pondělí 30. května 2016

Nezávislost s významem

Zaměření úmyslu je to, o čem jsem přemýšlel, a to je i to, o čem bych chtěl, abyste i vy přemýšleli. Jaký je váš cíl? Nebudu nosit lidi a tak nějak mikromanažerovat jejich život. Samozřejmě, že pokud se chcete zeptat na něco ohledně materiálního života, jak se s ním vypořádat apod., pokusím se odpovědět. Ale jakoukoli radu ohledně hmotných věcí dávám, nemusí být nutně absolutní. Když dávám doporučení o písmech, Krišnově nebo Prabhupádově učení, je to absolutní. Ale ohledně otázek typu: "Měl bych zůstat v této zemi? Měl bych setrvat v tomhle ášramu? Měl bych dělat tuhle službu, nebo bych měl dělat tamtu službu?", pak přijde: "Řekl jste mi, abych udělal tohle, a všechno se to pokazilo!"


Ano, to se mohlo stát (smích). Já vám to říkám... Když dávám jakoukoli materiální radu, může se to celé pokazit, protože hmotná energie je krokodýl a ani já ji nemůžu kontrolovat, čas od času i mě pokouše. To dělá! Stejně jako vy, i já jsem byl zbitý materiální energií.Ok, když vám je 61, nepochybně máte pár es v rukávu a já bych byl určitě ochoten se s vámi o ně podělit.

sobota 28. května 2016

Ta nejdůležitější osoba

Máme chrámy, kde se můžeme sdružovat s oddanými a získat novou inspiraci, protože tohle je konec konců hnutí. Šríla Bhaktisiddhánta řekl: "Není to nějaký životní doplněk." Není to tak, že by vědomí Krišny bylo něco, co si přidáme do života. "Víte, skutečně cítím, že vědomí Krišny je důležitou součástí mého života." Ne. Pokud takto přemýšlíme, je to jen doplněk. To není dostatečně dobré.

Vědomí Krišny je náš život. Nic jiného tu není. Je to vše, co tu je. Proto Šríla Bhaktisiddhánta řekl: "Vědomí Krišny není nějaký životní doplněk." Je to naprostá revoluce. Celková, totální změna. Má zasáhnout každý aspekt našeho života a stát se prioritou.

Proto někdy říkám, že když se díváme do očí svému milému, můžeme mu povědět: "Miláčku, jsi ta nejdůležitější osoba v mém životě... po Krišnovi." 

Takhle nějak to je. Všechno ostatní přichází na řadu až po Krišnovi. Můžeme to zkusit a pokud se vám to nedaří, pokud tohle nemůžete ze srdce říci, tak jste v máji! (smích) Jen se nad tím zamyslete. Znamená to tedy, že musíme postupně stále více kultivovat své vědomí Krišny, než se dostaneme na úroveň, kde vāsudevaḥ sarvam iti.

bahūnāḿ janmanām ante
jñānavān māḿ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā su-durlabhaḥ (Bhagavad-gita 7.19)


Velká duše, je velmi vzácná; je to ten, kdo po mnoha a mnoha zrozeních přijde na úroveň, kdy řekne: Vásudeva, Krišna je všechno.

Přednáška, nedělní program, 8. září 2013, Lenasia, Jižní Afrika

Původní článek v angličtině zde.

pátek 27. května 2016

Oceán láskyplných výměn

Jak je možné, že duchovní svět je přítomný v hmotném světě? Krišna to tak udělal, umístil duchovní svět do hmotného, protože si říkal: "Áááá, jsou tady ty podmíněné duše. Jsou vyloučeny z milosti oceánu transcendentální lásky známé jako prema sagar, což je duchovní svět."

Existuje vždy se zvětšující oceán láskyplných výměn mezi Krišnou a Jeho oddanými. Láska všech roste, protože všichni objevují nové Krišnovy vlastnosti. Ve čtvrté kapitole Čaitanja Čaritámrity, Ádi-líly, je řečeno, že Šrímatí Rádhárání neustále objevuje nové vlastnosti Krišny a okamžitě tyto vlastnosti miluje, a proto se její láska pořád zvětšuje. Vidíme, že všichni oddaní jsou stejní - také takhle začínáme. Naše láska je na začátečnické úrovni. Krůček po krůčku objevujeme Krišnovy vlastnosti a krůček po krůčku jsme jimi upoutáváni.

V tomto oceánu transcendentální lásky jsou tedy oddaní víc a víc zaujímáni vlastnostmi Krišny a jejich láska se zvětšuje. A Krišna je upoután jejich zvětšující se láskou. Proto se prema sagar, oceán transcendentální lásky, neustále rozšiřuje. To je to, co se odráží ve svatém jménu.

Přednáška na domácím programu, 12. března 206, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

úterý 24. května 2016

Tajemství našeho hnutí

Během mého pobytu v Krišna Balarám Mandiru na mě zpočátku dělala dojem Božstva a chrám. Ale později mi začalo svítat, že Prahupáda byl ve Vrindávanu ještě více přítomný než Krišna. Krišna je ve Vrindávanu tolik přítomný – všude! Ale uvědomil jsem si, že v Krišna Balarám Mandiru je ještě více přítomný Prabhupáda a že uspokojováním Prabhupádovy touhy dosáhneme Krišny. To se mi velmi ozřejmilo.
A najednou jsem pochopil tajemství hnutí Hare Krišna. Pochopil jsem, že ta upřímnost, to odevzdání, které jsem si pletl s fanatismem, bylo ve skutečnosti založeno na lásce oddaných k Prabhupádovi. Protože v době, kdy jsem se připojil, se hnutí skládalo z žáků Šríly Prabhupády. Byli velmi upřímní a odevzdaní jednoduše díky své lásce k Prabhupádovi, což byl jedinečný rys. To je ta věc, kterou toto hnutí má na rozdíl od ostatních a vidíme, že to přineslo mnohem větší změny v životech lidí.  

(23. července 2013, Durban, JAR, přednáška „Cesta víry“)

Přepis v angličtině naleznete zde.

neděle 22. května 2016

Neobyčejné jméno

Když jsme zasvěcení a dostaneme nové jméno, nejdřív je to šok. V mém případě tomu také tak bylo. Mé jméno začínalo na P a příjmení na K, ale nějak ta jména smíchali a kvůli tomu se mé příjmení stalo mým křestním jménem. Takže pak jsem dostal jméno na "K", a to jsem nečekal. Ve skutečnosti jsem si říkal, že dostanu něco jako Prahlád, a pak bylo najednou vysloveno: "Kadamba Kánana!" Ó, to byl velký šok!

Ale pak se mi to začalo líbit - líbil se mi význam toho jména, ta meditace, a viděl jsem, že tohle jméno je něco, co se můžu snažit naplnit.  Mohu se snažit takový být. To je ta pěkná věc na duchovních jménech - dávají nám smysl, můžeme se snažit jich dostát. Takto nás naše jméno vytáhne na vyšší úroveň, takže to je velmi dobrá věc.

Přednáška před zasvěceními, 5 září 2015, Lublaň, Slovinsko

Původní text v angličtině zde.

pátek 20. května 2016

Mrak iluze

Nemusíme si být plně vědomi Krišny, naše láska k Němu nemusí být tak hluboká a mohou tu být i jiné touhy... Ale to je jen vnitřní neklid. Kolik víry máme v tyhle jiné touhy? Který oddaný může prohlašovat, že má plnou víru v sexuální život? K sexuálnímu životu můžeme být přitahováni, ale máme plnou víru v to, že nás to učiní šťastnými? Po tom, co jsme vyslechli transcendentální poznání, je těžké mít plnou víru v materiální požitek. Přesto můžeme s těmito touhami tu a tam někdy koketovat. Na chvilku můžeme být v růžovém mraku iluze, ale potom se vrátíme zpět do tvrdé reality utrpení a znovu se - ještě vážněji - snažíme dostat ven z hmotného světa.

