pondělí 28. května 2018

Duchovní zdraví

Ajurvéda je moc pěkná, protože je to věda o dlouhém životě. Ajur znamená život a v podstatě myšlenka je vést zdravý život, aby člověk neonemocněl. Takže to je velmi dobré. Nicméně, Šríla Prabhupáda vždy říkal, "K čemu to je? Stejně umřeme." Můžete vést velmi striktní život založený na striktním zdravotním režimu, vůči čemuž nic nemám, do určité míry. Ale potom někdy, když je to možné, by člověk měl sníst ten gulab džamun, protože byl nabídnut Krišnovi a protože je na něm tulsí a protože je to teď mahá-prasádam. Když někdo přiveze z Džagannáth Purí malpury, člověk může říct, "Ne, to si nemohu dát. Není to podle mé diety. Je to zakázané." Ale je to Krišna prasádam a musíme mít na paměti, že naším konečným zdravím je to duchovní. Říkám konečným, protože já bych si té malury vzal jen velmi malý kousek. Proč?Protože v tomto stádiu by mě pravděpodobně zabilo, kdybych si vzal tu malpuru celou. Co se dá dělat. To je stáří. 

(Kadamba Kánana Svámí, 7.října 2017, Canberra, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 4.27.25)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 24. května 2018

Sledování filmů

Když dojde na smyslový požitek, musíme být velmi opatrní. Dokonce i když je to povoleno, musí to být v rámci oddané služby. Například mnoho lidí se chodí dívat na filmy a v nich jsou určité scény, které jsou trochu nevhodné. Mohou být hříšné. Člověk může říct, "Ach, mě to neovlivňuje. Vidím ty věci, ale nic se mnou nedělají. Vůbec nic! Prostě se to ode mě jen odrazí. Jenom nějaký muž a žena něco dělají..."
Když se mluví o nedovoleném sexu, je řečeno: smaranam kirtanam kelih preksanam guhyam asanam sankalpo adhyavasaya. Vzpomínání, naslouchání, mluvení, vykonávání, žertování a hraní si, dívání se a tak dále, to všechno jsou součásti nedovoleného sexu, a proto přispívají k činnostem v rámci nedovolené sexuality. Takže i preksanam (sledování) je součástí, protože když sledujeme filmy, ve kterých je nedovolený sex, je to bráno jako zaměstnávání se v nedovoleném sexu. Proto musíme být opatrní. Existují hranice sledování filmů. Já se také dívám na filmy, ale to jsou filmy vědomé si Krišny. 
Jenom se dívat je prakticky santa rasa (neutralita). Můžete si všimnout, že lidé, kteří se neustále dívají na televizi nebo na filmy, se nakonec stanou úplně pasivními. Tihle lidé už nejsou schopni nic dělat. Proto z nás tahle celá filmová kultura dělá pasivní santa rasa zeleninu. Proto my musíme být naopak aktivními; aktivně dělat službu. Musíme používat naši vlastní kreativitu a určit si, jak můžeme sloužit Krišnovi a zeptat se sami sebe: "Co mohu udělat pro Krišnu?"
(Kadamba Kánana Svámí, 3.května 2018, Rádhadéš, Belgie, Šrímad Bhágavatam 8.19.25-32)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.


sobota 19. května 2018

Kultura Šrímad Bhágavatamu

Žijeme ve společnosti, která je založena na vášni a nevědomosti. To je vše, co známe; nic jiného. Stali jsme se touto společností podmínění, a zůstáváme z ní frustrovaní a nenaplnění. Dokonce i když přijdeme do kontaktu s duchovním životem, jsme do určité míry přesvědčeni transcendentálním poznáním a připraveni přijmout proces, přesto se nám zdá velmi složité plně vstoupit do kultury Šrímad Bhágavatamu. Když se například s pár oddanými večer sejdeme, abychom měli Krišna kathá, může se to zdát divné nebo sociálně nevhodné. Je to proto, že kulturně se stále držíme naší vlastní podmíněné kultury, která je zrovna ve vášni a nevědomosti. 
Nicméně Šríla Prabhupáda měl stále vizi rozšiřování vědomí Krišny a umožnění lidem, aby se přizpůsobili standardům Šrímad Bhágavatamu. Šel za společenské zvyklosti, na které jsou lidé zvyklí, a a využil každou příležitost k oslavování Krišny. Měl vizi společnosti vědomé si Krišny, kde by hledači absolutní pravdy nikdy nebyli sváděni zbytečným zabýváním se smyslovým požitkem. Popsal takovou společnost, jejíž obyvatelé by byli neustále zaměstnáni v následování svého duchovního cíle. Šríla Prabhupáda takovou vizi nejen vysvětloval, ale skutečně takovou společnost, kde je do praxe uveden Šrímad Bhágavatam, tvořil. Vytvořil komunitu lidí, kteří dle takových standardů žijí, což se v moderním kontextu zdá skoro nepředstavitelné! 

(Kadamba Kánana Svámí, 28.prosince 2017, Nový Góvardhan, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 1.2.10-12)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 17. května 2018

Ochraňovat své vědomí Krišny

Skutečně musíme přijmout zodpovědnost za naše vlastní vědomí Krišny; zařídit si ho. Pokud říkáme, "Ach, přijde mi velmi těžké být oddaným. Přijde mi těžké vyhýbat se vlivu máji." V takovém případě, když je složité odolávat máje, musíme být opatrní a vědomě si udržovat bezpečný odstup od takové máji.
Někdy máme oddané, kteří jsou profesionálové. Mají svou práci, která od nich vyžaduje vykonávání všech možných činností, ale potom jsou také oddaní. Pokud je člověk schopen to tak úspěšně praktikovat, pak to je dobré. Nicméně pokud to člověk neodkáže, také není důvod cítit se zahanbení. Mnoho lidí toho není schopno. Je velmi těžké nosit v práci kravatu a pak tu věc sundat, když přijdete domů. Pokud s tímhle bojujete, pak je nejlepší obklopit se oddanými. Takto přijímáme zodpovědnost - tím, že bereme v úvahu, kdo jsme, a chráněním našeho vlastního vědomí Krišny. Musíme se mít před májou na pozoru, protože je velice silná! Mája nepřichází vždy s boxerskými rukavicemi. Ne, někdy mája přichází velice jemně, pomaloučku. Takže musíme být velice opatrní, utnout všechna hmotná spojení, ke kterým jsme připoutaní. Musíme je zredukovat!
To je, co znamená zodpovědnost - přijímat zodpovědnost za naše vlastní vědomí Krišny, ochraňováním ho a děláním nezbytných opatření. Když člověk přijme práci ve městě, kde není žádný chrám a žijí tam jen dvě rodiny oddaných, pak to bude těžké - bude to oni a jejich mysl. A všichni víme, jak je obtížné žít s naší myslí. Proto, když víme, že je naše mysl silná a my jsme slabí, musíme se zařídit pro naši ochranu. Tomu se říká být zodpovědný. Taková zodpovědnost znamená, že musíme být realističtí a upřímní ohledně nás samých a našich nedostatků, a dle toho zacházet s naším vědomím Krišny.  

(Kadamba Kánana Svámí, 11.dubna 2018, Kapské Město, JAR, Šrímad Bhágavatam 1.16.26 – 30)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pondělí 14. května 2018

Kancelář milosti

Otázka: Jaký nejvyšší čin můžeme vykonat, abychom přitáhli milost Rádharání?

Sloužit Pánu Nitjánandovi. Rádharání je tak vzněšená a čistá, že Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí dal pokyn, že ke Šrímatí Rádharání mohou jít pouze ti, kteří jsou osvobození a v madhurya-rase, zatímco všichni ostatní musí jít k Pánu Nitjánandovi. Můžete si to představit jako dvě přepážky v "Kanceláři milosti." U přepážky Rádharání je cedule "Pouze osvobozené duše!". A pak je tam přepážka Pána Nitjánandy, u které je velmi dlouhá fronta, a on volá: "Oye mate, vezměte si zde svou milost!" Takže zbytek nás musí jít pro svou milost k tomuto okénku.
Kadamba Kánana Svámí, 18.října 2017, Melbourne, Austrálie, Šrímad Bhágavatam 4.3.17)

Odkaz na přepis v angličtině naleznete zde.

čtvrtek 10. května 2018

Nepozorný kírtan

Kírtan znamená, že musíme poslouchat. Stejně jako při zpívání džapy i v kírtanu existuje nepozorné zpívání. Nepozorné zpívání znamená, že zpíváte něco jiného než ten, kdo kírtan vede, to je to, co děláte. Samozřejmě že to, co zpíváte, je velmi krásné, ale je to něco jiného. Tak to pojďme zkusit znovu. V té melodii jsou různé variace, nezůstává celou dobu stejná, což znamená, že musíte skutečně stále poslouchat, a nejet na autopilota. V kírtanu neexistuje autopilot. 
(Kadamba Kánana Svámí, 15. září 2015, Durban, JAR, kírtan)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

neděle 6. května 2018

Moje služba

Pouze ve Vrindávanu Krišna plně projevuje Svou čistou transcendentální povahu, která je založena na láskyplné výměně a na ničem jiném. Není založena na povinnosti. Krišnu je možné získat pouze čistou a ryzí láskou. Následovat něco z povinnosti je nižší úroveň oddané služby. Vaidhi-bhakti - to je úroveň, kdy je člověk stále hmotně podmíněn a poté přijímá útočiště u zásad a předpisů.
Vyšším projevem oddané služby je oddaná služba založená na čisté lásce, kdy rozjímáme, kdy nasloucháme o těchto jedinečných vlastnostech obyvatel Vrindávanu a vidíme, jak moc si přejí potěšit Krišnu! Vše je vykonáváno pro Krišnovo potěšení. Toto probouzení touhy po tom také těšit Krišnu je velká změna, jelikož po celý náš život jsme se snažili těšit pouze sebe! Vše, co jsme kdy udělali, bylo pro naše potěšení. Tudíž dojít na úroveň, kdy těšíme Krišnu, je duchem láskyplné oddané služby. 
Na začátku sloužíme podle zásad a usměrnění a poté postupně se rozvíjí připoutanost ke službě Krišnovi. Tímto způsobem se služba dle zásad a pravidel přemění, jak se rozvíjí připoutanost ke Krišnovi. Rozvinout připoutanost ke službě Krišnovi je naším cílem, mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu (Bhagavad-gíta 7.1).
Někdy vidíme oddané, kteří nenajdou službu. Vyzkouší tuhle, vyzkouší tamtu, ale zdá se, že se nemohou do žádné služby pohroužit, nic je neuchvátí. To je neštěstí. Kdykoli dostaneme službu, měli bychom tu službu přijmout a celým srdcem se odhodlaně snažit tu službu rozvíjet tak pěkně, jak jen to je možné, tím, že vyvineme nějaké zvláštní úsilí. Není to jen tak, že, "Dobře, tohle je moje služba." Ne, "Budu se snažit udělat ji obzvláště pěkně." To je bod, ve kterém se začne rozvíjet připoutanost.  
Ale když se člověk jenom mechanicky zaměstná předepsanou povinností, pak může služba zůstat suchá. Proto je tato dychtivost vykonávat službu obzvláště pěkně tím, co udělá v našem životě ten rozdíl. Tehdy se začne rozvíjet připoutanost ke Krišnovi a k službě, kdy člověk začíná cítit, že "Toto je moje služba. je moje!"

(Kadamba Kánana Svámí, 20. října 2015, Chowpatty, Indie, Śrímad Bhágavatam 10.69.41)


Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.čtvrtek 3. května 2018

Řekněte mi něco pěkného

Když jsme velmi tolerantní, trpěliví a pozitivní, tak se myslím dokážeme s mnohým vypořádat. Naše falešné ego může být v lepších kvalitách než u někoho jiného. Jelikož nejsme zcela transcendentální, snažíme se dostat do blízkosti lidí, kteří nás pozitivně stimulují a od ostatních si zachováváme trochu odstup. Naše kapacita absorbovat negativní energii není tak velká; stahuje nás dolů. Je intenzivní absorbovat hodně negativní energie.
Někdy ke mně lidé přijdou a řeknou: "No, nemám nic, co bych ti řekl, protože nemám žádné problémy." Copak jsem tu jen pro problémy? Řekněte mi něco pěkného, řekněte mi pro změnu něco dobrého...
(Kadamba Kánana Svámí, 20. července 2013, Kapské Město, JAR, program Spirit Matters)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.