pátek 22. července 2016

Stejné poselství přichází znovu a znovu

sarva mahā-guṇa-gaṇa vaiṣṇava-śarīre
kṛṣṇa-bhakte kṛṣṇera guṇa sakali sañcāre 
(Šrí Čaitanja Čaritámrita Madhya-lílá 22.75)

Je řečeno, že všechny dobré vlastnosti Krišny se projeví v těle vaišnavy. To je úžasná povaha vědomí Krišny. Protože sloužením duchovnímu učiteli… jakékoliv vlastnosti má duchovní učitel, jakékoliv cíle má duchovní učitel, cokoliv, co je důležité pro duchovního učitele, to všechno je důležité pro žáka. Tímto způsobem tedy automaticky vyvíjíme tyto vlastnosti.

Pokud je upřímnost našeho duchovního učitele něco mimořádného a my mu sloužíme, pak se v nás upřímnost bude taky rozvíjet. Pokud vidíme milost a soucit v Krišnovi, pak přirozeně budou milost a soucit vlastnostmi Jeho oddaných. Tímto způsobem se budou vlastnosti Krišny projevovat v oddaných a od jednoho oddaného k dalším oddaným. Bhakti se šíří z jednoho oddaného na dalšího oddaného. Je to oddaný, kdo může skutečně osvítit, kdo může zažehnout oheň inspirace v našem srdci. Bez oddaného není možné pokročit v duchovním životě. Kdo nám dá tu inspiraci konat?

Číst Bhagavad-gítu sám je obtížné. Ale když oddaný prezentuje Bhagavad-gítu a když oddaný upřímně přijme poselství Bhagavad-gíty, pak to také vezmeme upřímně, a proto se nás Bhagavad-gíta taková, jaká je od Šríly Prabhupády dotýká. Nejde jen o komentáře, protože výklad vždy nevysvětluje verše. Někdy Šríla Prabhupáda jen volá po kapitulaci, stránku po stránce. Když jsem Bhagavad-gítu četl, cítil jsem se vyzvaný výklady Šríly Prabhupády, protože jsem měl pocit, že v podstatě říká: „Pokud jsi upřímný, měl bys přijmout tyto argumenty – jsou logické a systematické. Takže nemáš žádný důvod, proč je nepřijmout. A pokud je přijmeš, potom se budeš muset vzdát svého života, a pokud se nevzdáš svého života, nejsi upřímný.“
Tohle bylo poselství, které jsem dostal čtením výkladu za výkladem v Bhagavad-gítě. Tímto způsobem se mi Bhagavad-gíta vytesala do srdce, do mého odhodlání a nějak mě donutila učinit změnu, změnit svůj život. Co říct? Tohle poselství přichází znovu a znovu, k nám všem…

Proslov na vjása-púdže, 26. dubna 2016, Rádhádéš, Belgie

Přeložila bhn. Aneta

Původní text v angličtině zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat