pondělí 7. listopadu 2016

Životní lekce

V této kapitole, kdy odchází Bhíšmadév, je ve významu k tomuto verši seznam výzev pro společnost jako celek, jak zlepšit kvalitu jejího života. První výzva je: "Nebýt rozzlobený!" Vzpomínáme si na Upadesamrtu, Nektar pokynů, 1. verš: vaco vegam manasa krodha vegam - člověk musí ovládat tlak hněvu. Takže dokonce i když hněv tlačí, člověk ho nějak musí přemoci. Bhíšmadév také řekl, že aby člověk hněv přemohl, musí se naučit odpouštět, protože je velice obtížné posuzovat dvěma typy poměřování - jeden pro ostatní a druhý pro nás samotné. U sebe máme tolik vysvětlení pro naše chyby. "Vlastně to nebyla moje chyba. Byly to jen okolnosti. Já jsem to takhle neměl v úmyslu..." Zatímco pro ostatní to je: "Jak tohle mohli udělat! To je skandální!" Posuzujeme je jinak a stejné polehčující okolnosti nejsou brány v úvahu, takže Bhíšmadév poukazuje na to, že se musíme naučit odpouštět. Musíme vidět, že ostatní dělají chyby, protože pak můžeme překonat hněv.

Odpouštění není nutně to stejné jako zapomínání. Pokud někdo spáchal nějaký ohavný čin, můžeme odpustit, ale to neznamená, že zapomeneme. Budeme si to pamatovat a také budeme dávat zvláštní pozor - pokud jednou někdo strčí své prsty do cizí pokladničky, potom ho samozřejmě budeme od ní držet v určité vzdálenosti. Odpuštění a zapomenutí tedy nezbytně není to samé. Ovšem také zde může být i bod, kdy zapomeneme, to záleží na závažnosti přestupku.

Někdy je však hněv zapotřebí. Někdy je nutné vyslat signál, že odteď už je to příliš, že tohle musí přestat. BANG, pěst na stůl! Tohle také každý potřebuje. Není to tak, že hněv sám o sobě je špatný. Ti, kteří jsou závistiví, si někdy hněv zaslouží. Ty, kteří závidí oddaným, někdy musíme zarazit hněvem. To je zde také. Bhíšmadév však mluví o nekontrolovaném hněvu. Kontrolovaný hněv má své místo. Šríla Prabhupáda se také občas rozzlobil, ale jeho hněv vždy souvisel s Krišnou a s tím, co bylo pro Krišnu příznivé. Když bylo něco zanedbáváno, Prabhupáda to netoleroval a poukázal na to.

Šrímad Bhágavatam 1.9.25, 3. září 2016, Kapské Město, JAR

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat