úterý 30. listopadu 2010

Kali juga? (2.část)

Určitě jste viděli ten kreslený vtip, kde je nevinný muž jak jde po ulici a na dalším obrázku vidíte bublinu, která je celá vytvořená z Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare a uvnitř je silueta oddaného, můžete vidět sikhu. A najednou ten oddaný přistoupí k tomu nevinnému člověku jdoucímu po ulici a vtáhne ho do svojí bubliny a pak je tam spousta rukou a spousta nohou a pak na dalším obrázku vidíte, že bublina se pohne pryč a ten muž leží na zemi s knihou v krku. To je slavný Hare Krišna vtip. Když necháme stranou tu knihu v krku...má pravdu s tou bublinou! Žijeme v transcendentální bublině, které se vůbec nedotýká věk Kali. Stejně jako Svatý Dhám vůbec není dotčen věkem Kali, jen zvenku může být tenká vrstva Kaliho, která pokrývá Dhám nebo která pokrývá tu bublinu. Ale my nežijeme ve věku Kali, my žijeme v duchovním světě. Mě se líbí náš chrám v Pretorii v Jižní Africe a ceduli, kterou na něm mají. Chrám je v ulici, kde je mnoho ambasád. Tahle ambasáda, tamta ambasáda, a na ceduli na našem chrámu stojí: AMBASÁDA DUCHOVNÍHO SVĚTA. Což je myslím opravdu pěkné a každý chrám by měl mít takový nápis. Opravdu, každý chrám by měl mít takovou ceduli, protože to je to, co naše chrámy skutečně jsou. A když jdete na americkou ambasádu, Spojené Státy Americké, pak jste na americké půdě, U.S. území, ó ano, i když tohle je Stockholm, to je Švédsko – ne, U.S. území, teď jste na americké ambasádě. Není to tak? Takže tímto způsobem, velvyslanectví duchovního světa, nejsme ve věku Kali. Ten je trochu víc venku, když vyjdete ven. Ale vždycky můžeme udělat trochu harinám kolem bloku, jako je tady tradice. Takže takhle, jsou způsoby, jak se vypořádat s věkem Kali a bod je ten, že mudrci z Naimišaranji se tak zajímali o věk Kali, ale díky společnosti Súty Gósvámího prodělali změnu a potom měli pozitivní přístup, byli ohromení Krišnou. A stejně tak my musíme také dojít k tomuto pozitivnímu postoji.


Celá přednáška ke stažení zde.

sobota 20. listopadu 2010

Kali juga? (1.část)

Je řečeno, že mudrci z Naimišaranji vykonávali oběť tisíc let. Obrovskou oběť, po tisíc let. A výsledek této oběti ve skutečnosti byl ten, že jejich tváře zčernaly kouřem a jejich srdce se naplnila pochybami. Proč? Protože vykonávali tuto oběť, aby zahnali možný vliv věku Kali. To byl jejich záměr. Jejich záměrem bylo zpozdit příchod věku Kali. Ale jak je možné zpozdit příchod věku Kali vykonáváním oběti, jagji, ohňové oběti, která není juga dharmou? Člověk může vliv věku Kali zahnat jedině sankírtan jagjou. Proto není překvapující, že se jejich srdce naplnila pochybami a jejich obličeje zčernaly kouřem, poté co to po tisíce let vykonávali. Potom, potom přišel Súta Gósvámí a on naslouchal, jak promlouval Šukadév Gósvámí k Maharádži Paríkšitovi. A zopakoval, co slyšel. A mudrci se ho ptali, ptali se ho na inteligentní otázky a jedna z nich byla „Jaká je podstata všech písem?“ A další otázka „Co je konečným dobrem pro všechny lidi?“ Takže se ptali na velice dobré otázky a typické otázky pro věk Kali. Protože kdo má ve věku Kali čas číst všechna písma...jaká je podstata? Jako Prosím tě řekni mi jednou větou, o čem je to vědomí Krišny. To je tenhle věk Kali. Chceme tu tresť. Můžeš mi v pěti minutách říct, o čem je to zpívání? No můžeme ti to říct v pěti sekundách, můžeme ti to říct v pěti minutách, můžeme ti to říct v pěti hodinách, můžeme ti to říct v pěti týdnech, pěti měsících, pěti letech, pěti životech... Je hodně co říct. Ale v tomto věku nemáme žádnou trpělivost, žádnou trpělivost. Žádnou trpělivost. Takže mudrci se ptali na otázky pro tenhle věk. Ti mudrci prováděli tisíciletou oběť. A tou tisíciletou obětí nedosáhli úspěchu, ale když od Súty Gósvámího vyslechli nejdřív o všech inkarnacích Pána a o tom, jak se kvalifikovat k tomu, abychom přistoupili k Pánu, a v jakých činnostech by se měl člověk zaměstnat ve vztahu k Nejvyššímu Pánu, jmenovitě oddanou službou, čistou, ryzí, bez přerušení či žádné jiné motivace. A pak, když slyšeli o Krišnovi, tak pak mudrci úplně spokojeni. Takže oni také museli udělat změnu. Tak se zajímali o působení proti věku Kali...ach věk Kali, věk Kali, věk Kali, je tak špatný, věk Kali...je to něco jako mluvit ve Švédsku o zimě. O čem jiném se budete bavit? Je taková zima, to je ale zima, ve Švédsku je taková zima. A víš co? Švédsko – zima. Zima zima. Studené Švédsko. A co Švédsko? Je zimaaa! Je to prostě téma, o kterém se dá pořád mluvit. Když není co říct, vždycky můžete říct: To je ale zima, co? A nebo – to je ale překvapení – není zima! To je typická Švédská konverzace. Když jedete do Jižní Afriky, tak takovým tématem je zločin. Pořád mluví o zločinu. Zločin, řeknou vám, jaký se stal naposledy zločin, nějakému příbuznému nebo kamarádovi. Je to jako ach, tady je taková zločinnost! Není to hrozné? Zločin, zločin, zločin... Ale konec konců, jaký je význam věku Kali, když člověk zpívá Hare Krišna.

Celá přednáška ke stažení zde.

sobota 13. listopadu 2010

Přijetí je počátkem nebojácnosti

Nálada přijetí je začátkem nebojácnosti. Ale na Západě nikdy nic nepřijímáme! Ano, ano, uctíváme Boha, ale víte, musíme zajistit, abychom byli v suchu a v pohodě. Zajistíme, aby bylo všechno dokonale zařízeno – že jsme pojištěni, že všechno je bezpečné, jak jen to je možné. A tak tolik zařizujeme. Takže tu musí být přítomna tato závislost na Pánu...
Vidíme, že Šríla Prabhupáda říkal, že když byl dítě, vypukla epidemie cholery a lidé zmírali jak mouchy. A že řešením celé té záležitosti byl harinám. A když měli každý den hodně harinámu, tak epidemie pominula! Tak to byl úplně jiný přístup než ten západní. A to je to, o čem skutečně mluvím, záviset na Nejvyšší Osobnosti Božství a přijmout u Ní útočiště a vidět Ji jako hlavní zdroj naší ochrany. To je tak jiné než západní přístup. My prostě přijímáme útočiště u oddané služby a o všechno bude postaráno.
(Kadamba Kanana Swami, srpen 2010, Finsko)

Původní článek v angličtině je zde.