pondělí 30. prosince 2019

Od chtíče k lásce

Tomuto hmotnému světu vládne chtíč. O tom celý tento svět je; tak či onak o chtíči, v mnoha variacích a podobách. Ale v duchovní říši vládne láska.
Chtíč je sebestředný; chtíč se v konečném smyslu ptá, "Co z toho je pro mě?" Láska je na druhou stranu dávající, láska má za cíl potěšit ostatní. To je tedy duchovní vědomí, těšit ostatní. To je esence duchovního světa. Tato mantra, kterou zpíváme, pochází přímo z duchovního světa. A je to tato mantra, která nás do duchovního světa vede, pozvedává nás. Nejdřív trochu, potom více a postupně plně na duchovní úroveň, kde začneme chápat, že dávání je podstatou existence.To je jediný způsob, jak být spokojení. A je to v tomto bodě, kdy si uvědomíme, že služba Nejvyššímu Pánu je skutečně tím, o čem je celá naše existence. To je dokonalost života.

(Kadamba Kánana Svámí, 8.ledna 2017, Brisbane, Austrálie, program v Góvindě)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 19. prosince 2019

Vzácní bráhmanové


Odříkání je bohatstvím bráhmanů. Velcí mudrci jako Bhrigu dosáhli vyšších planetárních systémů ještě nad nebeskými planetami. Byli velmi mocní silou své askeze a každý ve vesmíru byl pod kontrolou těchto mudrců. Proto také vaišnava, svým odříkáním v oddané službě, získává transcendentální sílu. Duchovní síla závisí na mnoha faktorech, ale akeze je jejím základním prvkem. V tomto věku je velmi složité vykonávat askezi, protože jsme slabí a nemáme k askezi sklony. Ale vidíme, že veliké osobnosti v minulosti byly známé pro odříkání, kterému se podrobily ve své duchovní praxi.
Když Nanda Maharádž slavil zjevení svého novorozeného syna, objevil se Gargamuni. Poslal ho Vasudév, aby vykonal obřad po narození. Je řečeno, že Nanda Maharádž byl velmi potěšen, že přijal bráhmanu. Uctíval toho bráhmanu, protože dokonce i tehdy, před 5000 lety, byl takový bráhmana velmi vzácný!


(Kadamba Kánana Svámí, 16.února 2010, Kapské město, JAR, Šrímad Bhágavatam 7.4.12)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 12. prosince 2019

Nezávisle přemýšlivý


Poznání není jen papouškování. Je to o naslouchání, vstřebávání a přemýšlení. Někdy dávám příklad, že nejste toto tělo; jste věčná duchovní duše. To je pěkný slogan na tričko. Ale člověk se také může zeptat, "Pokud nejsem toto tělo, jaké jsou důsledky?" A ty jsou mnohé. Člověk to musí promyslet ve vědomí Krišny. Stejně jako "jsme věční služebníci Krišny!" Jaké to má důsledky? Že ať se stane cokoli, jsme věční služebníci Krišny. Nic na světě to nikdy nemůže změnit! To je pro mě velmi důležité; to je jedna z mých meditací.
Hodně z mého vědomí Krišny pochází z toho, že o věcech přemýšlím. Ne že jen poslouchám a čtu Šrímad Bhágavatam, ale přemýšlím o něm, "Co tohle znamená pro mě? Jaké jsou důsledky toho, co tady čtu?" a takový druh přemýšlení z nás může nakonec udělat to, co Šríla Prabhupáda nazýval NEZÁVISLE PŘEMÝŠLIVÝ. To pro mě hodně znamená. Hledám lidi, kteří hluboce přemýšlí nad tím, co dělají se svými životy a proč to dělají! Lidi, kteří žijí velmi vědomě a tak se stávají silnými v jejich vlastním přesvědčení a nezávisle inteligentními, a rád bych tomu přispěl.
Něco jsem se naučil od Tamál Krišny Maharádže, když jsem ho pozoroval - že povinností duchovního učitele, hlavní povinností duchovního učitele, je dát lidem větší vizi o nich samotných, než se kterou přišli sami! Chci žáky, kteří mají o svém životě představu, kteří vědí, kam jdou a co se snaží v tomto životě dokázat! (Kadamba Kánana Svámí, 29.dubna 2010, Rádhadéš, Belgie, přednáška na Vjásapúdže)

 

čtvrtek 5. prosince 2019

Jen jeden život

Každý oddaný je jednotlivec. Nejsme všichni stereotypní - stejně chodící a pronášející Hare Krišna stejným způsobem. Ne, jsme individuality, které mají splnit svou úlohu a učinit svůj příspěvek. K tomu jsme určeni. To je vyšší plán.
Ale když Prabhupáda řekl, "Prosím, dejte mi jen tento jeden život," místo toho, abychom se jen snažili být tím, kým chceme, o čem sníme, v co vždy doufáme...na jeden život buďte jen Krišnovým nástrojem. 


(Kadamba Kánana Svámí, 5.srpna 2012, Stockholm, Švédsko, Šrímad Bhágavatam 1.13.3-4)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.