekl:
„Ne! Nemohu to udělat, protože přišel ke mně domů a tak je mým hostem. Musím mu dát útočiště. Nemohu ho tedy shodit dolů.“

pondělí 29. srpna 2011

Materialisté a oddaní

Musíme začít oceňovat proč je Krišna vědomí tolika způsoby lepší. A musíme být zcela přesvědčeni, že náš život je o tolik lepší než život ostatních. Když toto skutečně zažíváme, potom víme, že je samozřejmě lepší.

Máme čtyři regulativní principy – regulativní principy svobody. Máme je a všichni ostatní jsou chyceni do hříšných činností, které tvoří síť reakcí vedoucích ke smrti, a my jsme volní. Všechny činnosti oddaného, každý čin, nás více a více oprošťuje od nebezpečí, kdežto každá činnost materialistů je táhne více dolů. Od časného rána, jakmile materialista otevře oči tak to začíná… dát si kafe, pár cigaret, sníst něco nepoživatelného, hříšná činnost za hříšnou činností celý den! A karma za karmou a další karmou! Takhle každý den sbírají více a více karmy, kdežto oddaný se každý den karmy zbavuje. Zahazuje ji pryč, je jí méně a méně, až je břímě karmy odstraněno. Je řečeno, že oddaný se takovýmto způsobem osvobozuje od temnoty reakcí za hříšné činnosti.

Kadamba Kánana Svámí, Červen 2011, Helsinki, Finsko
Původní článek v angličtině zde.

středa 24. srpna 2011

Spontánní oddaná služba

V oddané službě vidíme, že nám Šríla Rúpa Gosvámí dal popis procesu oddané služby. A rozdělil ten proces do různých kategorií. Vaidhi bhakti a Ráganúga bhakti. Vaidhi bhakti znamená následovat proces oddané služby pomocí pravidel a usměrnění. Ráganúga bhakti znamená spontánní oddanou službu.
Vaidhi bhakti, neboli následování pravidel a usměrnění, je v počátečních stupních oddané služby. V těchto počátečních stavech oddané služby musíme následovat disciplínu. Protože mysl a smysly nejsou pod kontrolou. Mysl a smysly mají svůj vlastní život. A když někdo bude jednoduše následovat mysl a smysly, tak nikdy nebude upevněný. Proto musí následovat disciplínu. Toto je Vaidhi bhakti.
Pouze ve velice pokročilých stádiích oddané služby můžeme praktikovat spontánní oddanou službu. Pozvolna, postupně se staneme trochu více spontánními. Kdybychom se na začátku stali spontánní, kam by nás to dovedlo? Dovedlo by nás to na světskou úroveň, protože nejsme moc pokročilí.
Povím vám příběh, abych vám ukázal, jak myslí pokročilý oddaný Pána, abychom porozuměli, co je to spontánní oddaná služba. Je popsáno, že Uddhava, který je blízký společník Krišny, úplně ke Krišnovi připoutaný, jednoho dne uviděl překrásnou mladou dívku. A Uddhava jí byl nějakým způsobem přitahován. A byl překvapený, co se to se mnou děje? Jak mohu být k této dívce tak přitahován? Jsem k ní přitahován prakticky tak jako ke Krišnovi. Myslím, že to bude Krišna převlečený za dívku. A taky byl.
Když budeme na takovéto úrovni, pak je spontánní oddaná služba – Ráganúga bhakti - vhodná. Potom definitivně ano. Pak už nejsou pravidla a omezení tak důležitá, pak už člověk jen následuje svou náladu.
Ale pro nás je lepší usměrnění. Proto mangala-árati a tak dále, chrámový program, který nás udržuje usměrněné. To je Vaidhi bhakti. Pro nás, co nejsme jako Uddhava. Když nás přitahuje nějaká dívka, obyčejně to nebývá Krišna. (smích) Co naděláme, tato Ráganúga bhakti je pro velice pokročilé oddané. Je dobré porozumět, že jsou takové věci, ale musíme být trpěliví a nepřeskakovat.


CC Madhya 20.60.64 - Radhadesh 2011

středa 17. srpna 2011

Česká Padayatra a zasvěcení v Modré


Tento rok jsme jakožto účastníci české Padayatry měli veliké štěstí a úžasnou milost mít společnost Kadamba Kanana Maharáje! Maharáj přijel na večerní kulturní program do městečka Jedovnice - program byl od šesti, a přesně v šest hodin se Maharáj zjevil na místě činu, v plné duchovní síle. Vedl úžasný kírtan, no samozřejmě extatický, jak jinak ho nazvat, když extatický skutečně byl! Na padayatrový program přišlo v Jedovnicích Krišnovým řízením vůbec nejvíce návštěvníků - celkem asi kolem dvou set, takže Ti všechni měli možnost slyšet Svaté Jméno a védskou moudrost z úst čistého oddaného. Nálada byla moc příznivá, lidé byli otevření a nadšení, a bylo jasně vidět, že to Maharáje velmi těší, kázání si opravdu užíval a do kírtanu a vtipné přednášky dával opravdu všechno. Lidé reagovali moc pěkně. No a potom si Maharáj vychutnával padayatrovou klasiku - veselé hororové divadlo - Tekutou krásu:)
Následující den Maharáj ještě přijel do Jedovnic dát ranní lekci. Na večerní program i ranní přednášku se sjeli oddaní z okolí,takže nepočetná padayatrová skupinka se rázem několikanásobně zvětšila, alespoň na těch pár hodin...
Z Padayatry cestoval Maharáj na Slovensko - do Modré, kde byl v domě Paraméšvary prabhua malý domácí program spojený se zasvěcením. Bhaktin Věra dostala při tomto všepříznivém obřadu překrásné jméno Višnu priya déví dásí, a její nadšení neznalo hranic! Gratulujeme a přejeme spoustu inspirace a milosti v duchovním životě!

PS: Tuto krátkou reportáž jsem sem chtěla dát už mnohem dříve, ale snažila jsem se sehnat nějaký materiál v podobě fotek a také nahraných přednášek, což se úplně nepovedlo. Prosím prosím, máte-li někdo nahrané Maharájovy přednášky z Jedovnic či z Modré, nebo víte o někom, kdo je má, ozvěte se, ať je můžeme bohulibě šířit! Děkujeme!!!
kontakt: kasturimanjari.kks@gmail.com

středa 10. srpna 2011

Nejmilostivější

Každý se zoufale snaží vyhnout odevzdání se. Protože je to tak těžké v tomto věku. A proto Pán Čaitanja, který je tak svrchovaně milostivý říká, alespoň se snaž upřímně následovat ten proces. Zpívej Hare Krišna. To je milost Pána Čaitanji. Ale Prabhupáda řekl že Pán Nitjánanda je ještě milostivější než Pána Čaitanja. V Čaitanja Čaritámritě je popsáno jak Pán Nitjánanda neustále slouží Pánu Čaitanjovi. A přitom sloužení Pánu Čaitanjovi je Pán Nitjánda omámen extází. Krišnadás Kavirádž Gosvámí píše, že je opilý. A v tomto opilém stavu Pán Nitjánda ani nevidí kdo je a není kvalifikovaný a dává milost všem. Proto je Pán Nitjánanda milostivější než Pán Čaitanja. Ale ještě milostivější je oddaný Pána Nitjánandy. Šríla Prabhupáda také popisovat že Pán Nitjánanda vysvobodil Džagáje a Madháje. Ale říkal, že oddaný Pána Nitjánandy osvobozuje tisíce takových Džagájů a Madhájů. A to je zjevně Prabhupáda, který vysvobozuje všechny ty Džagáje a Madháje, což jsme my. A takhle závisíme na milosti mnoha osob a velice na milosti Šríly Prabhupády.


Z lekce CC Adi 7.7 V Lužcích 25.7.2011

pondělí 8. srpna 2011

Druhý měsíc Čaturmásyi začíná na Balaráma Púrnimu!...

V sobotu 13. srpna 2011 začíná druhý měsíc Caturmasyi. [*počítáno dle Purnima systému] Tento měsíc má jméno Bhadra a končí v neděli 11. září 2011.

Šríla Prabhupáda ve významu CC Madhya 4.169 říká: "... V měsíci Srava by se neměl jíst špenát, v měsíci Bhadra jogurt a v měsíci Asvina by se nemělo pít mléko. Během Kártiku by nikdo neměl jíst ryby nebo jiná nevegetariánská jídla, což znamená ryby a maso. Za nevegetariánské se také považují masura dál a urad dál. V těchto dvou dálech je obsaženo velké množství proteinu a potraviny bohaté na proteiny nejsou považovány za vegetariánské. Během čtyřměsíčního období Caturmasyi by se měl člověk zkrátka zříkat veškerého jídla určeného k uspokojování smyslů."

Zdroj výpočtu Védského kalendáře www.krishnadays.com

sobota 6. srpna 2011

Odevzdání se

Krišna je tak milostivý! Ale Krišna vyžaduje odevzdání. A Pán Čaitanja nevyžaduje ani to. A protože máme potíže se odevzdat, začínáme se dívat na Pána Čaitanju. Je zvláštní vidět, jak daleko se člověk dostane, když se chce zapojit do hnutí Hare Krišna. Musí si na sebe vzít divné oblečení. A vlastně se stát společenským vyvrhelem. A lidé dělají tento velký krok a stanou se společenskými vyvrhely, blázny Hare Krišna. A toto všechno jsme už udělali, ale i přesto jsme lakomí v odevzdání se. Žijeme v chrámech, brzy ráno vstáváme, zpíváme 16 kol, všechno to děláme. Ale přitom všem si pořád ještě něco držíme zpátky. Něco, ale hlavně se neodevzdat. A hledáme si v hnutí Hare Krišně někde nějaké pohodlné postavení. Každý se zoufale snaží vyhnout odevzdání se.

Z lekce CC Adi 7.7 V Lužcích 25.7.2011

pondělí 1. srpna 2011

Přednášky červenec 2011 ke stažení

Odkazy na lekce Jeho Svátosti Kadamba Kánana Maharadže z jeho krátké návštěvy u nás v červenci 2011 jsou ke stažení z následujících odkazů.

středa 13. července 2011

Cāturmāsya - první měsíc

První měsíc Čaturmásyi začíná už v pátek 15. července 2011! (Purnima system)

Kadamba Kánana Svámí

Šríla Prabhupáda představil tyto pravidla; postit se jeden měsíc od špenátu, jeden měsíc od jogurtu, jeden měsíc od mléka a jeden měsíc od urad dálu. To bylo standardem v ISKCONských chrámech během jeho přítomnosti a také řadu let po jeho odchodu. Nicméně pozvolna tato praxe už není dále široce následována, přestože zůstává ve vaišnavském kalendáři zmíněna.

středa 6. července 2011

Itinerář léto a podzim 2011Níže je uveden časoprostorový rozpis kazatelských cest Kadamba Kánana Svámího, pro případ, že byste ho někde rádi zastihli. Změna plánu vyhrazena :)

8. – 10. července – Kapské město
13. – 17. července – letní tábor v Srbsku
23. července – Ratha Yatra v Berlíně
26. července – 1. srpna – Rádhadéš
1. – 5. srpna – letní tábor ve Švýcarsku
6. srpna – Ratha Yatra v Kolíně (Německo)
14. srpna – Ratha Yatra v Amsterdamu
29. srpna – 4. září – Kírtan Mela v Německu
3. září – Ratha Yatra v Lipsku
5. září – Rádháštamí – Rádhadéš
8. září – Jižní Afrika
18. září – Ratha Yatra v Sowetu
28. září – z Johannesburgu do Sydney
1. října – Sydney
22. října – Bangladéš
listopad – Majápur
prosinec – Jižní Afrika

úterý 5. července 2011

Kadamba Kánana Svámí na Náma Hatta táboře

Po kírtanovém víkendu ve Slovinsku a pár odpočinkových dnech na Slovensku v Modré se Gurumaharádž přemístil na tradiční letní Náma Hatta tábor do Protivanova. Gurumaharádž dával hned první večerní táborovou přednášku – jak jinak než úžasnou, především o čistém zpívání Svatého Jména – co nám v něm brání a jak se k němu dostat.


Jako vždy na táboře nebyla nouze o vskutku extatické skákavé kírtany, nejeden z nich samozřejmě vedl náš drahý Gurudév.V sobotu ráno Kadamba Kánana Maharádž společně s Danavirem Maharádžem udíleli první a druhá zasvěcení. Gurumaharádž dal první zasvěcení bhaktovi Jirkovi Judlovi – nyní Janamejaya dás, a bhaktovi Jardovi – nyní Jay Kéšava dás. Druhé zasvěcení obdrželi Paridžáta déví a Hari Bhakti déví (z Rádhadéše). Blahopřejeme! V dalších dnech dával Gurumaharádž svou milost především na daršanech, ale samozřejmě také na dalších kírtanech a přednáškách. V neděli odpoledne pak pokračoval zpět do Modré a v pondělí na svou cestu do Jižní Afriky.
Některé fotografie z tábora jsou zde.

A další jsou zde.