pátek 30. října 2015

Jaký pán, takový služebník!

Můžeme ve všem v našem životě vidět spojení s Nejvyšším; vidět: "Já jsem tenhle svět nestvořil, zjevil jsem se v něm. Už to tady bylo. Proto jsem to nebyl já, ve skutečnosti to bylo vytvořeno někým jiným - Nejvyšším Pánem, a je to Jeho. Já jsem určen k tomu, abych to užíval k Jeho a ne svým záměrům," pak se člověk stane agentem, stává se médiem, nabije ho to, zelektrizuje, mystifikuje; naplní ho to duchovní energií. V té době jsme duchovně zplnomocnění. To je smyslem lidské existence a poté člověk rozvine ctnostné vlastnosti!

Když je někdo služebníkem, pak služebník přirozeně rozvíjí vlastnosti pána, protože cokoliv je důležité pro pána by mělo být důležité i pro služebníka. Tímto způsobem služebník postupně rozvíjí vlastnosti jako pán.

Proto oddaný rozvíjí vlastnosti, které má Krišna a stává se víc a víc svatým - den za dnem, každým okamžikem. A tato svatost nevypadá jen jako "devocionální modlitby se slzami tekoucími z tváří a hořícími svíčkami", ale je také při zemi, ve všech směrech, ve všem jednání. Vše je posvátným prostorem. Každá interakce má být posvátným prostorem, a takto má být každé jednání posvěcené. To je náš život! Musí tedy být přeměněn v každém aspektu.

Bhagavad-gítá 7.24, 14. března 2013, Amsterdam, Nizozemsko

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat