neděle 25. června 2017

Pokračujte se čtením!

Šrímad Bhágavatam nám dává úplný popis Krišnova zjevení, Jeho povahy i činností. Tímto způsobem, pohroužením se do Bhágavatamu, získáváme vše - vše, abychom věděli, kdo Krišna je. Nejprve je popsáno, že ze všech inkarnací je Krišna Nejvyšší Pán - ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam (Šrímad Bhágavatam 1.3.28). A pak se konečně v desátém zpěvu dostáváme k detailům. Tímto způsobem, čtením, můžeme postupně chápat a začít Krišnu oceňovat. Z tohoto důvodu Šrí Čaitanja Maháprabhu mluvil o Bhágavatamu -  nejen pro ustanovení pravdy, ale i pro její vychutnávání. Je řečeno, že Bhágavatam je především pro radost.

vayaṁ tu na vitṛpyāma
uttama-śloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ
svādu svādu pade pade

(Šrímad Bhágavatam 1.1.19)

Bhágavatam je pro požitek. K oceňování Krišny. Užívat si Krišny. Proto musíme číst Bhágavatam až do chvíle, kdy to začne být skutečně inspirativní. Pokud Bhágavatam čtete a ještě to není úplně inspirativní, pokračujte se čtením až do té doby, než bude. Třebaže to trvá hodiny, dny, týdny, měsíce nebo dokonce roky - pokračujte se čtením, dokud to nebude plně inspirující. Poté, když už to bude plně inspirující, už nemůžete přestat číst. A tam se chceme dostat - do bodu, kdy už nebudeme moci přestat číst!

ČČ Madhya-lílá 25.265-267, 4. června 2017, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat