úterý 20. června 2017

Jsme pro KrišnuNa přebalu jednoho z prvních časopisů Návrat k Bohu byl obrázek, jak řezník zabíjí zvíře.
A Prabhupáda se zeptal: „Proč jste tam dali toto? Proč jste to tam dali?“
„No, copak nejsme proti jedení masa?“
Prabhupáda řekl: „Nejsme proti ničemu. My jsme pro Krišnu.“

Takže naší starostí je být pro Krišnu, nejenom být proti tomuto, proti tamtomu...“ Samozřejmě – PRO Krišnu znamená to, co těší Krišnu. V jedné přednášce Šríla Prabhupáda říká: „ Ano, Krišna říká patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati, Krišna říká nabídni mi květ, ovoce, list, nějakou vodu. Ale kdyby Krišna řekl - nabídněte mi zvířecí maso,“ řekl Prabhupáda, „pak bychom obětovali všechna zvířata!“ 

Myslím, že v tu chvíli se všechna zvířata zatřásla, protože na chvíli Prabhupáda připustil: "Ano! My je všechna zabijeme, když si to Krišna bude přát." Ale Krišna řekl patraḿ puṣpaḿ phalaḿ toyaḿ, ovoce, květinu, lístek, vodu. Takže takto je naplněna Krišnova touha.

Stockholm, Švédsko, přednáška ze ŠB 1.17.1, 20.dubna 2013
 


Žádné komentáře:

Okomentovat