Bhagavad-gítá 3.34, 3. května 2016, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

středa 18. května 2016

Znovu zaostřit na Krišnu

Sanátana Gosvámí učinil zajímavou poznámku ohledně odříkání oddaných Krišny, které je: tapas, neboli odříkání, se nevztahuje tolik na těžkosti a odříkání těla, jako na přímou koncentraci mysli. To je opravdu pěkné – neboli naším odříkáním je koncentrace mysli k jednomu bodu. Když jsem toto četl, tak to ve mně rezonovalo, protože často hovoříme o tom, jak těžké je upevnit mysl během zpívání a jak bojujeme s nepozorným zpíváním. Ale myslím, že to není jen nepozorné zpívání – je to nepozorné žití, jsme vinní nepozorným životem. Vše, co děláme, provádíme automaticky nepozorně. Nevzpomínáme v každé situaci na Krišnu. Pokud bychom se jen v každé situaci snažili zaměřit na Krišnu, bylo by to tak moc odlišné.

Kadamba Kánana Svámí, 2 srpna 2011, Flumserberg, Švýcarsko, Seminář „Na cestě ke Krišnovi s setkáme sami se sebou“

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 16. května 2016

Najít oddaného


Nikdy bychom si neměli myslet, že někdo není oddaný. Měli bychom být toho názoru, že každý je oddaný! Uttama-adhikárí vidí všechny jako oddané. Měli bychom v ostatních lidech najít oddané. Oddaný je tu, jen ho musíme najít!

Když se k někomu chováme jako k neoddanému, tak také může říct: "Ano, já nejsem oddaný." Ale když v něm toho oddaného objevíme; probudíme toho oddaného... Oddaný je v každé osobě!

Přednáška ŠB 2.3.2-7, 2. října 2013, Melbourne, Austrálie 

Původní text v angličtině zde.

sobota 14. května 2016

Snaž se dál!

Otázka: Můžeme se snažit dělat něco pro povznesení našeho vědomí a modlit se o milost, ale výsledek se ihned nedostaví, jako rychlý výsledek. Tak jak může člověk zůstat upevněn v odhodlání, když není schopen nic vnímat...

Odpověď KKS: Dokud je člověk stále připoután k okamžitým výsledkům, znamená to, že jsme příliš připoutáni k výsledkům našich činností a myslíme si: „Ach, to nefunguje!“ Tak se pokuste znovu. Dokonce i s jednoduchými věcmi v hmotném světě, jako když se snažíte zavřít dveře a klika nějak moc dobře nefunguje. No tak se pokuste třikrát a po třech pokusech to možná půjde. Ale pokud to bylo poprvé a vy řeknete: "Ach, nemohu...," nebude fungovat nic. Takže člověk za tím musí jít, nemusí to jít hned napoprvé. 
To vidíte na Šrílovi Prabhupádovi. Měl tu úžasnou vlastnost, že se nevzdával! Když to všichni vzdali: "Ach, je to nemožné! Nefunguje to. Nejde to. Ne, já to zkoušel." A vždy to vzdali. Prabhupáda se prostě nikdy nevzdal a pokračoval ve svém snažení, a pak to nakonec fungovalo nad očekávání!

(Září 2013, Kapské Město, JAR, ŠB 8.20.12)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

pátek 13. května 2016

Fotoreportáž z vjása púdži 2016

Letošní vjása púdžá v Rádhadéši proběhla ve dnech 24. - 28. dubna. Tady jsou odkazy na fotografie dokumentující alespoň některé okamžiky. Videa budou zveřejněna během několika týdnů.


Všechny fotky - klikni sem.

Fotografie ze zasvěcení a divadla ke zhlédnutí zde.

Fotodokumentace Kingsdaye k dispozici tady.


čtvrtek 12. května 2016

Chodící dhám

Džíva Gosvámí uvádí ve své Bhakti Sandarbě, že Vrindávan je stav vědomí. Šríla Bhaktisiddhanta jednou řekl, že mezi svatým jménem a svatou zemí (náma - dháma) je důvěrný vztah. Řekl, že jméno se plně projevuje pouze v dhámu. Samozřejmě, že kde je jméno, projevuje se i dhám, ale dhám znamená "stav vědomí Vrindávanu".

Šrí Čaitanja Maháprabhu řekl: "Má mysl je jako Vrindávan." Řekl, že pro většinu lidí jsou mysl a srdce to stejné - cokoli si přejí, tam je i mysl. Šrí Čaitanja Maháprabhu mluvil v náladě Rádhárání ke Krišnovi a řekl: "Ale v mém případě je má mysl Vrindávan a jelikož máš Vrindávan rád, prosím, umísti své šlépěje do mé mysli." Vrindávan je to místo, které je na sto procent věnované potěšení Krišny. Vše je ve Vrindávanu jednoduše aranžmánem pro Krišnovo potěšení. Takže zpíváním se naše mysl postupně očistí a golokera prema-dhana - postupně se v naší mysli vyjeví celé bohatství Goloky. Budeme jako chodící dhám - kdekoli budeme, budeme ve Vrindávanu, a můžeme proměnit místa ve Vrindávan, jako to dělal Prabhupáda.

Přednáška na domácím programu, 12. března, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

úterý 10. května 2016

Opěvovat a rozdávat

Někdy převládlo vydělávání peněz. Byla doba, kdy se vnímalo, že když budeme prodávat nahrávky, vyděláme víc peněz než s knížkami. Takže jsme začali prodávat nahrávky a někdy také knihy. Pak samozřejmě, víte co, obrazy vydělávají víc peněz než nahrávky, tak jsme začali prodávat obrazy. Někteří obrazy Krišny a někteří jakékoli obrazy, obrazy z Hong Kongu. A pak koberce vydělávaly víc než obrazy!


A dříve než jsme se nadáli, byl to byznys a byznys! Pamatuji, jak tyhle věci chodily po kancelářích - role obrazů - a pak těm dívkám v kancelářích se ty obrazy líbily, ale přes den nebyl čas, tak jste si dali schůzku večer a navštívili je doma. Pak jste si společně sedli na koberec a prohlíželi si obrazy a někdy se jí ty obrazy líbily, ale ještě víc ses jí líbil ty! Tehdy jsme ztratili pár brahmačárích (smích). V tomto programu byly nějaké nehody. 
Takže jsme šli po penězích, ale to nebyla Prabhupádova představa. Prabhupáda chtěl, abychom se pohroužili, pohroužili se do opěvování Krišny. Čteme Bhágavatam, a jak tuto knihu rozdáváme, tak ji opěvujeme! Vezmeme prvky z té knihy, opěvujeme je a rozdáváme knihu její hodnotou - to je tím klíčem. Tímto způsobem je zajištěna čistota rozdávajícího a hnutí má sílu.

(10. února 2013, Simháčalam, Německo, ŠB 9.1.34)

Přepis v angličtině zde.

neděle 8. května 2016

Dotek extáze

Vzpomínka na Krišnu je výsledek naslouchání a opěvování. Když nasloucháte a opěvujete, pak vzpomínání přichází automaticky - sravanam kirtanam visnoh smaranam (ŠB 7.5.23). To je bhagavat vidhi, cesta oslavování Nejvyššího Pána. Tato cesta opěvování Nejvyššího Pána tedy začíná nasloucháním. V počátečních stádiích si plně nevzpomínáme, co jsme slyšeli - u tolika věcí si nejsme vědomi, protože nejsme pozorní. Ale v jednu chvíli začneme vzpomínat vědomě. To se začne dít, když skutečně začneme vzpomínat na Krišnu.

Je řečeno, že člověk může získat prospěch ze sdružování se s čistým oddaným, a pak si může půjčit trošku extáze tohoto oddaného. Nazývá se to chaya bhava. My si tedy půjčujeme extázi, což je důležitá věc. A víte, jak to chodí... Když si něco půjčíte na dlouhou dobu, prostě to už pak je vaše a nikdy to nevrátíte. A to je to, co se děje. Když se sdružujeme s vaišnavy, nejen že pak slyšíme zajímavé věci a nejen že získáváme nějaké poznání, které jsme neměli, ale je tu víc... Také si půjčujeme trošku jejich extáze, a to dělá ten velký rozdíl!

Přednáška, 3. ledna 2016, Drakensberg, JAR

Původní text v angličtině zde.

pátek 6. května 2016

Vztahy oddaných

Ve vědomí Krišny potřebujeme nějaké to štěstí. Trocha štěstí je nápomocná - dělá život jednodušším, takže potřebujeme přátele. S tím, jak se Hare Krišna hnutí rozrostlo, ztratilo něco ze svého původního ducha, kdy jsme byli jako rodina, jako skupina přátel. Místo toho jsme se stali skupinou členů společnosti; něco jako kolegové.

Atmosféra mezi kolegy se hodně liší od té mezi rodinou nebo přáteli. S kolegy je to ve stylu: "Víš, dej se dohromady. Chci tím říct - vytáhni si své ponožky (anglické přísloví, "polepši se" - pozn. překladatele). Prostě nás brzdíš. Narušuješ fungování celé věci a jestli to nedáš dohromady, vyměníme tě!" Mezi kolegy panuje takováto atmosféra.

Zatímco v rodině... Co můžete dělat?! Dokonce i když je váš bratr napůl blázen, co se dá dělat... pořád je to váš bratr. Taková je tedy nálada rodinných vztahů a my potřebujeme rodinné vztahy, ne vztahy kolegů. Je velice důležité, že taková přátelství a osobní vztahy máme.

Nejrychlejší způsob, jak se stát oddaným, je snažit se pomáhat ostatním stát se oddanými. Je to nejrychlejší způsob, protože to přitahuje nejvíce Krišnovy milosti. Ten, kdo káže, je velice chytrý, protože dostane extra Krišnovu milost. Ten, kdo pro Krišnu přijímá potíže, aby předal vědomí Krišny lidem, kteří nejsou tak snadno přístupní, získá extra milost. Je to snadné, když kážete jen indické komunitě. Je to poněkud jednoduché, protože oni mají určitou kulturu. Ale například kázání ve vězení je trochu větší oříšek.

Šrímad Bhágavatam 1.8.35, 23. května 2015, Cronulla, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

středa 4. května 2016

Kniha Vanity Karma získala zlatou cenu

Kniha Vanity Karma: Ecclesiastes (Kazatel), Bhagavad-gítá a smysl života od Jayadvaity Svámího získala zlatou cenu Benjamina Franklina 2016 za nejlepší knihu roku v kategorii náboženství. Cena byla vyhlášena Nezávislou asociací knižních nakladatelství (IBPA) na ceremonii v Salt Lake City 8. března.
IBPA je největší vydavatelskou asociací ve Spojených státech.
Vanity Karma vydalo nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust, největší světový vydavatel indických klasických duchovních knih.

Jayadvaita Svámí:

Jsem vděčný, že má kniha získala toto uznávané ocenění, ale nemohu si dělat nárok na nějakou zásluhu. Ten nepatří mně, ale mudrcům, jejichž moudrost kniha spojuje v dialogu.
Biblická kniha Kazatel se naprosto jasně táže, jaký je smysl našeho života a kvůli čemu den za dnem tak tvrdě pracujeme, v našich životech pod sluncem.
A Bhagavad-gítá, drahokam indických starověkých textů moudrosti zkoumá tyto otázky s pochopením toho, že každý z nás je duchovní jiskra vědomí - nesmrtelná a nezničitelná, i když zápasí ve světě zrození a smrti.
Z Gíty se učíme, jak naše karma - to, co v našich životech děláme a co se nám vrací zpátky jakožto výsledek - nemůže být jen marnost, pro nic, ale má být pro dokonalost duchovní realizace. A učíme se, pod sluncem, jak taková realizace dává smysl našim životům.
Božský řečník Gíty, Šrí Krišna, říká: "Toto poznání je královskou vědou a největším ze všech tajemství. Je nejčistší, a jelikož umožňuje přímo vnímat vlastní já na základě realizace, je dokonalostí náboženství. Nikdy nepomíjí a jeho uplatňování je nesmírně radostné."
Takže zásluhy za tuto knihu Vanity Karma dlužím mudrcům, kteří nám dali poznání Kazatele a poznání Bhagavad-gíty, a především svému duchovnímu učiteli, Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedantovi Svámímu Prabhupádovi.
S vědomím, komu právem náleží uznání, vděčně přijímám tuto cenu.

Původní text v angličtině zde.

úterý 3. května 2016

Služba - milost, která nás zachrání

Když v hmotném světě procházíme nějakou obtížnou situací, můžeme si skutečně uvědomit, že to není moc pěkné místo a upneme se na návrat k Bohu: "Ano, jsem připraven, teď to opravdu chci."

Touhu vrátit se zpátky k Bohu si však můžeme udržet jen tehdy, jsme-li přitahováni ke službě Krišnovi. Přitažlivost ke Krišnovi se musí projevit jako přitažlivost ke službě Krišnovi. Pokud jsme jen nečinní a oceňujeme Krišnovu slávu, jsme v šánta rase (neutralitě). Prabhupáda říkal, že šánta rasa je téměř impersonalismus, a proto se musíme stát přinejmenším dásyam (služebníkem) a zaměstnat se službou. Musíme pro Krišnu začít dělat nějakou službu.

Ať je tou službou cokoli, musíme ji brát velmi vážně: "Tohle dělám pro Krišnu." Když máme službu, máme duchovní život, pak se též rozvíjí naše přitažlivost ke Krišnovi. A výsledkem naší služby bude, že také začneme oceňovat Krišnovo jméno, slávu a vlastnosti.

To, co nás udržuje ve spojení, je služba. Když zapomínáme provádět nějakou praktickou službu a snažíme se dostat do hluboké meditace o Krišnovi, nebude to fungovat.

Služba je tou milostí, která nás zachrání. Krišna nás Svou milostí zachraňuje skrze tuto službu.

Přednáška, Praha 2011

Původní článek v angličtině zde.

neděle 1. května 2016

Sloužit s láskou a vírou

Pokud nemáme víru v oddané, aby nás vedli, budeme si nevyhnutelně dělat věci po svém. Ale jak potom budeme pokračovat? Proto je zde řád. Není to tak, že vztah gurua a žáka je na nás jako na jednotlivcích; je tu určitá etiketa. Tato etiketa nám říká určité věci, které musí být vykonávány, a které tak trochu limitují naši nezávislost. Takže pokud nevěříme, pak to etiketa vyváží.

Jestliže nemůžeme sloužit s láskou a vírou, potom musíme sloužit alespoň s větší úctou, jenž je součástí respektu, a ten je součástí etikety. Ale nakonec se staneme zavázanými, protože náš duchovní učitel pro nás uspořádá věci tak, aby se zlepšil náš život a přivedl nás k většímu vědomí Krišny. Když se toto stane, budeme zavázaní. Takže potom se postupně tato etiketa mění ve víru.

Domácí program, 8. září 2013, Johannesburg, JAR

Původní text v angličtině zde.