úterý 29. října 2019

Vidět Krišnu

Všichni zavřete oči a zhluboka se nadechněte - nadechněte a potom vydechněte. Nyní jděte ve své mysli na vaše oblíbené místo, ať je to kdekoli. Teď se na tom místě co nejlépe snažte vidět Krišnu. Vidíte Krišnu? Možná ano, možná ne. Je to těžké. Většinou vidíme obrázek Krišny, který jsme někdy viděli, možná dokonce Jeho podobu Božstva. Na to se snažíme vzpomínat, když vidíme Krišnu. Takže máme tento mentální obrázek Krišny, ale můžeme Ho vidět doopravdy? Vidíme Jeho obličej, nebo jen obrys? Vidíme Jeho flétnu? Kolik toho z Krišny vlastně vidíme?
Je řečeno, že v bhávě už to není o tom, že myslíme na podobu Krišny, ale Krišna Samotný se nám zjevuje. To je tedy něco speciálního! Dokážete si to představit? Krišna se zjevuje! A potom jak jdeme hlouběji, děje se toho víc a víc. Jsou tu Krišnovy zábavy, které se začínají odkrývat. Ukazuje se Krišnův život a jediné, co děláme, je že se díváme, vidíme, jak Krišna vykonává Své transcendentální zábavy. Tehdy můžeme vidět, jak hraje na Svou flétnu a pase krávy.
(Kadamba Kánana Svámí, 31.října 2018, Murwillumbah, Austrálie, domácí program)

Odkaz na přepis v angličtině je zde.

čtvrtek 17. října 2019

Meditace o Kártiku


Během tohoto měsíce Dámodara máme šanci udělat speciální pokrok. Ti, kteří jedou během měsíce Kártiku do Vrindávanu, mají veliké štěstí. Je řečeno, že během Kártiku ve Vrindávanu je možné udělat mnohokrát větší pokrok, než za normálních podmínek – tisíckrát větší! Proto být na Kártik ve Vrindávanu je velmi velmi speciální. Ale ne každý z nás má tu příležitost a čas všeho nechat a prostě jet do Vrindávanu, ale alespoň tam můžeme jít v našem vědomí.
Někdy áčárjové jako Džíva Gosvámí v Sandharbách poukazují na to, že Vrindávan, nebo spíše Mathura, nejsou místa – je to stav vědomí. Takže vědomí Mathury nebo Vrindávanu je tím, co nás tam skutečně přenese. Proto můžeme také vyvolat takovou atmosféru, ať jsme kdekoli, a takto přebývat ve Vrindávanu tím, že na něj vzpomínáme. Protože vzpomínání je na duchovní úrovni stejně dobré, jako být tam – jednoduše na duchovní svět vzpomínáme. Proto je to měsíc meditace o Krišnovi.

(Melbourne, Austrálie, 11. října 2013, domácí program)

Přepis v angličtině najdete zde.

úterý 15. října 2019

Zaujmutí Krišny v měsíci Kártiku

Nemůžeme být na automatickém pilotu; musíme Krišnu upoutat tím, že vykonáme speciální oběť! A pak, když už jsme si Krišnu získali, vidíme, že si Ho nemůžeme udržet. Matka Jašoda Jej chytila a Krišna nebyl spoután jejími provazy, ale její láskou.

Když bylo Krišnovi jedenáct, přišel Akrúra a odvezl Ho z Vrindávanu. Od toho dne žili obyvatelé Vrindávanu v odloučení. Od tohoto dne všichni obyvatelé Vrindávanu, ať dělali cokoli, nemohli Krišnu získat, protože to není automatické.

Krišna je doháněl k šílenství... Šílenství v odloučení! Šílenství v jejich připoutanosti k Němu! Takže člověk si musí znovu a znovu získávat Krišnovu přízeň. Tohle je důležitý bod! Proto se znovu a znovu snažíme. A přesto je Krišna takový, že nikdy nezapomene jakoukoli službu, která je Mu prokázána. Pokud tedy vykonáme tuto službu během měsíce Kártiku, Krišna nezapomene...

Přednáška, 4. října 2009, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

pondělí 14. října 2019

Kártik aneb Jak překvapit sami sebe

Kártik je časem k dotažení všech uvolněných šroubů a volných částí a k přivedení jich zpět ke skutečnému standardu. Kártik je naše šance! Je to jen jeden měsíc, ale po tomto měsíci se to samozřejmě stává zvykem! Zvyky takto fungují. Když něco děláte jeden měsíc, je snadné to udržet a pokračovat v tom. Tímto způsobem tedy můžeme získat tolik výhod.

Myslel jsem si, že můj hlavní cíl v tomto měsíci by mohla být meditace - ke zvýšení mého vzpomínání na Krišnu a mé služby, oboje i co do množství, tak i kvality. Říkal jsem si, že se zaměřím speciálně na kvalitu, protože kvantita není tak snadná. Už teď je toho během dne tolik co dělat, už tak dost hektický život, o kolik víc můžu fyzicky zvládnout? A nechci, aby se Kártik stal totálně stresující situací, kdy jen naplňuji tyhle velmi intenzivní sliby; ten druh slibů, který mě dostane na pokraj sil a kdy budu na konci měsíce, pokud to vůbec zvládnu až do konce, Kártik prostě nesnášet a možná dokonce i Krišnu.

Takhle ne! Ne, neudělám to měsícem plným stresu. Proto jsem si říkal, že tento rok nebudu dělat nic velkého, nepřijmu jeden opravdu velký slib. Mám jinou strategii - přijmu mnoho malých slibů. Také Krišna mi dal nějaké nápady ohledně zpívání. Myslel jsem si, že budu zpívat nějaká kola navíc, ale neurčím si, že každý den budu zpívat tolik kol navíc, jen si určím číslo na celý měsíc a tak to mohu upravit. Budou dny, kdy budu v jednom kole, kdy můžu zpívat méně, a během dní, kdy budu mít příležitost, budu zpívat víc. Takto se to zprůměruje, já přežiji a pořád budu zpívat kola navíc. Opravdu jsem si myslel, že to je dobrý nápad!

A pak jsem si říkal ano, něco budu číst. Každý večer si přečtu pět minut něco o Krišnovi. Budu číst pět minut Krišna knížku každý večer. To je pěkné. Není to velký kártikový slib, ale je to něco, o čem víte, že je to pěkné, ale co běžně zanedbáváme. Je to věc, kterou ne vždycky děláte. Já jsem si však řekl, že během tohoto měsíce Kártiku to dělat budu!

Tolik takových věcí... Nebudu vám říkat vše, co budu dělat, ale pověděl jsem vám trochu, abych každého tak nějak inspiroval, jak můžeme udělat něco. Ještě je dost brzo! Po této přednášce si můžete rychle zapsat pár věcí, které budete tento měsíc vykonávat. Jen pár věcí... A když to budeme dělat... pokud to opravdu budeme dělat... Budete překvapeni! Překvapíte sami sebe. Opravdu! Zjistíte, že vaše vědomí Krišny se o tolik zvýší jen za jeden měsíc praktikování - během měsíce Kártiku.

Přednáška, 4. října 2009, Durban, JAR

Původní text v angličtině zde.

úterý 8. října 2019

Hluboko, navěky...


V hmotném světě se každý snaží být šťastný. Ale skutečné štěstí se nachází na hlubší úrovni. Je umění rozvinout větší vizi. Bhagavad-gíta na začátku mluví o Ardžunovi, který byl členem královské rodiny a ocitl se ve složité situaci, ve válečné situaci, která ho uvrhla do deprese. Ale poté Krišna Ardžunovi vysvětlil na jayate mriyate va kadacin nayam bhutva bhavita va na bhuyah (Bhagavad-gita 2.20). Vysvětlil, že duše se nikdy nerodí, nikdy neumírá a tak podobně.Také vysvětlil, že cílem života nemůže být nic dočasného, protože naše povaha je být věční a hledáme věci, které trvají navždy. Nikdo nemá rád, když je zničena nebo ukradena věc, kterou má opravdu rád. Bolí to. Všichni jsme připoutaní. Chceme, aby věci pokračovaly. Chceme věčnou lásku. Chceme všechny tyto věci, ale získáváme je? V hmotném světě ne tak úplně. Časem se to mění. Proto je hmotný požitek svou povahou odlišný od naší povahy. My hledáme věci, které přetrvávají a ony tady netrvají, a to bolí, protože chceme skutečně najít své potěšení ve věčných věcech.To je poselství Bhagavad-gíty: že bychom se měli v našich životech dívat víc do hloubky, trochu dlouhodoběji, a pouze tehdy můžeme najít skutečné štěstí. Je to změna. Chce to nějaký čas než změníme úhel pohledu, ale mnoho lidí cítí, že tu musí být víc. Proto skutečný cíl života je duchovní a to je něco, co musíme mít tak či onak na mysli. Můžeme to tak
cítit sami, ale nikdy se to nestane moc pevným, dokud to neuslyšíme od sberealizovaných osob. Proto musíme naslouchat učiteli - guruovi - protože takový učitel nám řekne nejen to, že cílem je duchovní život, ale také do našich srdcí vlije touhu. To je náš záměr. 


(Kadamba Kánana Svámí, 25.srpna 2019, Ljubljana, Slovinsko, Bhagavad-gíta 13.3)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.


úterý 1. října 2019

Krišnova překrásná povaha


Krišnova krása není jen vnější. Jeho krása není jen v Jeho podobě a v Jeho lotosových očích a tak dál, krása je v samotné Jeho povaze. Krišna je velmi vznešený. Náš Krišna je neuvěřitelně hodný. Když byla Draupadí ve shromáždění Kuruovců a Šakuni provedl své triky s kostkami a podváděl, Pánduovci všechno prohráli. Dokonci i samotný Judhištira byl úplně ztracen. Ztratil všechny své bratry, potom ztratil sebe a poté dal v sázku Draupadí. Draupadí říkala, že to nebyla správná sázka, protože Judhištira v tu chvíli už ztratil sám sebe. Ale nikdo ve shromáždění se nezajímal o prohlášení Draupadí, že sázka není legitimní. Dušásana přesto přišel a snažil se stáhnout její sárí a tak se snažil ji obnažit na veřejnosti, protože byla nyní považována za otrokyni.
Ačkoli své sárí držela, co mohla zmoci v porovnání s mocnými pažemi Dušásany? Proto místo toho zvedla své ruce do vzduchu a zvolala, "He Govinda!" V ten okamžik se Draupadí zcela odevzdala Krišnovi a na oplátku, čím víc sárí Dušásana stahoval, tím víc Krišna dodával. Byla to nekonečná látka, bylo jí tolik, že celé shromáždění jí bylo zaplněno.


Přemýšlejte nad tímto velmi hlubokým bodem. Krišna říká, že nikdy nezapomíná na Svého oddaného. My stále zapomínáme na vše, já obzvlášť zapomínám na svá hesla. Ve skutečnosti mám svá hesla uložena na místě, které je chráněno heslem, a pak zapomenu i tohle heslo... Ale Krišna nezapomíná. Krišna říká, že kdykoli si vzpomene, jak se Draupadí odevzdala, Jeho vděčnost k ní vzroste a potom na její odevzdání vzpomíná znovu a znovu. Takto Krišnův vděk věčně roste.Taková je povaha Krišny a povaha oddané služby. Krišna víc a víc a víc oceňuje Své oddané, bez ohledu na to, jakou službu dělají. To je Krišna. Takže pokud přemýšlíte nad tím, jak krásná je Krišnova povaha, tak vidíme, jak je úžasná!


(Kadamba Kánana Svámí, 8.dubna 2019, Amritsar, Indie, Šrímad Bhágavatam 1.6.37)


Odkaz na přepis v angličtině je zde.