čtvrtek 29. srpna 2019

Samota je mája

Vidíme, že obyvatelé Vrindávanu mohou zapomenout na Krišnovu božskou povahu, ale nikdy nezapomínají na Krišnu jako takového. A to je ta věc - měli bychom vždy myslet na Krišnu. Proto ať už se sejdeme s mnoha lidmi a sedíme na pandálu a diskutujeme o tom, jak je Krišna Nejvyšší Osobnost Božství, nebo když jsme sami, není vtom rozdíl, protože ve skutečnosti nejsme nikdy sami. Jsme vždy s Krišnou. Tak si uvědomujeme, že osamělost je ve skutečnosti mája. Samota je iluze. Když se cítíme sami, jsme v iluzi, protože si neuvědomujeme, že Krišna je v každém okamžiku s námi. 
(Kadamba Kánana Svámí, 3.října 2018, Camp de Masque, Mauricius, Šrímad Bhágavatam 1.1.1)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 15. srpna 2019

Jedině Vrindávan

Ratha Yatra je festival extáze, protože Pán Čaitanja velmi dobře věděl, že Krišna nemůže být mimo Vrindávan šťastný. Vrindávan je místem, kam patří! Vrindávan je místo, kde je vše vytvořeno pro Krišnu, a proto může být Krišna šťastný jedině ve Vrindávanu. Proto musí být Krišna přiveden zpět do Vrindávanu.
Jak mohl Krišna být ve Dvárace? To není místo, kde je Krišna doma. Ve Dvárace je Krišna v odloučení. Ve Dvárace nemůže být Krišna nikdy spokojený. Dváraka je tak honosná, že je tam 16 108 paláců a každá z královen má svůj vlastní. Tyto paláce jsou uvnitř překrásně osvětlovány drahokamy a ne žárovkami; drahokamy, které jasně září. Drahé kameny na stěnách, drahokamy na stropě s důmyslnými dekoracemi, tolik, že celý palác je těmito drahokamy osvětlen! Jsou tam sloupy z modrého lapisu lazuli, které také září, a onyxově zelené mramorové lavičky s hedvábnými polštářky vykládané zlatem a různými dekoracemi.
Bohatství Dváraky je naprosto nepochopitelné; krásné zahrady, překrásné vodopády a tolik různých věcí, a přesto tam Krišna nemůže být nikdy šťastný, nikdy! Dokonce i v té nebeské atmosféře Dváraky, kde jsou krásná zířata, krásní ptáci a tak dále, dokonce i v takové kráse Dváraky Krišna stále není spokojen, protože Dváraka se nemůže srovnávat s tím, jak se Krišnovi slouží ve Vrindávanu. 
(Kadamba Kánana Svámí, 14.září 2012, Pretoria, JAR, Čaitanya Čaritámrta Madhya-Lila 13.1-8)
Odkaz na přepis v angličtině je zde.

neděle 11. srpna 2019

Skutečné bratrství


Otázka: Jak můžeme my, mládež světa, přijmout tento velký ideál, kdy řekneme, "Záleží nám na štěstí všech a ne jen na našem vlastním štěstí." 

Kadamba Kánana Svámí: Je to možné! Je to rozhodně možné, ale jen pod jednou podmínkou - že budeme pracovat na tom, abychom měli společný cíl. Ten není těžké nalézt, ale není ho možné najít na Zemi, protože když se podíváme na pozemské věci, všichni máme v životě různé cíle. Jeden chce BMW, druhý Mercedes a další letadlo!

Proto je jediným společným cílem ten duchovní. To je to, co nás může spojit. Všichni pocházíme ze zcela odlišných prostředí, ale za těmito prostředími je koncept Boha. Díky konceptu Boha je pro všechny možné spojit se. S konceptem Boha je možné najít řešení pro svět. Když vidím, že člověk, který je úplně jiný než já, je upřímně odevzdaný Bohu a také se snaží být oddaný jako já, pak se můžeme vzájemně oceňovat i navzdory našim rozdílům.

Skutečné bratrství můžeme najít, když vidím, že ta osoba, která se ode mne tolik liší nebo je mi tak vzdálená, se skutečně snaží dělat něco úžasného, něco zcela nesobeckého, to je můj bratr! Takže můžeme vidět, že taková jednota je možná pouze skrze společný duchovní cíl.

(Kadamba Kánana Svámí, 24.září 2014, Scottburgh, JAR, program pro mládež)

Odkaz na přepis v angličtině je zde

čtvrtek 1. srpna 2019

Kultura ISKCONu

V tomto hnutí je kultura. Šríla Prabhupáda přinesl z Indie transcendentální poznání a také z Indie přinesl kulturu. Seděl na zemi, jedl pravou rukou, čapátí, purí, sabjí a tak dále. Ve filosofii, kterou získáváme skrze písma, je uchováno poznání. Poznání je také uchováno v kultuře, kterou získáváme od oddaných.
To, co Šríla Prabhupáda přivezl z Indie, bylo ustanovení kultury ISKCONu a mnoho takových věcí pocházejících z parampary. Není to je tak, že je parampara vyjmenovaná na začátku Bhagavad-gíty jako třicet jmen před Šrílou Prabhupádou. Ne, parampara je všude. Je určitý způsob, kterým Prabhupáda chtěl, abychom věci dělali. Našel určité osoby, vytrénoval je, a poté jim dal pokyn, ať to předají dál. Toto je parampara, žije skrze naši ISKCONskou kulturu.
(Kadamba Kánana Svámí, 25.června 2019, New York, USA, Šrímad Bhágavatam 1.9.20)
Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.