úterý 8. listopadu 2016

Jedinečnost lidského zrození

Védská kultura říká, že příroda bude reagovat v závislosti na jednání lidí. Chování přírody přímo souvisí s chováním lidí na planetě. To je něco, o čem jsem před tím, než jsem přišel do hnutí pro vědomí Krišny, nepřemýšlel - nikdy mě to nenapadlo. A důvod této závislosti je, že příroda má božský původ - za přírodou je Nejvyšší Pán a vše v tomto světě se děje pod Jeho kontrolou. Jak vysvětluje Bhagavad-gítá: "Ani stéblo trávy se nepohne bez vůle Pána."

Není to tak, že by se Pán osobně věnoval každému aspektu, ne, tyto věci se dějí jednoduše díky Jeho vůli, Jeho přání. Nepotřebuje sedět v řídicí místnosti a ujišťovat se, že se příroda ubírá správným směrem, ona však přesto jedná podle Božího plánu. Jedno nevylučuje druhé.

Není to tak, že nejsme v tomto světě... jsme! Není pravda, že duchovní život znamená, že nejednáme s tímto světem. Samozřejmě, že s ním jednáme - žijeme v něm a musíme se o něj starat, ale není to všechno.

Ve většině tradic, ať už se díváme na další asijské tradice, kde se stal převládajícím hinduismus, nebo na Dálný východ, kde je rozšířený buddhismus, může to být cokoli, a zjistíme, že ve všech těchto druzích tradic je lidská životní podoba považována za jedinečné postavení mezi všemi ostatními formami života! Lidská podoba v tomto smyslu vyniká. V lidské životní formě je člověk zodpovědný za své jednání. To je společné pochopení.

Přednáška, prosinec 2011, Sasolburg, JAR

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat