čtvrtek 24. listopadu 2016

Krišnova společnost

Když se Krišna prochází Vrindávanem jako Mádhava a nese Svou flétnu zastrčenou za opaskem, stromy, jejichž větve jsou obtěžkané květy a ovocem, se snaží dotknout Jeho chodidel. Včely jen opěvují Krišnovu slávu. Bhágavatam říká, že tyto včely ve svém minulém životě musely být velcí oddaní.

Stromy si myslí: "Jsme takoví nešťastníci. Kvůli svým hříšným činnostem jsme se narodili jako stromy, a proto nemůžeme jít za Krišnou při Jeho zábavách v lese."

Samozřejmě Bhágavatam poukazuje na to, že Pán Balarám se modlí, aby se stal stromem ve Vrindávanu, takže jak je tedy možné, že se dopustily hříšných činností a přestupků. Spíše jsou tyto stromy nejšťastnější, protože nakonec je jediný okamžik společnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, jediný okamžik oddané služby Nejvyššímu Pánu, tak obrovské štěstí!

I když Krišna chodí okolo těchto stromů jen někdy, pořád jsou v lese Vrindávanu! Nemusí být schopny jít za Ním, ale mohou Ho slyšet. V Mahábháratě je řečeno, že stromy mají oči a uši. Je řečeno, že stromy mohou vidět a slyšet. Takže tyto stromy slyší a vidí Krišnu! Ve skutečnosti je to opravdu příznivé!

Přednáška: Krišnovy zábavy, 6. srpna 2012, Lublaň, Slovinsko

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat