středa 28. října 2015

Vše pro Krišnu

Skutečné bezpečí je s Krišnou. Čím víc člověk vloží svou víru v Krišnu, tím víc bude vše úspěšné. Tohle vidíme na Šrílovi Prabhupádovi, který přijel do západního světa se čtyřiceti rupiemi a na konci svého života měl potom takové jmění.

Někteří novináři se vyptávali na Prabhupádovo bohatství. Viděli ho jako jednoho z těch guruů, kteří vykořisťovali a žili z bohatství svých žáků. Takže v jednu chvíli Prabhupáda sám od sebe řekl: "Ano, mám mnoho aut. Ano, mám auta po celém světě."

"Ó, Svámí má auta po celém světě!" Můžete vidět ty titulky, to bude dobré! Ale poté řekl: "Ano, moji žáci řídí tato auta, aby všude šířili poselství Bhagavad-gíty." Novináři roztrhali své poznámky a řekli: "Z toho žádný článek nebude, je to k ničemu!"

Snažili se ho vykreslit jako sobce a vykořisťovatele, ale Prabhupáda to otočil, a místo toho prostě ukázal nezištnost a obětavost. Jen udržoval veškerý majetek nesobeckým způsobem - tolik chrámů, tolik budov, tolik aut a tolik věcí, ale vše nesobecky. Ano, pokoje - velké pokoje, ale Prabhupáda je zaplnil oddanými, kteří se zde s ním setkávali na daršanech. Takže žádné sobecké užívání jakéhokoli vybavení - nic takového! Všechno jen pro Krišnu, jak je to jen možné!

Šrímad Bhágavatam 2.2.36, 29. září 2013, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat