sobota 13. května 2017

Polapen láskou

Dámodaraštaka, verš 1

Vzdávám své pokorné poklony Nejvyššímu Pánu, Jehož podoba je ztělesněním věčné existence, poznání a blaženosti, Jehož náušnice ve tvaru žraloka se pohupují sem a tam a který nádherně září v božské říši Gokuly. Kvůli přestupku rozbití hrnce s jogurtem, který Jeho matka stloukala na máslo, a kvůli kradení másla, které bylo zavěšené, rychle utíká od dřevěného hmoždíře ze strachu před matkou Jašódou, která ho ale zezadu chytila, protože utíkala rychleji. Tomuto Nejvyššímu Pánu, Šrí Dámodarovi, vzdávám své poklony  

Kdo dokáže běžet rychleji než Nejvyšší Pán? To není možné. Vzpomínáme, že Krišna je Rančór - ten, který opustil bojiště. Utíkal z bojiště a byl tam ten král Jávana, který ho pronásledoval. Jávana běžel plnou rychlostí a Krišna velmi klidně kráčel, ale přesto ho Jávana nebyl schopen dohonit. Jávana běžel a běžel, ale nějakým způsobem zůstával stále stejně daleko a vůbec se nepřibližoval. To je Krišna!

Samozřejmě víme, že Krišna to zařídil tak, že tam spal Mučukunda. Mučukunda měl takové požehnání - protože Indra ho budíval proto, aby bojoval proti asurům - takže požádal o požehnání, že může spálit na popel kohokoli, kdo ho vzbudí, tak ho Indra nechal spát. Ale potom ho vzbudil tenhle Jávana, takže spálil na popel Jávanu, a to všechno Krišnovým řízením! Vidíme tedy, že nikdo nemůže běžet rychleji než Krišna. Matka Jašóda byla schopná běžet rychleji než Krišna ne proto, že by byla rychlejší, ale jednoduše proto, že Krišna byl polapen její láskou. Nebyla to rychlost, byla to láska, čím Krišnu polapila.

(11. října 2013, Melbourne, Austrálie, domácí program)

Přepis v angličtině je zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat