čtvrtek 27. února 2014

Imaginární obchod s těly

Kadamba Kánana Svámí, 19. ledna 2014 Durban, ŠB 2.9.36

Otázka:
Zeptal se mě jeden oddaný. Syn jedné oddané umřel velice mladý. Ona z toho byla velice velice rozrušená. Ptala se: „Proč můj syn? Bhagavad Gíta přece říká: zrození, stáří, nemoc a smrt. A pořád si lámala hlavu s tím, že přeci Bhagavad Gíta říká: zrození, stáří, nemoc a smrt. Tak proč můj syn zemřel tak mladý. Proč to Krišna takhle zařídil?“ Tak jestli na to můžete odpovědět vy.

Odpověď:
Na tohle se dá odpovědět mnoha způsoby. Kázat filozofii: duše se nikdy nerodí ani nikdy neumírá.  „na hanyate hanyamāne śarīre“ BG 2.20 Takovéto věci. Můžete dát odpověď: Život za životem, podle naší karmy. „karmaṇā daiva-netreṇa, jantur dehopapattaye“ ŠB 3.31.1 Podle naší karmy koná Krišna božské činnosti a umisťuje živou bytost do těla. Děje se to podle karmy.

úterý 25. února 2014

Protože my prostě nechceme

Kadamba Kánana Svámí, 19. ledna 2014 Durban, lekce ŠB 2.9.36

Někdy slýcháme otázky: „Co mám dělat, když musím pracovat? Chodit do práce? Nemohu skutečně trávit čas v Krišna vědomí, tak co s tím máme dělat?“ Takovéto otázky slýchávám a odpověď je: Vezmi výsledky své práce a dělej s nimi oddanou službu. Takhle jednoduše. Není to vůbec nemožné. Prostě jen nepustíte máju dovnitř. Kudykoliv mája jen přijde. Ať už zadními dveřmi, nebo hlavním vchodem, či snad oknem. Ven! Pryč! Jdi pryč! Ven! Ven! Ať už mája přijde skrze děti, ven! Když je to skrze moment slabosti vás samotných, ven! To je ten proces. Nějakým způsobem se vyhnout máji.

Ale my nechceme. Ne, my prostě nechceme. To je ten problém. Proč nemůžeme zpívat jako Haridás Thákur? Zpíval 300 000 svatých jmen denně. Proč my nemůžeme takto zpívat? Protože my nechceme. Proč je tak těžké se vzdát máji? Protože nechceme. Proč je tak těžké být si vědom Krišny? Protože my nechceme. To je skutečná pravda. Ale to znamená, že jsme v nevědomosti. Znamená to, že jsme pokryti.

neděle 23. února 2014

Spojení se strukturou ISKCONu

Kadamba Kánana Svámí, 19 ledna 2014 Durban, lekce Čandan Játra

Pán Nitjánanda chodil do každého domu a dal nám pokyn, abychom chodili od domu k domu a rozdávali Krišna vědomí. Můžeme vidět, jak jsou áčárjové napojeni k naplnění těch hlavních tužeb Nejvyššího pána. Aa ti, kteří jsou uvnitř struktury, dokonce i když sami nejsou úplně čistí a mají sami nějaké vlastnosti, které nemáte rádi, nebo kterým nevěříte. Pokud byste se zeptali mě, zda věřím každému vedoucímu v ISKCONu, odpověděl bych vám upřímně, že ne. Upřímně všem nevěřím. Ale jestli věřím, že každý vedoucí je dobře napojen na Prabhupádovy pokyny uvnitř struktury hnutí? Ano. Tomu věřím. A proto s nimi mohu spolupracovat, i když někdy může něco chybět v osobním pokroku. A tak se napojujeme na strukturu. Protože tato struktura je oddaná naplnění hlavních tužeb áčárjů a Krišny.

pátek 21. února 2014

Krišna je stále přítomný

Kadamba Kánana Svámí, 19 ledna 2014 Durban, lekce Čandan Játra

Nějakým způsobem si takto ve společnosti oddaných můžeme připomínat skutečnost, že Krišna je stále přítomný. Duchovní život je takhle jednoduchý. Když si jen budeme připomínat, že Krišna je stále přítomný, pak všechno zapadá. Je to jen tehdy, když zapomeneme na Krišnu, kde všechny problémy začínají.

středa 19. února 2014

Od rágy k rocku!

kks boat_mamgacchi

Kírtan probíhá na čistě transcendentální úrovni. Je to pozoruhodná kombinace Krišnova jména a konkrétní melodie, určité rágy, která přináší nějakou náladu. Je řečeno, že existuje 16 108 rág, které jsou duchovní, jelikož existuje 16 108 gópí. Ve skutečnosti má každá živá bytost svou rágu, každý má svůj způsob zpívání. Někdy říkáme, že někteří lidé zpívají "mimo", ale to není pravda - mají prostě jen svou vlastní rágu ve své vlastní hudební stupnici. Takže každá živá bytost má svou vlastní rágu, ptáci mají své rágy a všechna ostatní zvířata mají své rágy, ale 16108 gópí mají rágy, které jsou duchovní.


Takže rágy v tomto hmotném světě jsou někomu známy, ale ne mně! Nepocházím z prostředí rágy, pocházím z prostředí rocku a stává se mi, že se rága změní v rock - co mohu dělat? Je to tak, tak či onak se mi to někdy stane, ale vždy jsem citoval něco co je jako Krišna si vědomé páté přikázání:

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgah
(Šikšáštakam, verš 2)
 
Že v tomto zpívání v podstatě neexistují žádná přísná a strohá pravidla, a proto se mohu prohlásit za nevinného - nejsem za to zodpovědný, rock bude fungovat do té míry, jak nás bude spojovat s Krišnou! Rúpa Gósvámí říká, že ať už je to védské nebo jen praktická věc z tohoto světa, přijímáme vše, co je příznivé pro službu Krišnovi. 

(Majápur, 13. ledna 2014, přednáška v Kírtan Academy) 

Odkaz na přepis v angličtině neleznete zde.

úterý 18. února 2014

Astrologie ve vědomí Krišny


Otázka: Mahárádži, jaký je váš názor na astrologii? Je užitečná, nebo ne?

Odpověď: V 11. zpěvu Šrímad Bhágavatamu je řečeno, že horoskop platí pro to, co se rodí. A duše se nikdy nerodí. To je jedna odpověď. Další odpověď se nachází v Hari Vamse, dodatku k Mahábháratě napsaném samotným Vjásadevou, takže je to velmi autorizované písmo. Stejně jako v Bhágavatamu je i v Hari Vamse popis všech symptomů Kaliyugy, a řeč přichází i na bráhmany, o nichž je tam řečeno, že se v Kaliyuze místo uctívání Nejvyššího Pána začnou věnovat astrologii.

Astrologie má tedy určitá omezení. Ale i sám Prabhupáda využíval astrologii. Řekl, že když po narození udělali jeho horoskop, tak v něm stálo, že až mu bude 70, půjde kázat a otevře mnoho ášramů a chrámů, a tak dále. Měl to v horoskopu. Prabhupáda skutečně toho astrologa citoval a uznával to. Astrologie tedy je věda, která může popsat naši karmu. Můžeme vidět postavení svých planet a to určuje naši karmu. Jediná věc, kterou astrologie nemůže nikdy vidět, je sukriti, neboli prospěch z duchovních činností. Naše karma tedy určuje jisté věci, které astrologie může vidět. Ale sukriti je kredit z duchovních činností. Tento druh sukriti se může kdykoli změnit. Proto předpovědi astrologie nemusí být vždy plně platné – říkám plně – ačkoli Krišna někdy může nechat karmu, aby se projevila. Ale nemusejí být plně platné, protože se do toho vloží Krišna. Ona „vrtule“ naší karmy se konec konců zpomaluje a my dostáváme zmenšené reakce.

neděle 16. února 2014

Širší vize

Když se díváme na všechno to ničení ve světě, všechnu tu bolest a utrpení, tak si myslíme, "To už je moc! Ano! Opravdu je to moc!" Jediný způsob jak se nad to povznést je podívat se na širší skutečnost - jak je tu věčnost a jak tyto pomíjivé vzestupy a pády nejsou tak důležité. Měli bychom se povznést nad tuto pomíjivou realitu. Neměli bychom si dovolit příliš se do této reality zaplést. Takže si musíme znovu a znovu připomínat, že skrze naše vtělení máme sklony být zapojeni v této dočasné realitě. Je to obtížné! Nevidíme celý obrázek. Jsme jako malá figurka na šachovnici - jediné co vidíme je naše políčko. Nevidíme celou šachovnici.
Ale musíme mít stále na paměti, "Ne ne! Je to součástí většího plánu a Krišna jednoduše živé bytosti očišťuje a přivádí je zpátky k Sobě." Živá bytost prochází tímto koloběhem rození a smrti a když dostane příležitost vyjádřit svou nezávislou touhu, bude odebrána. Takto je postupně živá bytost vyléčena ze svého konkrétního podmínění, aby se mohla vrátit zpět ke Krišnovi, do věčného duchovního světa. A jakmile se tam dostane, je to jako kdyby byla pryč jen chvilku. Jen chviličku! Všechen tento čas v hmotném světě je pouhým okamžikem ve věčnosti! Takže musíme praktikvat znovu a znovu, abychom viděli ten širší obraz.

(Melbourne, Austrálie, březen 2011)

Odkaz na přepis v angličtině je k nalezení zde.

čtvrtek 13. února 2014

Všechno je to díky identifikaci s tělem

Kadamba Kánana Svámí, leden 2014, Majápur, Indie, ŠB 5.10.6

A tak prozkoumáváme hmotné požitky a vidíme, že každý z nich má nějakou nedokonalost. Ale můj duchovní učitel, který je hravý se slovy, říká: „začíná to u dvoření se a končí u rozvodu“. Další zničený sen, rozbitý na tisíce kousků. Celé to začalo to s takovým velkým očekáváním. Bylo to tak překrásné manželství. /fňukajícím hlasem/ Nikdy mě nenapadlo, že to takhle skončí. A skončilo. Takže proč vkládat tolik víry v hmotné štěstí?

úterý 11. února 2014

Lepší než sen


KirtanToto je svět, kde je sen větší než realita, ale v duchovním světě je realita mnohem víc než sen. Zpívání mahá mantry pochází přímo z duchovního světa a pokud umístíme svaté jméno do středu našeho života, pak se všechno stane...
Jméno Krišny JE Krišna a když pronášíme Jeho jméno, zvuková vibrace vstupuje do našich uší, potom vstupuje do našeho srdce a spojuje duši přímo s Krišnou.

Jižní Afrika, 2010  

Odkaz na přepis v angličtině najdete zde.

středa 5. února 2014

Nacházení nektaru

Úspěch v duchovním životě závisí na tom, kolik víry dokážeme vyvinout ve Šrílu Prabhupádu. Tohle je to, co to opravdu vyžaduje; o tom není pochyb. To je tajemství našeho úspěchu. Síla našeho hnutí a jeho hlavní opora je v tom, jak sloužíme Šrílovi Prabhupádovi. Ano, přijímáme útočiště u Šrímad-Bhágavatamu. Ano, přijímáme útočiště u Bhagavadgíty. Ano, přijímáme útočiště u Véd a u všech těchto věcí, ale hlavně u způsobu, jakým nám je Prabhupáda  dal.

On je ve skutečnosti tím, kdo změní naše životy, pokud u něj jednoduše přijmeme útočiště. Není v něm ani trocha nepoctivosti, nemůžeme na něm nalézt chybu. Takže když tak či onak můžeme dělat něco ve službě Jeho Božské Milosti, dojde tím k té změně, kdy se z duchovního života bez nektaru stane duchovní život s nektarem. Jinak je velice obtížné tento nektar okusit. Pro tolik lidí znamená duchovní život odříkání, ale toto je tajemství oné změny, kdy se z nás stane inspirovaný oddaný.

Přednáška, 5. října 2013, Melbourne, Austrálie

Původní článek v angličtině zde.

pondělí 3. února 2014

Potřebujeme zdravý strach z hmotné existence

Kadamba Kánana Svámí, 28. listopadu 2013, Mayapur, Indie, ŠB 5.9.11

Ášram je v určitém smyslu velice druhotná věc pro toto hnutí. Náš cíl je jít zpátky k Bohu. A náš cíl je proto stejný jako cíl Jada Bharaty: dostat se z tohoto hmotného světa ještě v tomto životě. Ne až v některých příštích. Ne, že podlehneme defetismu a budeme si myslet: „Ne, to se v jednom životě nedá zvládnout.“ Ne, dá se to zvládnout v jednom životě. Bez ohledu na ašram, když jsme vážní a vážně to aplikujeme. A tato konkrétní část Šrímad Bhágavatamu volá po té vážnosti. Vážnosti aplikace tohoto procesu. A měla by být v tomto smyslu vnímána jako volání po probuzení se. 

sobota 1. února 2014

Jedině Bůh mě zachrání!

Mám příběh, který je spojený se zemí, odkud pocházím. Protože je Holandsko velmi nízko položené, dochází tam někdy z záplavám, ale dnes to mají pod kontrolou pomocí technologií. Roku 1953 byla obrovská povodeň a lidé seděli na střechách svých domů. K jednomu muži, který také seděl na střeše domu, přijel člun a řekli mu: "Nastupte do člunu!"

Muž odpověděl: "Ne, mě zachrání můj Pán." Po člunu přiletěla helikoptéra: "Ne, já do vrtulníku nenastoupím. Mě zachrání jen Bůh a nikdo jiný." Ten muž pak zemřel a stanul před Bohem. Zeptal se Ho: "Proč jsi mne nezachránil?"

Bůh odvětil: "Co tím myslíš? Poslal jsem ti člun a helikoptéru! Co víc jsi chtěl?"

Bůh nám tedy posílá problém, ale také nám posílá řešení. Posílá nám též nástroje, pomocí nichž s těmi problémy můžeme něco dělat a ne jen odevzdaně sedět: "Ach, to je má karma. Co mohu udělat?"

Vezměte své dvě ruce a něco s tím udělejte. Jinými slovy, svůj osud můžeme zkusit změnit tvrdou prací. A měli bychom se o to pokusit. Když to ani pak nefunguje, tak dobrá, potom to přijmeme. Dostali jsme nějaká řešení, takže si vezmeme trochu léku, pokud to není v rozporu s Pánovým plánem. On nám dává problémy a jejich řešení. My se tedy o problémy nestaráme, Krišna je tak milostivý!

Přednáška ŠB 2.2.36, 29. září 2013, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde.