pátek 29. března 2013

Jedna absolutní pravda!


Kadamba Kánana Svámí, leden 2013, Amsterdam, Holandsko, ŠB 4.31.3

Jedna nedělitelná absolutní pravda, je známá ve třech aspektech, jako Brahman, Paramátma, nebo jako Bhagaván. Ale všechny části jsou stejná pravda a tak to chápeme. Proto, když vidíme uctívat výhradně Brahman, pak si uvědomujeme, že jde pouze o částečné pochopení, neúplné! Musí tam být také Bhagaván. Vztah s Brahmanem může nabídnout brahmánandu, což v základu znamená osvobození od hmotného utrpení. Mukti, neboli osvobození, které je samozřejmě žádoucí. Protože, kdo by chtěl hmotně trpět? 

Ale vztah s Bhagavánem, nabízí věčnou transcendentální blaženost, neboli sac cid ánandu. A proto rozumíme, že realizace osobního rysu je vyšší, protože v neosobním rysu je možné dosáhnout stavu Brahmanu což znamená osvobození od hmotného utrpení, ale uvnitř tohoto Brahmanu není žádný další rozvoj. Tak to je!

Kdežto ve vztahu s Bhagavánem se osoba dostává do vztahu s Krišnou. Uvnitř tohoto vztahu věčně roste láska´, díky Krišnovým nekonečným vlastnostem a všechny Krišnovy vlastnosti jsou líbezné. A tak oddaný pokaždé najde další Krišnovu vlastnost, kterou je úplně láskyplně ohromen. Je to věčná transcendentální cesta. A tak je jednoduché pochopit, že koncept Bhagavána, Krišny je vyšší než koncept realizace Brahmanu. To chápeme z Bhagavad-Gíty 18.54,

brahma-bhutah prasannatma
na socati na kankshati
samah sarvsu bhutesu
mad-bhaktim labhate param


Když je realizován Brahma-bhutah, není to uspokojující a proto mad-bhaktim labhate param, stále hladoví, stále nenaplněni. A proto následně přichází oddaná služba,  oddaná služba Nejvyšší Osobnosti Božství.

Původní článek v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat