sobota 31. října 2015

Svatá osoba

Svatí lidé se mohou dotknout srdcí všech. V této době a tomto věku se nejprve obracíme na Šrílu Prabhupádu, když hovoříme o svaté osobě. Je pro nás symbolem svaté osoby. Jeho vlastnosti svatosti a ctnostnosti jsou významné a stát se svatými by mělo být v našem duchovním životě na předním místě. Duchovní život není o příslušnosti ke společnosti, není to o tom, že jsme součástí určitého chrámu - to není dostatečné. Je to jen nějaký aranžmán, který nám dává podporu stát se svatými lidmi. Krišna říká, že sádhuové, svaté osoby, jsou Mu drahé. A Krišna je drahý jim. Proto nikdy ani na chvíli na svaté osoby nezapomíná, pořád je má v mysli.

Přednáška, 11. dubna 2010, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

pátek 30. října 2015

Jaký pán, takový služebník!

Můžeme ve všem v našem životě vidět spojení s Nejvyšším; vidět: "Já jsem tenhle svět nestvořil, zjevil jsem se v něm. Už to tady bylo. Proto jsem to nebyl já, ve skutečnosti to bylo vytvořeno někým jiným - Nejvyšším Pánem, a je to Jeho. Já jsem určen k tomu, abych to užíval k Jeho a ne svým záměrům," pak se člověk stane agentem, stává se médiem, nabije ho to, zelektrizuje, mystifikuje; naplní ho to duchovní energií. V té době jsme duchovně zplnomocnění. To je smyslem lidské existence a poté člověk rozvine ctnostné vlastnosti!

Když je někdo služebníkem, pak služebník přirozeně rozvíjí vlastnosti pána, protože cokoliv je důležité pro pána by mělo být důležité i pro služebníka. Tímto způsobem služebník postupně rozvíjí vlastnosti jako pán.

Proto oddaný rozvíjí vlastnosti, které má Krišna a stává se víc a víc svatým - den za dnem, každým okamžikem. A tato svatost nevypadá jen jako "devocionální modlitby se slzami tekoucími z tváří a hořícími svíčkami", ale je také při zemi, ve všech směrech, ve všem jednání. Vše je posvátným prostorem. Každá interakce má být posvátným prostorem, a takto má být každé jednání posvěcené. To je náš život! Musí tedy být přeměněn v každém aspektu.

Bhagavad-gítá 7.24, 14. března 2013, Amsterdam, Nizozemsko

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 29. října 2015

Vztahy JSOU komplikované

Jedna z vlastností oddaného je kṣamā, což znamená odpuštění. V tomto světě musí každý vztah tímto začít, protože nakonec nikdo není čistý. Kdybychom všichni byli dokonale čistí, neměli bychom žádné chyby, ale protože je máme, musí ve vztazích být nálada odpouštění.

Říkáme tedy: "Ok, máš nějaké chyby, a já je prostě přijmu. Měli bychom se jednoduše snažit na nich společně pracovat a já tě za ně nebudu napadat nebo odsuzovat. Pokud nejsou větší, pak je ani nebudeme zmiňovat. Ale když jsou, možná je třeba být vychováván."

Ochota přijímat lidi s jejich omezeními je začátek vztahů, ale je to také to nejtěžší. Je velmi snadné plně přijmout čistého oddaného, ale přijmout něčí falešné ego nebo něčí slabosti je obtížné!

středa 28. října 2015

Vše pro Krišnu

Skutečné bezpečí je s Krišnou. Čím víc člověk vloží svou víru v Krišnu, tím víc bude vše úspěšné. Tohle vidíme na Šrílovi Prabhupádovi, který přijel do západního světa se čtyřiceti rupiemi a na konci svého života měl potom takové jmění.

Někteří novináři se vyptávali na Prabhupádovo bohatství. Viděli ho jako jednoho z těch guruů, kteří vykořisťovali a žili z bohatství svých žáků. Takže v jednu chvíli Prabhupáda sám od sebe řekl: "Ano, mám mnoho aut. Ano, mám auta po celém světě."

"Ó, Svámí má auta po celém světě!" Můžete vidět ty titulky, to bude dobré! Ale poté řekl: "Ano, moji žáci řídí tato auta, aby všude šířili poselství Bhagavad-gíty." Novináři roztrhali své poznámky a řekli: "Z toho žádný článek nebude, je to k ničemu!"

Snažili se ho vykreslit jako sobce a vykořisťovatele, ale Prabhupáda to otočil, a místo toho prostě ukázal nezištnost a obětavost. Jen udržoval veškerý majetek nesobeckým způsobem - tolik chrámů, tolik budov, tolik aut a tolik věcí, ale vše nesobecky. Ano, pokoje - velké pokoje, ale Prabhupáda je zaplnil oddanými, kteří se zde s ním setkávali na daršanech. Takže žádné sobecké užívání jakéhokoli vybavení - nic takového! Všechno jen pro Krišnu, jak je to jen možné!

Šrímad Bhágavatam 2.2.36, 29. září 2013, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

pondělí 26. října 2015

Měsíc k meditování o Krišnovi

Během měsíce Kártiku je zde možnost udělat speciální pokrok. Obzvláště ten, kdo jede do Vrindávanu, má veliké štěstí, protože ve Vrindávanu může člověk během Kártiku udělat mnohokrát větší pokrok než za normálních podmínek!

Proto být ve Vrindávanu během Kártiku je velice, velice speciální. Avšak ne všichni z nás mají příležitost nebo čas jen tak všeho nechat a jet do Vrindávanu na Kártik. Ale člověk tam může jít alespoň vědomím, protože áčárjové jako Šríla Džíva Gósvámí zmiňuje: "Mathura není místo. Je to stav vědomí."

Takže vědomí Mathury a Vrindávanu je to, co nás tam skutečně přenese! Proto můžeme tuto atmosféru vyvolat také odkudkoli, kde jsme, a tímto způsobem může člověk spočívat ve Vrindávanu vzpomínáním na něj, protože vzpomínka na duchovní úrovni je stejně dobrá jako tam být - jednoduše vzpomínáme na duchovní svět. Takže tohle je měsíc k meditování o Krišnovi!

Přednáška, říjen 2011, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

neděle 25. října 2015

Získejme milost!

Můžu upřímně říct, že po Vrindávanu mě už nemůže přitahovat žádné jiné místo na světě. Jaký je smysl jakéhokoli jiného kopce, když to není kopec Govardhan! Jaký je smysl plavání v nějakém jezeře, když to není Kusum Sarovara, když není transcendentální a když během plavání nezískáváte milost?! Nemůžu z toho být nadšený. Avšak tyto transcendentální vody ve Vrindávanu, ó ano, tam bych plaval znovu a znovu... Tak pojeďme! Pojďme získat milost!

Seminář 2, 10. července 2013, Fruska Gouranga, Srbsko

Původní text v angličtině zde.

sobota 24. října 2015

Příznivý čas přitáhnout milost!

Během Kártiku se budeme snažit o čistou oddanou službu. V tomto měsíci může člověk přijmout sliby ohledně vykonávání nějaké speciální služby, protože tento měsíc je měsícem Šrímatí Rádhárání, která si obzvláště všímá služby, již vykonáváme. Když nás Ona doporučí Krišnovi, pak k nám i Krišna bude tíhnout a Šrímatí Rádhárání je velice milosrdná a dobrosrdečná. Proto je tento měsíc obzvláště příznivým časem pro to, abychom se snažili a přitáhli milost!

Přednáška, říjen 2011, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

pátek 23. října 2015

Dvacetičtyřhodinový kírtan ve Vrindávanu

Kírtan je zdůrazňován více než džapa, protože při zpívání kírtanu člověk uděluje milost mnoha jiným bytostem, a proto je to považováno za ještě velkolepější než zpívání džapy! Samozřejmě, jednou za mnou přišel svým sladkým způsobem Yuvanešvar Prabhu a řekl: "Co je tedy důležitější - kírtan, nebo džapa?"

Vysvětlil jsem to podle šástry a on na to: "Ano, ale my jsme slíbili zpívat džapu."

A já jsem řekl: "Dost dobrý, Prabhu!"

To je pravda, v jednom smyslu je zde naše džapa. Ale dnes, v den Ráma-Vidžaja, je také výročí, kdy byl tady ve Vrindávanu založen dvacetičtyřhodinový kírtan, a já bych tomu rád říkal Náma-Vidžaja - vítězství svatého jména! Byl to opravdu nádherný okamžik, protože Šríla Prabhupáda si ve Vrindávanu dvacetičtyřhodinový kírtan přál. Nejprve dal tento pokyn Akšayananandovi Mahárádžovi, ale Akšayanananda Mahárádž byl vážný sanjásí s velmi silnou sádhanou a dával úžasné přednášky. Zvládal tu službu, ale zápasil. Byl jsem chvíli služebníkem Akšayananda Mahárádže, takže ho dobře znám. Řekl Prabhupádovi: "Kdykoli oddaní přijedou do Vrindávanu, pozvu je na kírtan alespoň na hodinu."

Speciální pokyny

Mít duchovního učitele není všední věc! Člověk by se opravdu měl odevzdat duchovnímu učiteli a jeho přáním, to je velice důležité. Někdy můžeme cítit, že nám náš duchovní učitel nedává moc pokynů a neříká nám nic speciálního. To znamená, že jednoduše chce, abychom dělali obvyklé věci, jako je denní zpívání šestnácti kol džapy a následování čtyř regulativních principů - žádné maso, ryby nebo vejce, žádný hazard, žádná intoxikace, žádný nedovolený sex.
Znamená to, že chce, abychom se naučili běžné principy předepsané pro praktikování každého oddaného. Znamená to, že chce, abychom vstávali brzy ráno, nejlépe během Brahma-muhúrty. Znamená to, že chce, abychom studovali především Bhagavad-gítu a Šrímad Bhágavatam. Znamená to, že chce, abychom byli laskaví a milostiví. Znamená to, že chce, abychom se stali velice uctivými k vaišnavům a viděli, že každý vaišnava je hoden naší úcty, a že každý vaišnava je náš učitel!

Přednáška na Ratha Játře na téma Co je oddaná služba, 6. dubna 2015, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 22. října 2015

Soustřeďte se na Krišnu

Je řečeno, že ze všech služeb je zpívání Hare Krišna první a nejpřednější. Je nejdůležitější. Samozřejmě to všichni nemusíme vždycky tak pociťovat. Někdo prostě může milovat vaření, a pak se může cítit třeba jako: "Vaření je můj život a má duše! To je to, co miluji. Taky zpívám svá kola, ale vždycky myslím na vaření, a to je zkrátka má povaha."

Ale pokud jen vaříte, není to dost dobré. Vaření musí být doprovázeno zpíváním!

Ten, kdo rozdává knihy, si může myslet: "Knihy... knihy... knihy!"

Ale musí zde být čas, kdy přestane myslet na rozdávání knih a myslí na zpívání, protože během zpívání není dobré myslet na svou službu! Je lepší dát všechno z mysli a snažit se soustředit jen na Krišnu!

Přednáška, 2011, Helsinky, Finsko

Původní text v angličtině zde.

středa 21. října 2015

Nesení milosti

Jsme zde milostí svatého jména a svaté jméno je neseno oddanými. Ve Šrímad Bhágavatamu je popis, jak Ganga vstupuje do vesmíru - jak Vámanadéva rozbíjí skořápku vesmíru, kapka oceánu příčin vstupuje do vesmíru. A tato kapka padá skrze střední planetární systémy, kde sídlíme my.

Poté polobozi přicházejí s kumbami, nádobami, ve kterých nesou Gangu stejným směrem, kterým už se Ganga linula, a snáší ji dolů. Přesně stejným směrem Ganga tekla, ale oni ji teď snáší dolů. Pak Ganga přichází na planetu Zemi. Na planetě Zemi zná Gangu mnoho lidí, během kumba mely v ní přijímá koupel až dvacet milionů lidí. Potom Ganga teče dál a přichází na nižší planetární systémy známé jako Bhogavati. V Bhogavati nikdo Gangu nezná, ale tak či onak se lidé náhodou koupou v Ganze neboli získávají nevědomě prospěch.

Proč tedy polobozi Gangu nesou? Protože chápou, že Ganga je tekoucí milostí a pokud nesou tuto milost, získávají více milosti, protože se podílí na její distribuci. Takže nejen že získáváme kredit když obdržíme milost, ale kredit získáváme také za dávání. Proto polobozi přinesli své nádoby, chytili Gangu a přinesli ji na Zemi, kde je mnoho lidí dychtivých se v ní vykoupat.

Můžeme tedy přirovnat sankírtanové hnutí ke středu Gangy a můžeme vidět, že se sankírtanové hnutí šíří. Šíří se všude jednoduše tím, že je neseno oddanými. Áčárjové nesli svaté jméno a přinesli jej na spoustu míst. Udělali svaté jméno nástrojem, kterým změnili svět. A také nyní je možné nést jméno. Ten, kdo jej nese, získává nejvíce milosti. Pak jsou zde ti, kteří se ve jméně koupou a také získávají milost. A potom tu jsou sousedi, kteří neví, co se děje, ale také se koupou v oceánu nektaru svatého jména, dokonce i když neví, o co jde. Nechť jsme tedy tímto způsobem nosiči svatého jména, to bude to nejúžasnější.

Bhadžany pro mládež, 9. září 2015, Randburg, JAR

Původní text v angličtině zde.

pondělí 19. října 2015

Skutečný účel Šrímad Bhágavatamu

Šrímad Bhágavatam není technický manuál o stvoření, to není jeho účel. Šrímad Bhágavatam popisuje stvoření a hlavní důvod, proč ho popisuje, je kvůli vysvětlení, jak je v každé fázi úzce spjato s Nejvyšším Pánem. To je tou esencí - porozumět, jak je stvoření důvěrně spjato s Nejvyšším Pánem. Není to o šroubech a maticích a podobně. Bhágavatam je kniha, jež je věnována opěvování Nejvyššího Pána. Odtud dostala své jméno - Bhagavat znamená "vše, co souvisí s Bhagavánem, Nejvyšším Pánem". Stvoření je tedy velmi spjaté s Bhagavánem, On je jeho součástí v každé fázi, a to je to, co se Bhágavatam snaží, abychom pochopili.

Když vidíme cokoliv materiálního, můžeme si vždy vzpomenout, že to vůbec není materiální. Může se to tak jevit, ale ve skutečnosti je za vším v každém okamžiku Nejvyšší Osobnost Božství. Její zapojení je vždycky tady a dokonce i po stvoření celého světa je zde pořád zapojená třemi kvalitami hmotné přírody. Podstatou je, že Krišna nás nikdy nenechává samotné. Je zde v každé fázi, když živá bytost vstupuje do hmotného světa, a to nejen jako Paramátmá, ale v tolika expanzích...

Tolika způsoby je Krišna spojený s naším hmotným pobytem nebo naší hmotnou situací. Nikdy ani na moment nejsme opuštění. Nikdy ani na chviličku nejsme bez Krišny, ale ono se to tak zdá - jakmile je naše původní poznání Nejvyššího Pána zahaleno, a my pohodlně zapomeneme na Jeho existenci.

Šrímad Bhágavatam 3.6.6, 27. srpna 2015, Stockholm, Švédsko

Původní text v angličtině zde.

sobota 17. října 2015

Velvyslanectví duchovního světa

Náš chrám v Pretorii v Jižní Africe je na ulici, kde je mnoho ambasád. Na různých budovách můžete vidět nápisy hlásající "Ambasáda..." a dále jména států. A když potom přijdete do našeho chrámu, je tam: "Ambasáda duchovního světa!"
Člověk by řekl dokonale přesné! Chrám je velvyslanectvím duchovního světa. A vy víte, jak to je - jakmile se jednou nacházíte na ambasádě, jste ve skutečnosti na území daného státu. Stejným způsobem i když jsme v hmotném světě, pokud jdeme do chrámu, už se v hmotném světě nenacházíme.

Jako když procházíme dveřmi chrámu - prošli jsme nějakou neviditelnou stěnou a vkročili jsme do jiné dimenze. Běžnému přihlížejícímu, který to vidí jako další místo v řadě jiných - obchodů, restaurací či barů, se to tak nezdá.
Ale ne, takhle to není. Je to místo, které je věnováno čistotě. Je to místo, které je věnováno potěšení Krišny a ničemu jinému. V tomto světě je Krišna středem!

Přednáška na Jhulan játře, 26. srpna 2015, Stockholm, Švédsko

Původní text v angličtině zde.

pátek 16. října 2015

Dávání zásluh ostatním

Otázka: Jak můžeme ve společnosti oddaných vždy zůstat vděční? Někdy to ztrácíme, takže jak setrvat stále ve správné náladě?

Přemýšlením o tom, že dostatečně neoceňujeme oddané a že ve vděčnosti vždycky zaostáváme. Jakmile si začneme myslet: "Ano, já oddané oceňuji," myslím, že to není správně. Ale když přemýšlíme: "Neoceňuji oddané dostatečně," můžeme možná zůstat více ve střehu. No, tohle je pouze teoretická odpověď, protože já oddané neoceňuji dostatečně, a to je problém.

Když neoceňujeme oddané dostatečně, budeme napravováni. Přál bych si, abych vám mohl říct, že můj duchovní život byl prostě ideální, že to bylo od prvního dne nádherné a všechno bylo prostě dokonalé a vždycky jsem oddané velice oceňoval. Pravdou je, že jsem to nedělal, a že jsem byl znovu a znovu očišťován, buď Krišnovými aranžmány, anebo mi poslal určitou společnost ve správný čas! Krišna je zde, aby se o nás staral, a to je naše spása.

Musíme si uvědomit, že dostatečně neoceňujeme vaišnavy, to nám pomůže. A zbytek, kde zaostáváme, prostě chvíli počkejte, a Krišna zařídí nějaký aranžmán - někdy sladký, a někdy tvrdý jako blesk! Klíčem je tedy dávání zásluh ostatním. Přiznávejte zásluhy ostatním oddaným a nechtějte žádné pro sebe.

Šrímad Bhágavatam 2.2.36, 29. září 2013, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 15. října 2015

Zpívat pro očištění

V současné době naše zpívání nemusí být tak úplné. V tom smyslu, že by bylo oproštěno od jakéhokoli druhu anárth nebo aparádhy a prováděno s plným transcendentálním poznáním. Avšak jakékoli zpívání pomůže v očišťování prachu ze srdce do různé míry. Ceto-darpana-marjanam  (Šikšáštaka 1) Začneme své zpívání jako proces očištění. Proto náš prvotní motiv pro zpívání je očištění, takto bychom k tomu měli přistupovat: děláme vše pro očištění.

Někdo mi řekl: "Nemám žádnou chuť do zpívání, tak jsem zpívat přestal. Už to nemůžu dělat - zpíval jsem roky a prostě jsem v tom neměl chuť, proto už to zkrátka dělat nemůžu!" Co někomu takovému řeknete, zvlášť poté, co zpíval mnoho mnoho let? Přemýšlel jsem, co říct, a po nějaké době uvažování jsem řekl: "Podívej, už je pro tebe příliš pozdě, už jsi zpíval moc dlouho! Jsi oddaný a nemůžeš s tím nic udělat; ať už zpíváš, nebo ne, budeš oddaný. Ale máš dvě možnosti: buď budeš šťastný oddaný, nebo budeš nešťastný oddaný. A když nebudeš zpívat, budeš nešťastný oddaný. Avšak když zpívat budeš, můžeš být šťastným oddaným!"

Zpíváme tedy pro očištění, není to o tom, že "nemám žádnou chuť"! Je zde tolik řečí o chuti a vyšší chuti, což je dobře, protože se tam chceme dostat - zpívat s vyšší chutí - ale zároveň je zpívání s vyšší chutí docela "vysoko". Někdy možná zpíváme s nějakou vyšší chutí, ale zpívat s vyšší chutí pořád je "vysoko". Proto se většina z nás vrací na úroveň hledání očištění, znovu a znovu by to tu mělo být - vyhledávání milosti a očištění. Hledat víc očištění, a když přijde něco navíc - nějaké momenty vyšší chuti, je to bonus, něco extra, ale není to to, co by nás mělo popohánět: "Ó, já zpívám, a pořád žádná vyšší chuť!"

Možná ne, možná ne v tomto životě, možná příští život! Možná ne v příštím životě, ale možná život potom, nebo možná za sto životů... vyšší chuť přijde. Takže zpívejte pro očištění, protože ta milost je tak ohromná; dar, který přichází, je tak velký, že je hoden veškerého úsilí.

Šikšáštaka seminář: verše 1 a 2, část první, říjen 2014, Majápur, Indie

Původní text v angličtině zde.

středa 14. října 2015

"Zvědavost zabíjí kočku"

Živé bytosti pochází z duchovního světa a poté se dostanou do stavu, kdy vstupují do tatashty - tatha znamená okraj - okrajového stavu, kdy nejsou ani v duchovním, ani v hmotném světě. Je to stav, kdy živá bytost vstupuje do rozjímání nad svou povahou, protože je její přirozeností nejen být služebníkem Krišny, ale také být íšvarou - vládcem a poživatelem.

Jakmile je zde tohle uvažování, živá bytost vstupuje do neutrálního postavení. Není to tedy tak, že v duchovním světě uprostřed toho, že Krišnu milujeme, se najednou objeví závist. "Proč musím sloužit Krišnovi?!" Není to tenhle případ. Je to jednoduše tak, že v rámci věčnosti živá bytost objeví aspekt své vlastní povahy a jakmile zde na chvíli setrvá, je v tatashtě - okrajovém stavu, kdy není pohroužena ve službě.

Pak se z této úrovně může okamžitě vrátit: "Co je tohle?! Nejsem teď zapojený v nektarové službě Pánu! Nechte mě okamžitě navázat na tuto službu!" Nebo může být zvědavá - jak se říká v angličtině: "Zvědavost zabíjí kočku." Je to zvědavost, která může živou bytost dovést do bodu, kdy se rozhodne: "Ano, možná chci vyzkoušet tuhle hmotnou oblast!" A pak živá bytost přichází do hmotné energie - anadi bahirmukha, což znamená, že je v hmotném světě od nepaměti...

Šrímad Bhágavatam 3.6.6, 27. srpna 2015, Stockholm, Švédsko

Původní text v angličtině zde.

úterý 13. října 2015

Větší, než si dovedete představit!

Vědomí Krišny je pro idealisty. Dokonalost je možná. Není nutné se spokojit s něčím menším, než je váš sen, protože to, co můžete získat z duchovní úrovně, je větší, než váš sen. Víte, jak je to v hmotném světě - máte sen, a pak dostanete o něco méně. Vždycky o trochu míň! Víte, co tím myslím..!

Ale v duchovním životě o něčem sníte, a to, co potom získáte, je větší, než si dokážete představit! Dhruva Mahárádž je toho důkazem. "Modlil jsem se o kousky rozbitého skla a dostal jsem diamanty! Přistoupil jsem k Tobě, můj Pane, kvůli království většímu než měl můj otec, ale Ty jsi mi dal Svůj osobní daršan a převýšil jsi všechny mé touhy. Bylo to víc, než jsem si dovedl představit," řekl Dhruva Mahárádž.

Takže tímto způsobem duchovní realita převyšuje naše sny. Takový má být duchovní život - život založený na dychtivosti, kdy jsme v každém okamžiku naživu! Je to vzrušující! Je to slibné! Děláme průlom! A když jsme naživu, začínají se dít zázraky! Lidé na nás začínají reagovat. Najednou se dveře otevřou. Takhle to je, když jsme naživu.

Přednáška, Jhulan Yatra, 26. srpna 2015, Stockholm, Švédsko

Původní text v angličtině zde.

pondělí 12. října 2015

Další faktor = život

Kromě svatého jména a transcendentálního poznání je v našem životě ještě jeden faktor, což je život samotný. Život je také naším učitelem, protože Krišna je milostivý ke všem živým bytostem. Je řečeno, že uttama-adhikárí (nejvyšší oddaný) vidí, že všichni jsou dokonale umístěni, protože Krišna se o všechny stará. Nikdo není Krišnou opomenutý. Krišna vytváří aranžmány k očištění všech. Není zde tedy žádná potíž, žádný problém. "Všechno je fajn," říká uttama-adhikárí. Krišna se stará o každého, a to je pravda. Proto pomocí života samotného Krišna činí aranžmány i pro naše očištění.

Četl jsem příběh, o který se s vámi podělím. V tomto příběhu je život přirovnán k domu. Říká, že Krišna vstupuje do tohoto domu a opravuje ho. Věděli jsme, že se to musí udělat. Věděli jsme, že jsou v našem životě věci, které potřebují opravit. Krišna je tedy napravuje. Nedovolené činnosti, nevhodné prvky, maso, ryby, vejce, hazard, intoxikaci, chtíč, chamtivost, hněv, závist, šílenství, iluzi - všechny tyto věci musí odejít a Krišna je z tohoto domu odstraňuje. Nejsme tedy překvapeni. Tímto způsobem Krišna renovuje náš dům a všechno se zdá, že dává smysl.

Ale později, později: "Co to dělá?! Rozbíjí celý dům!" Ne doopravdy, myslím tím, že dělá všechny tyhle věci! Obrací vše vzhůru nohama! Rozbíjí celý náš život! Co to proboha dělá?! Víte, my jsme si mysleli, že Krišna se chystá spravit náš dům a udělá z něj něco jako příjemnou malou chatu, ale to není pravda. Ve skutečnosti přidává tu a tam křídlo a staví palác! A plánuje v něm žít i On Sám! To je to, co se děje. Tímto způsobem tedy očištění nepřichází jen čtením Bhagavad-gíty a pokračováním ve zpívání Hare Krišna, ale také jak sám o sobě pokračuje život.

Večerní přednáška, BG 7.7, 10. září 2015, Lenasia, JAR

Původní text v angličtině zde.

sobota 10. října 2015

Oči potřené transcendentální láskou

V Bhágavatamu je řečeno, že zábavy Krišny jsou zakryty temnotou a nemohou být spatřeny materialisty. Krišna pro ně zůstává skrytý. Nejvyšší Osobnost Božství je věčně přítomná ve Dvárace, ale pro neoddané je skrytá. Pro neoddané byla Dváraka zaplavena. Zmizela ve vlnách, už ji nemohou vidět a na dně oceánu jsou nějaké její pozůstatky... pokud tomu věříte! Ale pokud vidíte za hranici tohoto, oddaný je obdařen transcendentálníma očima.

pátek 9. října 2015

Duchovní svět

Když je jeden roh duchovního světa zahalen mrakem iluzorní energie, nemůžeme Krišnu vidět; nāhaḿ prakāśaḥ sarvasyayoga-māyā-samāvṛtaḥ, mūḍho ’yaḿ nābhijānāti, loko mām ajam avyayam (Bhagavad-gítá 7.25), Krišna je zahalen Svou energií jógamájou.

āvṛtaḿ jñānam etena, jñānino nitya-vairiṇā, kāma-rūpeṇa kaunteya, duṣpūreṇānalena ca (Bhagavad-gítá 3.39), Krišna je zahalen, když v srdci hoří chtíč. Tímto způsobem živá bytost sídlí v této zahalené části duchovního světa. A živé bytosti si kvůli iluzorní energii myslí, že jsou v hmotném světě, avšak Šríla Prabhupáda poukazoval na to, že ve skutečnosti jsme právě teď v duchovním světě. Není zde nic jiného, co nás odděluje od duchovního světa, než naše vlastní iluze.

Není to tak, že po spoustě tvrdé práce v oddané službě, po odzpívání mnoha a mnoha kol a po tom, co jsme byli velice dobrými oddanými, možná/třeba/teoreticky vzato se může stát, že na konci tohoto života člověk možná skutečně půjde zpátky k Bohu... a je to dlouhá, dlouhá cesta. Ne, je to okamžité.

Nejedná se o fyzickou cestu, je to cesta uvědomování si této jiné dimenze, a jakmile je tu další dimenze, jsme tam - do duchovního světa to není dlouhá cesta...

Přednáška, 19. září 2015, Midrand, Johannesburg, JAR

Původní text v angličtině zde.

čtvrtek 8. října 2015

Jak je to s našimi jizvami?

Otázka: Existují nějaké jizvy z uspokojování smyslů v minulosti - drogy, sexuální zneužívání nebo jiné dřívější bezbožné činnosti - které nemohou být v tomto životě změněny?


Je možné, že některé drogy trochu spálí mozek, takže někteří lidé mohou kvůli tomu mít handicap. Samozřejmě, pokud zneužíváme tělo nebo mysl, pak z toho můžeme mít nějaké poškození, a pak s tím do konce života musíme žít. Může to být dodatečné odříkání, ale ne překážka získání vědomí Krišny; vědomí Krišny je dostupné každému.

Když si však poškodíme svůj mozek hodně, pak to vyvolá spoustu problémů - všichni známe lidi, kteří mají bohužel mnoho dalších problémů. Ale i v případě, že tomu tak je, i když jsme si vytvořili nějakou špatnou karmu, pořád nemáme žádnou jinou možnost než pokračovat. I když na duchovní cestě kulháme, i když skáčeme po jedné noze, pořád musíme pokračovat v této duchovní cestě. I když je to o berlích, pokračujte, a pak může být člověk slavný.

Jako náš Bhakti Rághava Svámí - nějakým způsobem ztratil svou nohu, a od té doby chodí o berlích. Ale ze všech svámích byl on tím prvním, kdo šel na daršan do Tirupathi v Indii pěšky. Se svými berlemi vystoupal na horu. Já jsem jel autem a potkal jsem ho, jak přicházel o berlích.

Takže i s berlemi člověk může setrvat na duchovní cestě a pak se stane slavným; ještě více slavným! Handicap se tedy ve skutečnosti může proměnit v podnět pro větší slávu, protože když ho překonáme a prostě jen pokračujeme, pak vás tento handicap udělá velkými! Tímto způsobem se i jizvy mohou stát příznivými ve vědomí Krišny.

Není to tedy tak, že si s sebou neseme nějakou strašlivou nepříznivost, kterou jsme si vytvořili, a která bude vždy zdrojem depresí v našem duchovním životě. "Kdybych jen býval nebral tolik drog, byl bych schopen zpívat Hare Krišna..."

Ne! My můžeme zpívat Hare Krišna, a pokud máme nemoc, kvůli které Hare Krišna zpívat nemůžeme, pak můžeme poslouchat Hare Krišna, nebo můžeme zpívat Hare Krišna v duchu. A když nefunguje naše mysl, pak můžeme nějakým způsobem hledat milost, protože pro milost je zde prostor vždycky!

ČČ Madhya-lílá 24.124, Ranní přednáška na vjása púdže, 26. dubna 2015, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

středa 7. října 2015

Zaměřte se na to, co je pozitivní

Otázka: Co je nejlepší udělat pro vyléčení našich jizev; konkrétně jak napravit špatné vztahy s oddanými?

Tím, že budete mít s oddanými dobré vztahy! Zaměřte se na to pozitivní, nezaměřujte se na jizvy. Někdy čteme o anárthách a podobně, ale neměli bychom strávit celý duchovní život pouhou meditací nad překonáváním anárth. Anárthy jsou samozřejmě součástí naší filozofie a člověk by měl čtením  například v Madhurya Kadambiní, kde je Višvanáth Čakravartí Thákur pěkně vysvěluje, chápat povahu těchto anárth. Bod je takový, že si všímáme anárth a toho, jak je překonat, ale podstatou je: zaměřme se na to, co je pozitivní! Vyvarujte se negativních činností jak jen můžete a tam, kde je to během toho pořád těžké, se prostě snažme ponořit do oddané služby, což nás očistí.

Jeden z mých nejoblíbenějších příběhů, který mi má matka říkávala, je o dvou princeznách. Když jedna z nich otevřela ústa, vycházely z nich růže, a když je otevřela druhá - žáby! A nyní v našem případě, protože jsme vaišnavové, se snažíme o růže, ale jednou za čas je zde i nechtěná žába, která prostě vyskočí z úst, a co pak děláte?! Pak si myslíte: "Neměl jsem to říkat!" Ale nemůžete spolknout žábu - to je proti regulativním principům! Takže když už je to venku, odrazí se to kolem v celé své ošklivosti a lidé to dokonce mohou i dát na internet nebo to citovat ve svém vjása púdžá offeringu jako jakousi legrační zábavu! Ano, tohle se děje a my se těmto věcem snažíme vyhýbat, avšak i přesto se to může stát; ačkoliv se snažíme tomu vyvarovat. Co uděláte pak? Pokračujte ve snaze se tomu vyhnout a prostě se zaměstnejte v tom pozitivním - opěvování Krišny, službě Krišnovi a dělání všech těchto věcí spojených s oddanou službou. Pak budou všechny anárthy automaticky očištěny v procesu bhakti jógy - všechny jizvy zmizí!

Ranní přednáška na vjása púdže, ČČ Madhya-lílá 24.124, 26. dubna 2015, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

pondělí 5. října 2015

Životní lekce

Otázka: Zmiňoval jste incident se střelbou. Jsem zvědavý, jak vás tato konkrétní zkušenost ovlivnila osobním způsobem, jestli to není příliš osobní?

Vezmu to jednoduše. Nechci mluvit o materiální stránce věci - konspirace, kdo stiskl spoušť a tak. To je pro bulvární noviny, takže to necháme stranou. Viděl jsem, že konečnou příčinou toho všeho byl Krišna, takže jsem se nedostal do té nálady, kdo to udělal! Byl to Krišna, kdo mi to poslal.

neděle 4. října 2015

Následovat

Kírtan znamená, že musíme naslouchat. Jako při zpívání džapy existuje i při kírtanu nepozorné zpívání. Nepozorné zpívání znamená, že zpíváme něco jiného, než co zpívá předzpívávající, a to je to, co děláte. Samozřejmě je to, co zpíváte, velice pěkné, ale je to něco jiného. Takže to zkusme znovu. V melodii je určitá rozmanitost, není to celou dobu jen pořád to stejné, a to znamená, že musíte opravdu po celou dobu poslouchat a ne jet na automatického pilota. Při kírtanu není žádný automatický pilot.

Kírtan, 15. září 2015, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

sobota 3. října 2015

Naše láska k Prabhupádovi

Láska znamená dát pro někoho jiného stranou naše vlastní představy. Když někoho milujeme, dáme stranou vlastní zájem a jen se snažíme potěšit tuto osobu, budeme pro ni dělat to, co si přeje. Takže naše láska k Prabhupádovi musí ukazovat, jak hodně jsme připraveni dát stranou vlastní zájem a přijmout jeho zájem a to, co je drahé jemu. Tam se bude ukazovat naše láska...

Přednáška, říjen 2009, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

pátek 2. října 2015

Nedokončená práce

Nemůžete prostě jen tak milovat. Nejprve se láska cvičí. Mohli bychom říci "láska ve výstavbě", stejně jako "nedokončená práce". Takzvaná láska na první pohled nejde tak hluboko. Láska na první pohled může být počáteční přitažlivostí, ale jak je hluboká?

Láska ke Krišnovi se rozvíjí tím, že o Něm víme víc a víc: kdo je, co dělá, co říká, co má rád... A poté, když začneme jednat tímto způsobem, jenž Krišnu těší, se všechno postupně stává příznivým.

Pak začneme pomalu rozvíjet svou lásku ke Krišnovi, protože Krišna je úžasný, a jednáním, které Jej těší, budeme také potěšeni, protože Jeho řízení je dokonalé, plné hloubky a moudrosti. A kdokoli tomuto zasvětí svůj život, uvidí, že jeho život bude dokonalý...

Přednáška, 2015, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.