středa 30. listopadu 2016

Odpouštění vaišnavy

To, že odsuzujeme ostatní a nemůžeme jim odpustit, je tím, že jsme pyšní, tvrdíme, že víme všechno, jsme líní, nemáme žádnou toleranci a vše nás rozruší, jsme závislí na neustálém užíváním si svých smyslů. Takže odpouštění je velký bod, proto jej tolik vyzdvihuji. Přijměme tedy tento princip odpouštění jako svou meditaci. Je to něco, co nás hluboce ovlivňuje.

Otázka: Jak můžeme odpustit v případě vaišnava-aparádhy, největšího přestupku urážejícího vaišnavy? Pán Čaitanja řekl, že může odpustit cokoliv, ale ne vaišnava-aparádhu.

Přesto odpusťte! Protože vaišnava nepřijímá přestupky. Byla ta osoba, která položila parafernálie pro uctívání bohyně Kálí - včetně vína a masa, na práh domu Šríváse Thákura. Celé tělo té osoby bylo zasaženo strašnou nemocí - leprou. Pojídali ho červi. Takže ta osoba přišla za Čaitanjou Maháprabhuem a padla k jeho nohám: "Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, prosím, zbav mě tohoto utrpení - prosím!" Ale Čaitanja řekl: "Tys urazil Šríváse Thákura, takže tě nechám pojídat těmito červy po miliony životů!" Také mu však Maháprabhu pověděl, že může jít za Šrívásem a úpěnlivě prosit o odpuštění. Takže za ním šel a Šrívás odvětil: "To nebyl problém, já jsem nepřijal
žádný přestupek." Prostě mu takto Šrívás odpustil a to je to, co dělají vaišnavové - odpouští!

Ale ohrazujeme se v případě, kdy je urážen někdo jiný. Budeme bránit ostatní, avšak sami o sobě smýšlíme: "Kdo jsem já?" Když na mě někdo křičí, myslím si: "Ano, zasloužím si to. Cokoliv mi udělají, já si to zasloužím." Když byl Haridás Thákur bit na dvaceti dvou tržištích, stále zůstával dobrodincem oněch lidí, kteří jej bili. To ukazuje, že oddaní vždy odpouští. Když s námi někdo špatně zachází, navenek to může vypadat jako týrání, ale ve skutečnosti z vnitřních důvodů je to úplně správně a my si to zasloužíme. Musíme takto smýšlet. Když mě střelili do zad, snažil jsem se takhle přemýšlet: "Co jsem udělal, že jsem si tohle zasloužil?" Snažil jsem se vidět, že Krišna je ke mně laskavý, protože mi věnoval tuto speciální pozornost. Musíme se naučit přemýšlet tímto způsobem, když s námi lidé jednají špatně.

ČČ Antya-lílá 7.16, 2. ledna 2015, Simhachalam, Německo

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat