pátek 27. února 2015

Rozvíjení lásky ke Krišnovi je náš nejvyšší cíl

Druhotný výsledek bhakti je, že jsme prostí hříchu. Je to její vedlejší přínos. Samozřejmě se chceme od hříchu oprostit, ale jaký je význam bytí bez hříchu, když člověk nemá žádnou lásku ke Krišnovi?

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ
(ČČ Ádi-lílá 8.58)

Je řečeno, že člověk může rozvinout všechny dobré vlastnosti, může se více a více očistit od hříchu a ustálit se v kvalitě dobra, může získat vysokou pozici ve vesmíru a tak dále. Ale pokud se nestanete oddaným Krišny, pořád jedete v manorathu, ve voze mysli. A vůz mysli vás znovu přivede k poklesnutí. Proto je řečeno ei rūpe brahmāṇḍa bhramite (ČČ Madhja-lílá 19.151) - někdy jdeme ve vesmíru směrem vzhůru, a jindy směrem dolů. A to může pokračovat život za životem.

Nakonec však bez rozvíjení bhakti není z bytí bez hříchu trvalý prospěch. Očištění z oprošťování se od hříšných reakcí není úplné bez vyvíjení připoutanosti ke službě Krišnovi a Jeho oddaným. Sloužením Krišnovi a Jeho oddaným se člověk automaticky očistí, protože je řečeno, že oddaný se nikdy nevěnuje žádné hříšné činnosti. Pokročilý oddaný nikdy nebude jednat hříšným způsobem, poněvadž nebude dělat nic, co netěší Krišnu. Je automaticky bez hříchu.

Máme tedy čtyři regulativní principy, což znamená žádné hříšné činnosti, stejně jako zpívání šestnácti kol a oslavování Krišny - to spolu jde ruku v ruce. Pokud by tu byly pouze čtyři regulativní principy, pak by naše hnutí nedošlo moc daleko. Bez oslavování Krišny a sankírtanu bychom se daleko nedostali. A kdyby zde nebyly žádné regulativní principy, také by to bylo pouze s výsledkem ze zpívání Hare Krišna obtížné.

Dokonce i když je někdo úplně ponořený do všech druhů nedovolených činností, pokud tato osoba zpívá Hare Krišna, jsme velice šťastní, protože víme, že se určitě očistí. I když je někdo závislý na všech hříšných činnostech a zpívá Hare Krišna, my víme, že tato osoba získává ajnata-sukrti, nevědomý duchovní prospěch, a bude vykonávat oddanou službu znovu. Na tomto je založeno naše kázání!

Šrímad Bhágavatam 6.1.19, 9. listopadu 2014, Mayapur, Indie

Původní text v angličtině zde.

středa 25. února 2015

Vracíte se zpátky do své klece?

Když jsou věci naředěné, je to druhá nejlepší možnost - kompromis. Z pozice kompromisů se stále můžeme zapojit do duchovního života, protože to můžeme udělat z jakéhokoli životního postavení. Můžeme dělat kompromisy s kvalitou nevědomosti a mít takový zvyk, že pijeme špatné věci. (Napodobuje) "Snažím se přestat, ale není to jednoduché."

Ano... dobře, ale dělejte službu! Můžeme začít z úrovně kompromisů, ale dělejte službu, protože díky ní budete volní. Z pozice kompromisů s nižšími kvalitami přírody je to kompromisování s neštěstím a hloupými zvyky; teď je těžké to změnit, protože jsme to prostě dělali tak dlouhou dobu.

Šríla Prabhupáda hovoří o ptáku, který je dlouho držen v kleci. Potom jednoho dne tu klec vezmou, dají na pole a otevřou dvířka. Ptáček se dívá... sedí sám v klícce... dvířka jsou otevřená a potom... šup, a je venku! Letíííííí! Volnýýýý, ve vzduchu!

Ale pak se za deset, patnáct minut sám vrátí do klece. Jsme tenhle ptáček? Vracíme se zpátky do své klece? Vracíme se na úroveň kompromisů jen proto, že jsme na to zvyklí?

"Dobrá, je obtížné se odevzdat, však víte... Je to velmi obtížné. Je náročné být služebníkem. Samozřejmě, že vím, že bych měl být, ale... vím, že bych se měl vzdát smyslového požitku, ale je to TÁÁÁÁK DOBRÉ." Smysly vás budou řídit, protože nejsou vděčné. Nikdy nebudou spokojené s čímkoliv, s čím přijdete. Tak proč sloužíme smyslům?! Služte Krišnovi! Krišna je opak. Krišna je velmi vděčný i za nejmenší službu, kterou Mu prokážete. Krišna je nesmírně vděčný a nesmírně štědře vás odmění.

Bhagavad-gítá 4.39, březen 2014, Sydney, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

pondělí 23. února 2015

Za hranicemi pomíjivosti

Za všemi těmito dočasnými projevy, za střídáním ročních období, za změnami, které se zdají, že nemají konce, za nekonečnými vlnami oceánu... za tímto vším vidíme Krišnu.

Vidíme, že Krišna je stálý, nikdy se nemění, je věčný a že my jsme určeni k tomu, abychom s Ním měli věčný vztah.

Přednáška při zasvěcení, 26. prosince 2014, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

neděle 22. února 2015

On je ten pravý

Určitě je dobré hledat inspiraci ve společnosti oddaných, ale musíme se také učit nalézt ji, i když jsme úplně sami. Pokud se vždy snažíme vyplnit prázdnotu tím, že jsme s ostatními, a doufáme, že se stane něco inspirujícího, pak vždy, když budeme sami, spadneme zpět do prázdnoty.

Ne, musíme se naučit oceňovat Krišnovu přítomnost také když jsme sami. On je zde! Je vždy tady! Opravdu je tu! Nikdy nejsme sami! Krišna je zde v celé Své slávě. Takže kde je otázka, že bychom museli jít za někým, když máme Krišnu?

V každém vztahu je vždy třetí osoba - Krišna. A On je mnohem více inspirující než jakákoli jiná osoba. Je to Krišna, kdo je nejinspirativnější osoba v jakémkoli vztahu. Takže musíme pamatovat na to, že třetí osoba je tu vždy, a že On je tím pravým. Ten, od koho ve skutečnosti bereme inspiraci!

Přednáška, únor 2011, Stockholm, Švédsko

Původní text v angličtině zde.

sobota 21. února 2015

Zpívání svatého jména


Šríla Krišnadás Kavirádž Gósvámí píše v Čaitanja Čaritámritě (Ádi-lílá 14.1) verš:

kathañcana smṛte yasmin
duṣkaraḿ sukaraḿ bhavet
vismṛte viparītaḿ syāt
śrī-caitanyaḿ namāmi tam

Vysvětluje, že věci, které jsou samy o sobě velice obtížné, se zjednoduší milostí Šrí Čaitanji Maháprabhua. Proto při tomto zpívání Mahámantry nejdříve zpíváme Panča-tattva mantru: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda, protože je to díky milosti Šrí Čaitanji Maháprabhua, že vůbec zpíváme. Milostí Šrí Čaitanji Maháprabhua zde mohou být úžasné výsledky i přesto, že nemáme pro zpívání dostatek kvalifikací.

Milostí Šrí Čaitanji Maháprabhua můžeme zpívat zde před Panča-tattvou ve Šrídhám Majápuru a to je ještě větší milost, kterou nemůžeme nalézt nikde jinde na světě! Pochopte, že v podobě Své múrti Pán obzvláště dává Svou milost - takže je to kombinace svatého jména a milosti Šrí Šrí Panča-tattvy, která může přinést ty nejúžasnější výsledky. Takže zde není pochyb o tom, že Kírtan Mela tím, že přišla do Majápuru, přišla domů, a spolu s Kírtan Melou jsme přišli domů i my! Proto plně využijme této milosti a modleme se k Pánu, abychom mohli skutečně proniknout do významu svatého jména.

Proslov před kírtanem, 18. února 2015, Kírtan Mela, Šrídhám Majápur 2015, Indie

Původní text v angličtině zde.

pátek 20. února 2015

Sociální zabezpečení

Otázka: Oddaný zmiňoval, že se svou rodinou musíme zachovat velmi dobré vztahy a možná pro ně dělat s mnohými věcmi i kompromisy, protože jsou ti, na které se můžete spolehnout. Pomohou vám a jsou zde během krizí, zatímco na oddané se spolehnout nemůžete...

Dobrá, souhlasil bych, že nemůžete spoléhat (smích)... ale proč byste měli? Je tohle jediná možnost - záviset na vaší rodině nebo na oddaných? Co třeba záviset na Krišnovi? Já bych se spolehl na Krišnu.

Ohledně rodiny písma říkají:
ātma-sainyeṣv asatsv api (Šrímad Bhágavatam 2.1.4) - jsou to chybující vojáci. Co mohou dělat? Ochrání vás, ale nemohou ochránit sebe. Oni také zemřou. Tak jak ochrání vás?

čtvrtek 19. února 2015

Krišna nám dává víc, než o čem se nám sní

Když jednoduše zpíváme v náladě, že jsme Krišnovým služebníkem: Krišna je celý můj život, veškerá má energie je pro Jeho oslavování a vše, co dělám, dělám pro tohle; pokud člověk tímto způsobem prožije svůj život, Krišna nás zaplaví, zahrne nás milostí. Příklad, který dával Šríla Prabhupáda, je, že Krišna má deset rukou! Když si držíte své hmotné připoutanosti, jak Jej můžete zastavit?! Máte na to jednu ruku a druhou se snažíte Ho zastavit, ale On má deset rukou. Obejde vás okolo nebo přes vás, kudykoli... a ihned vám to vezme z ruky.

Cokoliv nám Krišna chce vzít, není nic, co bychom mohli dělat. Proto to pusťme! Když se vzdáme všeho falešného vlastnictví, své falešné pýchy, falešných nadějí, svých malých bezvýznamných věcí, které jsou pro nás tak důležité, pak... ano, Krišna má deset rukou. Pak bude Krišna dávat a když začne dávat deseti rukama, dává víc, než můžeme udržet! Krišna nám dává víc, než o čem se nám může zdát!

Přednáška na Rádhádéš Mellows, 27. ledna 2013, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

středa 18. února 2015

Tolik požárů!

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā su-durlabhaḥ
(Bhagavad-gítá 7.19)

Po mnoha zrozeních člověk přijde do bodu pochopení vāsudevaḥ sarvam iti, že Krišna je vše. Tento cíl - vědět, že Krišna je vše - je cíl života. Jednoduše pochopit, že Krišna je všechno, co je opravdu důležité.

Šríla Bhaktisiddhanta Sarasvatí Thákur říkal, že je mnoho požárů a člověk může říct: "Nejdřív uhasím tenhle požár a pak se obrátím na Krišnu. Musím vyřešit tenhle problém a pak se na Něj obrátím. Pořád mám ještě pár problémů k řešení, pak se na Něj obrátím."

Takže bahūnāṁ janmanām ante, takto pokračuje mnoho zrození. Tolik věcí, kterými se zabýváme! Nakonec však přijdeme do bodu vāsudevaḥ sarvam iti - Krišna je vše!

Zasvěcovací přednáška, 26. prosince 2014, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

pondělí 16. února 2015

Čestnost vaišnavy

Pověst Krišnových oddaných je zásadní. Oddaný je přirozeně poctivý a nezaujatý. Nečestnost je znakem hmotné připoutanosti a značí, že si myslíme, že my musíme být kontrolory. "Tato situace se nám vymyká z rukou! Nedostává se mi v tomto světě dharmy toho, co potřebuji, a tato poctivost prostě blokuje cestu. Teď mě může zachránit pouze lež!" Tohle znamená, že chceme být kontrolory; znamená to, že chceme uvést danou situaci pod svou kontrolu tak, abychom MY získali prospěch. Znamená to, že máme plodonosný záměr a kalkulujeme pro svůj zisk. Myslíme si: "Já jsem kontrolor tohoto vesmíru a já potřebuji udělat aranžmány tak, aby bylo vše správně - tak, že je to všechno pohodlné pro mě!"

Ukazuje to nedostatek závislosti na Nejvyšším Pánu, nedostatek poznání, že Krišna to zařídí a postará se. Proto vaišnava přirozeně přijímá útočiště u poctivosti. Nepřijímá ho u manipulace, lží a intrikaření. Ne, vše je nezištné pro Krišnu. Vaišnava ví: "Nejsem kontrolor, jednoduše se snažím a Krišna vše zařídí." Takže poctivost je oddaným přirozená. Je to kvalita dobra, zbožnosti, důvěryhodnosti a upřímnosti.

Vaišnavská upřímnost je důležitá, protože pokud nebudeme upřímní, kdo pak přijme toto poselství vědomí Krišny, kdo nám bude věřit?! A když nám lidé nevěří, neuvěří ani tomu, co říkáme. Proto je poctivost pro oddaného, který je jednoduchý a nemá co skrývat, zásadní. Když člověk přijme tuto pozici, že není co skrývat, pak zde nemohou být žádné hříšné činnosti, žádní kostlivci ve skříni. Jak je potom život jednoduchý a pěkný - bez fasády a masky, prostě buďte takoví, jací jste!

Šrímad Bhágavatam 9.10.21-22, 16. ledna 2015, Bhaktivedanta Manor, Anglie

Původní text v angličtině zde.

sobota 14. února 2015

Jaká je cena?

Mokṣonmukhī sukṛti (Čaitanja Čaritámrita Madhya-lílá 22.45, význam) je zbožná činnost vedoucí k osvobození. Máme zbožné činnosti jako odříkání a poznání. Tyto druhy zbožných činů nás osvobozují od hmotného zapletení. Když se člověk hodně zaměstná v těchto věcech, pak je v dalším životě tak nějak jednoduše odtažitý k tolika věcem - není tak zapletený a přitahovaný, kvůli předchozí zbožnosti. Protože jsme v předešlém životě vykonávali tato odříkání a rozvíjeli odpoutání a poznání, vidíme hlouběji. Poznání v podstatě znamená vidět hlouběji pod povrch.

Stejně jako jsem se někomu zmínil dnes ráno: vždy, když je tvá mysl k něčemu přitahovaná, hledej jednu věc - cenovku. Jaká je cena; protože všechno má svou cenu!

Jako královna krásy, nejkrásnější dívka světa. Poctivé krásné děvče, které tě miluje. Hrr, ty lumpe! Jste spolu šťastní, že? Ale... podívej se na cenovku. Jestliže je nejkrásnější dívka světa, může mít tucty chlapů a bude dost náročná! Běžný dům nebude stačit. Bude to muset být alespoň zámeček. Možná budeš muset získat titul a zároveň druhou práci, abys na to všechno vydělal, ty lumpe. Vidíte ten bod? Takže když se podíváme na cenovku, už to nevypadá tak dobře, jako to vypadalo na první pohled. Poznání nám tedy pomáhá dívat se na věci hlouběji. Jaké jsou následky věcí? Nic není jen tak. Všechno má důsledky. Všechno!

To je důvod, proč jsou ti, kteří mají poznání, přitahováni k odříkání. Říkají: "Proč se obtěžovat se všemi těmito komplikacemi? Ta příjemná část je přitažlivá, ale podívejte se na tu cenu, kterou bychom museli zaplatit, všechny ty následky... Ne, to za to nestojí, takže na to raději zapomeneme."

A tak se narodí osoba v odříkání. Šetří si starosti a vlasy... To proto ti, kteří mají šedivé vlasy, začínají rozvíjet trochu víc zájmu o odříkání, protože si to vyzkoušeli. Všechno si to zkusili a zaplatili tu cenu. Pak si myslí: "Ne, děkuji, to je dobré." Takto může přijít poznání z praktické životní zkušenosti, a poznání přichází z písem.

Šrímad Bhágavatam 7.4.43, 16. října 2014, Sydney, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

pátek 13. února 2015

Citáty Šríly Bhaktisiddhanty Sarasvatího Thákura - část druhá


32. Jakmile poznáme absolutní pravdu, měli bychom se v ní ustálit. Místo mrhání každým okamžikem času, který nám zbývá, bychom měli být zaměstnáni sloužením  Šrí Harimu.
33. Mnoho lidí si plete "napodobování" s "následováním". Tato dvě slova nejsou totožná. Hrát roli Nárady ve hře je "imitace", ale následovat cestu oddanosti podle Nárady Muniho je "následování".
34. Ten, kdo je neustále pohroužený v debatování o Šrí Harim, je světec. Ten, kdo je neustále zaměstnán ve službě Nejvyšší Osobnosti Božství, je světec. Ten, který se veškerým svým úsilím snaží sloužit Krišnovi, je světec.
35. Jestliže Nejvyšší Osobnost Božství, Náráján, nabízí Sebe, něco zůstane nenabídnuto, ale oddaný může nabídnout Pána úplně.
36. Nesnažte se stát se guruem, abyste byli závistiví.  Nesnažte se stát se guruem za účelem pohroužení se do hmotných připoutaností. Ale pokud se stanete mým ryzím služebníkem, pokud získáte mou sílu, pak zde není žádné úzkosti.
37. Pravý duchovní učitel se neliší od Nejvyšší Osobnosti Božství. Když někdo nemůže říci, že duchovní učitel je osobní manifestace Nejvyšší Osobnosti Božství, nebude schopen vyslovit svaté jméno Pána.
38. Aby nás naučil, jak Mu sloužit, zjevuje se Nejvyšší Osobnost Božsví jako duchovní učitel.
39. Živá bytost nemůže získat opravdový prospěch čtením stovek knih či předstíráním konání oddané služby podle svých vlastních představ.
40. Být podváděni těmi, kteří klamou lidi ve jménu hari-kathá, se stane v tomto věku jakýmsi náboženstvím.
41. Někdo bude schopen porozumět hlubokému významu nestranné pravdy, která je neohroženě vyslovena po stovkách životů či stovkách jug. Ale jestliže nebude prolita spousta těžce vydřené krve, nebudeme schopni zařídit, aby lidé porozuměli pravdě.
42. Pán nepřijme cokoliv, co je nabídnuto těmi, kteří nezpívají sto tisíc jmen Pána každý den.
43. Společnost je podstata hybné síly v lidském životě ke sloužení Šrí Harimu. Díky společnosti neoddaných člověk získá hmotný blahobyt. Díky společnosti oddaných se duchovní duše postupně pohrouží do služby Šrí Harimu. Toto je největší útočiště pro lidskou bytost. Nikdy k tomu nebuďte odmítaví.
44. Kdykoliv jsou zde hmotné obtíže, Nejvyšší Osobnost Božství bude útočištěm a dovolí nám Mu sloužit.
45. Jakmile má člověk ánárthy, neobdrží štěstí z toho, že se stane služebníkem Šrímatí Rádhárání. Ti, kteří diskutují transcendentální zábavy Šrímatí Rádhárání, nejdražší služebné Šrí Krišny, jsou uspokojovači smyslů, skrytí poživatelé a prakrta-sahadžíové.
46. Když budou ánárthy odstraněny zpíváním svatého jména, pak se ze jména automaticky vyjeví také Krišnova podoba, vlastnosti a zábavy. Není potřeba usilovat o umělé zapamatování si Jeho podoby, vlastností a zábav.
47. Všichni z vás s velkým nadšením kázejte poselství Rúpy Gósvámího a Ragunáta Dásy Gósvámího. Naše nejvyšší touha je stát se prachem u lotosových nohou následovníků Šrí Rúpy Gósvámího.
48. Nevzdávejte se oddané služby, i když jsou zde nesčetná nebezpečí, nesčetné urážky a nekonečné soužení. Nebuďte skleslí, že většina lidí v tomto světě nepřijímá poselství čisté oddané služby. Nikdy svou oddanou službu, naslouchání o Krišnovi a Jeho opěvování nevzdávejte, On je vaše vše.
49. Nechceme se stát velkými plodonosnými pracovníky nebo náboženskými vůdci; vše, co chceme, je stát se prachem u lotosových nohou Šrí Rúpy Prabhua. To je naše původní totožnost.
50. Nikdy bychom neměli projevovat žádný druh averze vůči sankírtan jagje, jež je dokonalou obětí, úplná se sedmi druhy obětí. Když pro ni postupně zvyšujeme svou lásku, všeho bude dosaženo a získáme konečnou dokonalost. Pouze s nadšením a odvahou, s úplnou oddaností následovníkům Šrí Rúpy, kažte slova Rúpy a Ragunáta.
51. Když kvůli strachu, že se to lidem nebude líbit, zastavím kázání objektivní pravdy, přijmu nevédský způsob a zavrhnu ten védský. Pak se stanu ateistou a ztratím svou víru v Nejvyšší Osobnost Božství, jež je zosobněním pravdy.
52. V tomto hmotném světě jsou pouze dva představitelé Nejvyšší Osobnosti Božství; transcendentální zvuková vibrace svatého jména a Jeho věčná transcendentální inkarnace Božstva.
53. Božstvo je uctíváno svatým jménem - vědomému je slouženo skrze vědomé.
54. Pro potěšení Pána Ho Jeho oddaní oslovují Jeho svatým jménem, aby Mu prokazovali službu, ne kvůli naplnění jejich vlastních tužeb.
55. Božstvo je milostivá inkarnace věčné podoby transcendentální Nejvyšší Osobnosti Božství duchovního nebe (Vaikunty). Je to přímý důkaz osobní podoby Nejvyšší Osobnosti Božství. Vaišnavové si nepředstavují, zda je Bůh osoba či je neosobní. Nejsou uctívači modly.
56. Jako jsou významy véd věcně popsány v Brahmá-sútře a védanta-bhásje, závěr a význam Šrímad Bhágavatamu je popsán podobně věcným a přesným způsobem.
57. Pokud někdo nestuduje Šrímad Bhágavatam pod vedením pravého vaišnavského áčárji, nebude schopen porozumět opravdovému významu Brahmá-sútry. Šrímad Bhágavatam je původním komentářem k Védanta-sútře.
58. Šrí Džíva Gósvámí konkrétně vysvětlil, že Šrímad Bhágavatam je původní komentář Védanta-sútry.
59. Slovo "oddanost" nemůže být užito vedle ničeho jiného kromě "Krišna". "Krišna" je jediný předmět oddanosti. Brahman je objektem poznání, Paramátmá blízkosti, ale Krišna je jediným objektem služby.
60. Každé slovo má dvě stránky; vyjadřující význam na základě poznání a význam založený na nevědomosti. Aspekty slov, které poukazují na něco jiného než na Krišnu, Višnua nebo Šrí Čaitanju, vyjadřují význam založený na nevědomosti. V poznání vše ukazuje na Krišnu a značí Krišnu.
61. Co nevědomé masy chápou o "Krišnovi", není skutečný objekt slova Krišna. Jinými slovy, "Bůh", "Alláh", a dokonce i sanskrtská slova "Íšvara", "Paramátmá" a tak dále, pouze naznačují velkou energii vycházející z Krišny. Neukazují celkový aspekt slova "Krišna".
62. Žádná práce není tak příznivá jako služba duchovnímu učiteli. Ze všeho uctívání je uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství nejvýznamnější. Ale uctívání lotosových nohou duchovního učitele je dokonce ještě významnější než uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství. Dokud tohle není pevně zrealizováno, nemůžeme pochopit, co znamená svatá společnost, nemůžeme pochopit, co znamená útočiště u duchovního učitele, nemůžeme pochopit, že jsme závislí a on je náš udržovatel.
63. Když přijmeme útočiště u lotosových nohou duchovního učitele, můžeme se oprostit od iluze, strachu a strádání. Pokud z celého srdce žebráme o jeho milost bez jakéhokoli klamání, potom nám duchovní učitel udělí veškerou příznivost.

Původní text v angličtině zde.

středa 11. února 2015

Citáty Šríly Bhaktisiddhanty Sarasvatího Thákura - část první


1. Pokyn Šrí Čaitanji Maháprabhua v Šikšáštace: "param vijayate Sri-Krishna-Sankirtanam" je jediné motto Gaudíja Mathu.
2. Nejvyšší Osobnost Božství, Šrí Krišna, je jediný poživatel. Všichni a vše ostatní je objektem Jeho užívání si.
3. Každý, kdo neslouží Harimu, Nejvyšší Osobnosti Božství, je nevzdělaný a zabíjí sám sebe.
4. Učit se tolerovat je jedna z nejdůležitějších zodpovědností těch, kteří žijí v mathu.
5. Rupanuga oddaní vyslovují veškerou slávu původnímu zdroji místo závisení na své vlastní síle.
6. Ti, kteří vykonávají různé náboženské činnosti, nemohou sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství.
7. Stát se jednotnými ve stejném cíli a sloužit Harimu.
8. Kde se hovoří o Harim, to je poutní místo.
9. Nejsme zbožní, hříšní nebo učení či nevzdělaní, jsme nositelé prachu nohou Nejvyššího Pána Šrí Hariho a jsme zasvěceni mantrou "kirtaniyah sada harih."
10. Má rada je nekritizovat ostatní. Snažte se se usměrnit.
11. Naší nejvyšší povinností je sloužit obyvatelům Vradži, kteří jsou sužovaní Krišnovým odchodem do Mathury.
12. Čistý oddaný ví, že každý je duchovní učitel. Proto může být čistý oddaný džagad-guru.
13. Pokud chceme následovat cestu pravé příznivosti, měli bychom se vzdát nesčetných názorů lidí a naslouchat pouze slovům véd.
14. Měli bychom si přát cokoliv, co je příznivé.
15. Důvěrný oddaný nemá žádnou jinou touhu než sloužit následovníkům Šrí Rúpy Gosvámího.
16. Není žádný jiný způsob sdružování se s transcendencí než naslouchání.
17. Jakmile ztratíme útočiště u ochránce, vše okolo nás se stane naším nepřítelem a bude na nás útočit. Naším jediným ochráncem jsou náměty o Krišnovi, o nichž hovoří skutečný světec.
18. Pochlebovač se nikdy nemůže stát guruem nebo kazatelem.
19. Je lepší být v milionech druhů jako jsou ptáci, hmyz a červi, než podvádět. Ten, kdo je oproštěn od nepoctivosti, získá příznivost.
20. Vaišnavismus je jiné jméno pro jednoduchost. Služebníci paramahamsa vaišnavů jsou jednoduší, proto jsou nejlepšími bráhmany.
21. Jediná povinnost nejmilostivějších osob je změnit degradovanou chuť lidí. I když můžete zachránit od velké síly mahá máji pouhou jednu osobu, bude to větší čin dobročinnosti než otevření milionů nemocnic.
22. Jakkoli příjemná může být společnost těch, kteří se od realizovaných duší nenaučili rozvíjet svou schopnost sloužit Nejvyššímu Pánu,nikdy bychom po ní neměli toužit.
23. Kázaní bez praktikování není ničím jiným než karma-kándským rituálem.
24. Pokud člověk pouze slouží Nejvyšší Osobnosti Božství a Jeho oddaným, jeho připoutanost k rodině se zmenší.
25. Naší největší nemocí je shromažďování věcí, které se netýkají Krišny.
26. V tomto světě nezůstaneme dlouho. Pouze pokud naše tělo padne, zatímco bude zpívat o slávě Pána Šrí Hariho, bude naše zrození v tomto těle úspěšné.
27. Jedinou žádoucí věcí v našem životě je sbírat prach z lotosových nohou Šrí Rúpy Gósvámího, který naplnil touhu Šrí Čaitanji Maháprabhua.
28. Tato hmotná příroda, která se liší od Nejvyšší Osobnosti Božství, je zkušební místností. Tolerance, pokora, oceňování ostatních atd. jsou příznivé pro rozvíjení naší oddanosti Harimu.
29. V každém zrození dostaneme otce a matku. Ale nemusíme obdržet pokyny ohledně našeho nejvyššího prospěchu.
30. Ačkoli činnosti oddaného a přečiny pseudo-oddaného vypadají podobně, je mezi nimi propastný rozdíl - jako mezi mlékem a šťávou z limetky.
31. Ti, kteří zaměňují nepoctivost za poctivost (nebo ničemu za světce), se dostanou do velkých obtíží, stejně jako osoba, která chce podvést kováře tím, že mu dodá špatnou ocel.

Původní text v angličtině zde.

pondělí 9. února 2015

Chrám v srdci

Četl jsem nějaké citáty Šríly Bhaktisiddhanty Sarasvatího Thákura, které jsou stále čerstvé v mé mysli, takže dnes vychází na povrch. Popisoval, jak jeden z jeho žáků strávil svůj život tím, že šetřil, aby postavil tento krásný chrám v Kalkatě. Potom Šríla Bhaktisiddhanta pokračoval a řekl: "Ano, tento chrám z cementu a cihel není opravdovým chrámem. Opravdový chrám musí být v srdci."

Srdce musí být předěláno ve skutečný chrám, a pak řekl, že za účelem dosažení tohoto musí být napsáno mnoho knih. Takže to Prabhupáda udělal! Bylo napsáno mnoho knih a teď musí být samozřejmě mnoho knih rozdáváno, protože toto poznání Bhágavaty, toto poznání Bhagavána, jak sloužit Nejvyššímu Pánu, musí být šířeno po celém světě.

Šrímad Bhágavatam 4.30.17, 13. března 2013, Mayapur, Indie

Původní text v angličtině zde.

Odlévání Panča Tattvy

Ganga prabhu mě pozval na italský oběd. Byl jsem v jeho domě a on najednou začal mluvit o výrobě Panča Tattva Božstev. Popisoval, že v té době sthapatis v jižní Indii řekli: "Ne, my neděláme žádné sochy, vyrábíme pouze Božstva."

Ganga řekl: "Ale tohle jsou Božstva."

"Ne, můžeme udělat Nárájána a Višnua. Ještě můžeme udělat Krišnu, ale jen Nejvyššího Pána. Neděláme žádné áčárji nebo něco takového." Sthapatis to neudělali. Je řečeno, že pak šel tedy do jižní Indie Átmá Tattva prabhu a týden předkládal různé verše z písem, až nakonec sthapatis souhlasili. Pak začali vyrábět Pána Čaitanju, odlévali Panča Tattva Božstva - zjemňovali Je, vyřezávali a tepali, aby vše bylo dokonalé.

Během tohoto procesu jeden z pracovníků seděl na Pánu a pracoval u Jeho pasu. Pak přišli sthapatis a řekli: "Cože?! Ty sedíš na Pánu! Slez..." Takže opravdu přijali, že Pán Čaitanja je Nejvyšší Osobnost Božství. To, že byl Pán Čaitanja přijat jako Nejvyšší Pán, bylo na Jihu velké vítězství. Nyní Šrí Šrí Panča Tattva stojí tady ve Šrí Dhám Majápuru a je přijímána jako Nejvyšší Pán a my poskytujeme důkazy, poskytujeme příběhy, poskytujeme význam Panča Tattvy a Šrí Dhám Majápuru pro všechny, kdo sem přijdou, takže se také mohou podílet na milosti a pak se jejich život může stát smysluplným.

Přednáška pro mládež, listopad 2014, Mayapur, Indie

Původní text v angličtině zde.

neděle 8. února 2015

Pokora

Pokora je naše hlavní téma dne. Přemýšlel jsem, že pokora zahrnuje také jiné vlastnosti. Například odpouštění, protože když nejste schopni odpouštět, pak zde nemůže být řeč o tom, že jste pokorní. Odpouštění přichází, když se nepovažujeme za tak důležité. Když jsme velice důležití, nemůžeme odpouštět. "Jak jsi mi tohle mohl udělat! TY jsi to udělal MNĚ! Nikdy ti to neodpustím!" Při nedostatku schopnosti odpouštět je zde špatné pojetí sebe sama. Takže já vidím odpouštění jako vlastnost pokory.

V pokoře vidím také štědrost a velkorysost - tyto druhy vlastností, protože člověk musí být schopen dát své vlastní zájmy až na druhé místo. Pak můžete být velkorysí, jinak si člověk pořád jen říká: "JÁ, MÉ podmínky, MÉ potřeby..." Když máme starost o své pohodlí, je velmi obtížné být pokorný.

Šikšáštaka seminář, verše 3 a 4, část druhá, říjen 2014, Mayapur, Indie

Původní text v angličtině zde.

sobota 7. února 2015

Výzva přijata

Byl jednou Hans Keilman. Cestoval Indií a nějak přišel do chrámu v Bombaji. Když s ním oddaní hovořili, zjistili, že je architekt. Přivedli ho před Prabhupádu a řekli: "Prabhupádo, tohle je Hans z Holandska a je architekt."

Prabhupáda se zeptal: "Umíš navrhnout chrám?" A popsal, co chtěl - byl to Krišna Balarám Mandir ve Vrindávanu. Hans na tom začal pracovat, Prabhupádovi se to líbilo a pak řekl: "Zítra budou zasvěcení, chci tě pozvat."

Hans se zeptal: "A kdo bude zasvěcen?"

Prabhupáda: "Ty!"

A takhle se to stalo. Prostě byl unesen! Bylo to úžasné! Šríla Prabhupáda si získal přízeň lidí, přemohl je a přivedl je blíže. A jakmile byli blízko, vyzval je tolika různými způsoby!

Přednáška v Ter Kadamba, říjen 2014, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

pátek 6. února 2015

Krišna je jediný, kdo nás může uspokojit

Ve skutečnosti když hledáme lásku, hledáme Krišnu. Kolik mužů se ožení a po pár letech vymění svou manželku za nový model? Stává se to často, co se dá dělat. A je to proto, že láska mezi mužem a ženou prostě nefunguje. Je mi to líto...(smích) Já vím, že všechny dámy sní o tom princi, který zpoza rohu přijede na svém bílém koni. Ale takoví princové nejsou...

Šríla Bhaktisiddhanta Sarasvatí Thákur jednou řekl, že na světě neexistuje muž, který by byl schopen uspokojit ženu... Jediný, kdo skutečně dokáže ženu uspokojit, je Krišna. Takže dámy, ani se nedívejte na tyhle muže v hmotném světě - jsou všichni na nic (smích)... Jen Krišna je k užitku. Musíme chápat, že Krišna je za vším. Je původem všech vesmírů a planet. On je ten, kdo vytvořil všechny ty hory, kopce, vodu, řeky, obilí - vše, co potřebujeme. On je ten jediný, kdo nás může uspokojit. A když tohle pochopíme, zjistíme, že je čas si to skutečně promyslet a rozhodnout se. Říct: "Ano, Krišno, ode dneška jsem tvůj!" Musíme se pokusit dát sami sebe Krišnovi. A čím víc se snažíme, tím víc inspirace budeme mít a tím víc nám život bude dávat smysl. A tím víc budeme duchovně inspirovaní. Pak se všechny ty "radosti" hmotného světa scvrknou a budou menší a menší...

BG 10.39, Přednáška v Govindě, 3. srpna 2006, Praha

čtvrtek 5. února 2015

Milost a služba

Hledáme milost. Pán Čaitanja je velice milostivý. A Pán Nitjánanda je popsán jako ještě milostivější, protože je omámený láskou k Bohu. Zakouší nektar služby. Pán Nitjánanda je tak intoxikovaný sloužením Pánu Čaitanjovi... Takže tohle je klíč - oddaná služba je klíč k milosti, o tom není žádných pochyb. Milost není zadarmo, to je pravda.
ye yatha mam prapadyante 
tams tathaiva bhajamy aham
(Bhagavad-gítá 4.11)

"Každého odměňuji podle toho, jak se Mi odevzdává." Když jsme zaměstnáni ve službě, pak přijde Krišnovo opětování, a to je samozřejmě naše zachraňující milost. Takže naše nejdůležitější spojení je služba. Služebnický postoj. Služebnictví je naše skutečná cesta.

Čaitanya Čaritámrita seminář 3, 28. února 2013, Vrindávan, Indie

Původní text v angličtině zde.

středa 4. února 2015

Čas běží


Vánaprastha - není to tak děsivé, jak se zdá. Smysl je takový, že jednoduše věnujeme zbytek svého života přípravě na další! Do padesáti let můžeme pracovat na tomto životě, ale po padesátce začínáme dělat na tom dalším, a to je ve skutečnosti velká změna. Padesát je varování, že váš čas běží, vaše číslo se zvyšuje.

"Ale tak... já jsem pořád mladý!" Takhle funguje mysl. Já si taky myslím, že ve svém věku nejsem tak starý (smích). Ale když jsem naposledy v Johannesburgu přestupoval na letišti, dostal jsem se do autobusu, který nás měl dovézt k letadlu, a ti mladí lidé si tam kvůli mně stoupli, aby mi poskytli své místo! Říkal jsem si: "Bože, tak to už je hodně špatné." To bylo vůbec poprvé, co se mi to stalo. Musím vypadat opravdu staře, začíná to být skutečně zřejmé. Já jsem si to neuvědomoval. Takže se to k vám plíží, kousek po kousku - pokročilý věk. A i když vy si můžete myslet, že to není tak špatné, všichni ostatní si to myslí! No, a tak jsem si sedl, co se dá dělat... Musím říct, že to bylo pohodlné.

Takže čas běží! Člověk se musí stát opravdu vážným v duchovním životě, proto žádné další rozšiřovaní vybavení v tomto světě. Omezovat to a zjednodušovat...

Šrímad Bhágavatam 9.19.19, 22. prosince 2014, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

úterý 3. února 2015

Tohle je Krišna

Kdo může porozumět Krišnovi? Kdo může pochopit, že za všemi těmito neomezenými energiemi je osoba? Kdo může chápat, že zde není jen jeden vesmír, ale že jich je mnoho a všechny emanují z Nejvyššího Pána? Kdo může pochopit, že má Krišna neomezené vlastnosti? I když je osoba, není nijak omezen, Jeho vlastnosti nemají konce... Oddaný stráví věčnost tím, že objevuje tyto Krišnovy vlastnosti, zkoumá je a je jimi oživen. Veškeré Jeho vlastnosti jsou úžasné a přináší tolik inspirace! Úžasný Krišna! Krišna není suchý a nudný. Nepracuje. Jsou zde neomezené energie, které z Něj vychází, ale Krišna nemá nic na práci. Je Nejvyšší Vládce, ale nepotřebuje mačkat knoflíky nebo tahat za provázky, aby něco kontroloval. Fungují jednoduše na základě Jeho touhy a On Sám se zaměstnává v neomezených, blažených, radostných zábavách. Tohle je Krišna!

Oddaní vidí a oceňují všechny tyto Jeho neomezené vlastnosti. Proto Krišnu oslavují - to je jejich náplň.

Přednáška na nedělním programu, 5. října 2014, Sydney, Austrálie

Původní text v angličtině zde.

pondělí 2. února 2015

Světový áčárja

Je zajímavé, že Prabhupáda nebyl chrámový oddaný! Byl to ten milý pan De z kongregace. (Indický přízvuk) Dával hezké příspěvky na Džanmáštamí, hrál na mridangu. To byla pěkná věc.

Tento Pan De byl příjemný muž, pěkný člen kongregace. A v další chvíli přichází áčárja! Dělal více než všichni ostatní, kteří tomu nemohli uvěřit. Někteří s tím opravdu měli problém. "Byl vždycky opravdový obchodník, proto byl tak úspěšný." Bylo to na ně moc. Jak se mohl pan De, nějaký člen kongregace, jenž přijal sanjás - a o hodně později než když přijal sanjás - jak se mohl stát dalším světovým áčárjou? Oh... nebyl ani chrámový oddaný. Takže... uvidíme, kdo bude další...? (smích)

Večerní přednáška, 23. prosince 2014, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.