pátek 14. října 2016

Definitivně pro Krišnu

Démonské tendence zůstávají v živé bytosti po dlouhou dobu. I přesto, že jsme začali s oddanou službou, neznamená to, že by veškerý vliv předchozích démonských činností zmizel. Je tolik zbytků démonských sklonů v našem vědomí, které nás nutí myslet si, že my jsme ti kontroloři. A tyto sklony jsou velice silné. Někdy jsme kontroloři pro Krišnu, no a být kontrolorem pro Krišnu a v tu samou chvíli si z toho nepřisuzovat žádnou moc... Nebrat si nějaké výhody z té pozice, kterou jsme dosáhli tím, že máme něco na starosti... je těžké být v této roli služebníkem. Jednoduše vidět, že jsme získali pozici síly k tomu, abychom byli služebníky. A to je ta myšlenka.

Obdobně jako v biblickém kontextu nalézáme popis toho, jak člověk získal nadvládu nad všemi bytostmi ve vesmíru. Ale co s tím člověk udělal jiného, než že by zvířata ochraňoval? Začal požírat maso zvířat, přičemž nebere v úvahu touhu Nejvyššího pána, který říká:

balaṁ balavatāṁ cāhaṁ 

kāma-rāga-vivarjitam, 


Síla silných je určena k ochraně slabých. Tímto způsobem jsou lidské bytosti, inteligentnější než zvířata, určeny k ochraně zvířat.

Tomuto podmíněná duše nezvládá porozumět, a protože jsme v hmotném světě, kde převládají podmíněné duše, potřebujeme ve společnosti vládnoucí principy. Potřebujeme ve společnosti vzdělání. Bez vzdělání nemůžeme očekávat, že budou lidé prostě jen dělat správné věci. Podmíněná duše je nakažená démonskou mentalitou, nakažená zneužitou tendencí kontrolovat a nakažená tendencí užívat si toho, co není jejím vlastnictvím - toho, co je vlastnictvím Nejvyššího Pána. A tak je to opravdu velká změna a i po opakovaném poslechu Šrímad Bhágavatamu je zde stále ta tendence zapomínat.

Zapomínáme, anebo se díváme po kompromisech mezi osobním zájmem a zájmem Krišny. Krišna nám dal varnášramský systém. Dal nám ho proto, abychom měli ten kompromis, kde můžeme říci: „Kolik tedy pro Krišnu? A kolik pro mě?“ Samozřejmě, že nakonec to musí dojít do bodu, kdy dáme Krišnovi náš život na 100%. Tak, jak to vidíme na Bhaktivinódovi Thákurovi, který, ač hospodář, řekl: „Neudržuji už tento rodinný život kvůli sobě. Dělám to jako tvůj služebník z tvého zmocnění. Je to tvoje rodina. Jsou to tvoje prostředky, které budou použity pouze ke kázání vědomí Krišny.“

Takto je myšlen náš celý život k odevzdání se rozšiřování slávy Nejvyšší Osobnosti Božství v tomto světě, a to je pravým opakem démonské mentality.

Kadamba Kánana Svámí, 12. dubna 2016, Rádhadéš, Belgie, ŠB 7.8.14-16

Přeložil Madhu Pandit dás

Žádné komentáře:

Okomentovat