čtvrtek 4. května 2017

"Jaká služba je nejlepší?"

kaler doanidhe rājannasti hy eko mahān gua
kīrtanād 
eva kṛṣṇasya
muktasaga para vrajet
(Šrímad Bhágavatam 12.3.51)

Kali-juga je oceánem chyb, ale přesto je tu JEDNA její dobrá vlastnost, kterou je zpívání svatého jména, což je doprovázeno milostí Pána Čaitanji. Důležitost svatého jména nemůže být nikdy přeceněna. Někdy se můžeme ptát: "Která služba je nejlepší?" A jsou zde různé odpovědi. Všechny druhy čisté oddané služby jsou stejně transcendentální. Pro podmíněné duše je však obtížné dostat se na transcendentální úroveň. Smysly jsou nemilosrdné - chtějí od nás víc a víc!

V satya-juze je procesem uctívání meditace na Nejvyššího Pána, ale nyní, v kali-juze, jsme nedostali žádnou schopnost se soustředit. V treta-juze je procesem oběť, ale to je teď příliš obtížné a má to příliš mnoho nesnází. V dvapara-juze je tím procesem uctívání božstev, ale nyní je onen standard snížen.

Co je tedy vyšší... kírtanam (zpívání) nebo smaranam (vzpomínání)? Odpovědí je, že v podmíněném stavu je to KÍRTANAM. Kírtanam je vyšší služba. Na transcendentální úrovni na tom nezáleží. Rádhárání si vzpomene na Krišnu a pak automaticky zpívá. Takže my nasloucháme a zpíváme o Krišnovi a poté vzpomínáme. Čím víc o Krišnovi slyšíme, tím víc začínáme chápat, jak je všepřitažlivý a zaměstnáváme se ve službě. Krišna se před podmíněnými dušemi zahaluje oponou iluze a oddaná služba tuto oponu otevírá.

Šravanam (naslouchání), kírtanam, smaranam jsou tři hlavní procesy tohoto věku! Díky nim se změníme. Přesto je tu však jiná dimenze. Jakékoli ovoce lásky k Bohu člověk obdrží, pokud ho rozdává, zjistí, že má ještě víc než předtím! Není to jen o vlastním pohroužení, ale o DÁVÁNÍ svatého jména.

Já nehraji jen na harmonium - hraji na lidi - sdílím svaté jméno a beru je s sebou. To je meditace, to je extáze. "Kdy se mé chlupy zježí v extázi? Je zde nějaká naděje?" Čaitanja Maháprabhu chce zaplavit celý svět extází. Svaté jméno je mystické. Na jednu stranu se snažíme pěkně zpívat a soustředit se apod., a na druhou stranu je svaté jméno Krišna a současně dostáváme Jeho daršan.

Mohli bychom být pokorní, pokud bychom byli upřímní a přiznali, že jsme plní chyb. Kdybychom jen byli pokorní, mohli bychom přijmout útočiště u Krišny. Kírtan je také pro očištění. A lišíme se od kostela. Nemůžeme se skutečně kát, ve skutečnosti toho tolik nelitujeme. Říkáme, že je lidské chybovat a místo pokání oslavujeme Krišnovu slávu a jsme šťastní na festivalu.

Šravanam Kírtanam festival, 8. července 2016, Villa Vrindavan, Itálie

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat